Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lublin

2 lutego 2019 r.
13:00

Prof. Chmielewski o górkach czechowskich: Nie o zwykły park tu chodzi

371 207 A A
Górki czechowskie zimą
Górki czechowskie zimą (fot. Archiwum)

Cały obszar górek powinien tworzyć wypoczynkowo-dydaktyczny park natury, unikatowy w skali co najmniej ogólnopolskiej, a nie standardowy park osiedlowy czy miejski. Park urządzony jak trawnik miejski nie ma tu prawa powstać.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Aby miasto mogło zapewnić dogodne warunki życia swoim mieszkańcom, musi prawidłowo funkcjonować jego bogaty system ekologiczny złożony z lasów, łąk, stepów, obszarów podmokłych, wód oraz tysięcy żyjących w nich gatunków.

Wraz z rozwojem procesów urbanizacyjnych, regulacją i zabudowywaniem koryt rzecznych, gęstnieniem sieci komunikacyjnej, zasypywaniem wąwozów i zabudowywaniem łagodniejszych suchych dolin i naturalnych połączeń ekologicznych, Lublin stopniowo zmieniał swoją strukturę ekologiczną na układ drobnomozaikowy. Powstawały dodatkowe, ale z reguły niewielkie płaty zieleni urządzonej: parkowej, osiedlowej, pasma zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym.

Dziś Lublin jest miastem jeszcze stosunkowo bogatym w zieleń (co często z dużą aprobatą podkreślają turyści), choć coraz mniej zasobnym w pozostałości niegdyś bardzo cennych przyrodniczo, naturalnych ekosystemów.
Ostatnia inwentaryzacja zieleni?

20 lat temu

Pierwsza – i jak dotąd jedyna – inwentaryzacja przyrodnicza Lublina opracowana została w 1998 r. pod kierunkiem T. J. Chmielewskiego. Wtedy też wyznaczono główne elementy systemu ekologicznego miasta i zaproponowano różne formy ich ochrony i kształtowania, w postaci ciągłego przestrzennie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh).

System ten wprowadzono następnie do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin”, jako tereny o nienaruszalnej funkcji ekologicznej. Górki czechowskie wskazano w tym opracowaniu jako jeden z kluczowych „węzłów ekologicznych” miasta.

W ciągu 20 lat w zagospodarowaniu miasta i jego otoczenia zaszły ogromne zmiany. Jednak opracowując nową edycję „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin” (2011) nie podjęto prac nad drugą inwentaryzacją przyrodniczą. Mimo apeli m.in. ekspertów z Forum Kultury Przestrzeni nie zbadano kierunków i nie oceniono skali zmian, jakie zaszły w systemie ekologicznym miasta.

Tymczasem w okresie 15 lat (1998-2013) zabudowaniu lub zajęciu pod infrastrukturę komunikacyjną uległo aż 24 proc. obszarów wskazanych w poprzedniej edycji „Studium” jako kluczowe, nienaruszalne elementy systemu ekologicznego miasta.

Natomiast w uchwalonych w tym okresie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod różne formy pozaprzyrodniczego zainwestowania przeznaczono aż 37,7 proc. wchodzących w ich obręb terenów ESOCh. Wśród nich znalazło się także osiedle domów jednorodzinnych w północnej części górek czechowskich, ale reszta tego kompleksu miała pozostać terenem przyrodniczo-wypoczynkowym.

Koncepcja Parku Natury

Górki czechowskie to jeden z najcenniejszych tego typu śródmiejskich kompleksów w Polsce. Na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe zwrócono uwagę jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej inwentaryzacji przyrodniczej miasta.

W celu ich ochrony jako jednego z największych kompleksów przyrodniczo-krajobrazowych Lublina w 1992 r. pod kierunkiem prof. Mariana Harasimiuka z UMCS opracowano dokumentację naukową do utworzenia na górkach czechowskich dostępnego do zwiedzania rezerwatu florystyczno-krajobrazowego o powierzchni 32 ha, zaś w 2001 r. pod kierunkiem Tadeusza J. Chmielewskiego koncepcję utworzenia na całym obszarze górek Parku Natury – obszaru przyrodniczo-dydaktycznego o powierzchni ponad 100 ha. Koncepcja ta uzyskała bardzo duże poparcie społeczne i była szeroko propagowana jako „Społeczny projekt Parku Górki Czechowskie”. Ale do dziś pozostała jedynie koncepcją.

Co tu żyje i rośnie

Wyjątkowo interesująca jest szata roślinna górek czechowskich. Stwierdzono tu występowanie płatów muraw kserotermicznych kwalifikujących się do chronionych Dyrektywą Siedliskową UE siedlisk Natura 2000, a także występowanie ostoi co najmniej dwóch gatunków zwierząt chronionych tą dyrektywą: czerwończyka nieparka oraz chomika europejskiego. Ten ostatni gatunek ma na górkach czechowskich szczególnie liczną i cenną kolonię.

Na całym obszarze górek stwierdzono występowanie ponad 150 gatunków roślin, w tym kilku gatunków prawnie chronionych. Mamy tu też masowe (na obszarze ok. 70 ha) występowanie ponad 70 gatunków roślin leczniczych i miododajnych o bardzo pozytywnym prozdrowotnym oddziaływaniu na człowieka. Są także stanowiska lęgowe szeregu prawnie chronionych gatunków ptaków.
Cenny dla przyrody i dla mieszkańców miasta jest także pas leśny na południowej skarpie górek Czechowskich. Pełni on tu rolę lasu glebochronnego (ochrona gleb przed erozją i przed spływem mas ziemnych z górek na ważne elementy systemu komunikacyjnego miasta).

Nie mniej cenne są także płaty zbiorowisk zaroślowych (m.in. z dużym udziałem leczniczego głogu), będących miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków oraz chroniących przed erozją zbocza wąwozów i suchych dolin.

Górki, a smog

W świetle coraz bardziej palącego problemu ochrony powietrza miast przed smogiem (a Lublin nie jest tu w dobrej sytuacji), muszą być również szczególnie chronione unikatowe walory zdrowotne górek czechowskich jako największej w Polsce śródmiejskiej enklawy otwartej, rozciętej erozyjnie wierzchowiny lessowej, porośniętej wielogatunkowymi, półnaturalnymi zbiorowiskami muraw i zarośli ciepłolubnych, z ogromnym bogactwem roślin leczniczych i miododajnych, niezwykle ważnych dla jakości powietrza w kilku osiedlach miasta i w pobliskiej dolinie rzeki Czechówki.

Zabudowa może być dopuszczona jedynie na niewielkich fragmentach wierzchowin położonych na obrzeżach górek czechowskich,, w miejscach, gdzie obecnie występują zbiorowiska roślinności ruderalnej, a nie ma muraw i zarośli ciepłolubnych, a jednocześnie musi być realizowana w sposób nie ograniczający funkcji przewietrzania tej części miasta.

Jaki park?

W parku powinny być w całości zachowane: murawy i ostoje gatunków kwalifikujące się do Natura 2000, półnaturalne zbiorowiska roślin leczniczych i miododajnych, glebochronny pas leśny oraz zdecydowana większość ciepłolubnych zarośli.

Wszystkie te obszary (za wyjątkiem ostoi chomika europejskiego), powinny być udostępnione dla mieszkańców miasta i turystów, poprzez urządzenie ścieżek spacerowych i rowerowych, punktów dydaktycznych, miejsc piknikowych (z możliwością leżenia na murawie włącznie), itp.

Pożądane jest urządzenie arboretum, np. z ciekawymi odmianami głogów, dereni, ozdobnych wiśni i jabłoni, z kolekcją dzikich róż, itp., a także urządzenie dydaktycznej kolekcji ciepłolubnych roślin leczniczych. Obszar ok. 5-6 ha, przylegający do istniejącego już, ale ostatnio drastycznie zredukowanego pasa leśnego, może być przeznaczony na park leśny z wysokopiennym drzewostanem, krzewami, bogatym runem, alejkami spacerowymi, itp.

Trawnik z drzewkiem to nie to samo

Cały tak urządzony obszar górek powinien tworzyć wypoczynkowo-dydaktyczny park natury, unikatowy w swym charakterze w skali co najmniej ogólnopolskiej, a nie standardowy park osiedlowy czy miejski. Park urządzony jak trawnik miejski z posadzonymi na nim drzewami i krzewami, nie ma tu prawa powstać.

Istotą walorów tego terenu są i powinny pozostać wielogatunkowe półnaturalne zbiorowiska roślin chronionych, leczniczych i miododajnych, będące jednocześnie siedliskami gatunków zwierząt cennych w skali europejskiej; położone na otwartej falistej wierzchowinie lessowej; będące prawdziwą perłą zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Lublina, o wybitnie prozdrowotnym oddziaływaniu na mieszkańców.

Wypromowanie obecności w Lublinie takich unikatowych zbiorowisk i krajobrazów, może być świetnym elementem promocji miasta, nawet na skalę międzynarodową. Tymczasem równo strzyżone trawniki z drzewkami i ławkami ma już każde miasto.
O czym rozstrzygnie referendum.

Obecny właściciel górek czechowskich kupował ten teren ze świadomością, że jest on jednym z kluczowych ogniw Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Lublina, przeznaczonych na tereny zieleni i wypoczynku, wyłączone z zabudowy mieszkaniowej. Zakup ten był jego ryzykiem biznesowym.

Przygotowane teraz pytanie referendalne nie wskazuje mieszkańcom, gdzie w tym ogniwie ESOCh ma być zlokalizowane 30 ha terenu przeznaczonego pod wysoką zabudowę mieszkaniową i parkingi, a gdzie ma być i jaki charakter ma mieć towarzyszący tej zabudowie park. W gruncie rzeczy ludzie będą więc nieświadomi, że wypowiadają się albo za, albo przeciw ochronie unikatowych walorów przyrodniczych kluczowego ogniwa ESOCh swojego miasta.

* DR HAB. TADEUSZ J. CHMIELEWSKI emerytowany pracownik naukowy, ekolog krajobrazu, planista obszarów chronionych

Śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji. Artykuł ukazał się w serwisie internetowym tygodnika „Gość Lubelski”- oddziału ogólnopolskiego „Gościa Niedzielnego”

Romuald Dylewski: Prywatny interes, a troska o miasto i człowieka

– W warunkach dominacji pieniądza i prywatnego interesu praktycznie bez kontroli urbanistycznej powstają dziś twory będące zaprzeczeniem racjonalności i troski o miasto, o człowieka – mówił zmarły niedawno Romuald Dylewski, autor pierwszego po wojnie planu rozwoju miasta Lublina (1959 r.).

– Doliny rzek, powiązane z nimi suche doliny i podmiejskie lasy miały tworzyć zarazem kręgosłup systemu ekologicznego miasta. Na jego południowo-zachodnim krańcu, w dolnym odcinku Bystrzycy zlokalizowano zalew. Wspierają go dwa kompleksy leśne: Zemborzyce i Stary Las, tworząc węzłową bazę systemu ekologicznego. Wspomagać go miał wielki park wyżynny w północno-zachodniej części miasta, zlokalizowany na obszarze opuszczanego przez wojsko poligonu, powiązany systemem suchych dolin z doliną rzeki Cechówki - górki Czechowskie – mówił Izabeli Pastuszko Romuald Dylewski.

Zapytany o realizację swojego projektu dziś stwierdził:

– Główne założenia koncepcji planu miasta Lublina z 1959 r. są do dziś aktualne. (…) Istotnym elementem struktury planu z roku 1959, którego realizacja jest poważnie zagrożona, jest natomiast teren górek czechowskich, gdzie na miejscu opuszczanego przez wojsko poligonu, w pięknym krajobrazie suchych dolin i wąwozów miał powstać wielki, półnaturalny, ogólnomiejski park. O kontrastowym przyrodniczo i krajobrazowo w stosunku do rejonu zalewu w Zemborzycach charakterze.

Nabycie tego terenu od wojska przez prywatną firmę było zaskoczeniem i stało się realnym zagrożeniem planowanej perspektywy. Do dziś zapis pierwotnego planu jest aktualny, a jego naruszenie byłoby nieodwracalną stratą dla warunków ekologicznych, krajobrazowych i kulturowych miasta. Obniżyłoby to stopień atrakcyjności Lublina, z wielką szkodą dla perspektyw jego rozwoju. Zwłaszcza przy zniszczeniu przez rozrost komunikacji walorów ekologicznych doliny Czechówki i braku w obszarze miasta porównywalnych do Górek Czechowskich alternatyw.

Z wywiadu, który został opublikowany w Roczniku Lubelskim T. XLIV (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Lublinie)

Komentarze 207

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Michał / 2 lutego 2019 o 14:55
+36
Tam ma być park naturalistyczny(w jak najmniejszym stopniu ingerujący w przyrodę) a nie zwyczajny miejski park z kilometrami alejek.
Avatar
Gość. / 2 lutego 2019 o 15:10
+16
Właśnie o to chodzi , ścieżki dydaktyczne , ścieżki rowerowe , prawdziwe lekcje ekologii , by móc kształtować właściwe postawy wobec przyrody.
Avatar
Gość. / 2 lutego 2019 o 15:22
+15
Nie o zwykły park tu chodzi , to może ogród sensoryczny z uwzględnieniem oddziaływania na pełen zestaw zmysłów ,dla dzieci z lubelskiego i nie tylko.
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 o 13:11
+15
Istnieje realne zagrożenie, że nie będzie frekwencji albo nieświadomi ludzie zagłosują za zabudową i zabawnym parkiem, wierząc w te bujdy dewelopera. Tego nie można zniszczyć, walory ekologiczne i przyrodnicze terenu są nie do przecenienia, nasadzenie kilkudziesięciu drzewek nie zrekompensuje strat. Ludzie, po prostu pomyślcie
Avatar
Adam / 2 lutego 2019 o 13:26
+10
Istnieje realne zagrożenie, że nie będzie frekwencji albo nieświadomi ludzie zagłosują za zabudową i zabawnym parkiem, wierząc w te bujdy dewelopera. Tego nie można zniszczyć, walory ekologiczne i przyrodnicze terenu są nie do przecenienia, nasadzenie kilkudziesięciu drzewek nie zrekompensuje strat. Ludzie, po prostu pomyślcie
 Odkup górki Czechowskie od TBV i zostaw to w takim stanie w jakim to jest w tej chwili, bo teraz to już jest musztarda po obiedzie. A po za tym odsyłam do początku tej histori czyli do roku 2005 kiedy ten teren sprzedał spółce /krzak/ Echo prezydent Andrzej Pruszkowski.
 Odkup górki Czechowskie od TBV i zostaw to w takim stanie w jakim to jest w tej chwili, bo teraz to już jest musztarda po obiedzie. A po za tym odsyłam do początku tej histori czyli do roku 2005 kiedy ten teren sprzedał spółce /krzak/ Echo prezydent Andrzej Pruszkowski. rozwiń
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 o 17:06
+8
I nikt nie chce zwykłego parku. Sam właściciel mówi wyłącznie o naturalistycznym. Nie wiem jak inni, ale ja tam jestem za uporządkowaniem górek. Pojawiła się okazja by to zrobić i trzeba z tego korzystać a nie "na złość mamie odmrażać sobie uszy" przez kolejne kilkanaście lat, czytaj nic nie zmieniać i pozwalać na dalszą naturalną degradację. Zapytajcie ludzi z Czechowa, babci z wnuczkiem albo matki z dzieckiem czy wolałaby park czy to co jest teraz.
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 o 15:00
+8
Obrońcy Górek Czechowskich powinni byli przycisnąć Pruszkowskiego gdy była ku temu okazja, żeby odkupił ten teren od wojska a nie teraz płakać nad rozlanym mlekiem i bujać w obłokach, że prywatny inwestor im park zafunduje i jeszcze będzie go utrzymywał.
Avatar
parampampam / 2 lutego 2019 o 18:25
+7
Deweloper chce parku i obrońcy górek chcą parku. Problem natomiast jest taki, że deweloper może przy okazji zarobić a obrońcy nie i to tu jest pies pogrzebany. Mentalność wielu obywateli tego kraju jest taka, że ja zarobić mogę ale sąsiad za żadne skarby. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo jak to tak, żeby ktoś miał lepiej ode mnie? Nie może być! Trzeba zrobić wszystko co się da, żeby jednak miał gorzej.
Avatar
Marek / 2 lutego 2019 o 20:46
+6
Przecież to co ma teraz powstać, jest tym samym co mówi profesor Chmielewski. Ludzie, czy wy widzieliście obecny plan zagospodarowania? Czy ten stworzony 20~ lat temu? Ma nie być betonowych chodników czy ścieżek. Tylko naturalistyczny. Rozumiecie słowo naturalistyczny? Dwudziestu? albo ponad, naukowców z tej dziedziny pracowało aby stworzyć taki projekt żeby każdy był szczęśliwy. Bezpieczne chomiki na chronionym terenie, zdrowi ludzie bo smog nie bedzie zanieczyszczał miasta i nowe mieszkania, a wy dalej.. i dalej.. będziecie niezadowoleni, aby zrobić każdemu pod górkę.
Avatar
edek1953 / 2 lutego 2019 o 20:42
+6
a może mamy tu rezerwat przyrody  w postaci psich kup, butwiejących chaszczy i rozkładających się niekoniecznie śmieci z pobliskich budynków
Avatar
Syl. S. / wczoraj o 14:18
-1
Także jestem za parkiem naturalistycznym, a nie za zwykłym. Widziałam kilka takich parków i fajnie to wygląda. Myślę że dużo osób nie wie co to park naturalistyczny.
Avatar
strach / 6 dni temu o 01:01
-1
Gdy powstanie park bedzie można bezpieczniej pobiegać, bo aktualnie bym sie bała tam wbiegac
 Podzielam opinie, aktualnie strach tam wejsc
Avatar
szybciej / 6 dni temu o 00:56
-1
obroncy szybko dislakują :D
Avatar
siwadomi / 9 lutego 2019 o 21:26
-1
Zastanawiam się to po co miasto sprzedało ten teren developerowi jak teraz On nie może zarządzić swoim terenem. Także pamiętam Górki z dzieciństwa i obecnie, jak dla mnie to krzaki, zasikane miejsca,  miejsce do narkotyków, prostytucji. Taka prawda. Należy uporządkować w końcu ten teren aby mogli także z niego korzystać wszyscy.
 Miasto, tbv i ludziee chca rozwoju i parku z blokami obroncy tego nie chca. spokojnie, jest ich duzo mniej niz swiadomych ludzi
Avatar
NieSwiadomi / 9 lutego 2019 o 21:24
-1
Zastanawiam się to po co miasto sprzedało ten teren developerowi jak teraz On nie może zarządzić swoim terenem. Także pamiętam Górki z dzieciństwa i obecnie, jak dla mnie to krzaki, zasikane miejsca,  miejsce do narkotyków, prostytucji. Taka prawda. Należy uporządkować w końcu ten teren aby mogli także z niego korzystać wszyscy.
oj ignorantko....po 1) to nie miasto sprzedało ten teren deweloperowi tylko inny deweloper,   po 2) teren posiada od kilkunastu lat plan zagospodarowania, który pokazuje co można na nim zbudować a co nie, i z takim planem TBV kupiło ten teren - widziały gały co brały
 ale ja widac nie ma nic na przeszkodzie do zmiany gorek, miasto jest swiadome na co pozwala tbv, nie ma potwierdzonych badan które potwierdziły by ze górki sa jakims magicznym miejscem lublina. teren zielony jak kazdy inny
 ale ja widac nie ma nic na przeszkodzie do zmiany gorek, miasto jest swiadome na co pozwala tbv, nie ma potwierdzonych badan które potwierdziły by ze górki sa jakims magicznym miejscem lublina. teren zielony jak kazdy inny rozwiń
Avatar
nieklam / 9 lutego 2019 o 21:16
0
KONIECZNIE nalezy zaskarżyć uchwałę Rady Miasta o referendum. Referendum jest tylko po to by miasto mogło umyć ręce jak Piłat który chce nas wydać na śmierć od raka i chorób płuc spowodowanych smogiem . Wiadomo, że referendu, wygra  deweloper który dysponując milionami zmanipuluje opinię publiczną, zarzuci miasto reklamą i bajkowymi wizjami parku.Tyle tylko że to będa bajki. Rzeczywistość będzie bardziej brutalana : kolejne blokowisko i znaczne zwiększenie smogu w mieście.
 hahaha. ZAskrazyc! referendum nie zgodne z prawem! :D Jakie badania mozesz przedstawic potwieradzajace zwiekszenie ilosci smogu, i raka to bedziesz miec od palenia fajek. Bajki to ty opowiadasz i probujesz ludziom mydlic oczy peace
 hahaha. ZAskrazyc! referendum nie zgodne z prawem! :D Jakie badania mozesz przedstawic potwieradzajace zwiekszenie ilosci smogu, i raka to bedziesz miec od palenia fajek. Bajki to ty opowiadasz i probujesz ludziom mydlic oczy peace rozwiń
Avatar
TROLU / 9 lutego 2019 o 21:12
0
Park bez bloków to jedyny i najlepszy pomysł,bo tylko taki projekt jest zgodny z prawem.Bloki na Górkach to zbrodniczy plan przeciwko ludziom i przyrodzie !!!
 O czym ty wgl gadasz, jakie zgodne sprawem, przestan siać ferment Teren jest dewelopera, wolisz trollu kolejne centrum handlowe na gorkach?
Avatar
XD / 9 lutego 2019 o 21:10
0
betonowanie rozwiązywanie
 Te same teksty juz sa nudne, szkoda przewijac komentarzy. Placa ci za wiecej !
Avatar
Gość / 8 lutego 2019 o 10:25
0
A inne wpisy wychodzą spod "pióra" troli opłacanych przez developera.
Avatar
kyh1 / 7 lutego 2019 o 20:36
0
Brakuje wizji rozwoju miasta do liczby 600 tys. mieszkańców. Gdzie mają być osiedla? Ościenne gminy w szoku ,że ktoś chce bloki budować - miasto nieuzbrojone, władza śpi terenów do zabudowy nie ma... Marnuje się potencjał demograficzny i studenci o których inne miasta jak Rzeszów mogą tylko pomarzyć a oferują uzbrojone tereny aby tylko ktoś chciał budować...
Zobacz wszystkie komentarze 207

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Chińscy oszuści z wyrokami. Lubelska celebrytka czeka na proces
galeria

Chińscy oszuści z wyrokami. Lubelska celebrytka czeka na proces 0 0

Jest postęp w sprawie „chińskiego gangu”, którego członkowie dzwoniąc z Polski oszukiwał swoich rodaków w kraju. Naciągacze zostali skazani przez tamtejszy sąd. To pozwoli postawić zamknąć śledztwo dotyczące lubelskiej celebrytki, która miała pomagać oszustom.

Studniówka puławskiej "Budowlanki"
galeria

Studniówka puławskiej "Budowlanki" 12 3

9 lutego w Domu Weselnym "U Jakuba" w Sosnowie, tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego bawili się studniówce. Poloneza zatańczyło 40 par. Nie brakowało humoru i gości specjalnych. Uczniowie przebrali się m.in. za "siostrę Anastazję".

Sviatovid w Lublinie. Wielki aż strach [zdjęcia]
galeria

Sviatovid w Lublinie. Wielki aż strach [zdjęcia] 21 1

W Centrum Spotkania Kultur można oglądać rzeźbę, której autor jest projektantem wielkoformatowych architektonicznych projekcji wideo. Wstęp gratis

Skoki narciarskie. Polacy wygrywają "drużynówkę" z ogromną przewagą!
film

Skoki narciarskie. Polacy wygrywają "drużynówkę" z ogromną przewagą! 0 0

Deklasacja rywali w wykonaniu polskich skoczków w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Willingen. Drużyna w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch pokonała drugich Niemców o 79,2 punktu. Podium uzupełnili Słoweńcy.

Strajk dla ziemi na schodach lubelskiego ratusza
galeria

Strajk dla ziemi na schodach lubelskiego ratusza 23 40

Zjednoczone siły ekologów w liczbie około 30 osób przeprowadziły dziś w Lublinie „Strajk dla ziemi”. Lubelska akcja była częścią pierwszego ogólnopolskiego protestu pod tą nazwą w sprawie ochrony planety. Ekolodzy protestowali na schodach lubelskiego ratusza.

Partia Piotrowskiego zarejestrowana

Partia Piotrowskiego zarejestrowana 41 23

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi został wpisany do rejestru partii politycznych. Prezesem ugrupowania jest poseł do Parlamentu Europejskiego z Lublina Mirosław Piotrowski

Pszczółka Polski Cukier jedzie do Bydgoszczy bez swojej kapitan

Pszczółka Polski Cukier jedzie do Bydgoszczy bez swojej kapitan 2 0

Tydzień po niezwykle cennym zwycięstwie ze Ślęzą Wrocław zawodniczki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin czeka kolejny mecz z trudnym rywalem. W sobotę (godz. 18) akademiczki zagrają z Artego Bydgoszcz. Ponownie, nie będą faworytem tego starcia

Nad Lublinem już wiosna? Mamy dowody!

Nad Lublinem już wiosna? Mamy dowody! 209 4

Do kalendarzowej wiosny jeszcze ponad miesiąc, ale w Lublinie kwitną już kwiaty. Sprawdziliśmy prognozę pogody żeby sprawdzić, czy widać już stałe ocieplenie. Widać!

Blogerka z Lublina. Ewa w krainie ciastek
galeria

Blogerka z Lublina. Ewa w krainie ciastek 42 5

Kilka lat temu rzuciła pracę w mediach, żeby robić ciastka. Dzisiaj przed jej pracownią na warszawskim Powiślu ustawiają się kolejki. Rozmowa z Ewą Wójcik z Lublina, właścicielką pracowni cukierniczej „Ciastka z kremem” i blogerką kulinarną

Metro Exodus: Postapokaliptyczna premiera (wideo)
film

Metro Exodus: Postapokaliptyczna premiera (wideo) 0 0

Czas na wielką wyprawę przez zniszczoną Rosję. Wyprawę pełną niebezpieczeństw, ale też pięknych widoków. Dziś premiera gry Metro Exodus.

Działacz PiS wicedyrektorem w marszałkowskiej jednostce

Działacz PiS wicedyrektorem w marszałkowskiej jednostce 4 16

Marek Krakowski został zastępcą dyrektora w podległym marszałkowi województwa Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich. Sekretarz okręgowych struktur Prawa i Sprawiedliwości ostatnio pracował na dyrektorskim stanowisku w lubelskim oddziale Poczty Polskiej

Far Cry New Dawn: Premiera i złowrogie bliźniaczki (wideo)
film

Far Cry New Dawn: Premiera i złowrogie bliźniaczki (wideo) 0 0

Postapokalipsa w różowym odcieniu, czyli klasyczne rozwiązania w nowym wydaniu. Dziś premiera gry Far Cry New Dawn.

MKS Avia i LUK Politechnika rozpoczynają walkę w play-offach

MKS Avia i LUK Politechnika rozpoczynają walkę w play-offach 1 3

Dla obu naszych drużyn najważniejszym zadaniem będzie wyjazd za dwa tygodnie do rywali z dwoma wygranymi odniesionymi na swoim terenie

Górnik – Pogoń 0:2. Druga zimowa porażka (zdjęcia)
galeria

Górnik – Pogoń 0:2. Druga zimowa porażka (zdjęcia) 3 5

Zespół z Łęcznej przegrał z innym drugoligowcem 0:2, a wynik sparingu rozstrzygnął się jeszcze przed przerwą

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.