http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawa_Ra%C5%A1icia Tylko żeby znowu afery nie było
0