Wreszcie coś zaczęli robić , szkoda tylko że pacjentów dowożą ścieżką rowerową ! Wielki gmach a dojazdu brak !
0