Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Studia

15 marca 2019 r.
21:19

Studia w Lublinie: Nowe kierunki na lubelskich uczelniach w roku akademickim 2019/2020

0 6 A A

Nowe kierunki studiów, uruchamiane przez lubelskie uczelnie w roku akademickim 2019/2020.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Wychowanie fizyczne

Studia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studenci będą zgłębiać wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Wydział oferuje studentom możliwość zdobywania doświadczenia i odbywania praktyk m.in. w Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness, jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie.

Kierunek ten ma charakter międzynarodowy i międzyuczelniany w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, a także szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach ważnych dla dzisiejszej kultury i wymiany międzynarodowej (media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury).

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są realizowane w formule podwójnego dyplomowania. Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich: zarówno w Lublinie jak i Poczdamie.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, jednostkach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.

International relations

Aanglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii.

Utworzenie tego kierunku na Wydziale Politologii umożliwia pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim (studia International Relations I oraz II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science).

W programie studiów zaproponowane zostały trzy specjalności: – Global Economy and Business, Regional Studies – Central – East Europe oraz Regional Studies – Asia and Pacific. Ich rolą jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych z uwzględnieniem treści specyficznych dla każdej ze specjalności. Pozwalają one studentom wyspecjalizować się w konkretnej problematyce i przygotować do pracy w konkretnym „sektorze” stosunków międzynarodowych. Uznano, że gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia regionalne dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku powinny wzmacniać atrakcyjność proponowanego kierunku.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji publicznej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą mieli także możliwość kontynuacji kształcenia w języku angielskim na studiach II i III stopnia.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Antropologia stosowana

Studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Filozofii. Nabór będzie prowadzony w trybie wolnym, a od kandydatów wymagana będzie udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

To studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o człowieku w wymiarze społeczno-kulturowym, historycznym, biologicznym oraz filozoficznym. Program tego kierunku przewiduje dwa cykle zajęć praktycznych, które będą się odbywać m.in. w pozarządowych organizacjach humanitarnych podejmujących działalność międzynarodową.

Absolwenci antropologii stosowanej będą przygotowani do pracy między innymi w międzynarodowych agencjach pomocowych, organizacjach społecznych i kulturalnych, instytucjach podejmujących działania na rzecz imigrantów i uchodźców.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Analityka weterynaryjna

Program studiów ukierunkowany jest na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w rutynowej praktyce laboratoryjnej i poszerzanie kompetencji w trakcie praktyk zawodowych odbywanych w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych (m.in. w laboratoriach urzędowych, np. Zakładach Higieny Weterynaryjnej lub laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym, które stanowią przyszłe, potencjalne miejsca pracy).

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych. Pozna zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku oraz zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego. Będzie znał procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach terrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, biologicznych czy cyfrowych.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m. in. w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami – centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoria, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz administracja państwowa i samorządowa.

Mleczarstwo

Kierunek ten jest realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim. Zajęcia praktyczne są prowadzone w salach laboratoryjnych i półtechnologicznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny oraz urządzenia stosowane w przemyśle.

Praktyki i staże są przewidziane w zakładach przetwórstwa mleka. Absolwent zna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny oraz technologie wytwarzania podstawowych produktów mlecznych. Pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko. Dysponuje wiedzą z zakresu oceny jakości surowca i wytwarzanych na jego bazie produktów w kontekście spełnienia wymagań i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego.

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Kierunek przygotowuje do pracy ze zwierzętami na różnych płaszczyznach, takich jak groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta. Proponowane studia zamykają się w stwierdzeniu: człowiek pomaga zwierzętom – zwierzęta pomagają człowiekowi.

Studenci podczas zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, zarówno towarzyszącymi, gospodarskimi jak i egzotycznymi. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: w gabinetach i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni personel, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii, w ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich instytucjach utrzymujących zwierzęta jako kompetentna osoba zajmująca się szeroko pojętą pielęgnacją zwierząt oraz w ośrodkach zajmujących się animaloterapią.

Szczególne miejsce pracy zajmują również ośrodki hodowli zwierząt gospodarskich, gdzie coraz częściej poszukiwani są specjaliści z zakresu pielęgnacji zwierząt i przygotowania do wystaw, jako jednego z elementów warunkującego opłacalność hodowli.

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Kierunek w sposób szczególny koncentruje się na roślinach w otoczeniu człowieka - nie tylko poprzez urządzanie terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze), ale również dekoracji wnętrz, ich aranżacji z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Plan studiów obejmuje zajęcia projektowe, laboratoryjne i terenowe. Do dyspozycji studentów są m.in. pracownia rysunku, pracownia rzeźby, dendrologii i florystyki, ale także laboratorium in-vitro, pracownia żywienia roślin, entomologii czy gospodarstwo doświadczalne z sadem i kolekcją roślin ozdobnych i zielarskich.

Praktyka programowa obejmuje części: ogrodniczo-inwentaryzacyjną oraz projektowo-wykonawczą i ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu oraz nauczenie ich aktywności na rynku pracy.

Zarządzanie zasobami Ziemi

Ten unikatowy, interdyscyplinarny kierunek umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w gospodarowaniu i zarządzaniu, m.in.: zasobami ludzkimi, zasobami przyrody, surowcami energetycznymi i odpadami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.
Studia łączą szeroko rozumianą wiedzę rolniczą z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent tego kierunku w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, roślinami i zwierzętami. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury mających na celu badanie zasobów Ziemi, ich jakości, oraz możliwości pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania.

Miejsca pracy to m.in. przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego i przetwórczego, firmy konsultingowe, biura projektowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, inspektoraty ochrony środowiska, specjalistyczne laboratoria, sztaby kryzysowe i planowania strategicznego oraz w placówki naukowo-badawcze i szkolnictwo.

Zielarstwo i fitoprodukty

Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku produktów pochodzenia roślinnego, w tym zarówno producentów i wytwórców gotowych produktów, jak również konsumentów sięgających po produkty zielarskie w ramach sprzedaży pozaaptecznej. Nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów na odcinku dystrybucji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

Studenci kierunku mają możliwość realizacji prac badawczych zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Odbywają zajęcia praktyczne, terenowe oraz praktykę w specjalistycznych firmach i gospodarstwach zielarskich. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, pracy w laboratoriach fitochemicznych, a także do pracy naukowo-badawczej.

e-Wydanie

Komentarze 6

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Gość / 15 marca 2019 o 22:23
+15
Nie wyłączę adblocka. Scrolowałem na sam dół nie widząc ani linijki tekstu tylko po to, by dodać ten komentarz.
Avatar
KL / 16 marca 2019 o 06:48
+12
Potrzebny też jest kierunek "świniarstwo".
Avatar
nieuk / 16 marca 2019 o 09:19
+8
Uważam, że to zaczyna być chory kraj ? Uniwersytet Przyrodniczy - (dawna Akademia Rolnicza) - kierunek Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Ciekawe co będzie wiedział student po skończeniu II-go etapu czyli mgr ???
Avatar
Ferdek Kiepski / 16 marca 2019 o 06:31
+8
Jeszcze tylko kierunek " Wyginanie nóżek ptaszkom " i będzie gitara.
Avatar
Kolol / 16 marca 2019 o 13:22
+6
To jest dramat...żadnego zawodu po skończonym licencjacie.. Chociaż po UP można było się tego spodziewać (tyle przekrętów podczas modernizacji uniwerku i nikt nie siedzi oraz masowe przyjmowanie studentów z UA dając im dyplom bez zdawania egzaminów bo kasa...
Avatar
gość / 15 marca 2019 o 22:48
0
nie za szybko? np. są studia w języku niemieckim a po ukończeniu w pierwszej kolejności cyt. praca w instytucjach administracji publicznej
Avatar
Kolol / 16 marca 2019 o 13:22
+6
To jest dramat...żadnego zawodu po skończonym licencjacie.. Chociaż po UP można było się tego spodziewać (tyle przekrętów podczas modernizacji uniwerku i nikt nie siedzi oraz masowe przyjmowanie studentów z UA dając im dyplom bez zdawania egzaminów bo kasa...
Avatar
nieuk / 16 marca 2019 o 09:19
+8
Uważam, że to zaczyna być chory kraj ? Uniwersytet Przyrodniczy - (dawna Akademia Rolnicza) - kierunek Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Ciekawe co będzie wiedział student po skończeniu II-go etapu czyli mgr ???
Avatar
KL / 16 marca 2019 o 06:48
+12
Potrzebny też jest kierunek "świniarstwo".
Avatar
Ferdek Kiepski / 16 marca 2019 o 06:31
+8
Jeszcze tylko kierunek " Wyginanie nóżek ptaszkom " i będzie gitara.
Avatar
gość / 15 marca 2019 o 22:48
0
nie za szybko? np. są studia w języku niemieckim a po ukończeniu w pierwszej kolejności cyt. praca w instytucjach administracji publicznej
Avatar
Gość / 15 marca 2019 o 22:23
+15
Nie wyłączę adblocka. Scrolowałem na sam dół nie widząc ani linijki tekstu tylko po to, by dodać ten komentarz.
Zobacz wszystkie komentarze 6

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Szeroko zakrojona akcja poszukiwań męża zamordowanej kobiety. Strażacy wypompowują wodę ze studni

Szeroko zakrojona akcja poszukiwań męża zamordowanej kobiety. Strażacy wypompowują wodę ze studni 12 5

Trwają poszukiwania 35-latka z Trawnik podejrzanego o zabójstwo swojej żony. Kobieta zginęła od przynajmniej kilku ciosów nożem. Nie wiadomo, dlaczego doszło do tragedii.

Problemy na budowie stadionu w Białej Podlaskiej. Miasto nie straci dotacji?

Problemy na budowie stadionu w Białej Podlaskiej. Miasto nie straci dotacji? 15 0

Zakończyły się prace inwentaryzacyjne na miejskim stadionie. Przypomnijmy, że władze miasta w grudniu zerwały umowę z wykonawcą przebudowy obiektu. 10-milionowa dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki nie jest zagrożona.

Wódką leczył chore gardło. A potem wsiadł za kierownicę

Wódką leczył chore gardło. A potem wsiadł za kierownicę 0 1

57-latek z okolic Biłgoraja leczył ból gardła wódką z herbatą. Postanowił później usiąść za kierownicą, co skończyło się dachowaniem.

Biały dzień u studentów KUL. Dzień Świętości Życia

Biały dzień u studentów KUL. Dzień Świętości Życia 1 0

Na ogół w białych bluzkach i koszulach przyszli w poniedziałek na uczelnię studenci i wykładowcy, którzy odpowiedzieli na apel Samorządu Studentów KUL. W Kościele katolickim 25 marca jest obchodzona uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To również Dzień Świętości Życia.

Lublin: Zobaczył swoje zdjęcie w internecie. Twierdzi, że portfel zwrócił jeszcze tego samego dnia

Lublin: Zobaczył swoje zdjęcie w internecie. Twierdzi, że portfel zwrócił jeszcze tego samego dnia 11 3

Z naszą redakcją skontaktował się mężczyzna, którego wizerunek opublikowała dziś Komenda Miejska Policji w Lublinie.

Pracownicy drugiej kategorii z puławskich Azotów. Zapowiadają pikietę przed kancelarią premiera

Pracownicy drugiej kategorii z puławskich Azotów. Zapowiadają pikietę przed kancelarią premiera 9 15

W nadchodzących wyborach do rady nadzorczej Grupy Azoty SA będą mogli wystartować jedynie pracownicy tarnowskiej spółki. To łamanie obowiązującej ustawy – grzmią związkowcy z puławskich Zakładów Azotowych i zapowiadają pikietę przed kancelarią premiera.

Al. Tysiąclecia w Lublinie: Samochód zawisł na barierkach
Alarm 24

Al. Tysiąclecia w Lublinie: Samochód zawisł na barierkach 39 1

Do zdarzenia doszło przed godz. 19 na al. Tysiąclecia w Lublinie.

Gorąco przed referendum w Lublinie: „Pokazują park, nie bloki”. TBV idzie na policję

Gorąco przed referendum w Lublinie: „Pokazują park, nie bloki”. TBV idzie na policję 106 157

Coraz gorętsza robi się kampania przed pierwszym w historii miasta referendum lokalnym, które ma dotyczyć możliwości budowy bloków na górkach czechowskich. Właściciel tego terenu, spółka TBV, żąda usunięcia z internetu wizualizacji pokazującej blokowisko na części górek. Chce, aby policja namierzyła autora grafiki. –To próba zastraszania ludzi, którzy mają inne zdanie – odpowiada autor.

"NiePokorne": Spacer tematyczny po Lublinie śladem zasłużonych kobiet
30 marca 2019, 11:00

"NiePokorne": Spacer tematyczny po Lublinie śladem zasłużonych kobiet 0 0

PTTK w Lublinie zaprasza na spacer tematyczny po mieście śladem wielkich kobiet. Start 30 marca o godz. 11 spod pomnika Marii Curie-Skłodowskiej.

Polska pszczoła nie powinna narzekać. Polityczne wsparcie

Polska pszczoła nie powinna narzekać. Polityczne wsparcie 1 0

Poseł Krzysztof Głuchowski (PiS) z Łukowa apeluje o powołanie rządowego zespołu, który będzie zajmował się polskim pszczelarstwem. Minister rolnictwa Jan Ardanowski zapowiada, że taki zespół powstanie.

Kraśnik: Dziś telefon, jutro działanie. Urzędnicy obiecują porządki
Alarm 24
galeria

Kraśnik: Dziś telefon, jutro działanie. Urzędnicy obiecują porządki 2 2

Na bałagan, zniszczone znaki drogowe i zapadające się studzienki skarżą się mieszkańcy m.in. ul. Żeromskiego w Kraśniku, którzy poprosili nas o interwencję w tej sprawie. Urzędnicy zapewniają, że wysłali już tam odpowiednie służby.

Lublin: W szatni na basenie zgubił portfel. Zabrał go ten mężczyzna [zdjęcia]

Lublin: W szatni na basenie zgubił portfel. Zabrał go ten mężczyzna [zdjęcia] 103 5

Policjanci z III komisariatu prowadzą postępowanie dotyczące przywłaszczenia portfela.

Radni PiS, LGBT i happening "zamiatanie homofobii". W Lublinie zanosi się na ideologiczną burzę

Radni PiS, LGBT i happening "zamiatanie homofobii". W Lublinie zanosi się na ideologiczną burzę 97 29

Uznania Lublina za „miasto wolne od ideologii LGBT” chcą miejscy radni z opozycyjnego względem prezydenta klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie przygotowali projekt stanowiska, który chcą poddać pod głosowanie na posiedzeniu Rady Miasta zbierającej się już w czwartek.

Koncert zespołu Clock Machine w Domu Kultury
30 marca 2019, 20:00

Koncert zespołu Clock Machine w Domu Kultury 0 0

Premierowy materiał z płyty "Prognozy" grupy Clock Machine usłyszymy już 30 marca o godz. 20, podczas koncertu formacji w Domu Kultury (Krakowskie Przedmieście 19).

AZS Wrocław – AZS PSW Biała Podlaska 0:5. Uczciły pamięć rektora

AZS Wrocław – AZS PSW Biała Podlaska 0:5. Uczciły pamięć rektora 0 0

AZS PSW Biała Podlaska o krok od utrzymania się w rozgrywkach

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.