Poddajcie sie do dymisji wypłaććie sobie premie i spier od Avii daleko
0