a co na to mieszkańcy Rokitna, czyżby z niższą klasą robotniczą nikt nie dyskutował i nie brał jej zdania pod uwagę
0