Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lublin

22 maja 2019 r.
11:07

Radna Suchanowska pisze list do prezydenta Żuka. "Ogromna degradacja zieleni"

26 299 A A

- Z przykrością obserwuję ogromną degradację zieleni oraz związaną z tym faktem wielką determinację społeczną dotyczącą konieczności jej ochrony - pisze radna Małgorzata Suchanowska z PiS w liście otwartym do prezydenta Krzysztofa Żuka. Według niej powołany Architekt Zieleni Lublina "przegrywa z biznesem deweloperskim"

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Publikujemy pełną treść listu:


LIST OTWARTY
w sprawie zabezpieczenia przed bezpowrotną degradacją obszarów zieleni poprzez stworzenie spójnej ekologiczno-urbanistycznej wizji rozwoju Miasta Lublina

Pełniąc trzecią kadencję, mandat Radnej Rady Miasta Lublin, z przykrością obserwuję ogromną degradację zieleni oraz związaną z tym faktem wielką determinację społeczną dotyczącą konieczności jej ochrony. Przez lata Urząd Miasta Lublin nie przedstawił racjonalnego programu urbanistycznej wizji miasta i nie zadbał o wykonanie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej miasta Lublina. Tego typu dokumenty posiadają inne gminy w Polsce, a wszystkie ustalenia zawarte w ich treści mają służyć mieszkańcom, zachowując komfort życia obecnych jak i przyszłych pokoleń poprzez zrównoważony rozwój, chroniąc przy tym rzeczywisty stan zieleni. Nasz samorząd powinien posiadać wytyczne potrzebne do utrzymania głównych, zrównoważonych, długookresowych celów rozwoju. W tym kontekście istotnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta. Obowiązywanie obecnej (2013 -2020) dobiega końca. Nowa Strategia obok rozwoju mocno powinna uwzględniać bezdyskusyjną konieczność ochrony istniejących zasobów przyrodniczych na terenie miasta. Ma ona spójnie równoważyć cele rozwoju wraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin i zapewnić deklarowaną poprawę komfortu życia.

Niepokoi mnie, że nowo tworzone Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublina sporządzane jest od dziewięciu lat na podstawie nieaktualnej inwentaryzacji przyrodniczej z 1998 roku. Tworzenie Studium marginalizującego realny, aktualny stan przyrody w naszym mieście jest zaprzeczeniem prowadzenia odpowiedzialnej polityki przestrzennej. 

Wydział Planowania zdaje się nie uznawać, przy dokonanych dwóch wyłożeniach projektu nowego studium, zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców podczas konsultacji społecznych i złożonych do procedury tysięcy uwag mieszkańców, wyrażających swoje prawa do godnego życia i ochrony prawa własności.

Propozycje urzędników zawarte w SUiZPML są nie do przyjęcia przez zaangażowaną społeczność chroniącą zieleń w Lublinie. Na pierwszym miejscu przedkładana jest intensywna urbanizacja. Jak najwyższy procent zabudowy, w tym terenów zielonych, pod inwestycje deweloperskie, co w konsekwencji może doprowadzić do nadmiernego zagęszczenia dzielnic - zabetonowania miasta w ogromnej skali, naruszy to naturalny system ekologiczny Lublina. Proponowane Studium nie jest też dostatecznie jasno przedstawiane opinii publicznej. Europejskie normy architektoniczne zalecają równowagę w tworzeniu aglomeracji miejskiej. Urbaniści stosując je, powinni przy 50% zieleni istniejącej, uwzględniać 50 % zabudowy.

W wyłożonym Studium, las w Dąbrowie (poza miastem) oraz wszystkie ogródki przydomowe w dzielnicach jednorodzinnych ujęto jako zieleń, lecz nawet tak określony status "zieleni" nie spełnia norm. Nie sposób pogodzić się z tym, że mieszkaniec Lublina i przyroda przegrywa z uprzedmiotowieniem i chęcią zysku deweloperów, nazywanym szumnie rozwojem. Wymyślana, udziwniana, lecz zdaje się w naszym odczuciu niezrozumiała, nieprawdziwa i fałszywa wizja rozwoju aglomeracji miasta Lublina, przesłania ład przestrzenny wykazując kierunek zdążający do betonowania otoczenia. Urzędnicy nie przewidują negatywnych skutków wynikających z niej dla przyrody i wielu tysięcy ludzi; należy dodać tutaj także problemy z budową dróg, tworzeniem się coraz bardziej uciążliwych korków i brakiem miejsc parkingowych w centralnych skupiskach. Dlatego uważam, że należy chronić, stworzoną przez pokolenia architekturę. Nie można zagęszczać, udziwniać, psuć i niszczyć tego co już jest zrealizowane zgodnie z planem miejscowym. Nie należy zmieniać planów dzielnic mieszkaniowych, naruszać komfortu życia mieszkańców.

Obecne działania planistyczne są również prowadzone w skrajnej sprzeczności z programem ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej. Alarmujący stan przekraczający roczną normę jakości powietrza oraz wstrzymanie planu adaptacji Lublina do zmian klimatu, który został zdjęty z sesji w dniu 31 stycznia 2019 r., może wygenerować nieodwracalne skutki ekologiczne. Zdrowie mieszkańców jest wartością nadrzędną, a utrzymanie go w takich warunkach wymaga ogromnych nakładów finansowych. 

Praca Wydziałów Urzędu Miasta Lublin nie jest spójna. Z chwilą powołania upragnionego dla Lublina Architekta Zieleni, nic się nie zmieniło. Wiemy, że negocjuje i stara się chronić zieleń, ale w konsekwencji przegrywa, szczególnie z biznesem deweloperskim oraz z powodu braku wprowadzenia niezbędnych projektów rewitalizacji. Taki stan rzeczy przyczynia się do "czyszczenia" miasta z drzew i krzewów. Zatrważającym przykładem jest wniosek Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna, która kosztem drzew przedkłada byt samochodów - budowę parkingów, mimo że mogłyby one powstać pomiędzy drzewami. Mieszkańcy z wielkim bólem serca obserwowali tę rzeź. 

W tym miejscu warto wskazać, przykład stosowania podwójnych standardów przez Urząd Miasta Lublin w odniesieniu do posiłkowania się, przywołaną na początku listu, Inwentaryzacją Przyrodniczą Miasta Lublina z 1998 r. Dokument ten mimo upływu ponad 20 lat, na potrzeby prac nad Studium dla Urzędu Miasta jest nadal aktualny, jednak ten sam dokument pozbawiony został waloru aktualności i ważności w odniesieniu np. do Parku Ludowego, przez lata sukcesywnie uszczuplanego z istniejącego drzewostanu. Na stronie 81 wspomnianej Inwentaryzacji pojawia się wskazanie, iż koncepcja wydzielenia gruntów pod Targi Wschodnie i planowane wówczas przedłużenie ulicy Muzycznej nie może prowadzić do dalszego uszczuplania biologicznie czynnej powierzchni Parku. Podsumowaniem tego zagadnienia jest niniejszy fragment: "W ogólnej koncepcji kształtowania struktury przyrodniczej miasta musi być on [Park Ludowy - przypis własny] uznany za jeden z najważniejszych "węzłów ekologicznych" towarzyszących rzece Bystrzycy jako głównej przyrodniczej osi Lublina".

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pana Prezydenta o realizację obietnicy wyborczej dotyczącej zielonego Lublina, szczególnie na płaszczyźnie projektu Studium z uwzględnieniem woli blisko 70% mieszkańców, którzy oddając głos w sprawie zachowania zielonych Górek Czechowskich jasno stwierdzili, że oczekują od lokalnych władz ich ochrony oraz w oparciu o transparentne działania Wydziału Planowania, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Architektury i Budownictwa w kontekście szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Ponadto, proszę Pana Prezydenta o niezwłoczne przedstawienie społeczeństwu (publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin) kluczowych dokumentów przy prowadzeniu prac nad Studium, czyli:

1. Inwentaryzacja Przyrodnicza Miasta Lublina - wrzesień 1998 r.;

2. Ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin, Piotr Sempliński, Anna Giezek, Hanna Bieniaszkiewicz - Lublin 2009;

3. Aneks do ekofizjografii podstawowej do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin, Cuch J. - Lublin 2015;
4. Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie, Czopek J.M. - Lublin 2011

5. Inwentaryzacja fauny i flory (wraz z grzybami i porostami) w rejonie Górek Czechowskich z uwzględnieniem najbliższego sąsiedztwa, dr hab. Danuta Urban, dr Hanna Wójciak, dr Krzysztof Pałka - Lublin 2011;

6. Parę tysięcy uwag mieszkańców złożonych po drugim wyłożeniu.

Proszę Pana Prezydenta o podjęcie pilnych działań w celu przeprowadzenia przez niezależnych ekspertów rzetelnej, aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej miasta Lublina.

Zwracam się także do Pana z apelem, by nadzorując prace Wydziałów Planowania, Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, miał Pan na uwadze, że ochrona środowiska w mieście to, tak naprawdę komfort życia mieszkańców rozumiany jako: prawo do oddychania czystym powietrzem; prawo do bezpiecznego środowiska w miejscu zamieszkania (w którym hałas i smog, także smog elektromagnetyczny, nie stanowią formy naruszenia miru domowego); prawo do powszechnego sportu i rekreacji na łonie natury oraz prawo do zachowania odpowiedniej jakości zdrowia i tym samym prawo do długiego życia.
Te wymienione prawa, są zawsze aktualne i powinny być respektowane zarówno w odniesieniu do obecnych mieszkańców jak i przyszłych pokoleń.

Wynik referendum dotyczącego zabudowy Górek Czechowskich niech będzie dla Pana Prezydenta drogowskazem. Naukę z tego wydarzenia niech biorą urzędnicy Wydziałów Planowania, Architektury i Budownictwa oraz Ochrony Środowiska, którzy są na służbie i powinni sumiennie dążyć do poprawy komfortu życia mieszkańców Lublina.

Z wyrazami szacunku

e-Wydanie

Komentarze 299

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 11:20
+45
Przegrywa z biznesem deweloperskim to PiS. I tutaj dwa słowa: LEX DEWELOPER
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 11:33
+43
Niezła obłuda. Biorąc pod uwagę uchwaloną przez rząd ustawę Lex Deweloper, PiSowcy powinni milczeć w temacie niszczenia zieleni
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 11:35
+42
Ogromna degradacja zieleni a wszystko dzięki najpierw Lex Szyszko a obecnie Lex Deweloper
Avatar
uwaga na propagandowe wpisy: / 22 maja 2019 o 11:34
+38
polskatimes.pl/prawo-i-sprawiedliwosc-kroluje-w-polskim-internecie-pomaga-w-tym-zdyscyplinowana-armia-trolli/ar/8866523
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 11:30
+38
A jak tam ogromna degradacja zieleni i zniszczenie obszaru Natura 2000 przy bezsensownym przekopie na Mierzei Wiślanej? Lublin to przy tym pikuś.
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 11:22
+36
populistyczny bełkot
Avatar
Adam z Lublina / 22 maja 2019 o 11:43
+32
Hipokryzja Pani radnej z PiS-u sięga kolejnego szczytu. Przecież to ustawa "lex Szyszko" doprowadziła do możliwości dewastowania zieleni na niespotykaną dotąd skalę, następna ustawa "lex developer" umożliwia developerom budowanie w miejscach w których do tej pory nie mogli zabudowywać. Przecież to minister Szyszko zdecydował o masowej wycince Puszczę Białowieską. Przecież to za rządów PiS masowo wycina się drzewa w lasach całej Polski. Niech Pani radna napisze taki list do swojego prezesa.
Avatar
wielka szkoda / 22 maja 2019 o 12:09
+31
szkoda, że nie pisała takich listów do premiera i prezydenta gdy przegłosowywana była ustawa "Lex Deweloper"
Avatar
lex developer / 22 maja 2019 o 12:04
+29
nie ma nic bardziej zabawnego niż pisowiec "zatroskany" o przyrodę :)))))))))))))))))))))))
Avatar
Gość / 22 maja 2019 o 12:03
+27
Pytanie: czy p. Suchanowska pisała petycję do p. Szyszki jak wycinał drzewa w Puszczy?
Avatar
Zainteresowany / 27 maja 2019 o 11:43
-7
Przypominam, że to właśnie PiS ustanowił LEX DEVELOPER, który pozwala omijać legalnie plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto nie może zbytnio bronić się przed wnioskami develeporów. Pretensję należy w 100% kierować na Wiejską i aktualnie rządzących. To najbardziej szkodliwa ustawa jaką PiS uchwalił na szkodę samorządów i właśnie zieleni. Pani Suchanowska jest trochę niedokształcona w tym temacie lub celowo pomija temat.
Avatar
Gość / 25 maja 2019 o 19:38
+6
Brawo radna. Precz z dewelokracją. Deweloprezydentem i dewelotrollem
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 17:28
-6
Myślą nad listem do Sobonia - nowego króla deweveloperów.
Avatar
Pis kradnie Polska na dnie / 24 maja 2019 o 16:09
-7
Coście tak cicho pisowskie gnomy, coście tak cicho?????
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 13:57
-6
***s://***dziennikwschodni.pl/lublin/karuzela-z-deweloperami,n,1000243390.html No pisowskie popierdółki jakiś komentarz???
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 10:58
+6
wolnemedia.net/urzad-miasta-zatrudni-trolla/
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 10:25
-6
O jest pisowska ameba od kopiuj wklej. Już sie bałem, że prezes cie uśpił. Jak tam piszecie z Soboniem i radna kolejny list ha ha ha ha.
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 08:57
+6
Chciałbym podkreślić, że nie mamy dylematu drzewo czy rozwój miasta - uciął wszelkie wątpliwości prezydent Żuk.
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 08:13
-12
No to chwała pislamowi.
Avatar
Gość / 24 maja 2019 o 07:40
-10
Najnowszy artykuł - kolejne firmy chca budować w Lublinie w ramach "lex deweloper" -to sie bedzie działo. No ciekawe do kogo pani radna teraz list napisze,ha ha ha ha.
Zobacz wszystkie komentarze 299

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Blokowiska zamiast grządek? Mieszkańcy obawiają się likwidacji ogródków działkowych
Lublin

Blokowiska zamiast grządek? Mieszkańcy obawiają się likwidacji ogródków działkowych 0 2

Likwidacji ogrodów działkowych przy ul. Bluszczowej obawia się część mieszkańców Ponikwody. Sądzą, że teren może zostać sprzedany deweloperowi, bo obowiązujący plan zagospodarowania przeznacza go pod budowę bloków. Protestujący domagają się zmiany planu

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 19.06.2019

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 19.06.2019 0 0

Lubelskie: W tej wsi alkoholu nie kupisz, bo przyjeżdża biskup żeby poświęcić kościół

Lubelskie: W tej wsi alkoholu nie kupisz, bo przyjeżdża biskup żeby poświęcić kościół 70 16

We wsi Hanna (pow. włodawski) wprowadzono czasową prohibicję. Wszystko przez rekonsekrację miejscowego kościoła.

Prezydent z absolutorium. Raport z uwagami

Prezydent z absolutorium. Raport z uwagami 1 8

Radni Białej Podlaskiej udzielili absolutorium prezydentowi Michałowi Litwiniukowi (PO). Wiele słów krytyki posypało się na raport o stanie miasta.

W środę dzień prawdy dla górek czechowskich. Prezydent Lublina ma ogłosić decyzję
galeria

W środę dzień prawdy dla górek czechowskich. Prezydent Lublina ma ogłosić decyzję 34 124

W środę prezydent Lublina ma ogłosić decyzję ważną m.in. dla górek czechowskich. Chodzi o projekt studium przestrzennego, które określi przeznaczenie tego terenu. Jeśli prezydent przekaże dziś projekt radnym, trafi on pod obrady już 27 czerwca. Nieoficjalnie wiadomo, że Ratusz chce umożliwić tutaj budowę blokowisk

Gala Lubelskich Przedszkolaków w Parku Naukowo-Technologicznym [zdjęcia]
galeria

Gala Lubelskich Przedszkolaków w Parku Naukowo-Technologicznym [zdjęcia] 6 0

We wtorek w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie odbyła się Gala Lubelskich Przedszkolaków

Lubelskie: Fotoradary w tych miejscach upolowały najwięcej kierowców. Wkrótce kolejny
lista

Lubelskie: Fotoradary w tych miejscach upolowały najwięcej kierowców. Wkrótce kolejny 17 6

Fotoradary w Starej Dąbi, Kolonii Rudnik i Polichnie „upolowały” w pierwszym kwartale roku najwięcej piratów drogowych – w sumie 5700! Lada dzień rozpocznie pracę urządzenie w Anusinie na drodze krajowej Lublin–Chełm

Atak na zakład kamieniarski w Wąwolnicy. Już wiadomo kto mógł go zdewastować. Są zarzuty
galeria

Atak na zakład kamieniarski w Wąwolnicy. Już wiadomo kto mógł go zdewastować. Są zarzuty 11 11

Były prezes lokalnej wspólnoty gruntowej i kandydat na radnego gminy Wąwolnica z ramienia PSL-u jest podejrzany o sobotni atak koparką na zakład kamieniarski. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Otrzymał policyjny dozór i zakaz zbliżania się do poszkodowanych.

Wynalazek naukowców z Lublina zbiera nagrody. Wkrótce pojawi się na rynku

Wynalazek naukowców z Lublina zbiera nagrody. Wkrótce pojawi się na rynku 74 10

Jest ekologiczny i pozwala zwiększyć plony nawet o 40 proc. Innowacyjny bionawóz opracowany przez naukowców z UMCS obecnie zbiera nagrody, a niedługo pojawi się na rynku.

Zmiany w opłatach w car sharingu. Panek wprowadza subskrypcje

Zmiany w opłatach w car sharingu. Panek wprowadza subskrypcje 6 0

25 czerwca szykuje się mała rewolucja w Panek CarSharing. Firma wprowadzi pakiet zniżek. Będzie dostępny po aktualizacji aplikacji w zakładce „Koszyk Korzyści”.

W środę Czuby świętują. Będą tańce i zabawa

W środę Czuby świętują. Będą tańce i zabawa 1 0

DJ Embe, Czarne Lwy z Przedmieścia i Junior Stres z zespołem D'Roots Brothers – zagrają w środę na Święcie Dzielnicy Czuby Południowe.

Avia Świdnik zmienia trenera. Wojciech Białek nie przedłuży umowy?

Avia Świdnik zmienia trenera. Wojciech Białek nie przedłuży umowy? 0 11

Szykuje się sporo zmian w Avii Świdnik. Z klubem żegna się trener Tomasz Bednaruk. Nie wiadomo także, czy w zespole zostanie najlepszy strzelec Wojciech Białek

Lublin: Co dalej z miejskimi mieszkaniami w tym miejscu? Plan budowy utknął w martwym punkcie

Lublin: Co dalej z miejskimi mieszkaniami w tym miejscu? Plan budowy utknął w martwym punkcie 2 6

W martwym punkcie utknął plan budowy miejskich mieszkań przy ul. Składowej (boczna Łęczyńskiej). Spółka, która miała postawić tutaj dwa bloki nie dostała jeszcze decyzji o przyznaniu pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bez takiego finansowania nie ma szans na szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Wege Festiwal w Lublinie
22 czerwca 2019, 0:00

Wege Festiwal w Lublinie 0 0

Już po raz drugi w Lublinie zagości Wege Festiwal, podczas którego można spróbować dań wegańskich i wegetariańskich restauracji z całej Polski. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 22-23 czerwca w klubie Radość (ul. Bernardyńska 15).

Jeden z najpopularniejszych gitarzystów na świecie ma raka gardła
film

Jeden z najpopularniejszych gitarzystów na świecie ma raka gardła 0 0

Dave Mustaine ma raka gardła. Lider zespołu Megadeth i były gitarzysta Metalliki wydał oświadczenie. - Blisko współpracuję z lekarzami. Opracowaliśmy plan leczenia, który ich zdaniem ma 90% szans na powodzenie - napisał. Wszystkie koncerty zespołu zostały odwołane.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.