Moim zdaniem w skład komisji powinni wchodzić osoby bezrobotne a nie osoby bogate po linii politycznej.
0