Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Regulamin

9 grudnia 2019 r.
9:52

Regulamin Plebiscytu "Sportowiec roku 2019"

0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem plebiscytu „Sportowiec roku 2019” zwanego dalej „Plebiscytem” jest Corner Media
  Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, REGON 061674573, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w kategoriach wymienionych w §2 ust. 3 Regulaminu.
 4. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne oraz niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem i wyrażą chęć przystąpienia do głosowania w Plebiscycie (zwane dalej: Czytelnikiem).
 5. Do zgłoszenia nominacji w Plebiscycie uprawnione są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznają się
  z niniejszym Regulaminem i zaakceptują jego treść (zwane: Zgłaszającym).
 6. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: promocja@dziennikwschodni.pl
 7. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 13.12.2019 r. do 29.01.2020 r.
 • 2 Zasady Plebiscytu. Nominacje/zgłoszenia
 1. Nominacje do Plebiscytu nastąpią w dwojaki sposób:
  • nominacje przez Kapitułę;
  • nominacje przez Zgłaszających. Zgłaszającym może być także Kandydat w Plebiscycie (bądź opiekun prawny Kandydata).
 2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, sportowcy juniorzy, trenerzy, drużyny z województwa lubelskiego, podmioty ze środowiska sportowego albo związane ze środowiskiem sportowym, zgłoszeni do Plebiscytu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W Plebiscycie Zgłaszający mogą zgłaszać nominacje Kandydatów w następujących kategoriach:
  • Najpopularniejszy Sportowiec 2019 roku;
  • Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 roku.
 4. Każdy, o kim mowa w §1 ust. 5 powyżej,  może dokonać zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu.
 5. Zgłoszenia można nadsyłać od 13.12.2019 roku do 07.01.2020 roku, godz. 12:00 (wiążąca jest data dostarczenia zgłoszenia do Organizatora).
 6. Zgłoszenia Kandydata należy dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: promocja@dziennikwschodni.pl Do zgłoszenia należy załączyć formularz zgłoszeniowy zawierający:
  • imię i nazwisko Kandydata (obowiązkowe),
  • nr telefonu Kandydata (nieobowiązkowe),
  • adres e-mail Kandydata (nieobowiązkowe),
  • wskazanie kategorii, do której zgłaszany jest Kandydat (obowiązkowe),
  • wskazanie dyscypliny sportu Kandydata (obowiązkowe),
  • zdjęcie przedstawiające Kandydata (nieobowiązkowe),
  • imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli Kandydat jest zgłaszany w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 (obowiązkowe),
  • imię i nazwisko osoby Zgłaszającego Kandydata (obowiązkowe),
  • Kontakt do osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)
  • własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody przez Zgłaszającego, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu Zgłaszającego (obowiązkowe)
 7. Zgłoszenia Kandydatów można również dokonać za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej dostępnej na stronie https://www.dziennikwschodni.pl/sportowiecroku.html
 8. Zgłoszenie Kandydatów poprzez platformę zgłoszeniową powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kandydata (obowiązkowe),
  • nr telefonu Kandydata (nieobowiązkowe),
  • adres e-mail Kandydata (nieobowiązkowe),
  • wskazanie kategorii, do której zgłaszany jest Kandydat (obowiązkowe),
  • wskazanie dyscypliny sportu Kandydata (obowiązkowe),
  • zdjęcie przedstawiające Kandydata (nieobowiązkowe),
  • imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli Kandydat jest zgłaszany w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 (obowiązkowe),
  • imię i nazwisko osoby Zgłaszającego Kandydata (obowiązkowe),
  • adres e-mail lub numer telefonu osoby Zgłaszającej Kandydata (nieobowiązkowe),
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych Zgłaszającego przez Organizatora w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu Zgłaszającego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego checkbox’a na platformie zgłoszeniowej
 9. Zgłoszenie do kategorii "Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 roku" wymaga zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, posiadającego pełnię praw rodzicielskich. Kandydatem w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 mogą być dzieci, które w chwili zgłoszenia do Plebiscytu nie ukończyły 18 roku życia.
 10. Kandydat lub opiekun prawny Kandydata (zarówno nominowany przez Kapitułę, Czytelników czy w inny sposób) może do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, mimo uprzednio wyrażonej zgody, wycofać kandydaturę z Plebiscytu. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: promocja@dziennikwschodni.pl. Organizator Plebiscytu usunie kandydaturę w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Głosy oddane na kandydaturę zostaną anulowane. Organizator zastrzega, że nie zwróci głosującym uiszczonych kwot za wysłane SMSy na wycofaną kandydaturę.
 11. Zgłaszający oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania przesłanego zdjęcia Kandydata na potrzeby związane z Plebiscytem. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie zdjęć, których autorem lub współautorem jest inna osoba niż Zgłaszający. Zgłoszenia takie zostaną wyeliminowane z Plebiscytu. Zgłaszający gwarantuje, że Kandydat przedstawiony na zdjęciu wyraził zgodę na korzystanie z jego wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią wynikającą z niniejszego Regulaminu.
 12. Zgłoszenie Kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z udzieleniem  Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego co do miejsca i czasu  i prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia na potrzeby realizacji  Plebiscytu  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w szczególności do wykorzystywania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem) a także w mediach społecznościowych. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw majątkowych do zdjęcia oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w zdjęciach, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania ze zdjęcia na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor zdjęcia zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczenia autorstwa zdjęcia, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia
 13. Organizator jest odpowiedzialny za weryfikację zgłoszeń oraz uzysknie zgody na kandydowanie  przez  proponowanego Kandydata, w zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku.
 14. Zabronione jest zamieszczanie przez Zgłaszających w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści zostaną wyeliminowane z Plebiscytu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia zgłoszenia naruszającego zasady Plebiscytu.
 16. Zgłaszający oświadczają, że nadesłane przez nich zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 17. Nadesłanie zgłoszenia bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego uniemożliwia zgłoszenie Kandydata  w Plebiscycie.
 18. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii nie spełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).
 19. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
 20. Organizator  zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszeń, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
 21. Jedna osoba może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 22. Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem. Zgłaszający zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – zgłoszenia.
 23. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia określonych w niniejszym Regulaminie praw, zgłaszający zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 24. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 25. Niezależnie od nominacji dokonanych przez Zgłaszających, nominacji dokona także Kapituła w następujących kategoriach:
  • Sportowiec roku 2019;
  • Drużyna roku 2019;
  • Trener roku 2019.
 • Wybór zwycięzców
 1. Kandydaci nominowani przez Zgłaszających oraz Kapitułę będą prezentowani na stronie www.dziennikwschodni.pl od dnia 08.01.2020 godz. 09:00
 2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonego Plebiscytu (głosowanie SMS lub przez zakup pakietu głosów w systemie dostępnym na www.dziennikwschodni.pl przy Plebiscycie).
 3. Głosowanie odbędzie się w terminie od 08.01.2020 od godziny 09:00 do 29.01.2020 roku do godziny 12:00.
 4. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Wschodniego oraz na www.dziennikwschodni.pl
 5. Laureatami Plebiscytu zostanie sportowiec, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa powyżej.
 • Wybór zwycięzców Kapituły
 1. Niezależnie od zasad opisanych w §3 Regulaminu, Organizator przyzna decyzją Kapituły Nagrody w których przeprowadził nominacje.
 2. Kapituła przyzna nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
 3. W skład Kapituły wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
 4. Nagrodą Kapituły będą pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
 • Głosowanie
 1. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym zgłoszeniom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.
 2. Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów. SMS-y należy przesłać na numer 72480 w treści wpisując:
  • sportowiec nr kandydata (np. 000), dotyczy kategorii "Najpopularniejszy Sportowiec 2019 roku"
  • junior nr kandydata (np. 000), dotyczy kategorii "Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 roku"
 3. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów
 4. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §5 punkcie 2 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
 5. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 2 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 8. Głosowanie może się również odbyć przez system wykupu pakietu głosów dostępny przy plebiscycie.
 9. Aby dokonać tego rodzaju głosowania należy posiadać darmowe konto na stronie www.dziennikwschodni.pl.
 10. Posiadanie darmowego konta na stronie www.dziennikwschodni.pl upoważnia do zasilania swojego konta oraz wykupu pakietu głosów oraz dowolną ich dyspozycją.
 • Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
 1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na www.dziennikwschodni.pl oraz na łamach Dziennika Wschodniego
 2. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres e-mail/na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w okresie 14 dni od zakończenia Plebiscytu.
 4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w dniu oficjalnego wręczania nagród, nagroda będzie do odbioru w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego (Lublin, Krakowskie Przedmieście 54) w terminie 14 dni od opublikowania wyników.
 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość nagrody
 6. Nagrodami we wszystkich kategoriach Plebiscytu dla pierwszych miejsc będą pamiątkowe statuetki, natomiast miejsce drugie oraz trzecie otrzyma pamiątkowe dyplomy.
 7. W kategoriach "Najpopularniejszy Sportowiec 2019 roku" oraz "Najpopularniejszy Sportowiec Junior 2019 roku" zostały przewidziane również nagrody finansowe. I miejscwe - 1500 zł, II miejsce - 1000 zł, III miejsce - 500 zł
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dziennik Wschodni ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, z dopiskiem „Sportowiec - reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów i zagaszających w Plebiscycie jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu – w tym przyjęcia zgłoszenia do plebiscytu oraz wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu włącznie z obsługą skarg i reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także na podstawie udzielonych zgód.
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujący zakres: kandydat: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek; zgłaszający: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu na łamach prasy, radia, telewizji oraz w Internecie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem przetwarzania danych - przez okres przewidziany w art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29/08/1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018, poz. 800) lub przez okres realizacji Plebiscytu do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przeciwko Organizatorowi z tego tytułu.
 5. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez pisemne powiadomienie Organizatora na adres: soltys@dziennikwschodni.pl
 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Plebiscycie.
 8. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom - Urzędom Skarbowym właściwym miejscu opodatkowania uczestników Plebiscytu.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
 • Informacja o Plebiscycie

Wszelkie informacje na temat Plebiscytu można uzyskać w siedzibie Dziennika Wschodniego, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie Organizatora, tj. www.dziennikwschodni.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 46 26 800

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie dziennikwschodni.pl
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Załaszającego/głosującego/kandydata w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również działanie siły wyższej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie maja właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

         

 

Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Pozostałe informacje

Miłosz Bachonko pokazał całej Polsce, że ma talent. "Nigdy nie oglądało mnie tak wiele osób"

Miłosz Bachonko pokazał całej Polsce, że ma talent. "Nigdy nie oglądało mnie tak wiele osób"

Miłosz Bachonko ma 12 lat a za sobą m.in. koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Oprócz tego tysiące planów na przyszłość i 300 tys. zł, które zdobył za wirtuozerskie umiejętności.

W Zamościu już czuć Boże Narodzenie. Co można kupić na Jarmarku Świątecznym?
galeria

W Zamościu już czuć Boże Narodzenie. Co można kupić na Jarmarku Świątecznym?

Od mniejszych i większych stroików czy ręcznie robionych bożonarodzeniowych kartek, przez ozdoby na choinkę, upominki, ale też np. tradycyjne chleby, miody, oleje czy biżuterię. Na Rynku Wielkim w Zamościu trwa jarmark świąteczny.

Marznące opady. Ostrzeżenie IMGW dla części województwa lubelskiego
film

Marznące opady. Ostrzeżenie IMGW dla części województwa lubelskiego

Przez marznącymi opadami i co się z tym wiąże – śliskimi drogami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ostrzeżenie dotyczy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

V Charytatywny Turniej w Siatkonogę już 17 grudnia w Kraśniku

V Charytatywny Turniej w Siatkonogę już 17 grudnia w Kraśniku

Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja Charytatywnego Turnieju w Siatkonogę, który od kilku lat rozgrywany jest w Kraśniku. Tym razem środki zebrane podczas zawodów zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Aleksandra Polaka. Tradycyjnie na pomoc może liczyć także Dom Dziecka w Kraśniku

Zamość. Maria Król odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zamość. Maria Król odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu została przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Niemcy. Wstrzymanie sprzedaży akwareli Kandinskiego. "Obraz został ukradziony z Polski"
film

Niemcy. Wstrzymanie sprzedaży akwareli Kandinskiego. "Obraz został ukradziony z Polski"

Dom aukcyjny Grisebach zapowiedział w wydanym w piątek oświadczeniu wstrzymanie sprzedaży, jak mówią polskie władze, skradzionego z polskich zbiorów obrazu Kandinskiego.

O włos od tragedii na torach. Mimo ostrzeżeń wjechał na przejazd. I utknął [wideo]
lubelskie
film

O włos od tragedii na torach. Mimo ostrzeżeń wjechał na przejazd. I utknął [wideo]

Zbagatelizował zarówno pulsujące światło sygnalizatora jak też zamykające się rogatki. Kierowca volkswagena pomimo tych sygnałów wjechał na strzeżony przejazd kolejowy między Niedrzwicą a Wilkołazem (powiat kraśnicki). 58-letni kierowca stanie przed sądem.

Zgłoszenie o napadzie na bank i uzbrojonych napastnikach. Akcja "Blokada 2022"
zdjęcia
galeria

Zgłoszenie o napadzie na bank i uzbrojonych napastnikach. Akcja "Blokada 2022"

Zadaniem policjantów było zatrzymanie uzbrojonych napastników, którzy napadli na bank i zranili kilka osób. W Anielinie funkcjonariusze zablokowali drogę i zatrzymali sprawców. Taki scenariusz działań przećwiczyli wczoraj mundurowi.

Coraz więcej przypadków raka endometrium. Bialscy lekarze prowadzą projekt badawczy

Coraz więcej przypadków raka endometrium. Bialscy lekarze prowadzą projekt badawczy

Wzrost liczby pacjentek z rakiem endometrium skłonił bialskich lekarzy do projektu badawczego. To na razie półmetek, bo przebadanych będzie tysiąc kobiet. Kluczową rolę odgrywa histeroskopia.

Tetiana Yurkevichus dołączyła do Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Tetiana Yurkevichus dołączyła do Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Krzysztof Szewczyk nie próżnuje i reprezentacyjną przerwę wykorzystał na zdecydowaną przebudowę składu. Przypomnijmy, że kilka dni temu zespół opuściła Emilia Kośla, a dołączyła do niego Aleksandra ZIemborska, ostatnio występująca w BC Polkowice.

Czy to już koniec kina Merkury w Białej Podlaskiej?
alarm24

Czy to już koniec kina Merkury w Białej Podlaskiej?

Bialskie kino Merkury wystawione na sprzedaż. Ale właściciel, mazowiecka spółka Max–Film uspokaja, że takie przetargi organizuje co jakiś czas.

Zmiana na zamku. Będzie nowy kierownik

Zmiana na zamku. Będzie nowy kierownik

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czeka ważna zmiana kadrowa. Z funkcją kierownika oddziału na zamku w Janowcu po latach pracy żegna się Filip Jaroszyński.

Bądź Mikołajem dla kota lub psa. Zoomikołajki w lubelskim schronisku

Bądź Mikołajem dla kota lub psa. Zoomikołajki w lubelskim schronisku

Lubelskie schronisko dla zwierząt zaprasza na wtorek na Zoomikołajki. W tej akcji nie chodzi tylko o to, żeby zwierzęta znalazły nowe domy. Chodzi również o to, by zaraz po świętach nie zostały uznane za kolejny zbędny prezent do wyrzucenia.

LUK Lublin kontra Ślepsk Malow Suwałki. Chcą zatrzymać Filipiaka

LUK Lublin kontra Ślepsk Malow Suwałki. Chcą zatrzymać Filipiaka

W sobotę LUK Lublin zagra na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki (godz. 17.30)

Mundial 2022: Brazylia – Kamerun 0:1, Szwajcaria pokonała Serbię 3:2 i gra dalej

Mundial 2022: Brazylia – Kamerun 0:1, Szwajcaria pokonała Serbię 3:2 i gra dalej

Ostatnie mecze fazy grupowej mundialu w Katarze też dostarczyły solidnej dawki emocji. Niespodziewanie Brazylia przegrała z Kamerunem 0:1. Sporo działo się też w starciu numer dwa. Szwajcaria prowadziła z Serbią, potem przegrywała 1:2 i była poza turniejem, ale ostatecznie wygrała 3:2 i awansowała do fazy pucharowej z drugiego miejsca

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium