Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Polecamy

29 września 2011 r.
12:10
Edytuj ten wpis

"Szkoła bez przemocy" - regulamin konkursu

0 0 A A

Konkurs na najlepsze przebranie kibica "Szkoła bez przemocy” - Rok szkolny 2011/2012

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy programu społecznego "Szkoła bez przemocy” – Grupy Wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange ogłaszają konkurs na najlepsze przebranie kibica (dalej: Konkurs).
2. Konkurs prowadzony i koordynowany będzie przez Agnieszkę Dragan, specjalistę ds. marketingu w Dzienniku Wschodnim, e-mail: agnieszka.dragan@dziennikwschodni.pl, tel. 81 46 26 835 (dalej: Redakcja)

2. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu są najbardziej kreatywne, pomysłowe i oryginalne projekty przebrań kibica (niekoniecznie drużyny i zawodnika polskiego) wpisujące się w ideę "Kibicowania fair play”. (dalej: Projekty)
2. Projekt przebrania powinien być przesłany w postaci dwóch zdjęć przedstawiających dowolną osobę ubraną w zaprojektowany strój. Zdjęcia muszą uwzględniać całą postać od stóp do głowy. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać przód postaci, drugie tył postaci.
3. Autorzy Projektów z chwilą przekazania Projektów do Redakcji i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie stają się Uczestnikami Konkursu.

3. Warunki konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze wszystkich szkół w Polsce, także tych, które nie zgłosiły swojego udziału do VI edycji programu "Szkoła bez przemocy”.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku od 7. do 18. roku życia. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez ich rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie jeden Projekt.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie do Redakcji: formularza zgłoszeniowego, dwóch zdjęć, zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz zgodę osoby umieszczonej na zdjęciu na publikację swojego wizerunku. Zgłoszenia można nadsyłać na adres Redakcji (Dziennik Wschodni, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin) z dopiskiem "Konkurs – strój kibica”. Zgłoszenia można przesyłam także drogą mailową na adres agnieszka.dragan@dziennikwschodni.pl. Wówczas formularz zgłoszeniowy, zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz zgoda osoby umieszczonej na zdjęciu na publikację swojego wizerunku powinna zostać przesłania na podany adres w formie skanu.
5. Projekty w postaci dwóch zdjęć powinny być zapisane w formacie JPG lub PNG, przy czym dłuższy bok zdjęcia nie może mieć mniej niż 1000 pxl. A wielkość maila nie może przekraczać 7MB.
6. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Projekty, które w sposób oczywisty
będą nawiązywały do celów i przedmiotu Konkursu określonych w par. 2. regulaminu.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane.
8. Z Konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach, także zgłaszane w tym samym konkursie, ale organizowanym przez inną Redakcję w innym województwie.
9. Projekty, które nie spełniają warunków określonych w ust. 5 lub których autorzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w ust. 2-4 nie biorą udziału
w Konkursie.
10. Nie mogą brać udziału w Konkursie uczniowie będący dziećmi osób zatrudnianych przez organizatorów programu "Szkoła bez przemocy” (w tym pracowników Redakcji prowadzącej Konkurs).

4. Czas trwania i etapy konkursu

1. Konkurs ogłoszony zostanie 27 września 2011 r. na stronach dzienników regionalnych prowadzących Program oraz na stronie internetowej Programu "Szkoła bez przemocy”.
2. Zgłoszenia do konkursu zawierające: zgodę na udział, dwa zdjęcia oraz zgodę na publikację wizerunku należy przesłać do 9 października 2011 r. na adres mailowy agnieszka.dragan@dziennikwschodni.pl lub drogą pocztową na adres redakcji (Dziennik Wschodni, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin) z dopiskiem "Konkurs – strój kibica”.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów.
4. W pierwszym etapie dziennikarze z Redakcji wybiorą 15 najlepszych pomysłów na przebranie kibica i umieszczą je na specjalnym serwisie na stronie www.dziennikwschodni.pl. Należy pamiętać, że przedmiotem oceny będą pomysły na przebranie, a nie same zdjęcia.
5. W drugim etapie na zamieszczone na stronie www.dziennikwschodni.pl zdjęcia będzie można głosować za pośrednictwem wiadomości SMS. Głosowanie w drugim etapie potrwa od 13 do 23 października 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i kosztów głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS podane zostaną na stronie Redakcji.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i prezentacja zwycięskich przebrań nastąpi 25 października 2011 roku. O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem strony Redakcji oraz strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl

5. Nagrody

1. Każda Redakcja prowadząca konkurs przyzna 1 nagrodę główną.
2. Nagrodą główną w konkursie jest bilet wejścia na mecz otwarcia stadionu we Wrocławiu 11 listopada 2011. Każdy zwycięzca otrzyma imienny bilet dla siebie oraz osoby mu towarzyszącej.
3. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania nagrody, jeżeli wśród nadesłanych Projektów nie będzie Projektów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu.

6. Procedura i kryteria przyznawania nagród

1. W pierwszym etapie konkursu w skład Jury Konkursu wchodzą 3 przedstawiciele Redakcji.
2. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
• Pomysłowość i oryginalność Projektu,
• Wartości artystyczne,
• Nawiązanie do idei Kibicowania Fair Play
3. W drugim etapie za pośrednictwem głosowania SMS wyłoniony zostanie zwycięzca (z największą ilością oddanych na jego Projekt głosów).
4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i sposobie rozdania nagród za pośrednictwem strony www.szkolabezprzemocy.pl oraz drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
5. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. Prawa autorskie

1. Organizatorzy Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) nabywają własność nagrodzonych Projektów (zdjęć Projektów), a także majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo, komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, video,
• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie – w jakiejkolwiek formie,
• wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
• reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci Internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
• wykorzystanie całości lub części Projektu zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania, uwzględniając wykorzystania Projektu w działalności promującej program "Szkoła bez przemocy”, jego Organizatorów lub Biuro Programu,
• wykorzystanie Projektu lub jego części, jako znaku towarowego,
• wyrażanie zgody (w tym samemu sobie) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu.
2. Autorzy wszystkich Projektów z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów Konkursu (Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange.) własność nadesłanych egzemplarzy Projektu, a także udzielają Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 powyżej.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, następuje z chwilą przystąpienia do Konkursu. W odniesieniu do Projektów nagrodzonych licencja wygasa z chwilą nabycia majątkowych prawa autorskich do nagrodzonych Projektów zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności Projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu, a także wyrażają zgodę na udostępnianie Projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak postanowią.
5. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do Projektów w sposób, który mógłby naruszać prawa Organizatorów.

8. Komunikacja

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl oraz stronach Redakcji prowadzących Konkurs
2. Informacji na temat Konkursu udziela Redakcja …………………………………..oraz Biuro Programu. Pytania można kierować na adres mailowy:szkolabezprzemocy@profile.com.pl oraz na nr telefonu: (22) 833 89 04.

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie. Regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie www.szkolabezprzemocy.pl oraz na www.dziennikwschodni.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.
4. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Koordynatora Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, nie doręczenie bądź wadliwe doręczenie zgłoszenia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli 26 września 2011 roku o godz. 8.00 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.


Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Zobacz wszystkie komentarze

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Dzień matki spędzają w szpitalu ze swoimi dziećmi. To dla nich była akcja "Piękna Mama"
galeria

Dzień matki spędzają w szpitalu ze swoimi dziećmi. To dla nich była akcja "Piękna Mama" 0 2

Rozmową z Natalią Voytsel z Fundacji „Gdy Liczy się Czas”, która już po raz trzeci zorganizowała charytatywną akcję „Piękna Mama” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Akcja, w której uczestniczą stylistki, fryzjerki i masażysta jest adresowana do matek dzieci z oddziału Onkologii, Hematologii i Transplantologii.

Hubert z Rokitna ubiera gwiazdy. "Projektuję modę niecodzienną i niełatwą"

Hubert z Rokitna ubiera gwiazdy. "Projektuję modę niecodzienną i niełatwą" 0 1

Hubert Kołodziejski z Rokitna (pow. bialski) znalazł się w gronie najbardziej obiecujących projektantów mody w Polsce według magazynu K–MAG.

"W rytmie natury". Akcja nad Zalewem Zemborzyckim
26 maja 2018, 11:00

"W rytmie natury". Akcja nad Zalewem Zemborzyckim 1 0

Co Gdzie Kiedy. 26 maja o godz. 11 na terenie Mariny nad Zalewem Zemborzyckim rozpocznie się akcja W rytmie natury. Na uczestników czeka moc atrakcji.

Dni Puław 2018: Mieszkańcy zatańczyli poloneza [zdjęcia, wideo]
galeria
film

Dni Puław 2018: Mieszkańcy zatańczyli poloneza [zdjęcia, wideo] 6 3

Kilkaset par zatańczyło w piątek poloneza na placu Chopina w Puławach. Na koniec mieszkańcy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ciężka sytuacja w szpitalu przy Kraśnickiej. Zemdlała pielęgniarka, która była sama na dyżurze
film

Ciężka sytuacja w szpitalu przy Kraśnickiej. Zemdlała pielęgniarka, która była sama na dyżurze 70 16

– Totalne fiasko – tak pielęgniarki ze szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie oceniają dzisiejsze rozmowy z dyrekcją w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Kilkadziesiąt pielęgniarek nadal jest na L4. Na poniedziałek zaplanowano kolejną turę rozmów.

Eurojackpot losowanie 25.05.2018. Czy ktoś wygra 385 milionów złotych?

Eurojackpot losowanie 25.05.2018. Czy ktoś wygra 385 milionów złotych? 1 0

Kolejna gigantyczna kumulacja w loterii Eurojackpot. Już dziś 25.05.2018 r. do wygrania jest aż 385 mln zł. Sprawdź wyniki losowania i zwycięskie liczby. Czy ktoś zgarnie główną wygraną?

Bezsenność. Fatalna noc, godzina po godzinie

Bezsenność. Fatalna noc, godzina po godzinie 0 3

Nie ma tu recepty, ale każdy kto nie może zasnąć, łatwo zidentyfikuje się z podmiotem lirycznym

Nowa hala sportowa powstanie za większe pieniądze. Radni zgodzili się na wzrost zadłużenia

Nowa hala sportowa powstanie za większe pieniądze. Radni zgodzili się na wzrost zadłużenia 5 20

Puławscy radni upoważnili prezydenta do zadłużenia miasta i rozstrzygnięcia ostatniego przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej. Łączne wydatki związane z budową pierwszego etapu obiektu (bez basenu) władze szacują na ok. 90 mln złotych.

Po zdrowie na wakacje. Gratisowe badania w Tarasach Zamkowych
26 maja 2018, 10:00

Po zdrowie na wakacje. Gratisowe badania w Tarasach Zamkowych 0 0

Z bezpłatnych badań prowadzonych przez studentów z organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie będzie można skorzystać już w sobotę, 26 maja w Tarasach Zamkowych.

Straż Graniczna świętowała w Białej Podlaskiej. Awanse na wyższe stopnie [zdjęcia]
galeria

Straż Graniczna świętowała w Białej Podlaskiej. Awanse na wyższe stopnie [zdjęcia] 0 1

Ponad 300 awansów na wyższe stopnie służbowe przyznał Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Okazją były piątkowe wojewódzkie uroczystości 27. rocznicy utworzenia Straży Granicznej, które odbyły się w Białej Podlaskiej.

Noc Kultury 2018: Lista wydarzeń, na które musisz odebrać wejściówkę. Kto pierwszy, ten lepszy
galeria
film

Noc Kultury 2018: Lista wydarzeń, na które musisz odebrać wejściówkę. Kto pierwszy, ten lepszy 12 0

Od soboty będzie można rezerwować bezpłatne wejściówki na Noc Kultury (2/3 czerwca). Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a rezerwacja jest możliwa tylko przez internet. Chodzi oczywiście tylko o wydarzenia, na które wpuszczana może być ograniczona liczba widzów. Jakie to imprezy i jak zdobyć wejściówkę?

Puławy: Nauczycielka stanie do walki o fotel prezydenta
Sonda

Puławy: Nauczycielka stanie do walki o fotel prezydenta 30 43

Przewodnicząca rady miasta Bożena Krygier powalczy jesienią o fotel prezydenta miasta Puławy. Jej kandydaturę potwierdziły władze Prawa i Sprawiedliwości.

Program TV na weekend 25-27 maja. Jakie filmy warto zobaczyć?
25 maja 2018, 0:00

Program TV na weekend 25-27 maja. Jakie filmy warto zobaczyć? 1 0

Co Gdzie Kiedy. W ten weekend TVN stawia na widowiskowe hity Michaela Baya - Transformers i Armageddon. Ale w naziemnej telewizji cyfrowej zobaczymy także festiwalowego Toma, doskonałą gangsterkę od Scorsese - Infiltrację czy polską Karbalę. Sprawdźcie, jakie filmy będzie można zobaczyć w ten weekend w telewizji.

Nie ma chętnych na działki w bialskiej podstrefie ekonomicznej

Nie ma chętnych na działki w bialskiej podstrefie ekonomicznej 15 3

Drugi już przetarg na ogromny areał w bialskiej podstrefie ekonomicznej zakończył się fiaskiem.

Podlubelska gmina urządziła loterię. Są efekty, rośnie liczba mieszkańców płacących podatki

Podlubelska gmina urządziła loterię. Są efekty, rośnie liczba mieszkańców płacących podatki 4 3

Władze podlubelskiej gminy Niemce znalazły sposób na to, by zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w ich gminie. Już po raz drugi urzędnicy zorganizowali loterię z nagrodami. Można wygrać telewizor, laptop albo konsolę.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Uwaga czytelniku!
Nie teraz Przeczytaj i wyraź zgodę

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.