niedziela, 18 lutego 2018 r.

Lublin

Gdzie zmienią proboszcza. Zmiany personalne w Archidiecezji Lubelskiej (lista)

Dodano: 23 czerwca 2015, 16:03
Autor: aa

(fot. Jacek Świerczyński / archiwum)
(fot. Jacek Świerczyński / archiwum)

Dotychczasowy prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie został jego rektorem. W poniedziałek po południu zostały ogłoszone w Lublinie decyzje personalne w Archidiecezji Lubelskiej. Dotyczą około 100 kapłanów. Niektórzy zmienią parafię, inni swą dalszą posługę będą pełnić za granicą.

Tradycyjne spotkanie dotyczące zamian w archidiecezji odbyło się w tym roku nie w Wąwolnicy lecz w Lublinie – w Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

– Zmiany dotyczą blisko 100 kapłanów. Są to zamiany zarówno na urzędach proboszczowskich jak też nominacje na wikariuszy, jak też skierowania na specjalistyczne duszpasterstwa jak również przejścia na emeryturę – wylicza ks. Krzyszof Podstawka, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej.

Zmieni się kierownictwa Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Dotychczasowy rektor ks. dr Marek Słomka zajmie się pracą nad habilitacją na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nowym rektorem został dotychczasowy prorektor ks. dr hab. Jarosław Marczewski. Protektorem został zaś ks. Zdzisław Szostak, dotychczasowy prefekt. Prefektem został dotychczasowy sekretarz arcybiskupa – ks. dr Waldemar Głusiec.

Sporo zmian szykuje się też w parafiach. Na emeryturę przejdzie sześciu kapłanów – m.in. proboszcz parafii Świętej Rodziny na Lubelskich Czubach – ks. Ryszard Jurak. Zastąpi go ks. prał. Tadeusz Pajurek, który został zwolniony z urzędu rektora kościoła św. Judy Tadeusza w Lublinie. Na emeryturę odchodzi też ks. Jan Kiełbasa, proboszcz parafii w podlubelskiej Niedrzwicy Kościelnej. Zastąpi go ks. kan. Jan Karaś, dotychczasowy proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

Natomiast ks. Mirosław Ładniak, przewodnik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będzie pełnić funkcję zastępcy koordynatora przygotowań Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Z kolei ks. dr Wojciech Rebeta otrzymał nominację na stanowisko asystenta kościelnego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.

Duchowni przekażą parafianom informację o zmianach w najbliższą niedzielę.

Zmiany wejdą w życie w lipcu.

NA EMERYTURĘ PRZESZLI:

Ks. kan. Zenon Bzdyrak – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Puchaczowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Józef Huzar – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie i przeniesiony w stan emerytalny
Ks. kan. Ryszard Jurak – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. Świętej Rodziny w Lublinie i przeniesiony w stan emerytalny
ks. prał. Jan Kiełbasa – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Ryszard Sowa – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. w Chodlu i przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Waldemar Żyszkiewicz – zwolniony ze stanowiska proboszcza par. św. Józefa w Puławach i przeniesiony w stan emerytalny

ZMIANY DOTYCZĄCE SEMINARIUM DUCHOWNEGO:

Ks. Prałat dr Marek Słomka – przyjęto rezygnację z urzędu rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i wyrażono zgodę na przygotowanie habilitacji
Ks. kan. dr Jan Miczyński – przyjęto rezygnację z urzędu z urzędu ojca duchownego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr hab. Jarosław Marczewski – mianowany rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr Zdzisław Szostak – mianowany wicerektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. dr Waldemar Głusiec – mianowany prefektem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. kan. dr Andrzej Oleszko – zwolniony z urzędu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i mianowany na urząd dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie i mianowany ekonomem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Ogorzałek – zwolniony z urzędu wikariusza par. katedralnej w Lublinie i mianowany ojcem duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański – mianowany ceremoniarzem archidiecezjalnym

NOMINACJE DLA NEOPREZBITÓW:

Ks. mgr Michał Kłysz – mianowany wikariuszem par. pw. MB Różańcowej w Puławach
Ks. mgr Tomasz Koma – mianowany wikariuszem par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr Grzegorz Kruk – mianowany wikariuszem par. w Poniatowej
Ks. mgr Łukasz Kukier – mianowany wikariuszem par. w Bełżycach
Ks. mgr Karol Madejek – mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Paweł Serewa – mianowany wikariuszem par. pw. Świętej Rodziny w Chełmie
Ks. mgr Łukasz Włosek – mianowany wikariuszem par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. mgr Paweł Zawada – mianowany wikariuszem par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach

NOMINACJE I ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE:

Ks. kan. mgr Krzysztof Brodaczewski – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Turowcu na urząd proboszcza par. w Kiełczewicach
Ks. kan. mgr Tadeusz Domżał – zwolniony z urzędu dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej i mianowany na urząd proboszcza par. w Chodlu
Ks. kan. mgr Stanisław Duma – przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie na urząd proboszcza w Piaskach
Ks. mgr Zbigniew Gąbka – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. w Żółkiewce oraz kapelana Aresztu Śledczego w Krasnymstawie i mianowany proboszczem par. pw. św. Ojca Pio w Lublinie
Ks. kan. mgr Jan Karaś – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu lubelskiego-śródmiejskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd proboszcza par. w Niedrzwicy Kościelnej
Ks. mgr Zbigniew Karbowniczek – zwolniony z urzędu wikariusza par. w Chodlu i mianowany proboszczem par. w Turowcu
Ks. mgr Tomasz Konstanciuk – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej i mianowany proboszczem par. w Łańcuchowie
Ks. mgr Mirosław Matuszny – mianowany proboszczem par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Ks. prałat dr Tadeusz Pajurek – zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. kan. mgr Marian Plichowiec – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Parafiance na urząd proboszcza par. w Świdniku Dużym
Ks. dr Adam Siomak – przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Świdniku Dużym na urząd proboszcza par. w Puchaczowie
Ks. kan. mgr Adam Sołtysiak – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu siedliskiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Cycowie na urząd proboszcza par. pw. św. Józefa w Puławach
Ks. kan. mgr Piotr Stańczak – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu piaseckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Piaskach na urząd proboszcza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Ks. kan. mgr Zbigniew Szcześniak – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu zakrzowieckiego i przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Kiełczewicach na urząd proboszcza par. w Cycowie
Ks. mgr Andrzej Szulej – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie i mianowany proboszczem par. pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie
Ks. mgr Jarosław Waś – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie i mianowany proboszczem par. w Parafiance
Ks. mgr Jerzy Cieślicki – mianowany rektorem kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie
Ks. dr Stanisław Sieczka – mianowany rektorem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie

ZADANIA POZA ARCHIDIECEZJĄ:

Ks. mgr lic. Piotr Golec – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii
Ks. mgr Marcin Pidek – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Kijanach i skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji kamienieckiej na Ukrainie
Ks. mgr Adam Pendel – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. w Konopnicy i skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku
Ks. mgr Łukasz Walawski – skierowany do Centrum Formacji Misyjnej
Ks. mgr Błażej Woszczek – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie i skierowany do pracy w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego

ZMIANY WIKARIUSZY PARAFIALNYCH:

Ks. mgr Teodor Bartecki – mianowany wikariuszem par. w Chodlu
Ks. mgr Karol Bernatek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kamieniu na urząd wikariusza par. w Kijanach
Ks. mgr Mirosław Bucior – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Tarnogórze na urząd wikariusza par. w Łopienniku
Ks. mgr Albert Chaciewicz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
Ks. Jarosław Chwiejczak – mianowany wikariuszem par. w Kamieniu
Ks. mgr Tomasz Fidecki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza par. w Puchaczowie
ks. mgr Krzystof Flis – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza par. katedralnej w Lublinie
Ks. mgr Michał Gałus – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lubline
Ks. mgr Łukasz Głaz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Poniatowej na urząd wikariusza par. pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Ks. mgr Mariusz Grzelak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Bełżycach na urząd wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
Ks. dr Józef Hałabis – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
Ks. mgr Piotr Iracki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Sławomir Jargiełło – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach na urząd wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Jargieło – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lubline na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr lic. Piotr Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kraczewicach na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach
Ks. mgr Mariusz Kamiński – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. MB Różańcowej w Puławach na urząd wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Ks. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na urząd wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie
Ks. mgr Paweł Klępka – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Łopienniku na urząd wikariusza par. pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
Ks. mgr Paweł Kotowski – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Andrzej Kowalczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Kubiak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie
Ks. mgr Radosław Matraszek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie
Ks. mgr Emil Mazur – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Piaskach na urząd wikariusza par. pw. św. Stanisława BM w Lublinie
Ks. mgr Kamil Mielniczuk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Wojciechowie na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Tomasz Mital – mianowany wikariuszem par. w Kazimierzu Dolnym
Ks. mgr Tomasz Niedziałek – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie
Ks. mgr Piotr Niedziela – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza par. w Piaskach
Ks. mgr lic. Grzegorz Opoka – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza par. pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
Ks. mgr Michał Puzio – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
Ks. mgr Marcin Pyda – mianowany wikariuszem par. pw. św. Barbary w Łęcznej
Ks. mgr Maksymilian Robak – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza par. w Kraczewicach
Ks. mgr Gustaw Sikora – mianowany wikariuszem w par. pw. Świętej Rodziny Puławach
Ks. mgr Krzystof Sokołowski – mianowany wikariuszem par. w Wojciechowie
Ks. mgr Andrzej Szałęga – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Abramowie na urząd wikariusza par. w Żółkiewce
Ks. mgr Krzysztof Szymański – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza par. w Rogóźnie
Ks. mgr Tomasz Ślusarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie
Ks. mgr Marcin Turowski – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie na urząd wikariusza par. w Konopnicy
Ks. mgr Paweł Turowski – mianowany wikariuszem par. pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
Ks. mgr Sylwester Wanicki – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
Ks. mgr Łukasz Waś – przeniesiony z urzędu wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej na urząd wikariusza par. w Tarnogórze
Ks. mgr lic. Janusz Widelski – mianowany wikariuszem par. w Abramowie
Ks. mgr lic. Kalikst Zacharuk – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. św. Mikołaja w Lublinie na urząd wikariusza par. pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Ks. mgr Andrzej Żurawicz – przeniesiony z urzędu wikariusza par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza par. w Niedrzwicy Kościelnej

INNE FUNKCJE I ZADANIA:

Ks. mgr Łukasz Boguta – mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie
Ks. mgr Mirosław Ładniak – mianowany zastępcą koordynatora przygotowań Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej
Ks. mgr Piotr Niewiadomski – wyrażono zgodę na podjęcie studiów specjalistycznych na KUL
Ks. dr Wojciech Rebeta – mianowany asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Ks. dr Krzysztof Stola – mianowany kapelanem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Źródło: Archidiecezja Lubelska

SK
Zzz
Użytkownik niezarejestrowany
(41) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

SK
SK (22 października 2016 o 23:07) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Kochani, ten burak Wełna, jak dowiedziałem się od osóbzwiązanych z wymiarem sparawiedliwości mam wyrok związany w wykorzystaniem seksualnym pewnego Rumuna. Pomijając to, że jako pasterz jest marny to do tego ne radzi sobie chłop ze swoją seksualnoscią. A kuria (la piovra) to standardowo ukrywa. To jest mafia. Reką ręke myje. Co oni mają wspólnego z Chrześcijaństw? Jak dla mnie nic. Są zupełnie niewiarygodni!
Rozwiń
Zzz
Zzz (14 września 2016 o 21:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
I co pomylilas sie i po co oczerniac człowieka było!!!!
Rozwiń
Gość
Gość (22 czerwca 2016 o 22:40) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
a kiedy tego wikarego z Zagłoby przeniosą co uwielbia mężatki
Rozwiń
Gość
Gość (14 października 2015 o 22:20) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Ja jako parafianka ze Ś.D przestrzegam przed spowiedzią u księdza Siomaka...lubi ploteczki jak nikt inny ,,,fuj ...nieładnie!

Nie on jeden lubi ploteczki... :) Jeśli spowiedź to tylko u proboszcza. ;)

Rozwiń
gaga
gaga (14 października 2015 o 17:54) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ks.Adam Siomak! Jest z nami od czerwca owszem do kościoła trzeba chodzić tego wymaga ale to naprawdę dobry ksiadz zawsze miły uśmiechnięty a że wymagający to dobrze a przedewszystkim pomoże jak trzeba choćby rozmowa wspomoże ogólnie puchaczow jest zadowolony
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (41)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!