Rozumiem, że chodzi o te kamienice i podwórka, które jeszcze nie zostały zwrócone?
0