W Lotto wylosowano liczby: 14, 21, 32, 38, 42, 44.

W Lotto Plus: 2, 9, 23, 30, 32, 39.

W zakładach Mini Lotto wygraną gwarantowały z kolei liczby: 4, 8, 21, 29, 36.

W Kaskadzie wytypowano natomiast: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 24.

W Multi Multi szczęśliwe liczby to: 6, 15, 20, 23, 24, 25, 30 (plus), 31, 32, 36, 38, 39, 43, 55, 59, 62, 63, 77, 78, 79.

Super Szansa: 0, 9, 5, 8, 4, 3, 8.