Ze względu na osobę nowego vice prezesa PZPR zaniechano kibicowania
0