Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lublin

2 lutego 2019 r.
13:00

Prof. Chmielewski o górkach czechowskich: Nie o zwykły park tu chodzi

0 209 A A
Górki czechowskie zimą
Górki czechowskie zimą (fot. Archiwum)

Cały obszar górek powinien tworzyć wypoczynkowo-dydaktyczny park natury, unikatowy w skali co najmniej ogólnopolskiej, a nie standardowy park osiedlowy czy miejski. Park urządzony jak trawnik miejski nie ma tu prawa powstać.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Aby miasto mogło zapewnić dogodne warunki życia swoim mieszkańcom, musi prawidłowo funkcjonować jego bogaty system ekologiczny złożony z lasów, łąk, stepów, obszarów podmokłych, wód oraz tysięcy żyjących w nich gatunków.

Wraz z rozwojem procesów urbanizacyjnych, regulacją i zabudowywaniem koryt rzecznych, gęstnieniem sieci komunikacyjnej, zasypywaniem wąwozów i zabudowywaniem łagodniejszych suchych dolin i naturalnych połączeń ekologicznych, Lublin stopniowo zmieniał swoją strukturę ekologiczną na układ drobnomozaikowy. Powstawały dodatkowe, ale z reguły niewielkie płaty zieleni urządzonej: parkowej, osiedlowej, pasma zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym.

Dziś Lublin jest miastem jeszcze stosunkowo bogatym w zieleń (co często z dużą aprobatą podkreślają turyści), choć coraz mniej zasobnym w pozostałości niegdyś bardzo cennych przyrodniczo, naturalnych ekosystemów.
Ostatnia inwentaryzacja zieleni?

20 lat temu

Pierwsza – i jak dotąd jedyna – inwentaryzacja przyrodnicza Lublina opracowana została w 1998 r. pod kierunkiem T. J. Chmielewskiego. Wtedy też wyznaczono główne elementy systemu ekologicznego miasta i zaproponowano różne formy ich ochrony i kształtowania, w postaci ciągłego przestrzennie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh).

System ten wprowadzono następnie do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin”, jako tereny o nienaruszalnej funkcji ekologicznej. Górki czechowskie wskazano w tym opracowaniu jako jeden z kluczowych „węzłów ekologicznych” miasta.

W ciągu 20 lat w zagospodarowaniu miasta i jego otoczenia zaszły ogromne zmiany. Jednak opracowując nową edycję „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin” (2011) nie podjęto prac nad drugą inwentaryzacją przyrodniczą. Mimo apeli m.in. ekspertów z Forum Kultury Przestrzeni nie zbadano kierunków i nie oceniono skali zmian, jakie zaszły w systemie ekologicznym miasta.

Tymczasem w okresie 15 lat (1998-2013) zabudowaniu lub zajęciu pod infrastrukturę komunikacyjną uległo aż 24 proc. obszarów wskazanych w poprzedniej edycji „Studium” jako kluczowe, nienaruszalne elementy systemu ekologicznego miasta.

Natomiast w uchwalonych w tym okresie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod różne formy pozaprzyrodniczego zainwestowania przeznaczono aż 37,7 proc. wchodzących w ich obręb terenów ESOCh. Wśród nich znalazło się także osiedle domów jednorodzinnych w północnej części górek czechowskich, ale reszta tego kompleksu miała pozostać terenem przyrodniczo-wypoczynkowym.

Koncepcja Parku Natury

Górki czechowskie to jeden z najcenniejszych tego typu śródmiejskich kompleksów w Polsce. Na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe zwrócono uwagę jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej inwentaryzacji przyrodniczej miasta.

W celu ich ochrony jako jednego z największych kompleksów przyrodniczo-krajobrazowych Lublina w 1992 r. pod kierunkiem prof. Mariana Harasimiuka z UMCS opracowano dokumentację naukową do utworzenia na górkach czechowskich dostępnego do zwiedzania rezerwatu florystyczno-krajobrazowego o powierzchni 32 ha, zaś w 2001 r. pod kierunkiem Tadeusza J. Chmielewskiego koncepcję utworzenia na całym obszarze górek Parku Natury – obszaru przyrodniczo-dydaktycznego o powierzchni ponad 100 ha. Koncepcja ta uzyskała bardzo duże poparcie społeczne i była szeroko propagowana jako „Społeczny projekt Parku Górki Czechowskie”. Ale do dziś pozostała jedynie koncepcją.

Co tu żyje i rośnie

Wyjątkowo interesująca jest szata roślinna górek czechowskich. Stwierdzono tu występowanie płatów muraw kserotermicznych kwalifikujących się do chronionych Dyrektywą Siedliskową UE siedlisk Natura 2000, a także występowanie ostoi co najmniej dwóch gatunków zwierząt chronionych tą dyrektywą: czerwończyka nieparka oraz chomika europejskiego. Ten ostatni gatunek ma na górkach czechowskich szczególnie liczną i cenną kolonię.

Na całym obszarze górek stwierdzono występowanie ponad 150 gatunków roślin, w tym kilku gatunków prawnie chronionych. Mamy tu też masowe (na obszarze ok. 70 ha) występowanie ponad 70 gatunków roślin leczniczych i miododajnych o bardzo pozytywnym prozdrowotnym oddziaływaniu na człowieka. Są także stanowiska lęgowe szeregu prawnie chronionych gatunków ptaków.
Cenny dla przyrody i dla mieszkańców miasta jest także pas leśny na południowej skarpie górek Czechowskich. Pełni on tu rolę lasu glebochronnego (ochrona gleb przed erozją i przed spływem mas ziemnych z górek na ważne elementy systemu komunikacyjnego miasta).

Nie mniej cenne są także płaty zbiorowisk zaroślowych (m.in. z dużym udziałem leczniczego głogu), będących miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków oraz chroniących przed erozją zbocza wąwozów i suchych dolin.

Górki, a smog

W świetle coraz bardziej palącego problemu ochrony powietrza miast przed smogiem (a Lublin nie jest tu w dobrej sytuacji), muszą być również szczególnie chronione unikatowe walory zdrowotne górek czechowskich jako największej w Polsce śródmiejskiej enklawy otwartej, rozciętej erozyjnie wierzchowiny lessowej, porośniętej wielogatunkowymi, półnaturalnymi zbiorowiskami muraw i zarośli ciepłolubnych, z ogromnym bogactwem roślin leczniczych i miododajnych, niezwykle ważnych dla jakości powietrza w kilku osiedlach miasta i w pobliskiej dolinie rzeki Czechówki.

Zabudowa może być dopuszczona jedynie na niewielkich fragmentach wierzchowin położonych na obrzeżach górek czechowskich,, w miejscach, gdzie obecnie występują zbiorowiska roślinności ruderalnej, a nie ma muraw i zarośli ciepłolubnych, a jednocześnie musi być realizowana w sposób nie ograniczający funkcji przewietrzania tej części miasta.

Jaki park?

W parku powinny być w całości zachowane: murawy i ostoje gatunków kwalifikujące się do Natura 2000, półnaturalne zbiorowiska roślin leczniczych i miododajnych, glebochronny pas leśny oraz zdecydowana większość ciepłolubnych zarośli.

Wszystkie te obszary (za wyjątkiem ostoi chomika europejskiego), powinny być udostępnione dla mieszkańców miasta i turystów, poprzez urządzenie ścieżek spacerowych i rowerowych, punktów dydaktycznych, miejsc piknikowych (z możliwością leżenia na murawie włącznie), itp.

Pożądane jest urządzenie arboretum, np. z ciekawymi odmianami głogów, dereni, ozdobnych wiśni i jabłoni, z kolekcją dzikich róż, itp., a także urządzenie dydaktycznej kolekcji ciepłolubnych roślin leczniczych. Obszar ok. 5-6 ha, przylegający do istniejącego już, ale ostatnio drastycznie zredukowanego pasa leśnego, może być przeznaczony na park leśny z wysokopiennym drzewostanem, krzewami, bogatym runem, alejkami spacerowymi, itp.

Trawnik z drzewkiem to nie to samo

Cały tak urządzony obszar górek powinien tworzyć wypoczynkowo-dydaktyczny park natury, unikatowy w swym charakterze w skali co najmniej ogólnopolskiej, a nie standardowy park osiedlowy czy miejski. Park urządzony jak trawnik miejski z posadzonymi na nim drzewami i krzewami, nie ma tu prawa powstać.

Istotą walorów tego terenu są i powinny pozostać wielogatunkowe półnaturalne zbiorowiska roślin chronionych, leczniczych i miododajnych, będące jednocześnie siedliskami gatunków zwierząt cennych w skali europejskiej; położone na otwartej falistej wierzchowinie lessowej; będące prawdziwą perłą zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Lublina, o wybitnie prozdrowotnym oddziaływaniu na mieszkańców.

Wypromowanie obecności w Lublinie takich unikatowych zbiorowisk i krajobrazów, może być świetnym elementem promocji miasta, nawet na skalę międzynarodową. Tymczasem równo strzyżone trawniki z drzewkami i ławkami ma już każde miasto.
O czym rozstrzygnie referendum.

Obecny właściciel górek czechowskich kupował ten teren ze świadomością, że jest on jednym z kluczowych ogniw Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Lublina, przeznaczonych na tereny zieleni i wypoczynku, wyłączone z zabudowy mieszkaniowej. Zakup ten był jego ryzykiem biznesowym.

Przygotowane teraz pytanie referendalne nie wskazuje mieszkańcom, gdzie w tym ogniwie ESOCh ma być zlokalizowane 30 ha terenu przeznaczonego pod wysoką zabudowę mieszkaniową i parkingi, a gdzie ma być i jaki charakter ma mieć towarzyszący tej zabudowie park. W gruncie rzeczy ludzie będą więc nieświadomi, że wypowiadają się albo za, albo przeciw ochronie unikatowych walorów przyrodniczych kluczowego ogniwa ESOCh swojego miasta.

* DR HAB. TADEUSZ J. CHMIELEWSKI emerytowany pracownik naukowy, ekolog krajobrazu, planista obszarów chronionych

Śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji. Artykuł ukazał się w serwisie internetowym tygodnika „Gość Lubelski”- oddziału ogólnopolskiego „Gościa Niedzielnego”

Romuald Dylewski: Prywatny interes, a troska o miasto i człowieka

– W warunkach dominacji pieniądza i prywatnego interesu praktycznie bez kontroli urbanistycznej powstają dziś twory będące zaprzeczeniem racjonalności i troski o miasto, o człowieka – mówił zmarły niedawno Romuald Dylewski, autor pierwszego po wojnie planu rozwoju miasta Lublina (1959 r.).

– Doliny rzek, powiązane z nimi suche doliny i podmiejskie lasy miały tworzyć zarazem kręgosłup systemu ekologicznego miasta. Na jego południowo-zachodnim krańcu, w dolnym odcinku Bystrzycy zlokalizowano zalew. Wspierają go dwa kompleksy leśne: Zemborzyce i Stary Las, tworząc węzłową bazę systemu ekologicznego. Wspomagać go miał wielki park wyżynny w północno-zachodniej części miasta, zlokalizowany na obszarze opuszczanego przez wojsko poligonu, powiązany systemem suchych dolin z doliną rzeki Cechówki - górki Czechowskie – mówił Izabeli Pastuszko Romuald Dylewski.

Zapytany o realizację swojego projektu dziś stwierdził:

– Główne założenia koncepcji planu miasta Lublina z 1959 r. są do dziś aktualne. (…) Istotnym elementem struktury planu z roku 1959, którego realizacja jest poważnie zagrożona, jest natomiast teren górek czechowskich, gdzie na miejscu opuszczanego przez wojsko poligonu, w pięknym krajobrazie suchych dolin i wąwozów miał powstać wielki, półnaturalny, ogólnomiejski park. O kontrastowym przyrodniczo i krajobrazowo w stosunku do rejonu zalewu w Zemborzycach charakterze.

Nabycie tego terenu od wojska przez prywatną firmę było zaskoczeniem i stało się realnym zagrożeniem planowanej perspektywy. Do dziś zapis pierwotnego planu jest aktualny, a jego naruszenie byłoby nieodwracalną stratą dla warunków ekologicznych, krajobrazowych i kulturowych miasta. Obniżyłoby to stopień atrakcyjności Lublina, z wielką szkodą dla perspektyw jego rozwoju. Zwłaszcza przy zniszczeniu przez rozrost komunikacji walorów ekologicznych doliny Czechówki i braku w obszarze miasta porównywalnych do Górek Czechowskich alternatyw.

Z wywiadu, który został opublikowany w Roczniku Lubelskim T. XLIV (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Lublinie)

Skomentuj i udostępnij na Facebooku

Komentarze 209

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Michał / 2 lutego 2019 r. o 14:55
+35
Tam ma być park naturalistyczny(w jak najmniejszym stopniu ingerujący w przyrodę) a nie zwyczajny miejski park z kilometrami alejek.
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 r. o 13:11
+18
Istnieje realne zagrożenie, że nie będzie frekwencji albo nieświadomi ludzie zagłosują za zabudową i zabawnym parkiem, wierząc w te bujdy dewelopera. Tego nie można zniszczyć, walory ekologiczne i przyrodnicze terenu są nie do przecenienia, nasadzenie kilkudziesięciu drzewek nie zrekompensuje strat. Ludzie, po prostu pomyślcie
Avatar
Gość. / 2 lutego 2019 r. o 15:22
+15
Nie o zwykły park tu chodzi , to może ogród sensoryczny z uwzględnieniem oddziaływania na pełen zestaw zmysłów ,dla dzieci z lubelskiego i nie tylko.
Avatar
Gość. / 2 lutego 2019 r. o 15:10
+15
Właśnie o to chodzi , ścieżki dydaktyczne , ścieżki rowerowe , prawdziwe lekcje ekologii , by móc kształtować właściwe postawy wobec przyrody.
Avatar
Gość / 15 marca 2019 r. o 14:29
+9
jeśli TBV chce wszędzie budować, to jest pełno miejsca na Majdanku między kopułą a pomnikiem parę bloków wejdzie
Avatar
Qau / 2 lutego 2019 r. o 14:22
+8
Za komuny, jak nie bylo sektora prywatnego, w urzędach odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i zabudowę miasta pracowali bardzo kompetentni, często wybitni fachowcy. Dlatego mamy w Lublinie bardzo dobrze zaplanowane osiedla np na LSM czy czechowie. Obecnie w urzedach pracuja miernoty, a efekty ich działań mozna zobaczyć na weglinie slawinie czy innych nowych osiedlach- bez infrastruktury publicznej, z waskimi uliczkami zatarasowanymi autami, ze slabym dostepem do komunikacji miejskiej itp...NIE MARNUJMY JEDNEGO Z OSTATNICH WARTOSCIOWYCH TERENÓW W LUBLINIE POD KOLEJNE DEWELOPERSKIE SLUMSY!!!
Za komuny, jak nie bylo sektora prywatnego, w urzędach odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i zabudowę miasta pracowali bardzo kompetentni, często wybitni fachowcy. Dlatego mamy w Lublinie bardzo dobrze zaplanowane osiedla np na LSM czy czechowie. Obecnie w urzedach pracuja miernoty, a efekty ich działań mozna zobaczyć na weglinie slawinie czy innych nowych osiedlach- bez infrastruktury publicznej, z waskimi uliczkami zatarasowanymi autami, ze slabym dostepem do komunikacji miejskiej itp...NIE MARNUJMY JEDNEGO Z OSTATNICH WARTOSCIOWYC... rozwiń
Avatar
Adam / 2 lutego 2019 r. o 13:26
+8
Istnieje realne zagrożenie, że nie będzie frekwencji albo nieświadomi ludzie zagłosują za zabudową i zabawnym parkiem, wierząc w te bujdy dewelopera. Tego nie można zniszczyć, walory ekologiczne i przyrodnicze terenu są nie do przecenienia, nasadzenie kilkudziesięciu drzewek nie zrekompensuje strat. Ludzie, po prostu pomyślcie
 Odkup górki Czechowskie od TBV i zostaw to w takim stanie w jakim to jest w tej chwili, bo teraz to już jest musztarda po obiedzie. A po za tym odsyłam do początku tej histori czyli do roku 2005 kiedy ten teren sprzedał spółce /krzak/ Echo prezydent Andrzej Pruszkowski.
 Odkup górki Czechowskie od TBV i zostaw to w takim stanie w jakim to jest w tej chwili, bo teraz to już jest musztarda po obiedzie. A po za tym odsyłam do początku tej histori czyli do roku 2005 kiedy ten teren sprzedał spółce /krzak/ Echo prezydent Andrzej Pruszkowski. rozwiń
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 r. o 17:06
+7
I nikt nie chce zwykłego parku. Sam właściciel mówi wyłącznie o naturalistycznym. Nie wiem jak inni, ale ja tam jestem za uporządkowaniem górek. Pojawiła się okazja by to zrobić i trzeba z tego korzystać a nie "na złość mamie odmrażać sobie uszy" przez kolejne kilkanaście lat, czytaj nic nie zmieniać i pozwalać na dalszą naturalną degradację. Zapytajcie ludzi z Czechowa, babci z wnuczkiem albo matki z dzieckiem czy wolałaby park czy to co jest teraz.
Avatar
ANTY KOD / 2 lutego 2019 r. o 13:46
+7
Rzeczywiście nie o zwykły park tu chodzi. A chodzi o wycięcie wszystkich drzew i zabetonowanie terenu pod nowe bloki. Dewelocwaniactwo będzie zadowolone i Żunio tak samo bo wszyscy na tym zarobią niezłą kasiorkę. Będzie większy smog w mieście ale na to prezydent 700-lecia też będzie mieć sposób. Wprowadzi strefy czystego powietrza w Lublinie gdzie samochody nie będa mogły wjechać bez uiszczenia dodatkowej opłaty na walkę ze "smogiem".
Avatar
Gość / 2 lutego 2019 r. o 18:03
+6
Dzień bez artykułu o górkach to dzień stracony - dziennik nabija sobie odsłony a oszołomy z dwoch stron komentuja :)
Avatar
Głos Rozsądku / 16 marca 2019 r. o 06:53
0
Ludzie na wschodzie to lekki ciemnogród, głosowali na pis, zagłosują i na park.
Tu nie chodzi o to, że ludzie tutaj to "ciemnogród", wschód polski za czasów rządów PO był mocno zaniedbywany, rządziło wtedy tutaj PSL... zaś większość zainteresowania i inwestycji ze strony rządzących kierowana była na obszary bliższe naszym zachodznim sąsiadom z przyczyn oczywistych. I teraz lamentuje się, że tutaj jest Polska B, że ciemnogród itp...
 Tereny wschodniej Polski to bylo rolnictwo indywidualne,malo przemyslu .Chlopi oddawali obowiazkowe dostawy za grosze.Przemysl,ktory pierwszy zagoscil to w latach 60/XX w. Cement Chelm i Azoty Pulawy.Obowiazkowe dostawy zlikwidowal Gierek 1972 rPolska zachodnia to PGR-y nie  byly obciazone obowiazkowymi dostawami.Ten splot uwarunkowan to wlasnie " Polska B".
 Tereny wschodniej Polski to bylo rolnictwo indywidualne,malo przemyslu .Chlopi oddawali obowiazkowe dostawy za grosze.Przemysl,ktory pierwszy zagoscil to w latach 60/XX w. Cement Chelm i Azoty Pulawy.Obowiazkowe dostawy zlikwidowal Gierek 1972 rPolska zachodnia to PGR-y nie  byly obciazone obowiazkowymi dostawami.Ten splot uwarunkowan to wlasnie " Polska B". rozwiń
Avatar
Gość / 15 marca 2019 r. o 14:29
+9
jeśli TBV chce wszędzie budować, to jest pełno miejsca na Majdanku między kopułą a pomnikiem parę bloków wejdzie
Avatar
Syl. S. / 15 lutego 2019 r. o 14:18
-3
Także jestem za parkiem naturalistycznym, a nie za zwykłym. Widziałam kilka takich parków i fajnie to wygląda. Myślę że dużo osób nie wie co to park naturalistyczny.
Avatar
strach / 10 lutego 2019 r. o 01:01
-9
Gdy powstanie park bedzie można bezpieczniej pobiegać, bo aktualnie bym sie bała tam wbiegac
 Podzielam opinie, aktualnie strach tam wejsc
Avatar
szybciej / 10 lutego 2019 r. o 00:56
-9
obroncy szybko dislakują :D
Avatar
siwadomi / 9 lutego 2019 r. o 21:26
-9
Zastanawiam się to po co miasto sprzedało ten teren developerowi jak teraz On nie może zarządzić swoim terenem. Także pamiętam Górki z dzieciństwa i obecnie, jak dla mnie to krzaki, zasikane miejsca,  miejsce do narkotyków, prostytucji. Taka prawda. Należy uporządkować w końcu ten teren aby mogli także z niego korzystać wszyscy.
 Miasto, tbv i ludziee chca rozwoju i parku z blokami obroncy tego nie chca. spokojnie, jest ich duzo mniej niz swiadomych ludzi
Avatar
NieSwiadomi / 9 lutego 2019 r. o 21:24
-8
Zastanawiam się to po co miasto sprzedało ten teren developerowi jak teraz On nie może zarządzić swoim terenem. Także pamiętam Górki z dzieciństwa i obecnie, jak dla mnie to krzaki, zasikane miejsca,  miejsce do narkotyków, prostytucji. Taka prawda. Należy uporządkować w końcu ten teren aby mogli także z niego korzystać wszyscy.
oj ignorantko....po 1) to nie miasto sprzedało ten teren deweloperowi tylko inny deweloper,   po 2) teren posiada od kilkunastu lat plan zagospodarowania, który pokazuje co można na nim zbudować a co nie, i z takim planem TBV kupiło ten teren - widziały gały co brały
 ale ja widac nie ma nic na przeszkodzie do zmiany gorek, miasto jest swiadome na co pozwala tbv, nie ma potwierdzonych badan które potwierdziły by ze górki sa jakims magicznym miejscem lublina. teren zielony jak kazdy inny
 ale ja widac nie ma nic na przeszkodzie do zmiany gorek, miasto jest swiadome na co pozwala tbv, nie ma potwierdzonych badan które potwierdziły by ze górki sa jakims magicznym miejscem lublina. teren zielony jak kazdy inny rozwiń
Avatar
nieklam / 9 lutego 2019 r. o 21:16
-4
KONIECZNIE nalezy zaskarżyć uchwałę Rady Miasta o referendum. Referendum jest tylko po to by miasto mogło umyć ręce jak Piłat który chce nas wydać na śmierć od raka i chorób płuc spowodowanych smogiem . Wiadomo, że referendu, wygra  deweloper który dysponując milionami zmanipuluje opinię publiczną, zarzuci miasto reklamą i bajkowymi wizjami parku.Tyle tylko że to będa bajki. Rzeczywistość będzie bardziej brutalana : kolejne blokowisko i znaczne zwiększenie smogu w mieście.
 hahaha. ZAskrazyc! referendum nie zgodne z prawem! :D Jakie badania mozesz przedstawic potwieradzajace zwiekszenie ilosci smogu, i raka to bedziesz miec od palenia fajek. Bajki to ty opowiadasz i probujesz ludziom mydlic oczy peace
 hahaha. ZAskrazyc! referendum nie zgodne z prawem! :D Jakie badania mozesz przedstawic potwieradzajace zwiekszenie ilosci smogu, i raka to bedziesz miec od palenia fajek. Bajki to ty opowiadasz i probujesz ludziom mydlic oczy peace rozwiń
Avatar
TROLU / 9 lutego 2019 r. o 21:12
-5
Park bez bloków to jedyny i najlepszy pomysł,bo tylko taki projekt jest zgodny z prawem.Bloki na Górkach to zbrodniczy plan przeciwko ludziom i przyrodzie !!!
 O czym ty wgl gadasz, jakie zgodne sprawem, przestan siać ferment Teren jest dewelopera, wolisz trollu kolejne centrum handlowe na gorkach?
Avatar
XD / 9 lutego 2019 r. o 21:10
-1
betonowanie rozwiązywanie
 Te same teksty juz sa nudne, szkoda przewijac komentarzy. Placa ci za wiecej !
Zobacz wszystkie komentarze 209

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Miał być pierwszy na świecie lek na COVID-19, a jest rozczarowanie
Pierwsza strona dziennika

Miał być pierwszy na świecie lek na COVID-19, a jest rozczarowanie

O braku skuteczności preparatu produkowanego z osocza ozdrowieńców poinformowała Agencja Badań Medycznych oraz lubelska spółka Biomed – jego producent.

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego 30 listopada 2021 r.

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego 30 listopada 2021 r.

Kolejny sklep dla zwierząt Maxi Zoo otwiera się w Lublinie!

Kolejny sklep dla zwierząt Maxi Zoo otwiera się w Lublinie!

Na mieszkańców centrum miasta czekają wyjątkowe atrakcje. Już w najbliższy czwartek, 2 grudnia, Maxi Zoo otworzy swój drugi sklep dla zwierząt w Lublinie, tym razem w Parku Handlowym obok Kauflandu, położonym zaraz przy Galerii Orkana. Na klientów i ich pupili przez trzy dni będą czekać atrakcyjne oferty i niespodzianki, takie jak zniżka 20% na cały asortyment oraz możliwość zakupu wybranych produktów jeszcze taniej, nawet o 72%, gratisy do zakupów czy kupony powrotne na kolejne zakupy, a pracownicy sklepu pomogą dobrać produkty idealnie pasujące do naszego zwierzaka.

Robert Lewandowski o krok od zdobycia Złotej Piłki

Robert Lewandowski o krok od zdobycia Złotej Piłki

Robert Lewandowski najlepszym napastnikiem świata i drugim najlepszym piłkarzem globu w 2021 roku. Kapitan reprezentacji Polski walkę o Złotą Piłkę przegrał jedynie z Lionelem Messim

W Zamościu znów przeciwni lex deweloper. Sprawa skończy się w sądzie?

W Zamościu znów przeciwni lex deweloper. Sprawa skończy się w sądzie?

Po burzliwej dyskusji radni nie zgodzili się by PR-BUD Development przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu wybudował mieszkania i lokale usługowe. Inwestor chciał to zrobić w trybie uchwały lex deweloper. To było drugie podejście, bo radni zajmowali się sprawą już w lutym. Inwestor zapowiada: znów pójdę do sądu

Z dwóch szpitali w Lublinie chcą zrobić jeden

Z dwóch szpitali w Lublinie chcą zrobić jeden

Radni sejmiku województwa dali zielone światło dla połączenia marszałkowskich szpitali przy al. Kraśnickiej oraz im. Jana Bożego w Lublinie. Już padają pytania co stanie się z nieruchomościami, które należą do tego drugiego szpitala.

"Motocyklowa Genewa". Honda, Suzuki i Vespa
zdjęcia
galeria

"Motocyklowa Genewa". Honda, Suzuki i Vespa

Obecność na targach EICMA jest niemalże obowiązkowa dla producentów jednośladów – potentatów, którzy dominują rynek jak i debiutantów – marki z Azji jak i producentów motocykli, motorowerów i skuterów elektrycznych - pisze Maciej Chorągiewicz.

Prezydent Chełma też dostał podwyżkę

Prezydent Chełma też dostał podwyżkę

Z nieco ponad 10 do prawie 19 tys. zł brutto wzrośnie wynagrodzenie prezydenta Chełma Jakuba Banaszka. Zgodę na podwyżkę dali miejscy radni, którzy uchwalili także nowe stawki swoich diet.

Lublin. Pacjenci czekają aż pracownicy SOR wyzdrowieją

Lublin. Pacjenci czekają aż pracownicy SOR wyzdrowieją

Liczba zwolnień lekarskich okazanych w ostatnim czasie wskazuje, że mamy do czynienia z formą nielegalnego protestu pracowników – stwierdza stanowczo dyrekcja szpitala przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Do negocjacji pracowników z dyrekcją dojdzie dopiero po włączeniu się w sprawę wojewody.

Lubelski marszałek zarobi więcej. Radni także

Lubelski marszałek zarobi więcej. Radni także

Radni sejmiku województwa zgodzili się na prawie dwukrotną podwyżkę dla marszałka Jarosława Stawiarskiego. Podczas sesji przegłosowali też projekt uchwały ustalającej wysokość ich wynagrodzeń. Te także znacząco wzrosną.

Biała Podlaska: Mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci

Biała Podlaska: Mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci

Od przyszłego roku mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz śmieci. Stawka nie wzrośnie tak, jak chciał prezydent Michał Litwiniuk (PO). Wysokość podwyżki przeforsowali radni Białej Samorządowej i Zjednoczonej Prawicy. – Jako samorząd mamy kolejną żabę do połknięcia – uważa prezydent.

Czy w Lublinie będzie miejska zabawa sylwestrowa? Jest decyzja

Czy w Lublinie będzie miejska zabawa sylwestrowa? Jest decyzja

Władze Lublina zrezygnowały ostatecznie z organizacji imprezy sylwestrowej pod gołym niebem. Tłumaczą to nasileniem się epidemii i spodziewanymi obostrzeniami.

Ekspertka: wykrycie wariantu omikron w Polsce jest kwestią czasu

Ekspertka: wykrycie wariantu omikron w Polsce jest kwestią czasu

Wykrycie wariantu omikron koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce to tylko kwestia czasu – uważa zajmująca się projektem sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 w Laboratorium Genetycznym Gyncentrum w Sosnowcu dr Emilia Morawiec.

Gorąco wokół górek czechowskich. W środę ważna rozprawa

Gorąco wokół górek czechowskich. W środę ważna rozprawa

W środę lubelski sąd zajmie się losem górek czechowskich. Ma ocenić, czy zgodna z prawem jest uchwała Rady Miasta wyznaczająca tutaj miejsce pod budowę bloków. Przeciwnicy tej zabudowy mobilizują się przed środową rozprawą.

PGE Turów Zgorzelec – AZS UMCS Start II Lublin 80:75. Olbrzymie rozczarowanie

PGE Turów Zgorzelec – AZS UMCS Start II Lublin 80:75. Olbrzymie rozczarowanie

To nie był dobry występ ekipy z Lublina. AZS UMCS Start II sensacyjnie przegrał w Zgorzelcu z miejscowym PGE Turów 75:80. Gospodarze to ostatni zespół w tabeli Suzuki I ligi.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Komunikaty