Sponsor się znajdzie. A Wy PREZES zadbaj by nikt nie stał za płotem.
0