Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Magazyn

2 lipca 2016 r.
9:34

Rewolucja, koniec gimnazjów i więcej historii

3 68 A A

Polska edukacja wraca do systemu, który doskonale zna pokolenie 35+. Likwidację gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum zapowiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Zmiany rozpoczną się we wrześniu przyszłego roku

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pierwsze zmiany obejmą uczniów, którzy otrzymali właśnie promocję do klasy piątej. To oni, jako pierwszy rocznik zamiast iść do gimnazjum będą kontynuowali naukę w klasie siódmej szkoły powszechnej. Stanie się to w roku szkolnym 2017/2018. Wtedy też w oparciu o nowe programy edukacyjne uczyć będą się uczniowie klas I i VII tych szkół.

Etap gimnazjalny

W szkole powszechnej (która zastąpi szkołę podstawową) edukacja wczesnoszkolna prowadzona będzie w klasach 1-4, przy czym w klasie 4. z uczniami zostanie ten sam wychowawca. Oprócz niego uczyć będą także nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Od klasy 5. dzieci zaczną naukę na tzw. etapie gimnazjalnym. Będzie mógł być on prowadzony w budynku dotychczasowej szkoły podstawowej lub też w dzisiejszych gimnazjach: tak, żeby wykorzystać istniejącą dziś bazę lokalową i wyposażenie klasopracowni.

Po szkole powszechnej uczniowie będą mieli do wyboru czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub dwustopniową szkołę branżową, która zastąpi dzisiejsze szkoły zawodowe, których nazwa nie kojarzyła się zbyt dobrze.

Szkoła branżowa

Na pierwszym stopniu tej edukacji młodzież nauczy się zawodu i będzie mogła rozpocząć pracę. Jeśli się na to nie zdecyduje, będzie mogła jednak kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia kończącą się maturą zawodową. Jeśli i po tym etapie uczeń nie będzie chciał szukać zatrudnienia możliwa będzie także nauka w wyższej szkole zawodowej kończącej się uzyskaniem licencjatu. Żeby zdobyć tytuł magistra konieczne będzie natomiast ukończenie technikum lub, oprócz szkoły branżowej, także liceum dla dorosłych.

Cel reformy

W kształcenie zawodowe włączeni mają być pracodawcy. Współdecydować mają oni między innymi o tworzeniu nowych zawodów, podstawie programowej, czy opracowywaniu programów nauczania dla zawodu. Mają brać także udział w doposażeniu szkół i centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę technologiczno-dydaktyczną. Pracodawcy mają także wspierać kadrowo szkoły dzięki zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne uczniów, prowadzić doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, angażować się w proces egzaminowania i potwierdzania nabytych kwalifikacji zawodowych.

- Celem planowanej reformy, w obliczu katastrofalnego niżu demograficznego, jest: uratowanie potencjału polskiej edukacji (szkoły, budynki, nauczyciele, doświadczenie, centra lokalnej kultury), ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych przez wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej, przywrócenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego, dokonanie zmian programowych, tak aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku - mówiła w poniedziałek, podczas prezentacji zmian Anna Zalewska, minister edukacji.

Ważne dla rodziców

•wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych uczniów
•ściślejszy nadzór dyrektora szkoły nad zajęciami lekcyjnymi prowadzonymi na terenie szkoły przez inny podmiot (obowiązkowa obecność nauczyciela na takich zajęciach)
•zapewnienie szkoleń dla Rad Rodziców (klas i szkół)
•zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły
•zwiększenie liczby rodziców w komisji konkursowej na dyrektora szkoły
•utworzenie Rady Szkoły w każdej placówce oświatowej wraz z odrębnym statutem
•obowiązkowa rejestracja każdej osoby pojawiającej się na terenie szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa
•”Zmiana przez czytanie”, „Książka w każdym domu” - czyli propozycja kanonu lektur dla rodziców dzieci wychowania przedszkolnego stanowiąca wartościową sugestię i wsparcie w kształtowaniu nawyku czytania od najmłodszych lat

Ważne dla uczniów

•działalność Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada, której kadencja ma trwać jeden rok, będzie głosem doradczym
•”Zmiana przez czytanie”- „Czytamy w szkole”, czyli wspólne, ciche czytanie podczas zajęć w bibliotece szkolnej, a w klasach 1-4 rozpoczynanie dnia nauki od czytania (ok. 15 minut)
•poszerzanie świadomości historycznej uczniów przez zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w nowej podstawie programowej; wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie; organizowanie wycieczek do miejsc historycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym i poznawanie swojego najbliższego otoczenia oraz „żywe lekcje historii”
•obowiązkowy szkolny wolontariat
•wprowadzenie możliwości realizacji jednej godziny wychowania fizycznego na zajęciach popołudniowych w ramach SKS
•uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego (np. projekt „Eduball”)
•2 tydzień czerwca ma być Tygodniem projektów edukacyjnych - akcja aktywizująca nauczycieli, uczniów i rodziców ma być lekarstwem na spadek frekwencji w ostatnich dniach roku szkolnego
•nauka programowania w szkołach od 1 klasy
•szerokopasmowy internet w każdej szkole (w ciągu 2 lat)
•tablice interaktywne w każdej klasie (w ciągu 2 lat)
•portale językowe jako narzędzie w nauczaniu języków obcych
•nauka języka tylko przez kontynuację
•przywrócenie systemu nauczania przedmiotowego przy rezygnacji z przedmiotów zintegrowanych
•rezygnacja ze sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej
•koniec z uczeniem pod testy - ministerstwo stawia na wszechstronny rozwój młodego człowieka, na pobudzenie jego ciekawości świata, rozwijanie kreatywności
•możliwość fotografowania pracy egzaminacyjnej przez ucznia w czasie procedury odwołania
•powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, którego zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia dyrektora OKE
•uproszczenie procedur maturalnych
•większa liczba pytań otwartych, problemowych, wymagających kojarzenia faktów i wyciągania wniosków na egzaminach zewnętrznych
•zmiana formuły egzaminu ustnego z języka polskiego i obcego
•rozszerzenie form e-oceniania na inne przedmioty egzaminacyjne

Ważne dla nauczycieli

•ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych (wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem) i ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych do 2 wymagań
•zmniejszenie o ok. 25 proc. liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych podczas badania ewaluacyjnego w szkołach
•uproszczenie kształtu raportów z ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom szkół i placówek
•rezygnacja z prowadzenia dokumentacji tzw. „godzin karcianych”
•rezygnacja z rozliczania minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej na etap kształcenia
•zmiany w awansie zawodowym nauczycieli (te zmiany mają być jeszcze dyskutowane przy tzw. stoliku branżowym): rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali - dodanie oceny zadowalającej i szczególnie wyróżniającej, wprowadzenie obowiązku oceny - w powiązaniu z procedurami awansu zawodowego, wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego - nauczyciel specjalista, wydłużenie pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy, zindywidualizowanie długości ścieżki awansu zawodowego nauczyciela w zależności od jakości pracy nauczyciela, uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu zawodowego
•obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie nauczycieli, w tym organizacji doradztwa metodycznego, w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (szacuje się, że stanowiło to w 2015 r. kwotę od 306 mln zł, nie mniej niż 153 mln zł.)
•obowiązek przekazywania 20 proc. z ogólnej puli środków wyodrębnianych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa, przez organy prowadzące szkoły (co da możliwość podwojenia liczby doradców z 905 do ponad 2 tysięcy, czyli z 386 etatów do ok. 900)
•wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi: dostęp do szerokopasmowego internetu w każdej szkole i wykorzystanie tablic interaktywnych
•subwencja oświatowa na 6-latka objętego wychowaniem przedszkolnym w kwocie około 4 300 zł (od 2017 r.)
•wsparcie finansowe dla małych szkół wzmocnienie roli małych szkół jako ośrodków kulturalno-społecznych
•zwiększony dodatek dla wychowawcy klasy
•uzależnienie subwencji szkolnictwa branżowego od zapotrzebowania rynku pracy
•dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego

Wiesława Stec
przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego:

- Część zmian zapowiedzianych przez panią minister jest zgodna z naszymi postulatami, dotyczą one spraw, o które nasz związek wnioskował, m.in. kwestia ograniczenia biurokracji przy zliczaniu godzin na realizację podstawy programowej, likwidacja tzw. „godzin karcianych” czy zwiększenie zakresu kompetencji kuratora oświaty. Cieszy fakt obietnicy zwiększenia środków finansowych na zadania oświatowe. Trafnym pomysłem jest również powiązanie szkolnictwa zawodowego z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy oraz zaangażowanie w cały proces pracodawców.
W odniesieniu do zmiany struktury organizacyjnej szkolnictwa polskiego, w tym powrotu do ośmioletniej szkoły podstawowej, która zyska teraz miano powszechnej i czteroletniego liceum, opinie członków związku są podzielone. Istnieje obawa, że proponowane zmiany w połączeniu z niżem demograficznym przyczynią się dodatkowo do niekontrolowanego zwiększenia ilości zwolnień wśród poszczególnych grup pracowników oświaty. Największe obawy budzi fakt braku informacji na temat unormowań prawnych dotyczących zatrudniania pracowników z wygaszanych szkół w nowopowstałych strukturach proponowanych przez MEN. Dopóki wytyczne w/w problemu nie zostaną sprecyzowane dla organów prowadzących i dyrektorów szkół, będzie to budziło ogromny niepokój środowiska oświatowego.
NSZZ „Solidarność” liczy na konstruktywną współpracę z MEN w trakcie dalszych prac dotyczących reformowania polskiej oświaty w ramach dialogu społecznego. Jednocześnie popieramy utworzenie Zespołu do Spraw Oświaty przy Krajowej Radzie Dialogu Społecznego.

Celina Stasiak
prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego:

- Bardzo trudno jednoznacznie odnieść się do zmian, o których poinformowała pani minister ponieważ to tylko ich zapowiedź i wciąż brak nam wielu szczegółów. Niepokój rodzić może natomiast krótki okres na przygotowanie programów nauczania. Obawiamy się, że nie zostaną one przygotowane w sposób wystarczająco dobry. Ministerstwo zdecydowało też o wygaszaniu gimnazjum nie biorąc pod uwagę ich dorobku. Uważam, że obowiązująca jeszcze dziś struktura nie jest zła. Gimnazja ugruntowały już przecież swoją pozycję, a badania potwierdzają, że panuje w nich mniejsza agresja niż w szkołach podstawowych, a wyniki nauczania są naprawdę wysokie. Rezygnacja z gimnazjów to zmiana rewolucyjna, a wydaje mi się, że oświata nie powinna podlegać nagłym zmianom. Ze smutkiem obserwuję teraz reakcję swoich kolegów, którzy odpowiedzieli na zmiany ogromnym zniechęceniem. Nie dziwi to, bo trudno przez wiele lat usiłować sprostać kolejnym rewolucyjnym zmianom bez wystarczającej gratyfikacji finansowej. Ministerstwo edukacji narodowej powinno wreszcie zająć się też nauczycielskimi zarobkami.

Marek Krukowski
dyrektor gimnazjum nr 18 w Lublinie:

- Poznaliśmy zbyt mało szczegółów. To tylko zapowiedź zmian. Coś więcej będzie można powiedzieć dopiero wtedy, gdy przedstawione zostaną konkretne ustawy i rozporządzenia

Anna Rybczyńska
mama 6-letniego Michała i 11-letniego Franka:

- Sama chodziłam do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum dlatego nie wydaje mi się, by zmiana była zła. Na swoim przykładzie wiem, że w takim systemie edukacji nie jest źle. Bardzo cieszy mnie też więcej godzin historii i rozbicie bloków tematycznych. Wreszcie przyrodę zastąpi biologia, chemia i fizyka. To dobra zmiana. Nie ukrywam jednak, że martwię się zbyt szybkim wprowadzeniem rewolucji oświatowej. Obaj moi synowie będą w pewnym sensie królikami doświadczalnymi, bo obaj rozpoczną naukę w klasie I i VII w nowej już podstawie programowej. Na jej przygotowanie ministerstwo będzie miało niespełna rok. Jeszcze mniej czasu na dostosowanie się do zmian otrzymają nauczyciele. Obawiam się, że w takim tempie nie będą to zmiany bezbolesne, a zamieszanie odbije się niekorzystnie na dzieciach.

Komentarze 68

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Gość / 8 lutego 2017 o 21:06
0
biologia, chemia, geografia, fizyka mają się kończyć egzaminem na koniec szkoły podstawowej i są tak okrojone, w tak rozpaczliwie minimalnej liczbie że w małych wiejskich szkołach nauczyciel musiałby uczyć tych czterech przedmiotów żeby nazbierać etat. To co teraz jest z chemii realizowane w gimnazjum przez 3 lata, ma być zrobione w ciągu 2 lat przyszłej szkoły podstawowej(klasa 7 i 8). Tak zakłada podstawa programowa. co za sk.... z tych pisowców! Nie każde dziecko chce się uczyć historii, polskiego czy matematyki. A 20 godzin w-f dla kogo? Skoro większość ma zwolnienia!
biologia, chemia, geografia, fizyka mają się kończyć egzaminem na koniec szkoły podstawowej i są tak okrojone, w tak rozpaczliwie minimalnej liczbie że w małych wiejskich szkołach nauczyciel musiałby uczyć tych czterech przedmiotów żeby nazbierać etat. To co teraz jest z chemii realizowane w gimnazjum przez 3 lata, ma być zrobione w ciągu 2 lat przyszłej szkoły podstawowej(klasa 7 i 8). Tak zakłada podstawa programowa. co za sk.... z tych pisowców! Nie każde dziecko chce się uczyć historii, polskiego czy matematyki. A 20 godzin w-f dla kogo?... rozwiń
Avatar
Gość / 19 listopada 2016 o 07:46
0
obecne 5 klasisci...a raczej 6 klasisci dzisiejsi przecież za rok już nie pojda do gimnazjum
Avatar
Gość / 5 lipca 2016 o 14:06
0
Ciekawe, co jeszcze ten (nie)rząd wymyśli?...
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 14:21
0
do A. Rybczyńskiej w gimnazjum obecnie jest podział na biologię, chemię i fizykę, nie ma przyrody, więc pani synowie nic by nie stracili, ubawiłam się z cichego czytania w bibliotece szkolnej - przy małym stoliczku i 2 krzesłach, ubaw po pachy
Avatar
chełmianin / 4 lipca 2016 o 13:59
0
Bardzo dobrze oceniam tę reformę. Mogłoby się jeszcze PiS pokusić o przywrócenie 49 województw. Byłoby wtedy lepiej...
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 08:49
0
A co będzie w budynkach gimnazjów i nauczycielami?
Avatar
masterfly / 3 lipca 2016 o 22:41
0
COŚ TU SIĘ DUŻO KOMENTARZY POWTARZA I TO W TYM SAMYCH GODZINACH XDD
Avatar
masterfly / 3 lipca 2016 o 22:40
0
"ale również blisko 90% Polaków"
Napiszę coś ze 100 razy żeby tylko wydawało mi się, że wpłynąłem na opinię publiczną XDDD błagam
Avatar
Spoon / 3 lipca 2016 o 22:38
0
Człowieku, czy ty dalej nie rozumiesz, że jak wszystkie posty napisano w tym samym czasie to wiadomo że pisze je jedna osoba? Poza tym to i tak najbardziej żałosny sposób na próbę wyrażenia opinii ogółu osób.
Avatar
Gość / 3 lipca 2016 o 22:06
0
Podstawówka 8-letnia i 4 lata LO lub 5 technikum to bardzo dobra zmiana, którą popiera nie tylko PiS, ale również blisko 90% Polaków o rożnych poglądach politycznych.
Avatar
Gość / 8 lutego 2017 o 21:06
0
biologia, chemia, geografia, fizyka mają się kończyć egzaminem na koniec szkoły podstawowej i są tak okrojone, w tak rozpaczliwie minimalnej liczbie że w małych wiejskich szkołach nauczyciel musiałby uczyć tych czterech przedmiotów żeby nazbierać etat. To co teraz jest z chemii realizowane w gimnazjum przez 3 lata, ma być zrobione w ciągu 2 lat przyszłej szkoły podstawowej(klasa 7 i 8). Tak zakłada podstawa programowa. co za sk.... z tych pisowców! Nie każde dziecko chce się uczyć historii, polskiego czy matematyki. A 20 godzin w-f dla kogo? Skoro większość ma zwolnienia!
biologia, chemia, geografia, fizyka mają się kończyć egzaminem na koniec szkoły podstawowej i są tak okrojone, w tak rozpaczliwie minimalnej liczbie że w małych wiejskich szkołach nauczyciel musiałby uczyć tych czterech przedmiotów żeby nazbierać etat. To co teraz jest z chemii realizowane w gimnazjum przez 3 lata, ma być zrobione w ciągu 2 lat przyszłej szkoły podstawowej(klasa 7 i 8). Tak zakłada podstawa programowa. co za sk.... z tych pisowców! Nie każde dziecko chce się uczyć historii, polskiego czy matematyki. A 20 godzin w-f dla kogo?... rozwiń
Avatar
Gość / 19 listopada 2016 o 07:46
0
obecne 5 klasisci...a raczej 6 klasisci dzisiejsi przecież za rok już nie pojda do gimnazjum
Avatar
Gość / 5 lipca 2016 o 14:06
0
Ciekawe, co jeszcze ten (nie)rząd wymyśli?...
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 14:21
0
do A. Rybczyńskiej w gimnazjum obecnie jest podział na biologię, chemię i fizykę, nie ma przyrody, więc pani synowie nic by nie stracili, ubawiłam się z cichego czytania w bibliotece szkolnej - przy małym stoliczku i 2 krzesłach, ubaw po pachy
Avatar
chełmianin / 4 lipca 2016 o 13:59
0
Bardzo dobrze oceniam tę reformę. Mogłoby się jeszcze PiS pokusić o przywrócenie 49 województw. Byłoby wtedy lepiej...
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 08:49
0
A co będzie w budynkach gimnazjów i nauczycielami?
Avatar
masterfly / 3 lipca 2016 o 22:41
0
COŚ TU SIĘ DUŻO KOMENTARZY POWTARZA I TO W TYM SAMYCH GODZINACH XDD
Avatar
masterfly / 3 lipca 2016 o 22:40
0
"ale również blisko 90% Polaków"
Napiszę coś ze 100 razy żeby tylko wydawało mi się, że wpłynąłem na opinię publiczną XDDD błagam
Avatar
Spoon / 3 lipca 2016 o 22:38
0
Człowieku, czy ty dalej nie rozumiesz, że jak wszystkie posty napisano w tym samym czasie to wiadomo że pisze je jedna osoba? Poza tym to i tak najbardziej żałosny sposób na próbę wyrażenia opinii ogółu osób.
Avatar
Gość / 3 lipca 2016 o 22:06
0
Podstawówka 8-letnia i 4 lata LO lub 5 technikum to bardzo dobra zmiana, którą popiera nie tylko PiS, ale również blisko 90% Polaków o rożnych poglądach politycznych.
Zobacz wszystkie komentarze 68

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Sound'n'Grace & Filip Lato na Zamku w Kazimierzu
20 lipca 2018, 20:30

Sound'n'Grace & Filip Lato na Zamku w Kazimierzu 0 0

W piątek, 20 lipca o godz. 20.30 na Zamku w Kazimierzu Dolnym odbędzie się koncert Sound'n'Grace & Filip Lato.

Pani Anna ma 30 lat, ale w internecie udaje 14-letnią Kamilkę. Ma ważny cel [wideo]
film

Pani Anna ma 30 lat, ale w internecie udaje 14-letnią Kamilkę. Ma ważny cel [wideo] 8 1

Pani Anna ma 30 lat. W internecie funkcjonuje jako 14-latka i od półtora roku odpowiada na ogłoszenia mężczyzn, oferujących dzieciom seks. Dzięki niej, policja zatrzymała już 40 pedofili.

Setki tysięcy drzew może pójść pod topór. "Po wycince kierowcy zawsze jeżdżą szybciej"

Setki tysięcy drzew może pójść pod topór. "Po wycince kierowcy zawsze jeżdżą szybciej" 16 11

Setki tysięcy przydrożnych drzew w całym kraju może pójść pod topór. Szykuje się zmiana w prawie ułatwiająca wycinkę. Ekolodzy protestują, a fachowcy od bezpieczeństwa na drogach są w tej sprawie podzieleni.

Michałek ma marzenie: Pójść do zerówki. Możesz mu w tym pomóc

Michałek ma marzenie: Pójść do zerówki. Możesz mu w tym pomóc 19 0

6-letni Michałek z Jedlanki urodził się z wadą genetyczną lewej nogi. Chłopczyk marzy aby we wrześniu pójść do zerówki. Będzie to możliwe, jeżeli dziecko przejdzie operację ratującą staw kolanowy i wyskakujące biodro. Ale potrzeba na to 176 tys. zł

Lublin: Zamkną ul. Staszica

Lublin: Zamkną ul. Staszica 0 0

Z powodu awarii kanalizacji burzowej zamknięty dla ruchu będzie we wtorek fragment ul. Staszica.

Lawina krytyki nad pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Kraśniku. Autor odpowiada
galeria
film

Lawina krytyki nad pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Kraśniku. Autor odpowiada 71 13

Postać Lecha Kaczyńskiego z pomnika smoleńskiego w Kraśniku zdaniem internautów i specjalistów przypomina raczej Maliniaka z „Czterdziestolatka” albo hobbita z trylogii Tolkiena niż tragicznie zmarłego prezydenta. Niektórzy wskazują też, że umieszczony na monumencie napis jest błędny.

Wege Festiwal znów w Lublinie
21 lipca 2018, 12:00

Wege Festiwal znów w Lublinie 4 0

Co Gdzie Kiedy. Klub Radość (ul. Bernardyńska 15) zaprasza na wakacyjną odsłonę Wege Festiwalu. Wydarzenie odbędzie się 21 lipca o godz. 12.

Nietypowe znalezisko po ulewie w Lublinie. Wystarczyła większa kałuża
film

Nietypowe znalezisko po ulewie w Lublinie. Wystarczyła większa kałuża 24 1

Po ulewie jaka przeszła w poniedziałek nad Lublinem tylko w jednym miejscu aż kilkunastu kierowców zgubiło tablice rejestracyjne.

Nowy pomysł na pomoc dla sadowników z woj. lubelskiego. Wojewoda winą obarcza PSL

Nowy pomysł na pomoc dla sadowników z woj. lubelskiego. Wojewoda winą obarcza PSL 59 91

Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce chce wydzierżawiać zakład produkcyjny w Poniatowej i jak najszybciej rozpocząć skup interwencyjny oraz produkcję. Ma to pomóc w fatalnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

Najlepsze z najgorszych: "Turecki Rambo" w Centrum Kultury w Lublinie
19 lipca 2018, 21:00

Najlepsze z najgorszych: "Turecki Rambo" w Centrum Kultury w Lublinie 2 0

Co Gdzie Kiedy. W ramach cyklu filmowego Najlepsze z najgorszych w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) będzie można zobaczyć film Turecki Rambo. Projekcja odbędzie się 19 lipca o godz. 21.

Moje codzienne, dorosłe życie jest proste. Potomek królewskiego rodu Poniatowskich na południowym Podlasiu

Moje codzienne, dorosłe życie jest proste. Potomek królewskiego rodu Poniatowskich na południowym Podlasiu 0 2

Hrabia Guillaume de Louvencourt Poniatowski, potomek królewskiego rodu Poniatowskich od ponad dziesięciu lat odwiedza Polskę. Ostatnio był na południowym Podlasiu. Uczestniczył we mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

Udane starty lubelskich żużlowców

Udane starty lubelskich żużlowców 1 0

Zawodnik lubelskiego Speed Car Motoru Robert Lambert wygrał II rundę Tauron SEC

Coraz ostrzejszy konflikt w puławskich Azotach. Poważne oskarżenia ze strony związkowców

Coraz ostrzejszy konflikt w puławskich Azotach. Poważne oskarżenia ze strony związkowców 19 21

Związkowcy zakładowej Solidarności zapowiadają ogólnopolską pikietę przed siedzibą Zakładów Azotowych Puławy. Zamierzają protestować przeciwko łamaniu swoich praw. Jednocześnie narasta konflikt między organizacjami działającymi w firmie.

Zaginęła 13-latka z Lublina. Policjanci znaleźli ją w krzakach

Zaginęła 13-latka z Lublina. Policjanci znaleźli ją w krzakach 6 9

W niedzielę wieczorem policjanci z VII komisariatu w Lublinie otrzymali zgłoszenie o zaginięciu nastolatki.

Dachowanie volkswagena w Kolonii Trębaczów. Kobieta ranna
galeria

Dachowanie volkswagena w Kolonii Trębaczów. Kobieta ranna 0 0

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 2 w nocy na drodze krajowej nr 82, w miejscowości Kolonia Trębaczów (gm. Łęczna).

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.