Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Praca

27 czerwca 2021 r.
9:49

Kierunki studiów w Lublinie, które dają największą gwarancję znalezienia pracy

100 3 A A
Piotr Krzesiński
Piotr Krzesiński (fot. Piotr Michalski)

Na lubelskich uczelniach trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów. Wielu maturzystów jeszcze nie dokonało wyboru kierunku. Czym warto kierować się podejmując decyzję? Rozmawiamy o tym z Piotrem Krzesińskim, naczelnikiem Wydziału Badań i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

• Czy Wojewódzki Urząd Pracy monitoruje losy absolwentów lubelskich uczelni pod kątem znalezienia przez nich zatrudnienia po ukończeniu studiów?

– Od przeszło 15 lat przygotowujemy opracowania statystyczne dotyczące sytuacji absolwentów studiów wyższych w rok po ukończeniu studiów. Prezentowane są m.in. wyniki dotyczące bezrobocia absolwentów w podziale na uczelnie wyższe oraz kierunki studiów. Dane te można analizować pod względem odsetka osób, które nie posiadają zatrudnienia w rok po ukończeniu studiów lub weryfikując kierunki, po których największa liczba absolwentów nie pracuje. W tym drugim przypadku jest to ściśle związane z liczebnością studentów na najbardziej popularnych kierunkach. Od lat kierunkami, które generują największa liczbę bezrobotnych są m.in. prawo, administracja, ekonomia. Analizując stan bezrobocia zauważamy także, że na przestrzeni lat osoby posiadające wykształcenie wyższe stanowią coraz większy odsetek ogółu bezrobotnych. W 2020 roku udział procentowy bezrobotnych z wykształceniem wyższym w regionie lubelskim wzrósł do rekordowego 17 proc. wśród całej populacji bezrobotnych. Dla porównania w 2010 roku było to 11 proc. Należy nadmienić, że pomimo rokrocznego zmniejszania się liczby absolwentów studiów wyższych ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych stale rósł. W tym roku nastąpił jednak spadek do 15,7 proc.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach dwóch projektów pod hasłem Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy opracował także kilka publikacji dotyczących losów absolwentów uczelni wyższych. Opracowania te przyniosły wiele istotnych informacji na temat konsekwencji wyborów studiów wyższych i dostępne są na naszej stronie internetowej.

• Jakie wnioski płyną z tych obserwacji?

– Najważniejsze wnioski na podstawie ostatniej edycji badania dotyczącego losów absolwentów są takie, że decyzje o karierze zawodowej podejmowane są przede wszystkim na podstawie własnych przemyśleń. Taką odpowiedź wskazało przeszło 81 proc. uczestników badania Losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego. Zdecydowanie rzadziej młodzi ludzie zwracali się o pomoc do doradców zawodowych. Było to 8,5 proc. ankietowanych. Prawie połowa przebadanych respondentów (46,3 proc.) przyznawała, że ich wiedza w momencie wyboru kierunku studiów była niewystarczająca (46,3%);

Łącznie 47,2 proc. badanych przyznało, że mogąc jeszcze raz zaplanować swoją przyszłość, zdecydowaliby się na inny kierunek studiów dający większe szanse na rynku pracy. Wyniki te były zróżnicowane w zależności od tego, do jakiej grupy kwalifikowany był kierunek studiów. O zmianie kierunku najczęściej wypowiadali się respondenci studiów rolniczych, ogrodniczych, leśnych i rybactwa (73,4 proc.), produkcyjnych i przetwórczych (70 proc.) oraz społecznych (66,3 proc.). Przeciwną opinię wyrazili absolwenci studiów informatycznych (12,8 proc.), medycznych i dentystycznych (22,2 proc.) oraz transportowych i logistycznych (26,7 proc.). Wśród niepracujących absolwentów studiów wyższych aż 58 proc. jako barierę w znalezieniu pracy postrzegało niskie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów ukończonego kierunku.

Wyniki te pokazują, że młodzi ludzie wybierając kierunek kształcenia powinni brać pod uwagę nie tylko osobiste aspiracje, uzdolnienia i zamiłowania. Posiadanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy umożliwi im lepszą odpowiedź na jego potrzeby. Jak pokazują nasze badania, świadomy wybór kierunku edukacji, uzupełnianie wykształcenia o kwalifikacje preferowane przez pracodawców i kształtowanie kompetencji docenianych w środowisku pracy to działania, które zdecydowanie zwiększają szanse na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Wszystkie te aktywności powinny zostać dokładnie zaplanowane w oparciu o rzetelne informacje pochodzące z badań lokalnego rynku pracy, szczególnie tych dotyczących zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach.

• Co można zmienić, by pomóc młodym ludziom w podjęciu tak ważnej decyzji?

– Pomimo zmian na uczelniach dotyczących form, jakości kształcenia, tworzenia nowych kierunków, nadal system kształcenia na poziomie wyższym jest niedopasowany do cech regionalnego rynku pracy. Konieczne jest promowanie doradztwa zawodowego, które ma na celu przygotowanie do jak najtrafniejszego wyboru kierunku kształcenia. Doradztwo to powinno być oparte nie tylko na diagnozie predyspozycji danej osoby, ale zawierać także informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy – pochodzące m.in. z badań i analiz prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Użyteczne byłoby stworzenie instrumentu umożliwiającego zapoznanie się z realiami pracy w danym zawodzie, w formie aktywnego uczestnictwa w pracy określonego zakładu pracy. Tak, aby nie tylko teoretycznie poznać perspektywy pracy w danej profesji, ale także w praktyce zobaczyć na czym ona polega, jakie wiążą się z nią wymagania, jak wygląda dzień pracy itp. Pomogłoby to w uniknięciu rozczarowania w momencie rozpoczęcia pracy już po zakończonej edukacji lub wręcz zachęciło do zdobycia kwalifikacji potrzebnych do wykonywania danego zawodu.

 Wskazane byłoby też wprowadzenie specjalnych form doradztwa zawodowego, zajęcia motywujące prowadzące do wczesnego kształtowania orientacji w potrzebach regionalnego rynku pracy, wypracowania własnych ścieżek karier edukacyjno-zawodowej, kształtowania zawodowych możliwości, nawyków pracy, do uzupełniania kwalifikacji, ale także kompetencji, do elastyczności zawodowej, do testowania się w pracy w branży odpowiadającej planowanemu lub właśnie podjętemu kierunkowi studiów. Warsztaty wiedzy o rynku pracy, w tym tworzenia własnego biznesu powinny być usługą przygotowywaną przez Biura Karier i instytucje rynku pracy. W jej ramach użyteczna byłaby prezentacja ścieżek karier absolwentów pracujących w zawodzie lub obsługujących (pod firmą) branżowe potrzeby.

• Które z kierunków oferowanych przez lubelskie uczelnie dają największą gwarancję znalezienia pracy po studiach?

– Największe gwarancje dają kierunki medyczne: farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko dentystyczny, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, biomedycyna. Istnieje także zapotrzebowanie na specjalistów po kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria biomedyczna, mechatronika. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na kierunki związane z opieką nad osobami starszymi oraz chorymi. Potwierdzają to wyniki innego badania Barometru zawodów, realizowanego przez nas od 2015 roku. Zgodnie z prognozą na rok 2021 do zawodów deficytowych w największej liczbie powiatów należą m.in. pielęgniarki i położne oraz lekarze. Istnieje także duże zainteresowanie zawodami związanymi z informatyką, jednak należy podkreślić, że dotyczy ono przede wszystkim stolicy województwa.

Jednocześnie identyfikowane są zawody nadwyżkowe, które dają najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Od lat w rankingu takich profesji w czołówce znajdują się: ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz specjaliści administracji publicznej.

• Jak to wygląda pod względem zarobków?

– Takie dane prezentowane są w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Informacje te pochodzą z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on. Jest to mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie. Najnowsze dane w systemie dotyczą absolwentów z roku 2018 i prezentowane są w podziale na kierunki z poszczególnych uczelni wyższych. Należy pamiętać, że wartości te są bardzo wrażliwe w przypadku niskich liczebności poszczególnych grup oraz występujących wartości skrajnych.

Najwyższą medianę, na poziomie prawie 5,8 tys. zł zanotowano w przypadku absolwentów chemii technicznej w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Na wysokie zarobki, ok. 5,3 tys. zł mogą liczyć po ukończeniu studiów także absolwenci informatyki na Politechnice Lubelskiej. Nieco poniżej 5 tys. zł wyniosły mediany dla mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Lubelskiej, pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, inżynierii produkcji na Politechnice Lubelskiej, filologii niderlandzkiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz transportu i zarządzania na WSEI.

• Jak lubelskie uczelnie radzą sobie z dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy? Czy są aktywne w tworzeniu nowych kierunków we współpracy z pracodawcami?

– Lubelskie uczelnie rokrocznie poszerzają ofertę edukacyjną tworząc nowe ciekawe kierunki. Ponadto część uczelni wyższych, mimo braku takiego obowiązku, zgłasza się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z prośbą o wyrażenie opinii na temat zapotrzebowania na absolwentów takiego kierunku na rynku pracy oraz zasadności proponowanego programu nauczania. Na podstawie realizowanych badań oraz gromadzonych statystyk staramy się przekazywać uwagi istotne z punktu widzenia rynku pracy.

• Jak duża jest skala bezrobocia wśród absolwentów?

- W województwie lubelskim na koniec maja tego roku w urzędach pracy odnotowano 11 643 osoby z wyższym wykształceniem, które w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły 15,7 proc. Procentowy udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem w 2010 roku wynosił 11 proc. i aż do 2020 r. systematycznie podnosił się osiągając w maju 2020 r. 17 proc. udziału do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W zbiorowości bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w 2020 roku najliczniej zostali odnotowani absolwenci takich kierunków jak: prawo, bezpieczeństwo narodowe, administracja, ekonomia, informatyka, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne czy pedagogika. Wskaźnik bezrobocia dla tych kierunków kształtował się od 3,8 proc. dla pedagogiki do 11,5 proc. dla prawa. Jednakże musimy pamiętać, że przedstawione kierunki są oblegane przez studentów i odsetek bezrobocia może być mniejszy, gdy liczba absolwentów jest wysoka, co nie oznacza, że kierunki te nie generują znacznej liczby osób nieposiadających zatrudnienia.

Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Komentarze 3

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Kroll / 27 czerwca 2021 r. o 13:32
+12
Najkrótsza droga do kariery? Legitymacja PiS. I umiejętne posługiwanie się pudełkiem z wazeliną.
Avatar
Komentator / 28 czerwca 2021 r. o 10:25
+6
Nie ma czegoś takiego jak  "największa gwarancja". Jak coś jest gwarantowane to jest 100%-owe. Wyższej szansy zatrudnienia być nie może. A "nawiększa ... zatrudnienia" to może być  szansa.
Avatar
Janusz_Paliwas / 27 czerwca 2021 r. o 13:36
+4
tylko ,,pszczeczkolanka''
Avatar
Komentator / 28 czerwca 2021 r. o 10:25
+6
Nie ma czegoś takiego jak  "największa gwarancja". Jak coś jest gwarantowane to jest 100%-owe. Wyższej szansy zatrudnienia być nie może. A "nawiększa ... zatrudnienia" to może być  szansa.
Avatar
Janusz_Paliwas / 27 czerwca 2021 r. o 13:36
+4
tylko ,,pszczeczkolanka''
Avatar
Kroll / 27 czerwca 2021 r. o 13:32
+12
Najkrótsza droga do kariery? Legitymacja PiS. I umiejętne posługiwanie się pudełkiem z wazeliną.
Zobacz wszystkie komentarze 3

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Jesienny smak. Sprawdzone przepisy na przetwory domowe
Magazyn

Jesienny smak. Sprawdzone przepisy na przetwory domowe

Dlaczego warto robić przetwory domowe? Bo są smaczne i zdrowe. Jak się za to zabrać? Oto nasze podpowiedzi i sprawdzone przepisy.

Łuków: Projektują blok z mieszkaniami socjalnymi

Łuków: Projektują blok z mieszkaniami socjalnymi

W Łukowie powstanie blok z mieszkaniami socjalnymi. Urzędnicy właśnie zlecili przygotowanie projektu.

"Cały czas uczymy się ze sobą grać". Opinie po meczu Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Sparta&k M.R. Vidnoje
galeria

"Cały czas uczymy się ze sobą grać". Opinie po meczu Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Sparta&k M.R. Vidnoje

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin wygrała w czwartek z rosyjskim Sparta&k M.R. Vidnoje w pierwszym meczu kwalifikacyjnym do EuroCup. Wynik 62:61 pokazuje, że nie były to łatwe zawody. A co po tym starciu powiedziały same zawodniczki?

Tomasovia – Korona Rzeszów 2:2. Płomyk nadziei w Tomaszowie

Tomasovia – Korona Rzeszów 2:2. Płomyk nadziei w Tomaszowie

Szósta próba, ale beniaminek z Tomaszowa Lubelskiego nadal pozostaje bez zwycięstwa na swoim stadionie. W sobotę niebiesko-biali i tak nie powinni jednak jakoś strasznie narzekać na końcowy wynik meczu z Koroną Rzeszów. W składzie zabrakło czterech podstawowych zawodników, a na dodatek rywale prowadzili już 2:0. Mimo wszystko Tomasovia uratowała punkt w ostatniej akcji spotkania.

Pistolet za telewizorem w bałkańskim kotle. "To są świetni ludzie, bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków"
Magazyn

Pistolet za telewizorem w bałkańskim kotle. "To są świetni ludzie, bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków"

Ci ludzie mają w naturze gościnność. Jeżeli ktoś jest u nich w domu, to nic złego nie może mu się stać. Pewnie, że wiele osób ma w domu broń, że pistolety trzymają za telewizorami, że jak świętują to strzelają w powietrze – mówi o bałkańskich państwach Jacek Gallant, autor książki „Pisane w kotle (2013 – 2018)”

Druhowie będą świętować w Zwierzyńcu. 100. rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Druhowie będą świętować w Zwierzyńcu. 100. rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Odśpiewać „100 lat” w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych to za mało. W niedzielę w Zwierzyńcu druhowie będą świętować podczas wojewódzkich obchodów 100. rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Cracovia II – Podlasie Biała Podlaska 2:1. Mieli szansę na punkt

Cracovia II – Podlasie Biała Podlaska 2:1. Mieli szansę na punkt

Piłkarze Rafała Borysiuka nie przestraszyli się wyżej notowanego rywala z Krakowa. Wicelider grupy czwartej, czyli rezerwy Cracovii przegrywały z Podlasiem 0:1, ale jeszcze przed przerwą „Pasy” odwróciły losy spotkania. W końcówce świetną okazję na wyrównanie mieli też goście i wcale nie musieli wracać do domu z pustymi rękami.

Nowi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli w Lublinie przysięgę [zdjęcia]
galeria

Nowi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli w Lublinie przysięgę [zdjęcia]

77 nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w sobotę przysięgę wojskową na terenie jednostki na Majdanku w Lublinie

Zablokowano jej prawo jazdy za szybką jazdę po Warszawie. „W tym czasie byłam w Gdyni”
Reportaż Uwagi! TVN
film

Zablokowano jej prawo jazdy za szybką jazdę po Warszawie. „W tym czasie byłam w Gdyni”

Pani Paulinie zablokowano prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Kobieta przekonuje, że w czasie kiedy miało do tego dojść, była w innym mieście, a zatrzymanego do kontroli samochodu w ogóle nie zna.

Lublin: Urzędnicy nie zgadzają się na budowę bloków. Sprawa jest w sądzie

Lublin: Urzędnicy nie zgadzają się na budowę bloków. Sprawa jest w sądzie

20 października sąd zajmie się skargą na decyzję lubelskich urzędników, którzy nie zgadzają się na budowę bloków w przemysłowej dzielnicy miasta. Ich zdaniem inwestycja kłóciłaby się z tzw. zasadą dobrego sąsiedztwa. Inwestor zaskarżył tę odmowę do sądu.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Motor Lublin 1:1. Michał Fidziukiewicz uratował punkt

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Motor Lublin 1:1. Michał Fidziukiewicz uratował punkt

Koniec zwycięskiej passy piłkarzy Motoru. Po czterech wygranych z rzędu żółto-biało-niebeiscy podzielili się punktami z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Beniaminek długo prowadził, ale w końcówce wynik na 1:1 ustalił Michał Fidziukiewicz, który przy okazji zdobył 13 gola w tym sezonie.

Socjolog z Lublina: Straszenie covidem przestało działać, potrzebne jest inne podejście

Socjolog z Lublina: Straszenie covidem przestało działać, potrzebne jest inne podejście

Straszenie covidem przestało działać, żeby przekonać do szczepień, potrzebne jest inne podejście - powiedział kierownik katedry społecznych problemów zdrowotności UMCS prof. Włodzimierz Piątkowski.

Międzyrzec Podlaski chce budować mieszkania w ramach Polskiego Ładu

Międzyrzec Podlaski chce budować mieszkania w ramach Polskiego Ładu

Międzyrzec Podlaski chce budować mieszkania z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Samorząd utworzy Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Na razie, urzędnicy proszą mieszkańców o wypełnienie ankiet.

III Synod Archidiecezji Lubelskiej.  Kiedy zmiany w prawie diecezjalnym?
zdjęcia
galeria
film

III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Kiedy zmiany w prawie diecezjalnym?

Zaczynamy od konsultacji – zapowiedział metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, tuż przed inauguracją III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Hierarcha zachęca wiernych do włączenia się do prac, których efektem będzie zmiana prawa w archidiecezji. Synod został dziś otwarty. Podczas mszy w archikatedrze zostało zaprzysiężonych 213 jej członków.

Bieg w piżamach. Jest ważny powód
Zdjęcia
galeria

Bieg w piżamach. Jest ważny powód

Niecodziennie, bo w piżamach. Takie biegi odbywają się dziś m.in. w Świdniku i Chełmie. To znak solidarności z dziećmi z oddziałów onkologicznych. Za pieniądze zebrane podczas weekendowych imprez kupione będą pompy infuzyjne do kliniki hematologii, onkologii i transplantologii dziecięcej.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.