Tak się składa że modlitwa za wiarołomnych żydów jest oficjalną modlitwą Kościoła Katolickiego i co za tym idzie jest wyłączona spod dyspozycji art.257 kk co gwarantuje konstytucja Rzeczypospolitej jak również umowa między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską,czyli konkordad.Prokurator Pokarowski jawnie złamał konstytucję i umowę międzynarodową i z tego powodu powinnien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
0