tak mamy już tabletki dzień "po to" teraz trzeba poinformować  o tym przyszłych klientów.  
0