Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubelskie

21 marca 2008 r.
19:23
Edytuj ten wpis

List rektora KUL na Wielkanoc

0 0 A A

Zmartwychwstały Chrystus obdarował nas wspaniałymi darami. Czy potrafimy się nimi dzielić i doświadczać radości,

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
walcząc ze słabościami, niosąc nadzieję ubogim i głosząc naszym bliźnim słowa prawdy? - pyta w wielkanocnym liście ks. prof. Stanisław Wilk.

List rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w wielkanocny poniedziałek będzie czytany w kościołach w całym kraju. Dla wielu wiernych jego treść może być zaskoczeniem. - Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa była i jest dla niektórych ludzi niewygodna - pisze ks. prof. Wilk. - Słowa Ewangelii o korupcyjnym postępowaniu arcykapłanów nie straciły na swej aktualności. Strażnicy grobu nie tylko otrzymali zapewnienie, że nie poniosą kary za niewypełnienie swoich obowiązków, ale zostali nawet wynagrodzeni przez arcykapłanów za głoszenie oczywistego kłamstwa. Strażnicy wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. Sprzedali prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Zdaniem rektora KUL, dziś kłamstwo staje się powszechne. - Prawie codziennie spotykamy się z zakłamaniem, manipulacją lub przemilczaniem prawdy nie tylko w środkach masowego przekazu. Kłamstwo zatruwa także życie małżeńskie, rodzinne i sąsiedzkie. Zamiast głosić słowa życia, postępujemy jak strażnicy grobu Chrystusa: sprzedajemy i prawdę, i swój honor - czytamy w liście, w którym ks. prof. Wilk zachęca: Święta Wielkiej Nocy są dobrą okazją do zastanowienia się nad własnym postępowaniem.

W poniedziałek o godz. 9 ks. prof. Stanisław Wilk odprawi mszę św. w kościele św. Krzyża w Warszawie. Będzie ją transmitować I Program Polskiego Radia.
(mb)

Cały list rektora KUL ks. prof. Stanisława Wilka

Dary Zmartwychwstałego Chrystusa!

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rozważając w tych świętych dniach Słowo Boże, odtwarzamy w naszej wyobraźni kolejne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem: niewiast, które wczesnym rankiem zafraso-wane przyszły do grobu, aby Go namaścić; uczniów, idących do Emaus i z pałającymi sercami słuchających słów Nieznajomego; apostołów, zamkniętych w Wieczerniku z obawy przed Żydami i pełnego wątpliwości Tomasza, który z pokorą wyznaje «Pan mój i Bóg mój», ale też słyszy «Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». Na pewno wszyscy, którzy się z Nim spotkali, otaczali Go swoją miłością i pragnęli uczcić, ofiarować Mu dar swego serca. Jednak to On - Zmartwychwstały Chrystus - pierwszy ubogaca ich swymi darami: oświeca umysły, umacnia serca, napełnia odwagą i nadzieją.

W sercach uczniów idących do Emaus załamała się wiara w Jego zbawcze posłannic-two. Nie pojmując sensu tragicznej śmierci Chrystusa, wątpili w Jego zmartwychwstanie. Z ust Nieznajomego usłyszeli jednak wyjaśnienia pism Proroków, odnoszące się do Mesjasza; usłyszeli, że bez ukrzyżowania nie byłoby chwalebnego zmartwychwstania. Słowa te przypo-mniały im, że przecież to wszystko: pojmanie, ubiczowanie, ukrzyżowanie i zmartwychwsta-nie zapowiadał Chrystus jeszcze przed swoją Męką, ale oni nie chcieli słuchać, do ich świadomości nie docierała wtedy zapowiedź zmartwychwstania. Wątpiącym uczniom potrzebne było Jego światło i moc, oświecenie umysłu, aby Go poznać.
Przy łamaniu chleba poznali, że to jest Pan i uwierzyli w Jego zmartwychwstanie.

Zmartwychwstały Chrystus oświeca również nasze umysły i uwierzytelnia wszystkie głoszone przez siebie prawdy i zasady. W ich świetle i dzięki Jego zmartwychwstaniu łatwiej pojąć i łatwiej przyjąć cierpienie, krzywdę, ofiarę, a nawet śmierć.

Wspaniałym darem Zmartwychwstałego Chrystusa jest umocnienie naszych serc. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, św. Piotr z pewnością pozostałby w ukryciu. Być może, czując się zawiedziony i skompromitowany, szukałby usprawiedliwienia dla swoich potrój-nych oświadczeń, że nie zna tego człowieka. To z faktu zmartwychwstania Chrystusa płynie pewność i odwaga św. Piotra. Zarówno wtedy, gdy przemawia do mieszkańców Jerozolimy o przybitym do krzyża Jezusie, którego Bóg wskrzesił "zerwawszy więzy śmierci”, jak i wtedy, gdy uzdrawia chromego, mówiąc: "co mam to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Z faktu zmartwychwstania płynie nadzieja, że i nas, podobnie jak św. Piotra, Zmar-twychwstały Chrystus obdarzy mocą przezwyciężania słabości, że pomoże wypełniać trudne wymagania moralne oraz natchnie otuchą i męstwem w trudnym poszukiwaniu i głoszeniu prawdy.

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa była i jest dla niektórych ludzi niewygodna. Słowa Ewangelii o korupcyjnym postępowaniu arcykapłanów nie straciły na swej aktualności. Strażnicy grobu nie tylko otrzymali zapewnienie, że nie poniosą kary za niewypełnienie swoich obowiązków, ale zostali nawet wynagrodzeni przez arcykapłanów za głoszenie oczywistego kłamstwa: "Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali”. Strażnicy wzięli pieniądze i "uczynili, jak ich pouczono”. Sprzedali prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Prawda ich nie interesowała. Bardziej zyskowne było dla nich kłamstwo, dobrze opłacone brzęczącą monetą.

Ilu tragedii w życiu osobistym i społecznym można by uniknąć, gdyby wyznawcy Chrystusa nie ulegali pokusie łatwego życia z kłamstwem. Dziś kłamstwo staje się powszechne. Prawie codziennie spotykamy się z zakłamaniem, manipulacją lub przemil-czaniem prawdy nie tylko w środkach masowego przekazu. Kłamstwo zatruwa także życie małżeńskie, rodzinne i sąsiedzkie. Zamiast głosić słowa życia, postępujemy jak strażnicy grobu Chrystusa: sprzedajemy i prawdę, i swój honor.

Zmartwychwstały Chrystus obdarował nas wspaniałymi darami. Czy potrafimy się nimi dzielić i doświadczać radości, walcząc ze słabościami, niosąc nadzieję ubogim i głosząc naszym bliźnim słowa prawdy? W atmosferze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijmy za własne słowa bł. Edmunda Bojanowskiego, wielkiego wychowawcy i społecznika, przywracającego radość życia ubogim dzieciom: "Ja nic nie znaczę. Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie”.

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

W 1918 r., po latach niewoli narodowej, Polska odzyskała niepodległość. Razem ze zmartwychwstałą Ojczyzną powstał i rozwijał się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziś społeczność akademicka z sercami przepełnionymi wdzięcznością dziękuje Bogu za dziewięćdziesiąt lat jego działalności, powtarzając za Psalmistą: "Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych” (Ps 118, 23). Z niewielkiej grupy pierwszych studentów i pracowników rozwinęła się społeczność akademicka licząca obecnie prawie 25 tys. osób.

Z dumą patrzymy na minione lata i myślą ogarniamy wszystkich studentów, pracowników i absolwentów, którzy wbrew różnorakim trudnościom, niejednokrotnie z ogromnym poświęceniem, realizowali dewizę Uniwersytetu "Deo et Patriae”, oddając swoje siły i życie w służbie Boga i Ojczyzny. W bogatej historii Uniwersytetu były okresy radości, kiedy uruchamiano nowe kierunki studiów, organizowano nowe wydziały, oddawano do użytku nowe budynki dydaktyczne, a nawet ogromny wybuch entuzjazmu, kiedy w 1978 r. nasz Profesor kard. Karol Wojtyła został powołany na Stolicę Piotrową. Były jednak i okresy cierpienia, kiedy dążono do usunięcia KUL-u z mapy szkolnictwa wyższego w Polsce, szyka-nowano pracowników i studentów, odmawiano awansów naukowych nauczycielom aka-demickim, czy zatrudnienia absolwentom w szkołach i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, za to tylko, że legitymowali się dyplomami Katolickiego Uniwersytetu Lu-belskiego.

Wdzięczni jesteśmy Bogu za wszystko, a wiernym w Polsce i poza jej granicami z serca dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową, za troskę o dobro i przyszłość tego dziedzictwa, jakim jest KUL dla społeczeństwa i Kościoła. Gwarancją zachowania chrześcijańskiej tożsamości przez Uniwersytet jest nie tylko jego Statut, czy nadzór władz kościelnych, ale nade wszystko to, że sercem Uniwersytetu był, jest i będzie kościół akademicki - miejsce łaski, przemiany i oczyszczania ludzkich serc. Miejsce, w którym podczas codziennych spotkań eucharystycznych i całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu dokonuje się to najważniejsze nauczanie - doświadczanie Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Tam też każdego dnia modlimy się i ofiarujemy Mszę świętą za żywych i zmarłych Dobroczyńców KUL.

Pielęgnując szczytne tradycje Uniwersytet otwiera się na przyszłe wyzwania. Jako drogowskaz służą nam słowa naszego Wielkiego Patrona, Sługi Bożego Jana Pawła II, wypowiedziane do naszej społeczności przed 20 laty w dniu 9 czerwca 1987 r.: "Uniwersytecie! Alma Mater! Jesteś objęty tą miłością, którą Chrystus do końca umiłował. Jesteś objęty Eucharystią. Trwaj w tym zbawczym uścisku Odkupiciela świata. Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie - służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!

Pamiętamy te słowa i jesteśmy świadomi, że służba Prawdzie, to dążenie do poznania całej prawdy o Bogu i o człowieku; to dążenie do pełnej wolności, którą można odnaleźć jedynie w Zmartwychwstałym Chrystusie; to także nieustanne przypominanie, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w 90. roku swojej działalności prowadzi osiem wydziałów, 21 kierunków studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania doktoratów i 9 uprawnień do habilitacji. Proponuje studia doktoranckie w 11 dyscyplinach i otwiera nowe kierunki: dziennikarstwo i komunikowanie społeczne, europeistyka, biotechnologia, filologia niderlandzka, inżynieria środowiska i stosunki międzynarodowe. Naszym skarbem jest bardzo zdolna młodzież, wrażliwa i otwarta na wyzwania współczesnego świata. Kilkudziesięciu spośród nich otrzymuje co roku stypendia Ministra za wyróżniające się wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Ci młodzi ludzie są bardzo świadomi, że studia to nie tylko okres wytężonej nauki, ale także czas formowania postaw i pracy nad sobą, kształtowania dojrzałej osobowości. To dlatego tak wielu naszych studentów działa w wolontariacie, punktach bezpłatnej pomocy prawnej czy psychologicznej. Naszym bogactwem są również nas Absolwenci i to, co wnoszą w dziedzictwo Uniwersytetu. Już teraz zapraszamy wszystkich na uroczystość Święta Patronalnego w dniach 30-31 maja.


Wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom KUL życzę obfitych darów Zmartwychwstałego Chrystusa, aby tak, jak Apostołowie potrafili na Jego słowo podnosić się ze zwątpienia i nie upadać w chwili próby. Niech Święta Paschalne, które obchodzimy, przypominają nam o ostatecznym triumfie Światła nad ciemnością, Dobra nad złem, Prawdy nad fałszem. Niech Zmartwychwstały napełnia nasze serca pokojem i uczyni je miłosiernymi i solidarnymi.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Lublin, Wielkanoc 2008 r.

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Kobieta znaleziona martwa w wannie

Kobieta znaleziona martwa w wannie 0 0

64-letnia mieszkanka Krasnegostawu została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Policja nie wyklucza, że przyczyną było zatrucie czadem

Unia Krzywda ma za sobą trudną jesień

Unia Krzywda ma za sobą trudną jesień 1 0

Wiosną trener Zbigniew Lamek zamierza przede wszystkim więcej angażować wychowanków do gry w drużynie seniorów

Zmiana dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Zmiana dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 3 5

Andrzej Sieńko został pełniącym obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Prezes sieci Watchdog Polska dziś w Lubartowie i Lublinie

Prezes sieci Watchdog Polska dziś w Lubartowie i Lublinie 2 0

W poniedziałek o godz. 18 w Ratuszu Fundacja Wolności organizuje spotkanie z Szymonem Osowskim, prezesem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zbierają pieniądze na kontynuację budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem
film

Zbierają pieniądze na kontynuację budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem 2 0

Stowarzyszenie Wspólny Świat rozpoczyna kampanię informacyjną na rzecz pozyskania 1 proc. podatku. W spocie zachęca do tego aktor Krystian Wieczorek.

Trekking w Himalajach - spotkanie podróżnicze w Chatce Żaka
1 lutego 2019, 18:00

Trekking w Himalajach - spotkanie podróżnicze w Chatce Żaka 0 0

W piątek, 1 lutego o godz. 18 podróżniczka Magda Jończyk opowie w Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16) o wędrówkach po Himalajach.

Anonim pyta o koszt wyjazdów zagranicznych prezesa spółki komunalnej. Burmistrz czeka na wyniki audytu
Alarm 24

Anonim pyta o koszt wyjazdów zagranicznych prezesa spółki komunalnej. Burmistrz czeka na wyniki audytu 3 4

Anonimowy informator zawiadomił urzędników o serii wyjazdów służbowych prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Najdroższy wyjazd za który płacili podatnicy miał kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

W Izbicy eksperyment wypalił

W Izbicy eksperyment wypalił 1 1

W klubie z Izbicy już od kilku lat starają się grać swoimi zawodnikami. Efekt? Zdobywająca ligowe doświadczenie zdolna młodzież wsparta rutyniarzami odbierała punkty faworytom

Kierowca hondy wpadł w poślizg. Zderzył się z fordem

Kierowca hondy wpadł w poślizg. Zderzył się z fordem 0 0

Do wypadku doszło w sobotni wieczór w Grabowie Szlacheckim.

Charytatywnie na Uniwersytecie Medycznym
25 stycznia 2019, 17:00

Charytatywnie na Uniwersytecie Medycznym 0 0

Co Gdzie Kiedy. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza na charytatywny, karnawałowy koncert The Carnival Show!, który zostanie zorganizowany 25 stycznia o godz. 17 w Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4.

Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych: "Długi tydzień w Parkman" w DDK Węglin
7 lutego 2019, 18:00

Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych: "Długi tydzień w Parkman" w DDK Węglin 0 0

W czwartek, 7 lutego o godz. 18 w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) wyświetlony zostanie film "Długi tydzień w Parkman".

Takiej blokady na przejściu granicznym nie pokona nawet rozpędzona ciężarówka

Takiej blokady na przejściu granicznym nie pokona nawet rozpędzona ciężarówka 0 1

Aby pokonać zainstalowane na przejściu granicznym zapory, trzeba by czołgu. Jest ich siedem i mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa

Lubelskie: Zatrzymany Rosjanin podejrzany o handel materiałami wybuchowymi

Lubelskie: Zatrzymany Rosjanin podejrzany o handel materiałami wybuchowymi 8 3

Policja zatrzymała w Nałęczowie Rosjanina Romana K. Jest podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią i materiałami wybuchowymi, wymuszenia oraz sprzedaż środków odurzających

Drugie miejsce Azotów Puławy w Piotrkowie Trybunalskim

Drugie miejsce Azotów Puławy w Piotrkowie Trybunalskim 0 0

Azoty Puławy zajęły drugie miejsce w rozegranym w Piotrkowie Trybunalskim międzynarodowym turnieju towarzyskim

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Sitańcu. Utrudnienia między Zamościem a Krasnymstawem

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Sitańcu. Utrudnienia między Zamościem a Krasnymstawem 3 0

Dwa pojazdy zderzyły się ze sobą w Sitańcu koło Zamościa. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na trasie pomiędzy Zamościem a Krasnymstawem

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.