NZOZ ,,Joloko” w Zamościu świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej na terenie miasta i gminy Zamość . Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Jest to opieka bezpłatna refundowana przez NFZ . Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki. Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest: ●wniosek lekarza poz lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych, ●zgoda pacjenta wyrażona na piśmie, ●kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej. Kontakt dla zainteresowanych tel 846381124.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz