Porozbijać ich głupie łby tymi samymi młotkami, bo to żadna strata dla ludzkości nie będzie!
0