Proszę o informację na temat firmy budowlanej ANTAR i jej budowy bloku mieszkalnego przy ul. J.Sawy.
0