Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

MATURA2009

15 maja 2009 r.
8:37
Edytuj ten wpis

Matura 2009, dziś chemia - ODPOWIEDZI, ARKUSZE, rozwiązania

Autor: Zdjęcie autora łm am
0 240 A A

Chemia - to jeden z ostatnich przedmiotów, z którego maturzyści zdają maturalny 2009. Podeszło do niego ponad 40 tys. uczniów. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
W czwartek maturzyści zmagali się z fizyką i astronomią oraz historią sztuki, a w piątek przyszedł czas na jeden z ostatnich egzaminów matury 2009.

Chemię o poziomie podstawowym zdaje 13 proc., czyli niewiele ponad 5 tys. tegorocznych maturzystów. Natomiast na poziom rozszerzony zdecydowało się ponad 35 tys. osób.

Matury pisemne potrwają do czwartku. Przed uczniami jeszcze egzaminy m.in. z języka rosyjskiego, informatyki czy filozofii.

Około godz. 15 opublikujemy arkusze zadań maturalnych. Chwilę później ich rozwiązania.

Matura 2009. Rozwiązania, arkusze, pytania, odpowiedzi z innych przedmiotów znajdziesz w naszym serwisie Matura 2009

Chemia poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.
n = 4, l = 1, m = -1,0,1
[Ar] 4s²3d¹º 4p³Zadanie 2. (2 pkt) Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat.
Odp. 18,25g

Zadanie 3. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji.
Si02 - 0,5 mola - 30g
Mg - 1 mol - 24 g
Si - 0,5 mola - 14 g
MgO - 1 mil - 40 g


Zadanie 4. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wzory wszystkich tlenków reagujących z substancjami, których nazwy podano w tytule każdej kolumny.
Tlenki reagujące z mocnymi kwasami: Na2O, ZnO
Z wodą: Na2O, SO3, P4O10
Z mocnymi zasadami: P4O10, SO3, ZnO


Zadanie 5. (2 pkt) Określ, jaką rolę (kwasu czy zasady) pełnią według teorii Brönsteda siarkowodór i amoniak w roztworach wodnych. Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej równania reakcji tych gazów z wodą.
Wzór związku- rola związku- równanie reakcji
H2S - kwas - H2S + H2O ‹=› HS ‾ + H3O +
NH3 - zasada - NH3 + H2O ‹=› NH4 + OH ‾


Zadanie 6. (4 pkt)
Przedstaw projekt doświadczenia, które wykaże amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III). W tym celu:
a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia
Probówka I: wlewamy HCl, wytrąca się Cr(OH)3 osad
Probówka II: wlewamy NaOH, wytrąca się Cr(OH)3 osad

b) wymień obserwacje, które umożliwią wykazanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III)
Osad uległ rozpuszczeniu zarówno w probówce A, jak i B. Powstał klarowny roztwór
Równanie reakcji zachodzącej w probówce I:
Cr(OH)3 + 3H+ =› Cr ³+ + 3H2O
Równanie reakcji zachodzącej w probówce II:
Cr(OH)3 + 3OH‾ =› [Cr(OH)6]³‾

Zadanie 7. (1 pkt) Określ zależność pomiędzy wartościami stopni utlenienia chromu i manganu w tlenkach a charakterem chemicznym tlenków tych pierwiastków.
Tlenki o charakterze kwasowym powstaną z pierwiastków o najniższym stopniu utlenienia. Tlenki zasadowe z tych o najwyższym stopniu natlenienia. Tlenki amfoteryczne z pierwiastków o pośrednich stopniach utlenienia.

Zadanie 8. (2 pkt)
Oblicz standardową entalpię reakcji opisanej równaniem
∆H = ∆HtwAl2(SO4)3 - ∆HtwAl2O3 - 3∆HtwSO3
∆H = -3437,4 + 1671,0 + 3*395,5 = -579,9 kJ


Zadanie 9. (1 pkt) Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji tworzenia SO2 zilustrowanej równaniem jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi:
a) podwyższymy temperaturę: maleje
b) usuniemy część wody: rośnie

Zadanie 10. (2 pkt)W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V).
Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych: rozcieńczony, stężony, NO, NO2
Roztwór A to stężony. kwas azotowy(V), a roztwór B to rozcieńczony kwas azotowy(V). Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze NO2. W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze NO.

Zadanie 11. (2 pkt) Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.
Etap1: Strąca się jasnozielony osad
Etap 2: Strąca się czerwonobrunatny osad

Zadanie 12. (2 pkt) Napisz równania reakcji, które zachodzą podczas tego doświadczenia. Równanie reakcji zachodzącej podczas etapu 1 zapisz w formie jonowej skróconej, a równanie reakcji etapu 2 w formie cząsteczkowej.
Równanie reakcji etapu 1 (w formie jonowej skróconej):
Fe²+ + 2OH‾ =› Fe (OH)2 strzałka w dół
Równanie reakcji etapu 2 (w formie jonowej skróconej):
2Fe(OH)2 strzałka w dół +H2O2 =› 2Fe(OH)3 strzałka w dół

Zadanie 13. (2 pkt)Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl. Otrzymano 400,00 g roztworu o stężeniu 20% masowych. Oblicz stężenie procentowe roztworu I w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Stężenie procentowe roztworu I wynosi 15,34 proc.

Zadanie 14. (1 pkt) Zbadano zachowanie cynku, miedzi i srebra w roztworach soli. Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy reakcji. I, III, IV

Zadanie 15. (2 pkt) Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+.
a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz jeden, który pozwoli usunąć wyłącznie jony Ba2+, i uzasadnij wybór. Na2CO3 (aq), Na2SO4 (aq), Na3PO4 (aq)
Wybrany odczynnik: Na2SO4(aq)
Uzasadnienie wyboru odczynnika: Po dodaniu Na2SO4(aq) do roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+, strąci się osad BaSO4, natomiast jony Mg2+ pozostaną w roztworze.b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
Ba²+ + SO4 ²‾ =› BaSO4 strzałka w dół

Zadanie 16. (2 pkt) Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu c0 = 0,2 mol . dm-3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu alfa = 5%.
Odpowiedź: pH roztworu kwasu wynosi 2

Zadanie 17. (1 pkt) Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem. Określ odczyn wodnych roztworów soli w probówkach I, II i III.
Probówka I: zasadowy Probówka II: obojętny Probówka III: kwasowy

Zadanie 18. (1 pkt) Określ, jaką rolę (utleniacza czy reduktora) spełnia nadtlenek wodoru w reakcjach opisanych równaniami:
W reakcji 1 nadtlenek wodoru pełni rolę reduktora.
W reakcji 2 nadtlenek wodoru pełni rolę utleniacza.


Zadanie 19. (2 pkt) Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych zasad z silnymi utleniaczami, np. z chlorem, według następującego schematu: Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.
Bilans elektronowy
Utl. Fe2O3 + 10 OH‾ =› 2FeO4 ²‾ + 6e‾ + 5 H2O
Red. Cl2 + 2e =› 2Cl‾ /x3
Fe2O3 + 3 Cl2 + 10 OH‾ + 6e =› 2FeO4²‾ + 6 Cl‾ + H2O + 6e

Równanie reakcji:
Fe2,O3 + 3 Cl2 + 10 OH‾ =› 2FeO4²‾ + 6 Cl‾ + H2O


Zadanie 20. (2 pkt) Przeprowadzono elektrolizę wodnych roztworów czterech elektrolitów z użyciem elektrod platynowych. (...)Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie. Wpisz wzory odpowiednich związków do poniższej tabeli.
I - NaCl, II - NaOH, III - H2SO4, IV - Na2SO4

Zadanie 21. (2 pkt) Zapisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu NaOH na elektrodach platynowych.
Równanie reakcji przebiegającej na katodzie:
2H20 + 2e -> H2 + 2OH-
Równanie reakcji przebiegającej na anodzie:
4OH- -> 02 + 4e + 2H20

Zadanie 22. (2 pkt) Podczas pracy pewnego ogniwa zachodzą procesy elektrodowe, których przebieg można przedstawić sumarycznym równaniem reakcji:
a) Korzystając z szeregu elektrochemicznego metali, przedstaw schemat ogniwa, w którym zachodzi powyższa reakcja.
A (-) Zn | Zn2+ || Ag+ | Ag (+) K
b) Oblicz SEM tego ogniwa dla warunków standardowych.
SEM ogniwa wynosi 1,56 V.

Zadanie 23. (2 pkt) Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi redukcję jonów manganianowych(VII) do jonów manganu(II). W tym celu:
a) wybierz potrzebne odczynniki spośród wodnych roztworów: kwasu siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu, wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu
kwas siarkowy (VI), manganian (VII) potasu, siarczan (IV) sodu
b) napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia. Z fioletowego staje się bezbarwny

Zadanie 24. (2 pkt)Przedstaw zależność między początkową i końcową szybkością tej reakcji oraz oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli przy niezmienionej ilości reagentów i niezmienionej temperaturze ciśnienie reagujących gazów zmaleje dwukrotnie. Szybkość reakcji zmaleje ośmiokrotnie

Zadanie 25. (3 pkt) Pent-2-en otrzymano z pent-1-enu w wyniku dwuetapowego procesu. W etapie 1 dokonano addycji chlorowodoru do pent-1-enu i otrzymano monochloropochodną pentanu (produkt główny). ...
a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji tego procesu. W równaniu reakcji etapu 2 uwzględnij warunki procesu.
Równanie I etapu reakcji:
CH2=CH-CH-CH2_CH3 +HCl + HCl =› CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3
Równanie II etapu reakcji
CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 =› CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HCl

b) Sformułuj regułę dotyczącą przebiegu reakcji eliminacji (podobną do reguły Markownikowa dla reakcji addycji). Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując w wolne miejsce słowo mniejszą albo większą.
Głównym produktem eliminacji HCl z monochloropochodnej jest związek, który powstaje w wyniku oderwania atomu wodoru od atomu węgla połączonego z mniejszą liczbą atomów wodoru.

Zadanie 26. (1 pkt) Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce węglowodoru o wzorze:
Liczba wiązań σ : 12, Liczba wiązań π : 2

Zadanie 29. (1 pkt) Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.
Nazwa związku III: 3-metylobut-2-ol
Nazwa związku IV: 3-metylobut-1-ol

Zadanie 30. (1 pkt) Określ rzędowość alkoholi I, II i III.
Rzędowość alkoholu I: I-rzędowy
Rzędowość alkoholu II: III-rzędowy
Rzędowość alkoholu III: II-rzędowy

Zadanie 31. (1 pkt) Zapisz numer oznaczający wzór tego związku, który może występować w postaci enancjomerów. IIIZadanie 33. (2 pkt) Przeanalizuj przebieg pierwszego etapu doświadczenia.
a) Wyjaśnij, porównując budowę cząsteczek związków, które znajdowały się w probówkach I - IV, dlaczego w probówce III nie zaszła reakcja chemiczna. W cząsteczkach z probówek I, II, III, IV znajduje się wiele grup wodorotlenowych, natomiast w cząsteczce znajdującej się w probówce III znajduje się tylko jedna grupa wodorotlenow
b) Opisz zmiany, jakie zaobserwowano w probówkach I, II i IV. Niebieski osad znika. Powstaje szafirowy roztwór

Zadanie 34. (1 pkt) Podaj numer probówki, w której w drugim etapie doświadczenia powstał ceglastoczerwony osad Cu2O. Osad powstał w probówce I

Źródło rozwiązań:
poziom podstawowy: www.nowiny24.pl
poziom rozszerzony: gazeta.pl


Komentarze 240

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
magda / 2 lutego 2011 o 17:11
0
w zadaniu 19. brakuje 5 przy H20
Avatar
al / 17 maja 2010 o 18:40
0
too jest podstawa a nei roz.
Avatar
~ela~ / 27 maja 2009 o 21:40
0
MAŁY BŁĄD ZAD 6 A - OSAD JUŻ BYŁ W PROBÓWKACH, A PO DODANIU NaOh i I HCl ROZPUŚCIŁ SIĘ
Avatar
aniela / 26 maja 2009 o 12:17
0
Załamka matura została ogłoszona jako jedna z najłatwiejszych masakra ;/ tzn. ze wszyscy beda mieli wysokie wyniki wystarczy popatrzec na sonde najwiekszy procent ludzi , ktorzy beda mieli wyniki powyzej...nic tylko trzeba liczyc na biologie teraZ
Avatar
~xyz~ / 22 maja 2009 o 19:54
0
Błąd w odpowiadziach zadania 7. Tlenki o najniższej wartościowości pierwiastka mają charakter zasadowy, o najwyższej- kwasowy a pośredni stopień - amfoteryczne.
Avatar
aania / 20 maja 2009 o 21:02
0
U mnie w szkole z pięć osób przewiduje wynik ok. 100 % reszta bardzo wysokie...zatem...i niestety ta matura była banalna jak żadna inna...jestem pewna, że progi pójdą bardzo w górę...będzie naprawdę trzeba mieć po ok. 90 % np. z bio i chemii na medycynę...jestem pewna :/
Avatar
tralala / 17 maja 2009 o 21:49
0
no nie wiem dla mnie to jest na bardzo podobnym poziomie no ale naqet jak podniosa to nie duzo jakies 3,4 pkt bo np w 2007 ponoc byla prosta matura i za to w poznaniu byl prog 171 pkt na lekarski a w 2008 raptem tylko 5 pkt mniej bo 166:P
Avatar
Gość / 17 maja 2009 o 21:07
0
"znacznie łatwiejszej" -> do poprzedniego komentarza
Avatar
Gość / 17 maja 2009 o 21:06
0
nie powinni odjąć za brak strzałek w obie strony...niestety ta matura ma opinię znacznie trudniejszej niż ta w 2008 roku ...niestety ;( I PRZEZ TO znacznie podwyższą się progi np. na medycynie
Avatar
tralala / 17 maja 2009 o 15:41
0
czesc:P mam pytanie , pewnie sie juz tutaj pojawilo ale niestety nie moge teraz czytac calego forum:))), orientujecie sie moze czy za brak strzalek w obie strony odejmuja punkty na maturze?? wiem ze np w zadania z bronsteem jest to koniecznie , jednak moze jesli jest poprawny zapis brak strzalek nie odejmuje punktow?? z tego co przegladalam klucze nigdzie nie bylo napisane ze odejmuja. jak myslicie podwyzsza progi?? ja uwazam ze nie bo ta matura byla moim skormnym zdaniem na poziomie tej z 2008 , chyba ze fiza byla prosta (nie wiem, nie pisalam jej
czesc:P mam pytanie , pewnie sie juz tutaj pojawilo ale niestety nie moge teraz czytac calego forum:))), orientujecie sie moze czy za brak strzalek w obie strony odejmuja punkty na maturze?? wiem ze np w zadania z bronsteem jest to koniecznie , jednak moze jesli jest poprawny zapis brak strzalek nie odejmuje punktow?? z tego co przegladalam klucze nigdzie nie bylo napisane ze odejmuja. jak myslicie podwyzsza progi?? ja uwazam ze nie bo ta matura byla moim skormnym zdaniem na poziomie tej z 2008 , chyba ze fiza byla prosta (nie wiem, nie pisa... rozwiń
Avatar
magda / 2 lutego 2011 o 17:11
0
w zadaniu 19. brakuje 5 przy H20
Avatar
al / 17 maja 2010 o 18:40
0
too jest podstawa a nei roz.
Avatar
~ela~ / 27 maja 2009 o 21:40
0
MAŁY BŁĄD ZAD 6 A - OSAD JUŻ BYŁ W PROBÓWKACH, A PO DODANIU NaOh i I HCl ROZPUŚCIŁ SIĘ
Avatar
aniela / 26 maja 2009 o 12:17
0
Załamka matura została ogłoszona jako jedna z najłatwiejszych masakra ;/ tzn. ze wszyscy beda mieli wysokie wyniki wystarczy popatrzec na sonde najwiekszy procent ludzi , ktorzy beda mieli wyniki powyzej...nic tylko trzeba liczyc na biologie teraZ
Avatar
~xyz~ / 22 maja 2009 o 19:54
0
Błąd w odpowiadziach zadania 7. Tlenki o najniższej wartościowości pierwiastka mają charakter zasadowy, o najwyższej- kwasowy a pośredni stopień - amfoteryczne.
Avatar
aania / 20 maja 2009 o 21:02
0
U mnie w szkole z pięć osób przewiduje wynik ok. 100 % reszta bardzo wysokie...zatem...i niestety ta matura była banalna jak żadna inna...jestem pewna, że progi pójdą bardzo w górę...będzie naprawdę trzeba mieć po ok. 90 % np. z bio i chemii na medycynę...jestem pewna :/
Avatar
tralala / 17 maja 2009 o 21:49
0
no nie wiem dla mnie to jest na bardzo podobnym poziomie no ale naqet jak podniosa to nie duzo jakies 3,4 pkt bo np w 2007 ponoc byla prosta matura i za to w poznaniu byl prog 171 pkt na lekarski a w 2008 raptem tylko 5 pkt mniej bo 166:P
Avatar
Gość / 17 maja 2009 o 21:07
0
"znacznie łatwiejszej" -> do poprzedniego komentarza
Avatar
Gość / 17 maja 2009 o 21:06
0
nie powinni odjąć za brak strzałek w obie strony...niestety ta matura ma opinię znacznie trudniejszej niż ta w 2008 roku ...niestety ;( I PRZEZ TO znacznie podwyższą się progi np. na medycynie
Avatar
tralala / 17 maja 2009 o 15:41
0
czesc:P mam pytanie , pewnie sie juz tutaj pojawilo ale niestety nie moge teraz czytac calego forum:))), orientujecie sie moze czy za brak strzalek w obie strony odejmuja punkty na maturze?? wiem ze np w zadania z bronsteem jest to koniecznie , jednak moze jesli jest poprawny zapis brak strzalek nie odejmuje punktow?? z tego co przegladalam klucze nigdzie nie bylo napisane ze odejmuja. jak myslicie podwyzsza progi?? ja uwazam ze nie bo ta matura byla moim skormnym zdaniem na poziomie tej z 2008 , chyba ze fiza byla prosta (nie wiem, nie pisalam jej
czesc:P mam pytanie , pewnie sie juz tutaj pojawilo ale niestety nie moge teraz czytac calego forum:))), orientujecie sie moze czy za brak strzalek w obie strony odejmuja punkty na maturze?? wiem ze np w zadania z bronsteem jest to koniecznie , jednak moze jesli jest poprawny zapis brak strzalek nie odejmuje punktow?? z tego co przegladalam klucze nigdzie nie bylo napisane ze odejmuja. jak myslicie podwyzsza progi?? ja uwazam ze nie bo ta matura byla moim skormnym zdaniem na poziomie tej z 2008 , chyba ze fiza byla prosta (nie wiem, nie pisa... rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze 240

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Rzucił się z nożem na swoją matkę. Bo nie zostawili mu kotletów na kolację

Rzucił się z nożem na swoją matkę. Bo nie zostawili mu kotletów na kolację 5 1

Cztery lata więzienia i przymusowa terapia odwykowa. To kara dla 26-latka z okolic Puław, który ugodził nożem własną matkę. Wcześniej latami znęcał się nad rodziną.

Do ostatniego rzutu. Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość
Magazyn

Do ostatniego rzutu. Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość 2 0

Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Złota niedziela AZS UMCS Lublin?

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Złota niedziela AZS UMCS Lublin? 2 0

Organizatorzy mistrzostw Polski zadbali o to, żeby kibice każdego dnia zawodów mieli co oglądać. Dlatego już w piątek w akcji będzie można zobaczyć Pawła Fajdka

Cyrk Podwórkowy w Lublinie przed Carnavalem Sztukmistrzów [harmonogram]
22 lipca 2018, 17:00

Cyrk Podwórkowy w Lublinie przed Carnavalem Sztukmistrzów [harmonogram] 1 0

Co Gdzie Kiedy. Od najbliższej niedzieli po Lublinie będzie krążyć Cyrk Podwórkowy, który co rok jest oznaką zbliżającego się Carnavalu Sztukmistrzów. Artyści będą występować na terenie lubelskich dzielnic. Wszystkie występy są darmowe.

Napadli na bezdomnego koło dworca w Lublinie. Nie miał pieniędzy, wtedy zrobili coś jeszcze gorszego

Napadli na bezdomnego koło dworca w Lublinie. Nie miał pieniędzy, wtedy zrobili coś jeszcze gorszego 15 3

Bezdomny został pobity przez dwóch mężczyzn w okolicach dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia w Lublinie.

Lublin: Dwie linie autobusowe w sobotę zmienią trasę

Lublin: Dwie linie autobusowe w sobotę zmienią trasę 0 0

Dodatkowy objazd wprowadzony będzie w sobotę na liniach autobusowych nr 7 oraz 50. Powodem są prace drogowe.

Program TV na weekend 20-22 lipca. Jakie filmu warto zobaczyć?
20 lipca 2018, 0:00

Program TV na weekend 20-22 lipca. Jakie filmu warto zobaczyć? 0 0

Stacje telewizyjne kontynuują zapoczątkowane filmowe serie. Miłośnicy fantasy będą mogli obejrzeć w ten weekend kolejne części cyklów Władca Pierścieni i Gwiezdne Wojny, z kolei fani kina superbohaterskiego zobaczą Człowieka ze stali. Sprawdźcie, jakie filmy będzie można zobaczyć w ten weekend w telewizji.

Szpital tonie w długach, kolejne grupy zawodowe walczą o podwyżki. Będzie nagroda dla dyrektora?

Szpital tonie w długach, kolejne grupy zawodowe walczą o podwyżki. Będzie nagroda dla dyrektora? 0 4

12 tys. zł nagrody rocznej może dostać dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Zdaniem jednego z członków rady społecznej lecznicy w obecnej napiętej sytuacji to nieetyczne, a związkowcy pytają o uczciwość.

Zostawił auto na parkingu. W nocy stanęło w ogniu
galeria

Zostawił auto na parkingu. W nocy stanęło w ogniu 4 5

Pożar samochodu wybuchł wczoraj w nocy na parkingu przy ul. Wiejskiej w Zamościu.

Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon od meczu z Gryfem Wejherowo

Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon od meczu z Gryfem Wejherowo 3 5

Po dwóch kompletnie nieudanych sezonach zielono-czarni rozpoczynają zmagania w II lidze. W sobotę podopieczni trenera Rafała Wójcika zmierzą się na wyjeździe z Gryfem Wejherowo. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17

Najpierw pożar ciężarówki, potem zniszczony ładunek. Przedsiębiorca z Lublina daje 50 tys. zł za złapanie wandali [zdjęcia]
Alarm 24
galeria

Najpierw pożar ciężarówki, potem zniszczony ładunek. Przedsiębiorca z Lublina daje 50 tys. zł za złapanie wandali [zdjęcia] 28 13

Przedsiębiorcę z Lublina spotkał ogromny pech. Należąca do niego ciężarówka zapaliła się w trakcie jazdy. Co gorsza, wandale nie oszczędzili ładunku jaki znajdował się na naczepie. Teraz pan Michał chce złapać grafficiarzy dzięki zaoferowanym informatorom pieniądzom.

Matura 2018: Oto najlepsze szkoły w Lublinie i w każdym powiecie [szczegółowe wyniki]
galeria

Matura 2018: Oto najlepsze szkoły w Lublinie i w każdym powiecie [szczegółowe wyniki] 10 2

W oparciu o wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych sprawdziliśmy, które szkoły uczą najlepiej. Na naszej liście znalazły się placówki z poszczególnych powiatów i miast regionu.

Lewart ciągle szuka wzmocnień

Lewart ciągle szuka wzmocnień 1 0

Łukasz Mierzejewski musi w lecie porządnie przebudować swoją drużynę. Lewart stracił wielu ważnych zawodników. Z klubem pożegnali się chociażby: Michał Zuber, Arkadiusz Adamczuk, czy Kamil Piasek

13-latek umierał. Ratownicy stwierdzili, że udaje nieprzytomnego. Zniszczenia w mózgu dziecka są dramatyczne
film

13-latek umierał. Ratownicy stwierdzili, że udaje nieprzytomnego. Zniszczenia w mózgu dziecka są dramatyczne 102 10

Podczas wycieczki szkolnej Paweł poczuł się źle. Jego poważny stan zlekceważyła wychowawczyni klasy, a potem dwukrotnie załoga karetki pogotowia. Matka wzywająca pomoc, usłyszała, że jest „panikarą”, a lekarz wpisał w kartę pacjenta, że dziecko „udaje nieprzytomnego”.

Odliczanie zakończone. W Lublinie ruszyły mistrzostwa Polski!

Odliczanie zakończone. W Lublinie ruszyły mistrzostwa Polski! 1 2

Dzisiaj o godz. 9 w Lublinie rozpoczęły się mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Jako pierwsi walkę o medale rozpoczęli chodziarze rywalizujący na dystansie 10 km. O godz. 10 swoje umiejętności zaprezentują chodziarki.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.