Ale chamstwo!Tacy to edukację powinni kontynuować przez 20 lat na Południowej.
0