sobota, 20 stycznia 2018 r.

Artykuły sponsorowane

Uzdrowisko Biszcza

Dodano: 17 grudnia 2015, 00:00

Takie określenie zaczyna się pojawiać coraz częściej, w chwili obecnej proces tworzenia uzdrowiska jest dalece zaawansowany.
Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo - sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim”, którego partnerem jest Gmina Biszcza.
Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerem Ukraińskim – Wołyńską Radą Obwodową w Łucku, która jest Partnerem Wiodącym projektu. Partnerami projektu po stronie ukraińskiej są również:
Rada Wsi Hremyacze i Organizacja Społeczna „Wołyńskie Stowarzyszenie Uczonych i Innowatorów”.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów pogranicza Polski i Ukrainy poprzez rozwój turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów pogranicza Polski i Ukrainy poprzez rozwój turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej.

Wartość projektu: 2 047 845 EUR (8 730 168,02 zł)*

w tym środki UE: 1 843 060,50 EUR

wkład własny partnerów projektu: 204 784,50 EUR

w tym wkład własny Gminy Biszcza: 20 329 EUR (86 664,56 zł)*

Termin realizacji projektu: 23.11.2013 r. - 22.12.2015 r.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.2. Rozwój turystyki.

Wymiernym rezultatem projektu jest:

Opracowanie kompletnej dokumentacji uzdrowiskowej, która umożliwi gminie Biszcza uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, co z kolei pozwoli na utworzenie uzdrowiska.

Warunkiem otrzymania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej jest pozyskiwanie naturalnego surowca z odwiertu zlokalizowanego na terenie stref ochrony uzdrowiskowej.

Specjalistyczne opracowania określiły możliwości poboru wód, jako naturalnego surowca leczniczego z głębokości 935,0 - 955,0 m p.p.t., na tym poziomie znajduje się pokład wysoko zmineralizowana solanki o wydajności ok. 30m³/h i temperaturze około 40°C. Została przygotowana i zatwierdzona dokumentacja na wykonanie odwiertu do wydobycia solanki, obecnie Gmina czyni starania o jego sfinansowanie.

Opracowano dokumentację która umożliwi zaprojektowanie zespołu sanatoryjnego oraz infrastruktury towarzyszącej w pięknej okolicy zbiornika wodnego Biszcza –Żary o powierzchni 44 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych.

Inwestycja ma być nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem odpowiadającym standardom europejskim.

Planowane obiekty to szpital uzdrowiskowy, zakład przyrodoleczniczy, sanatorium uzdrowiskowe, przychodnia uzdrowiskowa, apteka i park uzdrowiskowy – są one niezbędne do funkcjonowania tego typu ośrodka. Według założeń zostanie wybudowanych 8 obiektów sanatoryjnych, co pozwoli utworzyć ok. 400 nowych miejsc pracy. Wielkość przychodów Gminy z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości szacowana jest na kwotę ponad 400 tys. zł rocznie.

Uzyskanie statusu uzdrowiska przez Gminę Biszcza zaowocuje ożywieniem lokalnej gospodarki poprzez napływ do gminy kuracjuszy, turystów i inwestorów.

Projekt „Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim” stworzył nowe możliwości rozwoju turystyczno – uzdrowiskowego Gminy Biszcza.Pozwoli to na rozwój gminy w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego i możliwość zainteresowania nią potencjalnych inwestorów, którzy byliby chętni rozpocząć swoją działalność gospodarczą na tym terenie, w tym działalność gospodarczą związaną z realizowaną tu funkcją uzdrowiskową. Lokalizacja wszystkich obiektów uzdrowiskowych jest w całości zaprojektowana na działce której właścicielem jest Gmina Biszcza, na potrzeby uzdrowiska przeznaczono ok. 40 ha. Teren ten może zostać odsprzedany lub wydzierżawiony inwestorowi, możliwe jest również Partnerstwo Publiczno- Prywatne.

Istnieje realna perspektywa utworzenia zintegrowanego ośrodka uzdrowiskowo - wypoczynkowego.

Niezbędnym warunkiem w tym zakresie jest znalezienie inwestora, rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy oraz prowadzenie skutecznych działań promocyjnych.

Partner ukraiński ze środków Unii Europejskiej w Sanatorium „Prolisok” w Hremyaczach wybudował i wyposażył hydrokompleks z dwoma basenami, z którego już korzystają kuracjusze. Dla potrzeb sanatorium zakupiono sprzęt do zabiegów oraz sprzęt do rekreacji. Z leczenia i wypoczynku w tym sanatorium korzystają również kuracjusze i turyści z Polski. Istnieje możliwość zarezerwowania pobytu na dowolną liczbę dni, do czego zachęca duża różnorodność procedur leczniczych, położenie sanatorium wśród lasów i nad wodą, jak również korzystne relacje cenowe w stosunku do ofert polskich uzdrowisk (informacje na stronie http://goksirbiszcza.pl/ zakładka „Turystyka transgraniczna”).

Trwałość projektu zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez podpisanie przez Partnerów „Wspólnej strategii rozwoju transgranicznego regionu pod kątem wykorzystania potencjału turystyczno-sanatoryjnego.

Strategia zostanie podpisana 18 grudnia 2015 roku na Konferencji podsumowującej projekt na Ukrainie, na 5 kolejnych lat od zakończenia Projektu. Jej realizacja przyczyni się do tworzenia nowych inicjatyw zapewniających kontynuację głównych działań, będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

* Wartości w złotych zostały przeliczone wg kursu na grudzień 1 euro = 4,2631 zł

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Biszcza i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Koncepcja zagospodarowania terenu uzdrowiska
Koncepcja zagospodarowania terenu uzdrowiska
Czytaj więcej o:

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!