Jeneralna Dyrekcja Dróg i Mostów Królestwa Polskiego, a nie była firmą, tylko instytucją rządową właściwą do dróg mostów i infrastruktury drogowej, którą Christiani mądrze planował. Praca Franciszka Christianiego w Galicji nie jest tożsama z pełnioną od 10 kwietnia 1819 roku funkcją Jeneralnego Dyrektora Dróg i Mostów, gdyż został powołany ukazem carskim w Królestwie Polskim. Geograficznie i politycznie to dwa różne państwa. 2019 to rok 200 lecia Centralnej Administracji Drogowej. Drogowcy polscy mają głębsze korzenie. Lekcja historii Panie Redaktorze - nie odrobiona należycie.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz