Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Odjazdowa loteria

5 lutego 2015 r.
12:23
Edytuj ten wpis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "ODJAZDOWA LOTERIA”

0 0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą "ODJAZDOWA LOTERIA”.

2.Organizatorem Loterii jest: Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

3.Organ wydający zezwolenie. Loteria promocyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY CELNEJ w Białej Podlaskiej.

4.Czas trwania Loterii. Loteria rozpoczyna się w dniu 06.02.2015 roku i trwa do dnia 21.08.2015 roku. Termin ten obejmuje publikację Kuponów Loteryjnych (90 dni wydawniczych), losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

5.Kupony Loteryjne będą publikowane przez 90 dni wydawniczych od 6 lutego 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku.

6.Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego

7.Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji. Komisja sporządza protokoły z losowań nagród z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

8. Dane osobowe Uczestników Loterii

a) Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.); oraz będą przetwarzane dla celów prowadzonej Loterii. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Loterii.

b) Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych. Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.

c) Administratorem danych osobowych jest Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

II. UCZESTNICY LOTERII

1. Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Czytelnikami, są: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt. II.2, będące Czytelnikami "Dziennika Wschodniego”.

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora Loterii oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii.

Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora Loterii oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

1. Loteria składa się ze 90 dni wydawniczych. Kupony Loteryjne, zwane dalej Kuponami będą publikowane codziennie na łamach "Dziennika Wschodniego” w terminie od 6 lutego 2015 roku do 16 czerwca 2015 roku z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych tj. 6 kwietnia 2015 r, 1 maja 2015 r., 4 czerwca 2015 r.

2. Każdy Kupon jest numerowany od 1 do 90, oznaczony datą wydawniczą oraz nazwą dnia tygodnia.

3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych Kupony, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54. Zestaw Kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru Kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

4. Czytelnik, który zaprenumeruje "Dziennik Wschodni” na minimum jeden miesiąc otrzymuje Kartę Prenumeratora. Prenumerata 1-miesięczna upoważnia do otrzymania jednej Karty Prenumeratora, dwumiesięczna – do otrzymania dwóch Kart Prenumeratora, itd. Kartę wydają pracownicy Biura Loterii za okazaniem dowodu zakupu prenumeraty. Karta zastępuje zestaw 10 Kuponów. Kartę (Karty) Prenumeratora należy dostarczać do losowań tak jak zestawy Kuponów - w sposób i w terminach określonych w regulaminie.

5. Nagrody zostaną przyznane Czytelnikom, którzy spełnią każdorazowo warunki niniejszego regulaminu podczas trzech losowań w Loterii.

6. Czytelnicy mogą włączyć się do Loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 2 czerwca 2015 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych Kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych, oryginalnych Kuponów lub minimum jedna Karta Prenumeratora.

7. Wszystkie Kupony, które biorą udział w Loterii muszą być Kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są Kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za Kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się Kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Karty Prenumeratora biorące udział w losowaniu również muszą spełniać wymagania określone dla Kuponów loteryjnych.

8. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów lub Kart Prenumeratora. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 9 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet Kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów Kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

9. Zestawy Kuponów i Karty Prenumeratora należy przesyłać lub dostarczać do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54.

10. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii określonego w rozdziale III pkt. 3 do 25 marca 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora Loterii. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 25 marca 2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 25 marca 2015 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

11. Aby wziąć udział w drugim losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 do 13 maja 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora Loterii. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora Loterii 13 maja 2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 13 maja 2015 r., o godzinie 15.01 urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

12. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 24 czerwca 2015 r., po godz. 15.00 pozostają bez rozpatrzenia. W dniu 24 czerwca 2014 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

13. Razem z każdym zestawem Kuponów Czytelnik Loterii musi przesłać drukowane wraz z każdym Kuponem i z każdą Kartą Prenumeratora, minimum jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora Loterii oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny” oraz jedno podpisane oświadczenie: "Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania”.

14. Złączone ze sobą Kupony (spinaczem lub zszywaczem) lub Karty Prenumeratora powinny być dostarczane lub przesłane do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 w białej, zamkniętej standardowej kopercie, bez okienka, formatu C6 (11 cm x 16 cm [+/- 1 cm]), opatrzonej wyłącznie dopiskiem "ODJAZDOWA LOTERIA” (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przyznanie nagród odbywa się w drodze trzech edycji publicznych losowań w siedzibie redakcji "Dziennika Wschodniego”, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie.

2. Pierwsza edycja losowania nagród odbywa się 26 marca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

3. Po pierwszej edycji losowania, wszystkie Kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z Kuponami nagrodzonymi, przechodzą do drugiej edycji losowań. Organizator Loterii sporządza kserokopię zwycięskich Kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora Loterii kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch edycjach losowań.

4. Druga edycja losowania nagród odbywa się 14 maja 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

5. Po drugiej edycji losowania, wszystkie Kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do trzeciej edycji losowania. Organizator Loterii sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w ostatnim losowaniu.

6. Trzecia edycja losowania nagród odbywa się 25 czerwca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej Wszystkie nadesłane/dostarczone przez Uczestników koperty są wysypane na stos i wymieszane.

7. Zwycięskie koperty losuje pracownik Biura Loterii.

8. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

9. Godziny poszczególnych losowań są podawane na łamach gazety "Dziennik Wschodni” przynajmniej na dzień przed każdym losowaniem.

10. Losowania odbywają się spośród wszystkich kopert z zestawami Kuponów lub Kart Prenumeratora, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i w terminach określonych regulaminem. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wybranych przez Czytelnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

11. Czytelnik, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów Kuponów, każdy w osobnej kopercie lub Kart Prenumeratora), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

12. Ze wszystkich trzech losowań są sporządzane protokoły.

13. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem którejkolwiek z nagród, wbrew podpisanemu przez Czytelnika oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora Loterii.

14. Losowania nagród nadzoruje Komisja, w skład której wchodzi osoba legitymująca się właściwym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

V. NAGRODY W LOTERII

Nagrody przeznaczone do pierwszego losowania, które odbędzie się 26 marca 2015 r.

- 1 x telewizor marki LG o wartości 2100 zł brutto
- 2 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Nagrody przeznaczone do drugiego losowania, które odbędzie się 14 maja 2015 r.

- 1 x telewizor marki LG o wartości 2100 zł brutto
- 2 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Nagrody przeznaczone do trzeciego losowania, które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

- 1x samochód osobowy marki Skoda Fabia o wartości 40 000 zł brutto
- 3 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Łączna ilość nagród w Loterii 10 szt. na łączną wartość 50 815 zł brutto.

VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Lista Laureatów pierwszego losowania nagród publikowana jest w Dzienniku Wschodnim” w dniu 27 marca 2015r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody z pierwszego losowania można odbierać od 27 marca 2015r. do 14 kwietnia 2015 r.

2. Lista Laureatów drugiego losowania nagród publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” w dniu 15 maja 2015r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody z drugiego losowania można odbierać od 15 maja 2015 r. do 2 czerwca 2015 r.

3. Lista Laureatów trzeciego losowania nagród publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody można odbierać od 26 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

4. Nagrody można odbierać w Biurze Loterii w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00., legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej, w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem Laureata.

5. Przekazanie laureatowi nagrody głównej następuje na podstawie protokołu przekazania nagrody głównej.

6. Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

7. Nagrody w niniejszej Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed wydaniem nagród, których wartość przekracza 2 280 zł brutto, Organizator Loterii pobiera kwotę w wysokości 10 % wartości tej nagrody jako zaliczkę na podatek od nagród, który następnie przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

8. Na żądanie uczestnika loterii organizator wystawi imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem "Reklamacja – "ODJAZDOWA LOTERIA” najpóźniej do dnia 31.07.2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

2. Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko Czytelnika składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również opis reklamacji, treść żądania i podpis Czytelnika składającego reklamację.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Czytelnika o wyniku reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Czytelnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Czytelnik przystępując do Loterii ma możliwość zapoznania się z regulaminem Loterii.

2. Pełny regulamin Loterii jest do wglądu w siedzibie Organizatora w Biurze Loterii, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl w terminie trwania Loterii. Na pisemną prośbę Czytelnika może być on także przesłany drogą pocztową.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Uwaga na burze! IMGW wydał ostrzeżenie

Uwaga na burze! IMGW wydał ostrzeżenie 2 1

Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem, które w czwartek mogą pojawić się w naszym województwie.

Więcej miejsca na spacery. Miasto chce wydłużyć park w obie strony

Więcej miejsca na spacery. Miasto chce wydłużyć park w obie strony 0 3

Miasto ogłosiło przetarg na urządzenie nowego odcinka parku między ul. Jana Pawła II a Poznańską. Oznacza to, że od os. Górki będzie można się przespacerować, choć z jedną przeszkodą, aż do sklepów przy Orkana. W planach jest też przedłużenie parku Jana Pawła II w przeciwnym kierunku, do Nadbystrzyckiej.

Nieudany występ Kingi Kołosińskiej na zawodach w Szwajcarii

Nieudany występ Kingi Kołosińskiej na zawodach w Szwajcarii 1 0

Siatkówka plażowa Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek zaliczyły nieudany turniej w Gstaad. Polki pożegnały się z imprezą już po fazie grupowej

Radny wywiózł śmieci z cmentarza pod las. "Zrobiłem to w dobrej wierze" [zdjęcia]
Alarm 24
galeria

Radny wywiózł śmieci z cmentarza pod las. "Zrobiłem to w dobrej wierze" [zdjęcia] 9 9

– Zrobiłem to w dobrej wierze – przekonuje Stanisław Sokół, radny gminy Borki w powiecie radzyńskim, który został przyłapany na wywożeniu odpadów z cmentarza w Woli Osowińskiej. Śmieci wysypał pod lasem i przysypał ziemią. – Widziałem taką potrzebę, bo to zwyczajnie śmierdziało – tłumaczy.

Kamil Janicki, „Epoka milczenia”

Kamil Janicki, „Epoka milczenia” 0 0

Szokujący jest obraz międzywojennej Polski w „Epoce milczenia”. Gwałty, pedofilia, handel żywym towarem, wreszcie „zwyczajne” bicie – to sytuacje znane z kronik kryminalnych także i dzisiaj. Szokuje jednak to, że w opisywanych przez Kamila Janickiego przypadkach role często się zamieniają. To ofiara jest stawiana w roli winnego. A jeśli nawet nie, to znikąd nie znajduje pomocy. To przestępca jest przez aparat ścigania tłumaczony, że został sprowokowany, że ofiara sama tego chciała. I choć wiele się w tych kwestiach zmieniło, i w wielu kręgach nie ma już przyzwolenia na takie zachowania, to wciąż zdarzają się sytuacje całkiem podobne. Właśnie dlatego – tłumaczy autor – powstała ta książka.

Piękne i pełne uzębienie, czyli sprawdzone sposoby na uzupełnienie braków zębowych.

Piękne i pełne uzębienie, czyli sprawdzone sposoby na uzupełnienie braków zębowych. 0 0

Z całą pewnością każdy z nas chciałby móc pochwalić się obezwładniającym, pięknym uśmiechem i zdrowymi zębami. Prawda jest jednak taka, że wciąż bardzo dużo osób ma problemy z uzębieniem, przez co niestety stosunkowo rzadko się uśmiechamy. Posiadanie kompletnego uzębienia jest ważne nie tylko pod względem estetycznym, ale również – a może przede wszystkim - z powodów zdrowotnych. Musimy wiedzieć, że nawet utrata jednego zęba wpływa negatywnie na nasz zgryz. Braki w uzębieniu sprawiają, że niemożliwe jest prawidłowe rozdrobnienie pokarmu, co może mieć niekorzystny wpływ na pracę naszego układu trawiennego. Każdy utracony ząb to również wolna przestrzeń pomiędzy zębami – zęby sąsiadujące od góry lub od dołu – nie napotykając na kontakt, mają tendencję do „wysuwania się”; zęby sąsiadujące w ramach szczęki czy żuchwy – mogą się przesuwać czy przemieszczać powodując przeróżne komplikacje, które często kończą się interwencją ortodonty.

Niska efektywność reklam billboardowych w Lublinie. Co w zamian?

Niska efektywność reklam billboardowych w Lublinie. Co w zamian? 2

Wydajna sprzedaż produktów i usług nie może istnieć bez efektywnej reklamy. Większość osób prowadzących firmy doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Niestety, inwestycja w reklamę często okazuje się zupełnie nietrafiona, a człowiek zastanawia się - dlaczego? Co się stało, że pomimo sporych kosztów, poniesionych na rozpropagowanie marki, klientów wcale nie przybyło? Problem tkwi najprawdopodobniej w formie reklamy.

Granit Bychawa mocno rozpoczął przedsezonowe granie

Granit Bychawa mocno rozpoczął przedsezonowe granie 1 3

Podopieczni Łukasza Gieresza w pierwszym swoim sparingu w tym okresie przygotowawczym rozbili aż 7:1 beniaminka IV ligi Start Krasnystaw.

Zderzyły się czołowo i wypadły z drogi. Wśród poszkodowanych 5-letnie dziecko [zdjęcia]
galeria

Zderzyły się czołowo i wypadły z drogi. Wśród poszkodowanych 5-letnie dziecko [zdjęcia] 6 7

Groźny wypadek w miejscowości Krupe. Na prostym odcinku drogi zderzyły się czołowo dwa volkswageny.

Nie przyjęli go do szpitala, zmarł kilka dni później. Prokuratura zajmie się sprawą
Po naszej publikacji

Nie przyjęli go do szpitala, zmarł kilka dni później. Prokuratura zajmie się sprawą 46 7

Prokuratura zajmie się sprawą śmierci 26-latka z okolic Poniatowej. Kamil Gnaś mimo silnego bólu, gorączki i wymiotów nie został przyjęty do miejscowego szpitala. Zmarł po kilku dniach.

Traper przed Roztoczem i Tomasovią w turnieju oldbojów „Parkowa Cup”

Traper przed Roztoczem i Tomasovią w turnieju oldbojów „Parkowa Cup” 1 0

W Narolu został rozegrany IV Turniej Oldbojów 35+ „Parkowa Cup”. W zawodach triumfował zespół Traper Lubaczów, który pokonał w finale ekipę gospodarzy dopiero po rzutach karnych (3:2)

Prace zdobywczyni Oscara w Kazimierzu Dolnym. Wystawa Ewy Braun
28 lipca 2018, 15:00

Prace zdobywczyni Oscara w Kazimierzu Dolnym. Wystawa Ewy Braun 3 1

Co Gdzie Kiedy.Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym (Rynek 19) i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapraszają na wernisaż wystawy Ewy Braun Odtwarzanie minionych światów... Otwarcie ekspozycji odbędzie się 28 lipca o godz. 15 i towarzyszyć będzie Festiwalowi Dwa Brzegi.

Terytorialsi będą strzelać na dawnym poligonie na Majdanku. Mieszkańcy mają obawy

Terytorialsi będą strzelać na dawnym poligonie na Majdanku. Mieszkańcy mają obawy 83 17

Wojsko zapowiada powrót na dawny poligon na Majdanku. Będą tu ćwiczyć „terytorialsi”. Mieszkańcy bloków na pobliskim Felinie są zaniepokojeni. Obawiają się hałasu i sądzą, że może tutaj powstać strzelnica. Mundurowi uspokajają: nie będzie ani strzelnicy, ani czołgów.

Historyczny awans Bad Boys Zastawie

Historyczny awans Bad Boys Zastawie 0 0

BIALSKA KLASA OKRĘGOWA Bad Boys Zastawie po raz pierwszy w historii będą beniaminkiem w V lidze

Zaniedbana i zagłodzona. Chodziła z kubkiem i prosiła o wodę
Kraj
film

Zaniedbana i zagłodzona. Chodziła z kubkiem i prosiła o wodę 22 4

Zamykana w domu, głodna i zaniedbana. - Kiedyś chodziła z kubkiem po klatce schodowej i prosiła o wodę – opowiadają sąsiedzi. 61-letnia pani Halina ze Słupska potrzebowała natychmiastowej pomocy

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.