"nie wyrobił się"............Boże ! kto pisze te teksty..........
0