Czy tutaj przypadkiem nie ma dalsza cześć transakcji wiązanej??? Kto jest w radzie nadzorczej ???
0