poniedziałek, 25 września 2017 r.

Magazyn

"Dziennie nawet kilkanaście ciężarówek ze śmieciami". Dlaczego wcześniej nie powstrzymano firmy?

Dodano: 18 sierpnia 2017, 18:20

W czwartek o godzinie 6 na terenie województwa podkarpackiego funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wkroczyli do pomieszczeń spółki Krusz-Piask oraz współpracujących z nią firm. Firma Krusz-Piask z Leżajska prowadziła rekultywację wyrobiska w Strzyżowie. Pod tym pretekstem miała nielegalnie zwozić tam z różnych zakątków kraju odpady komunalne.

- Wystarczył jeden ruch łyżką koparki, aby spod warstwy kredy wyjrzały śmieci - mówi Sławomir Płoszaj, sekretarz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Kontrolę polegającą na wykonaniu sondażowych wykopów przeprowadzili - 7 sierpnia - pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Towarzyszyli im także samorządowcy z gminy Horodło i hrubieszowskiego starostwa powiatowego, przedstawiciele policji oraz sanepidu. Wszyscy zwrócili też uwagę na obecny w obrębie kopalni fetor charakterystyczny dla komunalnych wysypisk śmieci. Nie mogli też nie zauważyć cuchnącej i mętnej wody z opadów w tamtejszych zagłębieniach.

Po pobraniu próbek inspektorzy polecili doły zasypać. Same próbki trafiły do analizy w dwóch niezależnych laboratoriach. Dzień wcześniej inspektorzy WIOŚ pobrali próbki także z odległego od kopalni o niespełna kilometr Bugu celem stwierdzenia, czy nie doszło do jego skażenia. Wyniki analiz mają być znane już w przyszłym tygodniu.

Odpady i gruz

Pretekstem do zwożenia śmieci na teren kopalni była jej rekultywacja. Zadania tego w imieniu prywatnego właściciela terenu podjęła się znana na terenie powiatu Hrubieszowskiego już od 2013 r. firma Krusz-Piask z Leżajska.

- Firma zajmowała się przetwarzaniem odpadów wydobywczych i gruzu - mówi pragnąca zachować anonimowość pracownica hrubieszowskiego starostwa. - Do tej pory nie mieliśmy tej spółce nic do zarzucenia. Decyzję na przeprowadzenie rekultywacji starostwo wydało jej w kwietniu 2014 r.

W dokumencie tym zostały wyszczególnione materiały, jakie mogły być użyte, czyli przede wszystkim humus, kompost, gruz, piasek. Z czasem z Urzędu Gminy w Horodle zaczęły do nas docierać sygnały, że do Strzyżowa przywożone są zmieszane śmieci.

- Po tych doniesieniach starosta zarządził kontrolę - tłumaczy Sławomir Płoszaj. - Niestety w otworzonych wykopach nasi urzędnicy niczego podejrzanego nie znaleźli. Powierzchnia całego wyrobiska to 4,8 ha, w tym projekt rekultywacji objął 3,3 ha. Być może kopali w niewłaściwym miejscu...

Śmieci

Z kontroli WIOŚ został sporządzony protokół. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla wszczętego 8 sierpnia przez zamojską prokuraturę śledztwa w sprawie nielegalnej zwózki śmieci do wyrobiska w Strzyżowie. W oparciu o dokonane ustalenia starostwo ma podstawy żądać, aby spółka Krusz-Piask zabrała ze Strzyżowa wszystkie odpady, które tam złożyła. W razie oporu z jej strony gotowe jest wejść na drogę sądową. Już wcześniej wygasiło swoją decyzję pozwalającą firmie kontynuować prace rekultywacyjne.

- W ciągu ostatnich miesięcy obserwowałem dziennie nawet po kilkanaście ciężarówek wyładowanych śmierdzącymi śmieciami - mówi mieszkaniec Strzyżowa, który ma dom przy polnej drodze do kopalni. - Zazwyczaj pojawiały się wcześnie rano, bądź tuż przed wieczorem. Sądząc po rejestracjach dowoziły śmieci niemal z całej Polski. Samego zrzucania odpadów nie widziałem, gdyż wyrobisko było zabezpieczone przez ochroniarzy. Za to do dziś, kiedy wiatr zawieje z tamtej strony czuję ich obecność. Aż nos wykręca.

Doniesienia

Śledztwo w sprawie nielegalnego składowania śmieci w Strzyżowie prowadzi zespół trzech prokuratorów. Przesłuchiwani będą m.in. starosta hrubieszowski oraz wójt gminy Horodło, na terenie której znajduje się Strzyżów. Pierwszy z samorządowców w to, że pod jego nosem wyrobisko było intensywnie wykorzystywana jako składowisko śmieci zwożonych nawet z odległych zakątków kraju uwierzył dopiero podczas kontroli WIOŚ. Z kolei wójt Horodła twierdzi, że już w styczniu sygnalizował, że w strzyżowskim wyrobisku dzieje się coś złego. Po kolejnych wystąpieniach wójta starosta zwrócił się do odpowiedzialnej za rekultywację wyrobiska Wioletty Lipianin-Nowak, pełnomocnika ds rekultywacji wyrobiska w Strzyżowie w firmie Krusz-Piask w Leżajsku o wyjaśnienia, ta odpisała mu, że „nagonka jaka jest prowadzona przez gminę Horodło utrudnia nam rekultywację”.

Wizyta

- W gminie coraz głośniej się mówiło o tym, że do wyrobiska zwożone są śmieci - mówi Krzysztof Bożek, wójt gminy Horodło. - Ludzi ciekawiło, co przywożą ciężarówki i jak to jest wykorzystywane. Mało tego, w kopalni za sterami koparek, czy spychaczy pracowali także miejscowi. Naturalną koleją rzeczy informacje zaczęły się rozchodzić. Dotarły też do mnie. W styczniu tego roku byłem już tymi doniesieniami wysoce zaniepokojony.

Wójt zaniepokoił się do tego stopnia, że ostatniego dnia stycznia tego roku wybrał się na miejsce wraz z sekretarzem i jednym z pracowników gminy. Na ich widok operatorzy koparek zbiegli. Niestety, ci pracownicy zdążyli już przykryć odpady warstwą kredy. Ślady po śmieciach jednak były wokół obecne. Dlatego sporządzono z tej wizyty notatkę służbową i telefonicznie przekazano ją staroście. Wójt zawarł w niej także informację o napływających do niego kolejnych sygnałach od mieszkańców, że w wyrobisku składowane są niebezpieczne odpady. Tymczasem starosta odpisał mu, że w jego ocenie firma Krusz-Piask z Leżajska, która w imieniu prywatnych właścicieli podjęła się rekultywacji prowadzi to zadanie zgodnie z wydanymi przez niego decyzjami.

Rekultywacja

Wójtowi i towarzyszącym mu urzędnikom udało się wejść na teren strzeżonego przez ochroniarzy wyrobiska. Słyszał natomiast, że ci ochroniarze odmówili wstępu na teren obiektu funkcjonariuszom policji, a także Straży Granicznej, która w Horodle ma swoją placówkę i była żywo zainteresowana pojawieniem się na jej terenie ciężarówek z różnymi rejestracjami. Jedna z mieszkanek opowiedziała mu też, jak wybrała się na wyrobisko z aparatem fotograficznym. Rosły ochroniarz miał ją zatrzymać i ostrzec: „skoro interesują cię śmieci, to możesz skończyć jak śmieć”.

Po tych doświadczeniach wójt Bożek doradził staroście, aby po wygaśnięciu decyzji na rekultywację już jej nie przedłużał. Starosta jednak z tego nie skorzystał. Decyzję przedłużył, pozwalając w niej sprowadzać spółce Krusz-Piask jeszcze więcej i bardziej zróżnicowanych materiałów do rekultywacji.

Kontrola

- W połowie marca wysłałem na teren wyrobiska pracownicę zajmującą się sprawami ochrony środowiska z jeszcze jednym urzędnikiem - dodaje Bożek. - Kiedy się pojawili, operator koparki przerwał pracę. Zaczęli robić zdjęcia i wtedy wyrósł jak spod ziemi mieszkaniec Strzyżowa, który przedstawił się jako opiekun obiektu i prowadzonej tam rekultywacji. Wcześniej był właścicielem tamtejszej nieruchomości. W obcesowy sposób zwrócił uwagę naszym urzędnikom, że kopalnię może kontrolować tylko starosta. Ta wizyta również przełożyła się na przekazanie staroście naszych ustaleń i podejrzeń.

Tym razem starosta zareagował. Efektem była wspomniana przez sekretarza Płoszaja wspólna kontrola przeprowadzona 22 marca przez gminnych i starościńskich urzędników z udziałem Lipianin-Nowak z Krusz-Piasku. Chociaż w wyrobisku kontrolujący znaleźli folie i plastik, to i tak ze sporządzonego przez starostwo protokołu wynikało, że w kopalni nie dzieje się nic, co byłoby niezgodne z jego decyzjami.

Wyrobisko

Wójt ze starostą nadal wymieniali się pismami i telefonami, a ciężarówek ze śmieciami miało się pojawiać coraz więcej. Także sygnałów od zaniepokojonych tym radnych i mieszkańców. Informowany o kolejnych ciężarówkach wójt wystąpił do starosty „o rzetelne sprawdzenie i wyjaśnienie tego problemu”.

Kiedy inspektorzy WIOŚ kontrolowali wyrobisko w Strzyżowie starosta przebywał na urlopie, pozostawiając w urzędzie swojego zastępcę Leszka Czerwonkę. Ten w rozmowie z nami przyznał, że w to, że w wyrobisku składowane są komunalne odpady uwierzył dopiero po kontroli WIOŚ.

- Nie mam już co do tego żadnych wątpliwości - mówi Czerwonka. - Radcy prawni już pracują nad naszym wystąpieniem do firmy Krusz-Piask z Leżajska, aby zabrała wszystkie niedozwolone odpady z wyrobiska. Obawiam się, że wyegzekwowanie tego będzie trudne i być może sprawa oprze się o sąd. Niemniej jednak pamiętam deklarację Wioletty Lipianik-Nowak, że cokolwiek znajdzie się na terenie kopalni co nie było uwzględnione w wydanej przez nas decyzji, to ona to uprzątnie.

Analiza próbek

Wicestarosta Czerwonka zapowiedział, że starostwo wystąpi do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przekopanie całego terenu wyrobiska. Dopiero wtedy wszyscy zainteresowani będą mieli jasność, co do skali zjawiska i procederu.

- Wszyscy jesteśmy zbulwersowani - mówi Czerwonka. - To świństwo, co zrobiła nam firma z Leżajska. Przecież w rejonie składowiska, jakie nam zafundowała żyją ludzie. Jeden z ostatnich dziewiczych, dotąd niczym nie skażony zakątek kraju wraz z przywiązanymi do niego mieszkańcami został bezczelnie i dla zysku sprofanowany.

- Wszystko, co robiliśmy było zgodne z decyzjami wydawanymi nam przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - mówi Lipianin-Nowak. - Szczegółowe oświadczenia w tej sprawie wydamy po ustaleniach prokuratury. Poczekajmy też na wyniki analiz próbek pobranych przez inspektorów WIOŚ z wykopanych na terenie kopalni dołów.

Odpady

Wicestarosta Czerwonka nie musi już występować do szefa WIOŚ o sprawdzenie całego terenu wyrobiska, do którego zwożono odpady. Od środy zajmuje się tym Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

- Oględziny ponad 3-hektarowego terenu zajmą prokuratorom co najmniej siedem dni - powiedział nam w środę Jerzy Ziarkiewicz, prokurator okręgowy w Zamościu. - Do dyspozycji mają ciężki sprzęt. Tym razem nie chodzi już o wyrywkowe odkrywki, ale sprawdzenie poprzez odsłonięcie całej działki. Stawką jest wykluczenie możliwości pominięcia miejsc, w których mogą być złożone na przykład beczki z niebezpiecznymi chemikaliami, czy pomedyczne odpady.

Z uwagi na taką ewentualność dwóch z trzech wyznaczonych przez Ziarkiewicza prokuratorów w strzyżowskim wyrobisku pracowało wczoraj w asyście nie tylko policji i pracowników ochrony środowiska, ale też strażaków gotowych profesjonalnie reagować w sytuacjach zagrożenia chemicznego.

Ciężarówki wysypujące śmieci sfilmowali dziennikarze TVN. W ciągu jednego dnia w Strzyżowie naliczyli nawet 13 tirów z odpadkami
Ciężarówki wysypujące śmieci sfilmowali dziennikarze TVN. W ciągu jednego dnia w Strzyżowie naliczyli nawet 13 tirów z odpadkami (fot. Fakty TVN)
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
(11) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (20 sierpnia 2017 o 00:34) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
ktoś nie podsypał ...
Rozwiń
Gość
Gość (19 sierpnia 2017 o 09:31) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ta afera, sprawa Stachowiaka czy wile innych zostały ujawnione dzięki niezależnym mediom. Ale już na jesieni rząd obiecał że zrobi z tymi mediami porządek i już nie będą nas dręczyć dzikimi wysypiskami, morderstwami na komisariatach czy innymi aferami. Będą same dobre wiadomości z kraju i złe ze zgniłego zachodu. Aby do jesieni :(.
Rozwiń
Gość
Gość (19 sierpnia 2017 o 09:16) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Gdzie do tej pory byli radni? A do kasy po wypłatę diet chodzili?
Rozwiń
.
. (19 sierpnia 2017 o 08:36) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
undefined napisał:
Hrubieszowska klika i wszytsko jasne...
 Hrubieszowska czy lubelska, co za różnica, takie same śmieci, takie same przekręty i złodziejstwo. Kar brak.
Rozwiń
Gość
Gość (19 sierpnia 2017 o 08:18) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Jak daleko stąd (od Lublina) - jak blisko sytuacyjnie, bo mija już 1,5 roku od zgłoszenia i rok od usunięcia setek tysięcy ton odpadów gromadzonych w byłej strzelnicy na obszarze Górek Czechowskich, a postępowanie w sprawie szkód w środowisku czeka ciągle na... umorzenie. W Lublinie nadal obowiązuje oficjalna wersja, że magazynowano tam ziemię, która miała być wykorzystana do przebudowy pobliskiego węzła komunikacyjnego...
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (11)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!