poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

Artykuły sponsorowane

Pożyczki pozabankowe bardziej bezpieczne

Dodano: 22 lipca 2016, 00:00

W 2016 r. została uchwalona ustawa zmieniająca kilka aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania sektora pożyczek pozabankowych.

Zmiany w prawie były wprowadzane sukcesywnie i okresowo – największe zmiany przyniosły przepisy, które weszły niedawno w życie. Wśród ogółu zmian wprowadzonych przez tak zwaną ustawę antylichwiarską można wymienić zwiększenie kontroli Komsji Nadzoru Finansowego nad sektorem pożyczek pozabankowych, a także wprowadzenie zmian w odniesieniu do tajemnicy bankowej i wymiany informacji. Z perspektywy konsumentów bardzo istotne jest ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Kontrola nad instytucjami pożyczkowymi

Komisja Nadzoru Finansowego jest kolegialnym organem, który sprawuje nadzór i kontrolę nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego. Dotychczas nie posiadała ona narzędzi, które pozwoliłyby na sprawowanie kontroli nad instytucjami pożyczkowymi. Obecnie wprowadzono wymóg, zgodnie z którym spółka oferująca pożyczki pozabankowe musi posiadać co najmniej 200 tys. złotych kapitału zakładowego (zob. art. 59a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dalej jako u.k.k.). Ponadto, Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała kompetencję do otwarcia postępowania wyjaśniającego względem spółek, których działalność gospodarcza budzi wątpliwości pod względem zgodności z prawem. Bardzo istotną zmianą jest obowiązek zachowania tajemnicy bankowej przez pracowników instytucji pożyczkowych oraz przez osoby świadczące usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowę zlecenie (zob. art. 59c u.k.k.). Nieprzestrzeganie tajemnicy bankowej zostało opatrzone sankcją karną. Zgodnie z art. 59f u.k.k. ujawnienie informacji objętych tajemnicą  bankową lub wykorzystanie ich niezgodnie z ustawowym upoważnieniem podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego to wszystkie opłaty poza odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie, a zatem prowizja i wszelkie opłaty dodatkowe. Przed wejściem w życie ustawy antylichwiarskiej instytucje pożyczkowy mogły ustalać wysokość opłat na dowolnym poziomie. Wprowadzony ustawowo limit chroni pożyczkobiorców przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi nakładanymi przez pożyczkodawców. Maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu konsumenckiego, określony w art. 36a u.k.k., został ustalony na podstawie dwóch elementów podlegających zsumowaniu. Górny pułap kosztów wynosi sumę 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. Drugi limit odnosi się do całego okresu trwania pożyczki i wynosi 100% całkowitej kwoty kredytu. Pożyczki oferowane na terve.pl stały się mniej uciążliwe pod względem finansowym dla konsumentów.

Rolowanie pożyczek też ograniczone

Możliwość rolowania długu u pożyczkodawcy, czyli wzięcie kolejnej pożyczki na spłatę istniejącego zadłużenia również zostało ograniczone. Ustawa antylichwiarska wprowadziła zmiany w u.k.k., a mianowicie zabezpieczenie w postaci rozszerzenia omówionych wyżej limitów na kolejne zaciągnięte pożyczki w tym samym parabanku w ciągu 120 dni od dnia wypłaty pożyczki (zob. art. 36b u.k.k.). Inaczej mówiąc, kolejne pożyczki zostaną potraktowane, tak jakby razem z pierwszą stanowiły jedno zadłużenie.

Podsumowując powyższe zmiany, za najbardziej istotne z perspektywy konsumentów można uznać limit pozaodsetkowych kosztów pożyczek oraz ograniczenie rolowania pożyczek. Instytucje pożyczkowe nie są już przedsiębiorcami, którzy w nieskrępowany sposób korzystają ze swobody działalności gospodarczej. Ze względu na charakter świadczonych usług zostali oni obciążeni obowiązkami prawnymi, których celem jest ochrona praw konsumentów. Wprowadzone zmiany mają na celu doprowadzenie do wyeliminowania z rynku pożyczek nieuczciwych pożyczkodawców. Listę nieuczciwych pożyczkodawców możesz znaleźć tutaj. Niewypełnianie obowiązków zostało obarczone sankcjami w postaci kar pieniężnych.

Czytaj więcej o:

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!