..."kadet" pisze się przez dwa "T" kadett osły z dziennika!!!
0