Oj, a Olkowicz Adam - Przewodniczacy ZSMP w Białej Podlaskiej /w teczce przywieziony w 1975r. wlasnie z Lublina/ potem I Sekretarz KM PZPR w Białej Podlaskiej - od wprowadzenia stanu wojennego, Potem jakis tam szef -towarzysz w KW PZPR - w tym co szefował tow. Józef Podlaska-Oleksy. Czy PZPN to odnoga PZPR? Tylko na końcu jedna litera się przestawiła. Tak trzymac towarzysze!
0