Niewiadomą w tym meczu jest tylko to, iloma bramkami przegra Motor.
0