Błąd sędziego; rzucający miał kontakt z piłką po zapaleniu się tablicy
0