poniedziałek, 19 lutego 2018 r.

Kraśnik

Kraśnik: PO zaprezentowała swoich kandydatów (sylwetki)

  Edytuj ten wpis
Dodano: 6 listopada 2014, 16:54

Jarosław Czerw, wicestarosta kraśnicki, Sławomir Ćwikła, były prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Krzysztof Staruch, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Te miedzy innymi osoby kandydują z ramienia Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu Kraśnickiego.

Z ramienia Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Kraśnik kandydują m.in. byli radni - Zbigniew Marcinkowski, Krzysztof Latosiewicz i Paweł Świderski. Na liście Platformy jest też Ireneusz Ofczarski i Michał Zimowski.

Kandydaci do Rady Powiatu Kraśnickiego, Okręg nr 1

Jarosław Czerw - kandydat na burmistrza Miasta Kraśnik, 40 lat, kraśniczanin od urodzenia, doktor prawa, specjalista prawa samorządowego, wicestarosta kraśnicki, radny powiatu, żona Marta, dzieci: Patrycja i Mateusz

Agnieszka Orzeł -Depta - 43 lata, wykształcenie wyższe: absolwentka Wydziałów Prawa i Politologii, pracownik samorządowy od 1999 r., Członek Zarządu Powiatu, mąż Mariusz- nauczyciel matematyki w "Reju", córka Weronika, syn Mateusz

Sławomir Ćwikła - lat 49, żona Dorota oraz czwórka dzieci Basia, Filip, Gabrysia i Michał. Wykształcenie wyższe Politechnika Warszawska - mgr inż. budownictwa, ukończone studia podyplomowe na politechnice warszawskiej. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa, biegły sądu okręgowego w Lublinie, rzeczoznawca majątkowy.
Radnym Rady Powiatu od I kadencji, w kadencji 2010-2014 vice przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Staruch - lat 50, żonaty, dwie córki Agnieszka i Katarzyna. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, historia UMCS. Podyplomowe studia z zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego, Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku, dyrektor szkoły, przewodniczący rady powiatu, członek zarządu powiatu (2006-2010).

Tadeusz Janusz Gołofit - lat 59, bezpartyjny, absolwent AWF w Białej Podlaskiej, trener piłki siatkowej, członek Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, współtwórca Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego przy PG nr 1 w Kraśniku (SOS)

Anna Marta Stolarska -38 lat, wykształcenie wyższe magisterskie - UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, studia podyplomowe UMCS w Lublinie w zakresie pedagogiki przedszkolnej, dyrektor, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku

Henryk Franciszek Kozieł - wykształcenie zawodowe, pracownik FŁT Kraśnik s.a., społecznik, komisja rewizyjna ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik

Agnieszka Monika Lipiec - 25 lat, panna, mieszkanka Kraśnika, członek PO

Andrzej Ryczek - 58 lat, wykształcenie zawodowe, bezrobotny, zawód - posadzkarz, skarbnik Polskiego Związku Wędkarskiego

Dariusz Matysiak- lat 50, żonaty, 3- dzieci, wykształcenie średnie techniczne, trener II klasy piłki nożnej, do 15.10.2014 r. trener seniorów Stali Kraśnik, założyciel Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kraśnik, w którym był wiceprezesem, a aktualnie jest sekretarzem, organizator pozalekcyjnych zajęć z dziećmi, prowadzenie animacji sportowych na boiskach Orlik w Kraśniku

Katarzyna Maślanka - lat 35, wykształcenie wyższe, zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Kraśniku na stanowisku specjalisty

Piotr Janusz Miecznikowski - 49 lat, wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie, informatyki oraz nadzoru pedagogicznego, zatrudniony w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku; dyrektor szkoły; członek NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kraśniku, bezpartyjny.

Małgorzata Romanko - 53 lata, wykształcenie wyższe prawnicze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, od 15 lat dyrektor PCPR

Stanisław Baran - 65 lat, wykształcenie ogólno-budowlane, w latach 2001-2008 wiceprzewodniczący Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący sekcji administracji i obsługi ZNP Oddz. w Kraśniku (2001-2008), gospodarz w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Suchynia” (2002 - nadal)

Kandydaci do Rady Powiatu Kraśnickiego, Okręg nr 2

1. Wiesław Kołczewski, zam. Kraśnik, wiek 55 lat
2. Szczepanik Mariusz ,zam. Gościeradów Ukazowy, wiek 48 lat
3. Tess-Wasiluk Renata, zam. Annopol, wiek 42
4. Pałys Jan, zam. Terpentyna, wiek 65
5. Jarzyna Barbara, zam. Kraśnik, wiek 48
6. Kępa Renata zam. Kraśnik, wiek 47
7. Czarnota Stanisław, zam. Dzierzkowice Zastawie, wiek 58
8. Grzebyk- Stec Natalia ,zam. Annopol, wiek 29
9. Paluch Sylwia, zam. Wyżnica Kolonia, wiek 25
10. Szczerepa Stanisław, zam. Kraśnik, wiek 38

Kandydaci do Rady Powiatu Kraśnickiego, Okręg nr 3

Tomasz Mularczyk
Lat 44. Wójt Gminy Szastarka i kandydat na wójta z KWW-Gmina Szastarka. Mieszkaniec Blinowa, absolwent dwóch kierunków: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Politologii UMCS w Lublinie, były wicestarosta oraz członek Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, były Członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego i Radny Rady Powiatu Kraśnickiego (II i III kadencja).

Bożena Kozub
Lat 59, wykształcenie wyższe, Akademia Rolnicza w Lublinie. W roku 2007 pełniła funkcję z-cy Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Janowie Lubelskim, następnie p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Radna Rady Powiatu w latach 2010-2014(Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz v-ce przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska). Obecnie pracuję jako główny specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Piotr Żyła
Lat 51, wykształcenie wyższe magisterskie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie - ekonomia - zarządzanie w biznesie, specjalista urządzeń telekomunikacyjnych w firmie "Listining Team".

Monika Orzeł
Lat 34, wykształcenie wyższe magisterskie. Prowadzi własną działalność MonArt & Design Pracownia Projektów Architektoniczno-Budowlanych.

Mariusz Jach
Lat 48. Emeryt.

Agnieszka Michałek
Wykształcenie wyższe magisterskie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych - administracja, obecnie pracownik Urzędu Gminy w Szastarce, prowadzi gospodarstwo rolne.

Sylwester Janik
Lat 45. Wykształcenie wyższe, AWF w Poznaniu (wydział zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim) - mgr wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Stróży , trener II klasy w zapasach.

Karolina Bańka
Lat 36, wykształcenie wyższe - KUL Wydział Nauk Społecznych, pedagog, agent ubezpieczeniowy, przedsiębiorca, kandydat na wójta Gminy Kraśnik z KWW Karoliny Bańki.


Kandydaci do Rady Powiatu Kraśnickiego, Okręg nr 3

Grzegorz Lemiecha
35 lat, wójt gminy Zakrzówek, wykształcenie wyższe: ukończone 3 państwowe uczelnie Politechnika Lubelska, Politechnika Radomska, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2007-2010 praca w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej - Oddział w Zakrzówku, członek kilku stowarzyszeń: Na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzówek, Rozwój i Bezpieczeństwo, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku. Absolwent: IX edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Studium Polityki Zagranicznej w PISM w Warszawie. Szczęśliwy mąż Moniki i ojciec Marysi. Pasjonuje mnie działalność społeczna, inicjatywy samorządowe i lokalne, polityka, historia Polski oraz czynny wypoczynek najlepiej w
naszych Bieszczadach.

Piotr Leziak
41 lat, żonaty, 4 dzieci. Inżynier mechanik-Politechnika Lubelska, magister prawa- UMCS Lublin. Studia podyplomowe z zakresu: zarządzania i administracji - UMCS Lublin, zarzadzania finansami w SGH Warszawa, menedżerów zakupów w SGH Warszawa- w trakcie.

Jadwiga Tomaszewska
56 lat, mężatka, czworo dzieci. W powiecie kraśnickim mieszka od 31 lat. Ukończyła Akademię Rolniczą w Lublinie, wydział rolniczy. Przez 21 lat pracowała w cukrowni w Opolu Lubelskim jako inspektor surowcowy. Obecnie pracuje w ARiMR w Kraśniku.

Stefan Stypułkowski
68 lat, od 1972 roku mieszka w Zakrzówku wraz z żona Teresą. Wychował troje dzieci i jest dziadkiem trojga wnucząt. W latach 1973-2010 z przerwami pracował w Urzędzie Gminy Zakrzówek (kierownik USC i sekretarz). Był również przedsiębiorcą oraz pełnił funkcje radnego gminy Zakrzówek. Pracował społecznie w spółce wodno- ściekowej. Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku. Współpracuje z Domem Kultury w Zakrzówku. Prywatnie pasjonuję się fotografią, historią powiatu kraśnickiego i historią pożarnictwa.

Mariusz Cielica
38 lat, żonaty, dwoje dzieci. Z myślą o najmłodszych kandyduję aby coś zmienić.

Waldemar Michalczyk
Żonaty, wychowuje trójkę dzieci, nauczyciel (bezpartyjny) - Absolwent AWF w Białej Podlaskiej. Całe życie zawodowe związany z edukacją: ZS w Annopolu, Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, Szkoła podstawowa w Bobach. Obecnie zarządza szkołą podstawową w Moniakach.

Małgorzata Jamróz
39 lat, mężatka, czworo dzieci. Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku. Działa w wielu organizacjach pozarządowych - stowarzyszeniach i fundacjach.

Jolanta Malicka
47 lat, mężatka, 2 dzieci, zawodowo związana z handlem, najpierw w PSS ‚' Społem'' Kraśnik a obecnie z Gminną Spółdzielnią ‚' Samopomoc Chłopska'' w Wilkołazie.

Halina Pyzik
Urodzona w Kraśniku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę jako Starszy Dyżurny Ruchu w Zakładzie Linii Kolejowych w Lublinie. Stanowisko to pełni do dnia dzisiejszego.

Grzegorz Minik
46 lat, żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe, stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej na Państwowym Uniwersytecie Białoruskim - Wydział Dziennikarstwa. Studia podyplomowe w Lubelskiej Szkole Biznesu o kierunku Handel Międzynarodowy. Redaktor Naczelny "Gońca Gazety Powiatowej”, "Bezpłatnej Gazety Kraśnickiej” i portalu Kraśnik24.pl, współudziałowiec spółki wydawniczej "Głos” S.C. G. Minik, G. Jankowski.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o: wybory samorządowe Kraśnik
bialas
Gość
Gość
(22) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

bialas
bialas (17 listopada 2014 o 15:07) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
plurl.pw/katastrofa_na_skrzyowaniu

takie zycię niestety ; / Pijany facet Mariusz N. Potrącił 5 Nastolatków ! 2 dziewczyny nie zyją 2 chłopaków ciężko rannych.  1 dziewczyna uszła z tego bez zadrapania

Rozwiń
Gość
Gość (14 listopada 2014 o 18:24) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Jaki "porządny kraśniczanin"?! Kłamca jak jego promotorzy - nigdzie nie było żadnych paszkwili.

To dziwne, bo powinno być więcej przypomnień o "dokonaniach" POprzedników.

Ale obecna władza nie musi się reklamować - czyny, nie słowa!

I wszystko jasne.

PS. A może to znowu jakaś łajza robi sobie reklamę pod pozorem paszkwili?

Rozwiń
Gość
Gość (14 listopada 2014 o 15:07) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Nie ma pieniędzy na twoje zdrowie? Kancelaria Premiera: 500 pracowników - 85 mln.zł/rok. Szpital: 500 pracowników + 12 tys. pacjentów rocznie - 20 mln. zł/rok. Muzeum żydów w Polsce - 180 mln.

Głosując na PO+PSL+SLD utrwalasz taki podział swoich pieniędzy.

Rozwiń
Gość
Gość (14 listopada 2014 o 15:03) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Jaki "porządny kraśniczanin"?! Kłamca jak jego promotorzy - nigdzie nie było żadnych paszkwili.

To dziwne, bo powinno być więcej przypomnień o "dokonaniach" POprzedników.

Ale obecna władza nie musi się reklamować - czyny, nie słowa!

I wszystko jasne.

PS. A może to znowu jakaś łajza robi sobie reklamę pod pozorem paszkwili?

Rozwiń
bialas
bialas (11 listopada 2014 o 19:21) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

http://plurl.pw/tragedia_nie_zyje_5_dzieci

5 nie zyje te informacje sa z poludnia. trwa walka w warszawie. to jest swieto !!! ? Ciekawe ilu dzisjaj umrze... 

Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (22)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!