Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Regulamin

29 września 2020 r.
10:19

Regulamin Akcji "Zostań ambasadorem Kliniki Urody Sanitas"

0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji „Zostań ambasadorem Kliniki Urody Sanitas” zwanej dalej „Akcją” jest Centrum Medyczne ,,Sanitas" Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139011, NIP: 712-27-70-576, REGON :432527566-00011.
 2. Partnerem Akcji jest Corner Media Sp. z o.o., 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, REGON 061674573, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł, zwana dalej Partnerem.
 3. Zadaniem Partnera jest wyłonienie ambasadorów (2 ambasadorek i 1 ambasadora) do pilotażowej akcji „Zostań ambasadorem Kliniki Urody Sanitas”
 4. Poszukiwanie Ambasadorów przyjmie formę plebiscytu za którego formę i treść ponosi odpowiedzialność Partner Akcji.
 5. Partner ustala adres korespondencyjny dla Akcji: promocja@dziennikwschodni.pl
 6. Czas trwania poszukiwań ustala się na okres od 01.10.2020- 25.10.2020
 • 2 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia do Akcji mogą dokonywać osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Zgłoszenia można nadsyłać od 01.10.2020 g. 08:00 do 11.10.2020 g. 22:00 (wiążąca jest data dostarczenia zgłoszenia do Partnera).
 3. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie dziennikwschodni.pl
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
  • Kategoria (obowiązkowe)
  • Imię i nazwisko Kandydata/ki na Ambasadora/kę Akcji (obowiązkowe),
  • Wiek Kandydata/ki (obowiązkowe),
  • Zdjęcie Kandydata/ki (obowiązkowe),
  • Telefon kontaktowy (obowiązkowe),
  • E-mail kontaktowy (obowiązkowe),
  • Opis dlaczego Ty powinieneś/aś zostać Ambasadorem/ką Akcji
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/ki przez Organizatora oraz Partnera w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, numeru telefonu, adresu e-mail oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego checkbox’a na platformie zgłoszeniowej
 5. Organizator oraz Partner są odpowiedzialni za weryfikację zgłoszeń.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Kandydata/kę w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści zostaną wyeliminowane.
 7. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia zgłoszenia naruszającego zasady Akcji.
 8. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
 9. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszeń, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
 10. Kandydat/ka ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem. Zgłaszający zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi/Partnerowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – zgłoszenia.
 11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi i/lub Partnerowi z tytułu naruszenia określonych w niniejszym Regulaminie praw, zgłaszający zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora i/lub Partnera od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 12. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • 3 Wybór Ambasadorów
 1. Ambasadorzy Akcji zostaną wyłonieni na podstawie (głosowania SMS oraz głosowania poprzez zakup pakietu głosów w systemie dostępnym na www.dziennikwschodni.pl (dalej: głosowanie elektroniczne).
 2. Głosowanie odbędzie się w terminie od 10.2020 g. 11:00  do 25.10.2020 g. 22:00
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na dziennikwschodni.pl
 4. Ambasadorami akcji zostaną te osoby, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa powyżej.
 • 4 Głosowanie
 1. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym zgłoszeniom biorącym udział w Akcji zostaną przydzielone numery porządkowe.
 2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów lub poprzez głosowanie elektroniczne.
 3. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów. SMS-y należy przesłać na numer 72480 w treści wpisując
  • san oraz numer Kandydatki, np. san 000
  • kus oraz numer Kandydata, np. kus 000
 4. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów.
 5. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
 6. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w ust. 3 wzoru SMS nie zostaje on uwzględniany.
 7. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora i/lub Partnera.
 8. Organizator ani Partner nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora i/lub Partnera z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 9. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez system wykupu pakietu głosów dostępny przy prezentacjach Kandydatów/ek.
 10. W celu głosowania elektronicznego należy posiadać darmowe konto na stronie www.dziennikwschodni.pl.
 11. Posiadanie darmowego konta na stronie www.dziennikwschodni.pl upoważnia do zasilania swojego konta oraz wykupu pakietu głosów oraz dowolną ich dyspozycję.
 • 5 Nagrody

Każdy z Ambasadorów otrzyma pakiet nagród. W ramach pakietu Ambasador otrzymuje 2 spotkania z psychologiem w miesiącu do końca lutego 2021, 1 konsultację dietetyczną w każdym miesiącu do końca lutego 2021, pakiet zabiegów o wartości 4000zł medycyny estetycznej wykonywanych wyłącznie przez lekarzy medycyny estetycznej, wybielanie zębów w poradni stomatologicznej, pakiet zabiegów fizykoterapii w poradni rehabilitacji turnus dwutygodniowy. Dodatkowo w ramach akcji Ambasadorzy otrzymają usługi z zakresu fryzjersko-kosmetycznego o wartości 500zł.

Wartość nagród dla każdego Ambasadora to 8000 zł.

Osoby, które zostaną Ambasadorami akcji „Zostań ambasadorem Kliniki Urody Sanitas” będą musiały odprowadzić odpowiedni podatek od wysokości nagrody

 • 6 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
 1. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na www.dziennikwschodni.pl w ciągu 7 dniu od zakończenia głosowania.
 2. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres e-mail/na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 3. Partner przekaże Organizatorowi dane laureatów głosowania w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość pieniężna nagrody.
 5. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Kandydata/ki oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Organizator oraz Partner. Podane informacje są przetwarzane w celu niezbędnym do wyłonienia Ambasadora/ki Akcji. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych ze strony Organizatora: iod@cmsanitas.pl. Kontakt do Administratora Danych Osobowych ze strony Partnera: rodo@dziennikwschodni.pl
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujący zakres: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek,  wiek, a także dane o których mowa w 2 ust. 6 powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność realizacji postanowień Regulaminu względem uczestników Akcji oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora danych w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z organizacją Akcji. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda uczestników Akcji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, określonych w ust. 3 powyżej, czyli przez okres do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przeprowadzenia Akcji lub ewentualnego naruszenia dóbr osobistych uczestników Akcji, tj. nie dłużej niż 10 lat od organizacji Akcji.
 5. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez pisemne powiadomienie Organizatora na adres: soltys@dziennikwschodni.pl
 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji .
 8. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom – Organizatorowi oraz Urzędom Skarbowym właściwym miejscu opodatkowania uczestników Akcji.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych. Dane osobowe   uczestnika Akcji  nie   będą   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu
 • 8 Informacja o Akcji

Wszelkie informacje na temat Akcji można uzyskać w siedzibie Dziennika Wschodniego, 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin oraz na stronie Partnera, tj. www.dziennikwschodni.pl oraz na stronie Organizatora cmsanitas.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 46 26 800

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Rankingu. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin oraz na stronie dziennikwschodni.pl
 3. Organizator i/lub Partner ma prawo wykluczyć uczestnika Akcji w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora i/lub Partnera.
 4. Organizator i/lub Partner nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również działanie siły wyższej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie maja właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Pozostałe informacje

Lubelskie: Mimo zakazów, na tym cmentarzu będzie możliwość złożenia wieńców na grobach bliskich

Lubelskie: Mimo zakazów, na tym cmentarzu będzie możliwość złożenia wieńców na grobach bliskich

W sobotę, niedzielę i poniedziałek cmentarze w całej Polsce będą zamknięte. W Chełmie, mającym groby bliskich na cmentarzu komunalnym pomogą miejscy pracownicy. Z kolei w Świdniku znicz na każdym grobie, na którym nie będzie światełka, zapalą pracownicy miejskiej spółki.

Rada powiatu bialskiego przeciwko „piątce dla zwierząt”. Nawet radni PiS

Rada powiatu bialskiego przeciwko „piątce dla zwierząt”. Nawet radni PiS

– To widmo bankructwa wielu gospodarstw indywidulanych – ostrzega Marek Sulima (PSL), radny powiatu bialskiego i rolnik. Radni jednomyślnie poparli apel do rządu w sprawie odrzucenia w całości projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Większy ruch przy cmentarzach w Lublinie i regionie. Ludzie chcą zdążyć przed zamknięciem

Większy ruch przy cmentarzach w Lublinie i regionie. Ludzie chcą zdążyć przed zamknięciem

Dzisiejszego wieczoru policjanci zauważają wzmożony ruch w okolicach największych lubelskich nekropolii – informuje kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Lublin ma nowy mural, powstał przy Mełgiewskiej. Żuki, honkery, lubliny, lubimy [zdjęcia]
galeria

Lublin ma nowy mural, powstał przy Mełgiewskiej. Żuki, honkery, lubliny, lubimy [zdjęcia]

– Efekt jest dokładnie taki jaki chciałem – mówi autor muralu, który powstał przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. W piątek został namalowany ostatni element. Mająca około 80 metrów długości historia nieistniejącej fabryki samochodów, jest gotowa

Autostrada A2 do Białej Podlaskiej. Jest pierwszy przetarg

Autostrada A2 do Białej Podlaskiej. Jest pierwszy przetarg

Autostrada A2 wydłuży się o kolejne 63 kilometry. Drogowcy właśnie ogłosili przetarg na pierwszy odcinek pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską.

Sezon na plus. Rozmowa z Szymonem Ładniakiem, kierowcą wyścigowym z Lublina
Magazyn

Sezon na plus. Rozmowa z Szymonem Ładniakiem, kierowcą wyścigowym z Lublina

Zacząłem jeździć bardziej agresywnie oraz lepiej zapoznałem się z ustawianiem samochodu. – Rozmowa z Szymonem Ładniakiem, kierowcą wyścigowym z Lublina.

Andrzej Zaucha Songbook - koncert w CSK
5 listopada 2020, 20:00

Andrzej Zaucha Songbook - koncert w CSK

W czwartek, 5 listopada o godz. 20 w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1) odbędzie się koncert Andrzej Zaucha Songbook w wykonaniu zespołu Janusza Szroma.

Ministerstwo Zdrowia przekaże niemal 30 mln zł na powstanie tymczasowego szpitala w Targach Lublin

Ministerstwo Zdrowia przekaże niemal 30 mln zł na powstanie tymczasowego szpitala w Targach Lublin

Ponad 27 mln zł przekaże Ministerstwo Zdrowia na prace związane z powstaniem tymczasowego szpitala w Targach Lublin. Miejsce do leczenia pacjentów z koronawirusem z nawet 480 łóżkami może być gotowe w ciągu trzech tygodni.

Protest kobiet w Lublinie: "Propozycja Andrzeja Dudy to nie kompromis tylko kompromitacja"
Zdjęcia
galeria
film

Protest kobiet w Lublinie: "Propozycja Andrzeja Dudy to nie kompromis tylko kompromitacja"

Na pl. Litewskim w centrum Lublina zbierają się uczestnicy kolejnego protestu po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Samochodowy protest kobiet w Lublinie. Trasa przejazdu
Zapis relacji na żywo
galeria
film

Samochodowy protest kobiet w Lublinie. Trasa przejazdu

Dziś kolejny dzień protestów kobiet w Lublinie. Jeden z nich organizują kierowcy.

Studenci KUL będą mieli problemy za udział w protestach kobiet? Uczelnia: Nic im nie grozi

Studenci KUL będą mieli problemy za udział w protestach kobiet? Uczelnia: Nic im nie grozi

Fundacja pro-life chce wyrzucać ze studiów uczestniczących w protestach studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia zapewnia, nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania.

Lublin odwołał zmiany przy cmentarzach, nie będzie też specjalnych linii autobusowych
galeria

Lublin odwołał zmiany przy cmentarzach, nie będzie też specjalnych linii autobusowych

Urząd Miasta odwołuje wszystkie zmiany w komunikacji związane z okresem Wszystkich Świętych. Tylko dzisiaj po ulicach Lublina kursować będzie specjalna linia autobusowa nr 200

Nowe obostrzenia i decyzje. Rząd zamyka cmentarze na Wszystkich Świętych
PILNE
galeria

Nowe obostrzenia i decyzje. Rząd zamyka cmentarze na Wszystkich Świętych

31 października oraz 1 i 2 listopada cmentarze w całym kraju będą zamknięte. Podczas piątkowej konferencji prasowej ogłosił to premier Mateusz Morawiecki.

Lublin: Dyrektor liceum ostrzega co grozi uczniom za udział w protestach kobiet

Lublin: Dyrektor liceum ostrzega co grozi uczniom za udział w protestach kobiet

O możliwych konsekwencjach związanych z udziałem uczniów w strajkach kobiet ostrzega rodziców dyrektor katolickiego liceum w Lublinie.

Motor Lublin ma nowego prezesa

Motor Lublin ma nowego prezesa

W piątek doszło do zmian w zarządzie Motoru Lublin. Funkcję prezesa będzie sprawować Marta Daniewska.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.