GDYBY TALIBOWIE RZąDZąCY OD LAT TYM BIEDNYM CIEMNYM KRAJEM MIELIBY CHOć TROCHę ROZUMU NIE BYłOBY TAKICH SYTUłACJI I TAK DURNYCH ARTYKUłóW,A TAK NA BOKU TO LUDZIE TU żYJąCY TUTAJ TO NIE GRZESZą ROZSąDNKIEM I WłASNYM POMYśLUNKIEK TYLKO DAJą SIE WODZIć ZA NOS KLEROWI , A MAMY PONOć XXI WIEK , A CIEMNOTA JAK W śREDNIOWIECZU
0