Nic nowego tylko ładniej opakowane, działania nowego dyrektora BCK to przede wszystkim promocja tego Pana. Nie bez powodu w Białej już się mówi że chodzi o kampanię w TV Wschód mającą na celu fotel prezydenta Siedlec w najbliższych wyborach.
0