poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Polecamy

REGULAMIN KONKURSU PRZEBOJOWE DZIECIAKI

  Edytuj ten wpis
Dodano: 6 grudnia 2011, 12:47

Przepisy ogólne

1. Organizator konkursu.
Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Lublinie, ul. Staszica 20, 20–081 Lublin (dalej „Organizator”).
2. Konkurs obejmuje okres od 3 grudnia do 3 lutego 2011 r.
3. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje pełnoletnim osobom fizycznym, z wyłączeniem:
Pracowników Organizatora oraz ich rodzin; Członków jury oraz ich rodzin;
4. Nadesłanie zgłoszeń i zdjęć dzieci do Organizatora oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenia kandydatów – karty zgłoszeniowe i zdjęcia

1. Do plebiscytu można zgłosić kandydatkę lub kandydata, którzy spełniają następujące warunki: wiek od 3 lat (36 miesięcy) do 9 lat – w dniu zgłoszenia.
2. Zgłoszenia i zdjęcia dzieci mogą być składane w formie tradycyjnej lub wysyłane w wersji elektronicznej na adres dziecko@dziennikwschoni.pl
3. Wszystkie zdjęcia zgłoszonych do plebiscytu dzieci opublikujemy w Dzienniku Wschodnim oraz na portalu dziennikwschodni.pl w zakładce www.dziennikwschodni.pl/dzieciakizklasa O kolejności publikacji zdjęć decyduje kolejność ich wpływania.
4. Zgłoszenia należy przysyłać lub dostarczyć osobiście na adres Dziennik Wschodni, ul. Staszica 20, 20–081Lublin, z dopiskiem na kopercie „Przebojowe Dzieciaki”.
5. Zgłoszenie powinno zawierać: zdjęcie, imię i nazwisko dziecka, wiek, klika słów o nim, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, adres i numer telefonu.
6. Każdy czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do plebiscytu.
7. Każdy czytelnik w głosowaniu może przesłać dowolną liczbę SMS-ów na jednego kandydata.
8. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
9. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Z jednego telefonu można przesłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolnego kandydata.
11. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania (po godzinie 24.00 w ostatnim dniu głosowania) nie zostaną uznane.
12. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres agnieszka.dragan@dziennikwschodni.pl . W treści maila należy podać swój nr telefonu i zgłosić prośbę odnośnie usunięcia tego nr z bazy. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę M2A Sp. z o.o.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za błędne treści SMS. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
15. W przypadku awarii systemu obsługującego ruch SMS nie zależnej od Organizatora Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania wyników głosowania i ich ponownego przeliczenia.
16. Interpretacja regulaminu należy do organizatora plebiscytu i jest ostateczna.
17. Przesunięciu mogą ulec terminy głosowania SMS-ami.
18. O ewentualnych zmianach terminów głosowania Organizator poinformuje na łamach Dziennika Wschodniego oraz na stronie dziennikwschodni.pl
19. Zaplecze techniczne usług SMS zapewnia firma Mobile Marketing Alliance, właściciel systemu Cumulus.

Nagrody

W plebiscycie nagrodzone zostaną dzieci, które zdobyły największą liczbę głosów.
Ponadto komisja konkursowa przyzna własne nagrody, biorąc pod uwagę treść wypełnionej ankiety i oryginalność dzieci. O tym, komu przypadnie dodatkowa nagroda zdecydują członkowie komisji, w skład, której wejdą również przedstawiciele sponsorów i partnerów plebiscytu. Z posiedzenia komisji spisany zostanie protokół. Wyniki obrad komisji zostaną opublikowane na łamach Dziennika Wschodniego oraz portalu dziennikwschodni.pl nie później niż 3.lutego 2012 r.

- Podczas gali finałowej zwycięzcy otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,

- Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranej lub nagrody. Koszty tego podatku ponosi zwycięzca. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z poźn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być sporządzone przez uczestników Konkursu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów. Reklamacje można składać przez czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty wydania nagród Zwycięzcom. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Organizatora, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Media Regionalne Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy spółki Media Regionalne. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
2. Dane osobowe uczestników plebiscytu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!