Kolego Nowacki trzymamy jutro języczek za ząbkami, right?
0