ja też nie opierałbym się funkcjonariuszce gbyby odwiedziła mnie rano
0