Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lublin

3 sierpnia 2017 r.
13:20

"RKP nie ma monopolu na rację...". Prezydent odpowiada ws. studium zagospodarowania

0 111 A A

- Ze zdziwieniem przyglądam się dyskusji toczącej się wokół Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, a w szczególności zaskakują mnie wypowiedzi pracownika Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN Pana Marcina Skrzypka, który wyraża swoją krytykę wobec dokumentu na łamach lokalnej prasy - napisał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina w odpowiedzi na list Marcina Skrzypka z Forum Kultury Przestrzeni.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 

Odpowiedź Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina.

Ze zdziwieniem przyglądam się dyskusji toczącej się wokół Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, a w szczególności zaskakują mnie wypowiedzi pracownika Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN Pana Marcina Skrzypka, który wyraża swoją krytykę wobec dokumentu na łamach lokalnej prasy

Studium to dokument strategiczny, wskazujący wytyczne do tworzonych w przyszłości planów zagospodarowania przestrzennego. Jest materiałem wymagającym wielu analiz i uzgodnień z szeregiem instytucji, dostosowania do całego pakietu dokumentów krajowych i wojewódzkich, jak choćby Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, liczne strategie rozwojowe, studia i programy. W pierwszej kolejności wymaga on jednak strategicznego, całościowego spojrzenia na Lublin. Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy i ich potrzeby. O nich to najwyraźniej zapomniał Pan M. Skrzypek i członkowie Rady i Forum Kultury Przestrzeni. Nie przypominam sobie bowiem obecności wyżej wymienionych w dziesiątkach spotkań z mieszkańcami w dzielnicach, które organizuję od początku swojej prezydentury tj. od 2010 roku. Uwagi mieszkańców wynikające z tych spotkań stały się podstawą części zapisów przedstawionego studium.

Dotyczy to między innymi dzielnic Głusk czy Szerokie, ale też wielu innych. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o odrolnienie terenów i możliwość ich zabudowy, w tym głównie dla swoich dzieci i rodzin. Definitywnie nie zgadzam się zatem ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Kultury Przestrzeni o pozostawieniu tych terenów jako rolniczych. Proponuję Panu Przewodniczącemu spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami tych dzielnic i przekonanie ich do swojego stanowiska, bo ja wywiązuję się z uzgodnień, jakie podjęliśmy z mieszkańcami tych dzielnic w trakcie konsultacji.

Tworzenie Studium jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, a prace nad tym dokumentem trwają już kilka lat. Przedstawiony projekt Studium podlega opiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (MKUA), złożoną z planistów i architektów o ugruntowanej pozycji zawodowej. W drugiej fazie na podstawie „Uwarunkowań” projektanci posiadający uprawnienia projektowe (ich kwalifikacje zostały zweryfikowane na szczeblu ministerialnym), sporządzają pierwszą wersję opracowania tzw. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta”, które również opiniuje MKUA. Projekt był omawiany na posiedzeniach MKUA sześciokrotnie. Dodatkowo, do bieżących prac przy opracowywaniu Studium włączono wybitnego eksperta - prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella z Politechniki Warszawskiej. W trzecim etapie dokument trafia do oceny i zaopiniowania przez różnego rodzaju instytucje (w tym przypadku było ich ponad 100), a zgłoszone w tym procesie uwagi muszą być wprowadzone do Projektu Studium. Dopiero zakończenie uzgodnień z instytucjami pozwala na przystąpienie do czwartej fazy – wyłożeń do publicznego wglądu i dyskusji publicznej. Finałem jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

Proces uzgadniania i opiniowania projektu Studium z instytucjami i organami zakończył się w maju 2017 r. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień projekt niezwłocznie został wyłożony do wglądu publicznego.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje 21-dniowy okres wyłożenia projektu i jedną dyskusję publiczną. Lubelski projekt został wyłożony na 35 dni, odbyło się także 8 spotkań z mieszkańcami. Dodatkowo, każdy mieszkaniec mógł osobiście zapoznać się z zapisami dokumentu w Wydziale Planowania, także w godzinach popołudniowych. Nadal prowadzone są wizje lokalne w terenie z udziałem mieszkańców. W ramach upublicznienia urzędnicy odbyli ponad 600 rozmów indywidualnych i niemal drugie tyle telefonicznych. Do dziś wpłynęło blisko 1000 uwag od mieszkańców. Powyższe stanowi dowód, że procedura prowadzona przez Ratusz umożliwia mieszkańcom wpływ na ostateczny kształt zapisów Studium. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi będą dokładnie analizowane i w efekcie oceny zasadności wprowadzane do dokumentu. Jego wersję uzupełnioną będziemy chcieli ponownie wyłożyć do wglądu jeszcze w tym roku. Nie są zatem prawdziwe stwierdzenia przedstawiciela Rady Kultury Przestrzeni, która wprowadza w błąd mieszkańców zarzucając nam brak dialogu i szerokich konsultacji społecznych. Tak na marginesie zastanawia mnie w czyim imieniu Pan M. Skrzypek wyraża tak kategoryczne opinie o braku możliwości wypowiedzenia się mieszkańców na temat wizji miasta, w swoim własnym, mieszkańców, Rady Kultury Przestrzeni, czy też Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN?

Należy pamiętać, że Studium musi godzić często sprzeczne interesy mieszkańców, przedsiębiorców i innych środowisk, o czym często zapominają aktywiści skupieni na wybranych, ważnych dla siebie zagadnieniach. W wielu komentarzach pojawia się między innymi krytyka ilości terenów dopuszczonych pod zabudowę. To bardzo jednostronne spojrzenie. Cmentarze, grzebowiska dla zwierząt domowych, układ komunikacyjny, tereny pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną i usługi – do Urzędu wpływają setki wniosków o dopuszczenie zabudowy w różnych miejscach. Jednak tylko część uwag mogła zostać uwzględniona w Studium, bo jest ono kompromisem indywidualnych potrzeb mieszkańców i publicznych celów. O tym proponuję pamiętać Radzie Kultury Przestrzeni, która tak chętnie przyznaje sobie prawo do wypowiadania się w imieniu mieszkańców.

Przedstawiciele RKP mówią o konieczności ograniczenia liczby terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Zadam zatem pytanie: czy takie opinie wyrażają ze świadomością, że to realnie przełoży się na ceny mieszkań, których nadal na terenie Lublina brakuje? Mniejsza liczba działek pod zabudowę będzie oznaczać, że ich ceny wzrosną, a powstałą w ten sposób różnicę będą musieli pokryć z własnych kieszeni mieszkańcy - nabywcy mieszkań czy domów. Jeśli nie będą chcieli, wybiorą tańsze działki i mieszkania tyle, że poza granicami Lublina. Tam też zapłacą swoje podatki. Dodam, że zgodnie z prognozami, przy obecnym zapotrzebowaniu na nowe lokale, aktualne rezerwy terenów na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Lublinie wystarczyłyby na ok. 16 lat, zaś rezerwy pod budownictwo wielorodzinne na ok. 21 lat, a dyskutowane Studium musi zapewnić miastu możliwości rozwoju w dłuższym okresie.

W przeciwieństwie do zaprezentowanych przez przedstawiciela RKP ocen w Studium przewiduje się znaczny wzrost usług sportu i rekreacji, oświaty, nauki, zieleni łąkowej i nadrzecznej i zieleni o charakterze publicznym. Co więcej, projekt w wielu miejscach wzmacnia i przywraca sieć obszarów chronionych przyrodniczo (ESOCH) nawet tam, gdzie w planach miejscowych pewne decyzje są usankcjonowane. Przykładem może tu być przywrócenie ochrony jednego z największych i najcenniejszych w mieście wąwozów – wzdłuż torów, po północnej stronie Starego Gaju. Studium przewiduje tu rezygnację z szerokiej Trasy Zielonej na rzecz ulicy zbiorczej, służącej mieszkańcom tej części miasta oraz wycofuje tereny przemysłowe u ujścia wąwozu na rzecz terenów zielonych.

Stwierdzenie przedstawiciela RKP, że „waga merytorycznych uwag nie ma w urzędzie siły przebicia” jest niedopuszczalne i niezgodne z prawdą. Zarówno w procesie tworzenia Studium, jak i jego opiniowania uczestniczyli eksperci, którzy zgłosili wiele uwag. Każdy wniosek jest traktowany jako równie ważny i poddawany analizie. Składanie wielu wniosków o tej samej treści – do czego wzywa przedstawiciel RKP, w żaden sposób nie służy stronie merytorycznej i jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia interesu społecznego.

Studium rysuje wizję zagospodarowania Lublina w przyszłości. Zostało opracowane przez ekspertów, z największą starannością i kompleksowym spojrzeniem na harmonijny rozwój miasta. Od początku mojej prezydentury urząd działa w oparciu o partycypacyjny system zarządzania miastem, co oznacza udział mieszkańców i innych podmiotów reprezentujących różne środowiska m.in. w konsultowaniu strategicznych przedsięwzięć i dokumentów. Jeśli więc przedstawiciel Rady Kultury Przestrzeni, która może brać udział praktycznie we wszystkich stadiach prac nad Studium, a także dyskusjach publicznych, zarzuca Urzędowi Miasta, że dokument nie był konsultowany to jestem zmuszony z całą stanowczością stwierdzić, że te zarzuty są nieprawdziwe. RKP nie ma monopolu na rację i wizję rozwoju Lublina opartą na podręcznikowo sformułowanych tezach. Głosy mieszkańców muszą mieć co najmniej taką samą wagę. Miasto to jego mieszkańcy, których potrzeby muszą być punktem wyjścia do podejmowania strategicznych decyzji. W tym miejscu dziękuję wszystkim Lublinianom za współpracę i zaangażowanie w opiniowanie dokumentu oraz złożone uwagi. Zapewniam, że dialog w sprawie Studium trwa, a po przeanalizowaniu wszystkich uwag nastąpi ponowne wyłożenie dokumentu Studium.

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Skomentuj i udostępnij na Facebooku

Komentarze 111

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
projektant / 3 sierpnia 2017 r. o 14:49
+1
" W drugiej fazie na podstawie „Uwarunkowań” projektanci posiadający uprawnienia projektowe (ich kwalifikacje zostały zweryfikowane na szczeblu ministerialnym) ... Żuku posłuchaj to będziesz wiedział, bo bzudry wypisujesz. Nie podpieraj się ministrem bo minister nie ma nic do uprawnień projektantów. Uprawnienia nadają właściwe dla poszczególnych branż izby samorządu zawodowego. Izby przeprowadzają, egzaminy, szkolenia, izby mogą cofnąć uprawnienia na drodze postępowania o odpowiedzialność zawodową. Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi tylko rejestr osób posiadających uprawnienia. Nic nie sprawdza, nic nie weryfikuje (może poza autentycznością otrzymanych dokumentów) o niczym nie decyduje. Nie może samodzielnie nadać uprawnień ani ich cofnąć. Izby przesyłają mu raz na pół roku listę osób którym nadano, cofnięto lub wygaszno uprawnienia (np. wskutek śmierci). Żuku nie odniosłeś się merytorycznie do żadnego z postawionych problemów, podpierasz się nieudolnie ministrem  albo mieszkańcami. Żuku konkretnie odpowiedz na postawione problemy, punkt po punkcie, bez lania wody o wybitnych profesorach projektantach i o tym jak bardzo słuchasz głosu mieszkańców.
" W drugiej fazie na podstawie „Uwarunkowań” projektanci posiadający uprawnienia projektowe (ich kwalifikacje zostały zweryfikowane na szczeblu ministerialnym) ... Żuku posłuchaj to będziesz wiedział, bo bzudry wypisujesz. Nie podpieraj się ministrem bo minister nie ma nic do uprawnień projektantów. Uprawnienia nadają właściwe dla poszczególnych branż izby samorządu zawodowego. Izby przeprowadzają, egzaminy, szkolenia, izby mogą cofnąć uprawnienia na drodze postępowania o odpowiedzialność zawodową. Minister Infrastruktury i B... rozwiń
Avatar
Gość / 3 sierpnia 2017 r. o 13:44
+1
CHCESZ SĄSIADA ISLAMISTĘ ? GLOSUJ NA ZUKOWA LISTĘ !
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 22:51
0
Skandal aby krytykować Prezydenta.....????? i to jeszcze z teatru NN....gdy tyle kasy tam płynie,,,,,,,Wszystko co robi PO w Lublinie jest słuszne.....i wicie rozumicie nie róbta dywersji.....
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 14:34
0
lubelskie nadal najbiedniejsze - tak Panie ZUK to Pana zasluga
Avatar
Obywatel obserwator / 4 sierpnia 2017 r. o 14:28
0
Jaki jest naród nasz? Jest niegłupi a nawet coraz bardziej świadomy. Żądający godnych warunków życia w coraz bardziej zanieczyszczonym mieście. Nie potrzebujemy frazesów o wspaniałej przyrodzie w mieście, napisanych w studium przez wybitnych specjalistów, którzy to pod czyjeś najwyraźniej dyktando (ponieważ nie potrafili w żaden sposób napisanych w studium tez obronić) na kolejnych stronach serwują nam w mieście: spalarnie zwierząt gospodarskich z województwa, także tych świnek padłych na asf i to na wlocie świeżego powietrza z NW; spalarnie biomasy w mieście ze 120 tirami pełnymi słomy między blokami każdego dnia na wlocie równie ważnych mas powietrza z SE; równocześnie niefrasobliwą budowę "trasy zielonej" na Czubach- zielona chyba dlatego, ze ten piękny teren na Porebie niszczy. Takich kwiatków jest na 400 str studium całkiem sporo. Wszystkich wychwalających działania Żuka i wyrażających zaufanie zachęcam do przeczytania tego dokumentu, opierającego się na danych statystycznych sprzed 10 lat.  Największym przerwałem 700 lecia jest jednak los pięknego terenu na północy Lublina czyli Górek Czechowskich. To nie jest miejsce na budowę osiedli tylko już teraz wielki park, jedyny dla północnej połowy Lublina. Nasze miejskie płuca. Jakikolwiek beton tam to zbrodnia. A czytając projekt studium dowiemy się, ze wiatr tam nie wieje już, roślin nie ma, zwierząt tez, nikt nie korzysta, planowany od 20 lat rezerwat przeleżał w szufladzie. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest beton.. Uprzedzając szyderę- jeśli ktoś wie gdzie są "mityczne śmieci" to trzeba je posprzątać a nie zalewać betonem. Ta cała kampania PR ratuszowo-deweloperska to żenująca farsa. Wstyd. Z takim podejściem nigdy nie będziemy żadna metropolia. Zieleń jest rzeczą święta już chyba wszędzie oprócz Korei pln i Lublina.. 
Jaki jest naród nasz? Jest niegłupi a nawet coraz bardziej świadomy. Żądający godnych warunków życia w coraz bardziej zanieczyszczonym mieście. Nie potrzebujemy frazesów o wspaniałej przyrodzie w mieście, napisanych w studium przez wybitnych specjalistów, którzy to pod czyjeś najwyraźniej dyktando (ponieważ nie potrafili w żaden sposób napisanych w studium tez obronić) na kolejnych stronach serwują nam w mieście: spalarnie zwierząt gospodarskich z województwa, także tych świnek padłych na asf i to na wlocie świeżego powietrza z NW; spalarnie... rozwiń
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 13:16
0
Widzi Pan Panie Prezydencie ten naród taki jest ;-)
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:37
0
na konsultacjach nie było nikogo popierającego nowe studium. nikogo!
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:36
0
jak widać stronnicy Żuka to chamy i prostaki, bez argumentów merytorycznych. "jak wam się nie podoba to wynocha" - dajecie świadectwo sobie i swojemu szefowi. popłyniecie z Żukiem, jak wielu popłynęło z Komorowskim.
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:33
0
Krzysiek a ta słoma to też rozwój czy cofamy się o kilka dekad.
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:10
0
zwolenników studium jest sporo, ba nawet mam dziwne przeczucie, że dużo więcej niż przeciwników(tutaj protestuje jedynie garstka oszołomów z Czechowa próbująca zachować ściernisko na Górkach z którego notabene nikt nie korzysta + paru pożytecznych idiotów z RKP dla których ptaszek i dżdżownica znaczą dużo więcej niż człowiek)
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 22:51
0
Skandal aby krytykować Prezydenta.....????? i to jeszcze z teatru NN....gdy tyle kasy tam płynie,,,,,,,Wszystko co robi PO w Lublinie jest słuszne.....i wicie rozumicie nie róbta dywersji.....
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 14:34
0
lubelskie nadal najbiedniejsze - tak Panie ZUK to Pana zasluga
Avatar
Obywatel obserwator / 4 sierpnia 2017 r. o 14:28
0
Jaki jest naród nasz? Jest niegłupi a nawet coraz bardziej świadomy. Żądający godnych warunków życia w coraz bardziej zanieczyszczonym mieście. Nie potrzebujemy frazesów o wspaniałej przyrodzie w mieście, napisanych w studium przez wybitnych specjalistów, którzy to pod czyjeś najwyraźniej dyktando (ponieważ nie potrafili w żaden sposób napisanych w studium tez obronić) na kolejnych stronach serwują nam w mieście: spalarnie zwierząt gospodarskich z województwa, także tych świnek padłych na asf i to na wlocie świeżego powietrza z NW; spalarnie biomasy w mieście ze 120 tirami pełnymi słomy między blokami każdego dnia na wlocie równie ważnych mas powietrza z SE; równocześnie niefrasobliwą budowę "trasy zielonej" na Czubach- zielona chyba dlatego, ze ten piękny teren na Porebie niszczy. Takich kwiatków jest na 400 str studium całkiem sporo. Wszystkich wychwalających działania Żuka i wyrażających zaufanie zachęcam do przeczytania tego dokumentu, opierającego się na danych statystycznych sprzed 10 lat.  Największym przerwałem 700 lecia jest jednak los pięknego terenu na północy Lublina czyli Górek Czechowskich. To nie jest miejsce na budowę osiedli tylko już teraz wielki park, jedyny dla północnej połowy Lublina. Nasze miejskie płuca. Jakikolwiek beton tam to zbrodnia. A czytając projekt studium dowiemy się, ze wiatr tam nie wieje już, roślin nie ma, zwierząt tez, nikt nie korzysta, planowany od 20 lat rezerwat przeleżał w szufladzie. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest beton.. Uprzedzając szyderę- jeśli ktoś wie gdzie są "mityczne śmieci" to trzeba je posprzątać a nie zalewać betonem. Ta cała kampania PR ratuszowo-deweloperska to żenująca farsa. Wstyd. Z takim podejściem nigdy nie będziemy żadna metropolia. Zieleń jest rzeczą święta już chyba wszędzie oprócz Korei pln i Lublina.. 
Jaki jest naród nasz? Jest niegłupi a nawet coraz bardziej świadomy. Żądający godnych warunków życia w coraz bardziej zanieczyszczonym mieście. Nie potrzebujemy frazesów o wspaniałej przyrodzie w mieście, napisanych w studium przez wybitnych specjalistów, którzy to pod czyjeś najwyraźniej dyktando (ponieważ nie potrafili w żaden sposób napisanych w studium tez obronić) na kolejnych stronach serwują nam w mieście: spalarnie zwierząt gospodarskich z województwa, także tych świnek padłych na asf i to na wlocie świeżego powietrza z NW; spalarnie... rozwiń
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 13:16
0
Widzi Pan Panie Prezydencie ten naród taki jest ;-)
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:37
0
na konsultacjach nie było nikogo popierającego nowe studium. nikogo!
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:36
0
jak widać stronnicy Żuka to chamy i prostaki, bez argumentów merytorycznych. "jak wam się nie podoba to wynocha" - dajecie świadectwo sobie i swojemu szefowi. popłyniecie z Żukiem, jak wielu popłynęło z Komorowskim.
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:33
0
Krzysiek a ta słoma to też rozwój czy cofamy się o kilka dekad.
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:10
0
zwolenników studium jest sporo, ba nawet mam dziwne przeczucie, że dużo więcej niż przeciwników(tutaj protestuje jedynie garstka oszołomów z Czechowa próbująca zachować ściernisko na Górkach z którego notabene nikt nie korzysta + paru pożytecznych idiotów z RKP dla których ptaszek i dżdżownica znaczą dużo więcej niż człowiek)
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:07
0
Ekooszołomy jak wam nie pasuje, zawsze możecie wrócić na wieś i cieszyć oko falującymi łanami pszenicy. Nikt Was nie zmusza do mieszkania w mieście, ale jeśli już to wybieracie to nie terroryzujcie innych, próbując powstrzymać procesy typowe dla dużych metropolii. Lublin rośnie i będzie rósł czy wam się to podoba czy nie a mieszkania będą dalej powstawać, bo póki jest popyt, musi być i podaż.
Avatar
Gość / 4 sierpnia 2017 r. o 11:05
0
pytam, jakie środowisko, oprócz tego skupionego wokół TBV, popiera nowe studium? nie widać żadnego, takiego głosu! Oczywiście anonimowe wpisy nie mogą być traktowane poważnie, bo możliwe, że pisane są przez jedną, nieobiektywną osobę. Należy spokojnie powtórzyć proces opracowywania nowego studium i zaangażować w to nowe osoby, spoza układu zamkniętego w lubelskim ratuszu.
Zobacz wszystkie komentarze 111

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

 Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 21 stycznia 2021 r.

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 21 stycznia 2021 r.

Lublin. Mieszkańcy nie mogli się doczekać pługu. W końcu się doczekali

Lublin. Mieszkańcy nie mogli się doczekać pługu. W końcu się doczekali

Na nieodśnieżone ulice poskarżył nam się jeden z mieszkańców os. Botanik. – Żadna uliczka należąca do miasta nie została należycie zadbana – alarmuje

Pies skatowany i zakopany żywcem. Za Siniaka stanie przed sądem

Pies skatowany i zakopany żywcem. Za Siniaka stanie przed sądem

Pobił łopatą, a potem zakopał żywcem. Tak 34-latek z Lublina miał potraktować własnego psa. Jerzy B. odpowie za to przed sądem.

Strajk kobiet. Policja wyciąga z tłumu protestujących

Strajk kobiet. Policja wyciąga z tłumu protestujących

W Warszawie trwa manifestacja Strajku kobiet. Policja otoczyła ją kordonem i zatrzymuje protestujących.

"Decyzja niezrozumiała, ale szanuję jej wybór". Komentarze po odejsciu Joanny Muchy z PO

"Decyzja niezrozumiała, ale szanuję jej wybór". Komentarze po odejsciu Joanny Muchy z PO

Zaskakująca i niezrozumiała – tak o decyzji Joanny Muchy o odejściu z Platformy Obywatelskiej mówi szef lubelskich struktur partii, prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Przejście lubelskiej posłanki do ugrupowania Szymona Hołowni wywołało lawinę komentarzy.

Testują "lek na Covid" z lubelskiego Biomedu

Testują "lek na Covid" z lubelskiego Biomedu

Kilku pacjentów zostało już włączonych do badania klinicznego immunoglobuliny wyprodukowanej przez lubelski Biomed, która może stać się lekiem na Covid-19. Na wstępne wyniki trzeba poczekać do końca lutego.

EKS Start Elbląg – MKS Perła Lublin 22:25. Wreszcie jest przełamanie!

EKS Start Elbląg – MKS Perła Lublin 22:25. Wreszcie jest przełamanie!

MKS Perła Lublin wygrał w Elblągu 25:22 i zakończył fatalną serię w krajowych rozgrywkach. Już w sobotę kolejne spotkanie. Tym razem w ramach Ligi Europejskiej z francuskim Nantes Atlantique Handball.

Lublin. Rewolucja na dwóch kółkach. Rower miejski po nowemu

Lublin. Rewolucja na dwóch kółkach. Rower miejski po nowemu

Dzisiaj poznaliśmy zasady, na jakich od kwietnia ma działać Lubelski Rower Miejski. Każdy przejazd będzie płatny, a system ma działać nawet zimą. Zasady będą nowe, ale nie rowery, miasto szykuje gruntowną renowację tych już używanych. Na mapie wypożyczalni pojawi się za to 38 nowych punktów

CCC Polkowice ponownie zbyt mocne dla Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin

CCC Polkowice ponownie zbyt mocne dla Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Wicelider tabeli przyjechał do Lublina i zgarnął komplet punktów do ligowego zestawienia. W środę koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS przegrały na własnym parkiecie z CCC Polkowice 79:89

Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA
wideo
film

Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Joe Biden został zaprzysiężony na prezydenta USA. Polityk partii Demokratycznej stał się tym samym 46. prezydentem USA.

Nie chcą prawa Wina Plus. Niewielka pikieta pod biurem PiS w Lublinie
Zdjęcia, wideo
galeria

Nie chcą prawa Wina Plus. Niewielka pikieta pod biurem PiS w Lublinie

Wina Plus. Tak manifestujący przed biurem PiS w Lublinie nazywają projekt ustawy zmuszający do przyjęcia mandatu. – Będziemy mieć więcej represji wobec każdej obywatelki i obywatela – mówili.

Dziennik Wschodni najbardziej opiniotwórczy

Dziennik Wschodni najbardziej opiniotwórczy

Dziennik Wschodni był w grudniu 2020 roku najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w Polsce – wynika z badania prowadzonego przez Instytutu Monitorowania Mediów.

Lubelskie. Szczepenia w DPS-ach. "Bać się trzeba Boga, a nie szczepionki"
galeria

Lubelskie. Szczepenia w DPS-ach. "Bać się trzeba Boga, a nie szczepionki"

Rozpoczęły się szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej przeciwko COVID-19. Większość chętnie korzysta z tej możliwości.

Dyrektor sportowy Motoru wraca do pracy jako ekspert w stacji Canal+ Sport

Dyrektor sportowy Motoru wraca do pracy jako ekspert w stacji Canal+ Sport

Dyrektor sportowy Motoru Lublin Michał Żewłakow wraca do pracy jako ekspert stacji Canal+Sport. Poinformował o tym w środę Michał Kołodziejczyk dyrektor redakcji sportowej Canal+

Lubelscy uczniowie wrócili do szkół. "Są zachwyceni"
zdjęcia
galeria

Lubelscy uczniowie wrócili do szkół. "Są zachwyceni"

Uczniowie klas I – III wrócili do nauki stacjonarnej. Ci, którzy biorą udział w zajęciach nie mogą się nacieszyć. Koronawirus puka już jednak do podstawówek.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.