polesie to najfartowniejszy zespół okręgówki jadą na fuksach
0