Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Sakrament Chrztu Świętego

Utworzony przez Gość, 2 stycznia 2020 r. o 18:49
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19-20)
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
"Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego. Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5). Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim."
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Módlmy się: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Wyrzeczenie się zła: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Potrójne wyznanie wiary: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Niech nas broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Wezwanie wstawiennictwa Świętych: Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami. Święty Józefie – módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle – módlcie się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Błogosławieństwo: Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka. I jak Mu dziękuje za otrzymane potomstwo, tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia. Amen. Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Amen. Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Amen. Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Bogu niech będą dzięki!
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Módlmy się: Z prośbą o odnowienie łaski Chrztu Świętego w intencji wszystkich ochrzczonych. Miłosierdziu Bożemu polecamy nieochrzczonych z prośbą o potzrebne łaski. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Módlmy się: Z prośbą o odnowienie łaski Chrztu Świętego w intencji wszystkich ochrzczonych. Miłosierdziu Bożemu polecamy nieochrzczonych z prośbą o potrzebne łaski. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Prośba za uczniów: Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.  Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.  Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.  Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.  (J 17, 6-19)
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Jak jest moja wiara? Jestem zimny, gorący a może letni? Czy wierzę w Boga i Bogu?
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.( Jk 2, 26)
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Uczynki miłosierdzia względem duszy: 1. Grzeszących upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych. Uczynki miłosierdzia względem ciała: 1. Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Warunki dobrej spowiedzi: 1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Spowiedź szczera. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Grzechy przeciwko Duchowi Św.: 1. Zuchwałe dopuszczenie się grzechu. 2. Rozpaczanie lub wątpienie w miłosierdzie Boże. 3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Zatwardziałość serca na zbawienne napomnienia. 6. Odkładanie nawróceń i pokuty aż do śmierci.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Może twierdzisz, że jesteś wierzący ale...niepraktykujący? Brzmi to jak, jestem żyjący, ale nieoddychający. Absurd. Nie oszukuj się!
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz
Strona 1 z 2

Dodaj odpowiedź:

Przerwa techniczna ... ...