Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Dom

6 lutego 2003 r.
15:51
Edytuj ten wpis

Co nam przygotował Urząd Mieszkalnictwa?

0 0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
Znowelizowane przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i nowe dopłaty do odsetek od kredytów mieszkaniowych już obowiązują. W 2003 roku Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast chce zakończyć wprowadzanie zmian do przepisów o ochronie lokatorów i o dodatkach mieszkaniowych. Resort chce także doprowadzić do uchwalenia ustawy o finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Na pomoc czeka także 400 towarzystw budownictwa społecznego.
– Miniony rok upłynął pod znakiem przygotowywania zmian ustawowych i pozyskiwania środków na finansowanie budownictwa mieszkaniowego – mówił Wiesław Szczepański, wice-prezes UMiRM podczas niedawnych Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2003.
Spółdzielcze – własnościowe
Udało się już znowelizować dwie ustawy: o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz o spółdzielniach mieszkaniowych. W ustawie „o pomocy...” przedłużono do końca 2005 roku możliwość całkowitego wykupu mieszkań spółdzielczych na własność oraz rozliczenia się z zaległych kredytów z zastosowaniem zasady, że spółdzielca spłaca resztę kredytu zaciągniętego kiedyś przez spółdzielnię oraz 30 procent skumulowanych odsetek. Pozostałe 70 procent odsetek wykupywanych jest przez budżet państwa. Tą nowelizacją przywrócono również możliwość wykorzystania premii gwarancyjnych od oszczędności na książeczkach mieszkanio-wych na wykup mieszkań spółdzielczych, zakładowych i komunalnych zlikwidowaną półtora roku wcześniej.
W 2002 r. UMiRM koordynował nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowa ustawa , która weszła w życie 15 stycznia 2003 r. przywraca możliwość ustanawiania własno-ściowego prawa do lokalu spółdzielczego. Kiedy 23 kwietnia 2001 r. weszła w życie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, znosząca spółdzielcze prawo do lokalu, kilka tysięcy mieszkań było w budowie na podstawie tego prawa. W stosunku do tych lokali nie można było już ustano-wić własnościowego prawa. Ich nabywcy otrzymywali przyrzeczenie nabycia nowego prawa własności.
W praktyce z powodu długotrwałych procedur w wydziałach geodezji i wydziałach ksiąg wie-czystych w sądach przekazanie tych praw odwleka się na czas trudny do określenia. Powoduje to szereg utrudnień. Szczególnie związane jest z potrzebą ustanowienia hipoteki na kredytowanych lokalach. Teraz przyrzeczenie to będzie mogło być zamienione na własnościowe prawo do miesz-kania.
Obecnie około 1.043.000 spółdzielców ma jeszcze lokatorskie prawa do lokali. Wskutek nowe-lizacji będą mogli taniej zamienić je na własnościowe prawo, a później już tylko od nich będzie zależało czy zechcą przekształcić je w odrębną własność.
W nowej ustawie pozostawiono zapis, że scalanie gruntów spółdzielczych będzie finansowane z budżetu państwa. Z drugiej strony ograniczono wysokość wpisowego do spółdzielni od osób nabywających mieszkania na rynku wtórnym. Jak się okazało, w niektórych warszawskich spół-dzielniach wpisowe sięgało poziomu kilku tysięcy złotych, co stanowiło dla wielu nabywców przeszkodę we wstępowaniu w poczet członków. Na wniosek rządu kwotę tę ograniczono do wysokości najniższego wynagrodzenia.
Wnioski złożone do sądów o podział spółdzielnie będą rozpatrywane na poprzednich zasadach. Natomiast od 15 stycznia br. takiej możliwości nie ma. Żeby dokonać podziału spółdzielni znowu potrzebna jest zgoda zgromadzenia przedstawicieli. W przypadku upadłości spółdzielni mieszka-nia własnościowe staną się odrębną własnością. Jeśli zasoby spółdzielni postawionej w stan upa-dłości czy likwidacji przejmie inna spółdzielnia, będzie ona zobowiązana przyjąć w poczet swo-ich członków osoby posiadające lokatorskie prawa do lokali. Spółdzielnie nie będą mogły zasta-wiać pod kredyt istniejących nieruchomości. Zabezpieczenie hipoteczne kredytów będzie możli-we jedynie w przypadku obiektów nowo wznoszonych za zgodą większości nabywców lokali.
Kredyty z dopłatami
UMiRM jest także autorem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Urząd szacuje, że pierwsze kredyty zaczną być udzielane na jej podstawie pod koniec kwartału br. Dla Ministerstwa Infrastruktury przygotowano rozporządzenie do tej ustawy na temat zasad przekazywania bankom dopłat. Przedstawiciele urzędu spodziewają się, że w niedługim czasie zostanie ono przedyskutowane w Ministerstwie Infrastruktury i w lutym zatwierdzone przez Radę Ministrów.
– Od tego momentu nie powinno być problemu z uruchomieniem kredytu mieszkaniowego w złotówkach o stopie na poziomie 7 procent. Ponadto minister finansów będzie miał możliwość podjęcia decyzji o obniżeniu do 6 procent, patrząc na stopy procentowe, które będą obowiązywa-ły na rynku – mówił W. Szczepański w Poznaniu.
Na dopłaty do odsetek w budżecie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przewidziano 103 miliony złotych. Resort mieszkalnictwa szacuje, że jeśli kredyty te zaciągnie 40 tys. osób, a ich wypłata rozpocznie się pod koniec pierwszego kwartału, to przy obecnej stopie referencyjnej banków, w tym roku dopłaty pochłoną 56–60 milionów złotych.
Kredyty z dopłatą do oprocentowania przeznaczone są po pierwsze dla osób fizycznych na za-kup nowych mieszkań (nie można z nich skorzystać kupując lokum na rynku wtórnym). Mogą z nich skorzystać także samorządy: gminne, powiatowe, wojewódzkie czy też wspólnoty miesz-kaniowe na potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowy
Zmiany w KFM
W ostatnim roku funkcjonowania UMiRM ma jeszcze do opracowania trzy ważne ustawy. Re-sort chce wprowadzić zmiany do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-niowego. Zamierza zrównać zasady amortyzacji zasobów towarzystw budownictwa społecznego z bardziej korzystnymi, obowiązującymi już spółdzielnie mieszkaniowe. Z powodu obowiązują-cych obecnie zasad – TBS – om trudniej ubiegać się o kredyt na budowę. Następnie proponuje się odejście od 10 proc. umorzenia kredytu z KFM.
– Wydaje nam się, że nie ma ono żadnego wpływu na to, co dzieje się w TBS – ach. Umorzenie nastąpić ma przy ostatniej racie, a więc nie wpływa w żaden sposób na bieżącą kondycję towa-rzystwa – stwierdził W. Szczepanski.
Urząd chciałby natomiast umożliwić nabywanie przy pomocy kredytów z KFM – u obiektów już istniejących albo rozpoczętych przez innych inwestorów. Dziś nie ma takiej możliwości. Istnieje także potrzeba odejścia od fikcji mówiącej, że w TBS – ach partycypują tylko osoby trzecie. Lokator sam będzie mógł wnieść partycypację, a później ją odzyskać, jeśli zrezygnuje z mieszkania i TBS znajdzie następcę na jego miejsce, pobierając od niego nowy wkład. Wiele kontrowersji między UMiRM a Izbą Towarzystw Budownictwa Społecznego budzi propozycja ustawowego ograniczenia partycypacji z 30 do 20 proc. Urząd uważa, że 10 proc. kosztów budo-wy TBS powinien pokryć samodzielnie, a nie obciążać lokatora, który nigdy nie będzie właścicie-lem mieszkania. Nadal nie przewiduje się bowiem możliwości zbycia mieszkań budowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na rzecz najemcy.
Z ustawą tą resort chce zmienić zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, aby podniesienie kapitału w TBS przez samorządy lub osoby –fizyczne nie było obciążone podatkiem dochodowym. Bank Gospodarstwa Krajowego wymaga bowiem, aby każde 8 złotych kredytu udzielonego na budowę było zabezpieczone 1 złotówką posiadanego kapitału. Jeśli towarzystwo nie spełnia tego warunku, musi podnosić swoje kapitały i równocześnie szukać pieniędzy na zapłacenie podatku dochodowego od tego wzrostu.
Bezpieczeństwo nabywców i zmiany w 100 artykułach
Następna przygotowywana nowelizacja dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Urząd proponuje między innymi podnieść karę z 5 do 50 tys. złotych za prowadzenie działalności przez pośrednika, zarządcę lub rzeczoznawcę majątkowego bez posiadania licencji. W ustawie tej nowelizowanych jest około 100 przepisów. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe. Prace nad nowelizacją wstrzymano jednak z powodu niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-go mówiącego, ze nie można ograniczać Zabużanom możliwości zaspokajania roszczeń za utra-cone mienie z zasobów Agencji Mienia Wojskowego oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aby szybko wykonać orzeczenie Trybunału, niezbędne są osobne regulacje.
Za podstawową UMIRM uważa ustawę o finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Jej ideą jest powiązanie inwestora budującego mieszkania na sprzedaż, nabywców i banku z pomocą rachunku powierniczego. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wpłacającym pienią-dze na mieszkania, żeby uchronić je przed bankructwem developera i utratą dorobku życiowego. Obowiązkiem banku, którym zostanie złożony rachunek powierniczy, będzie planowanie realiza-cji inwestycji przez instytucję, która się jej podjęła.
– Zdajemy sobie sprawę, że to podroży inwestycję, ale uważamy, że bezpieczeństwo osób fi-nansujących budowę jest ważniejsze niż cena – argumentował W. Szczepański. Coraz więcej bowiem notuje się bankructw firm budujących za pieniądze klientów, tracących w ten sposób dorobek życia.
Propozycje rządowe nie znajdują jednak aprobaty zarówno w Związku Banków Polskich, które nie chcą brać na siebie obowiązku kontrolowania inwestycji, jak i Związku Developerów, oba-wiających się ich podrożenia.
Dodatki mieszkaniowe bez zmian
W Sejmie na nowe regulacje czekają dwie ustawy, o których przesądził październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego: o ochronie lokatorów oraz o dodatkach mieszkaniowych. W ustawie o ochronie lokatorów w pierwotnej wersji miały być znowelizowane dwa zapisy: wprowadzenie zawierania umów najmu na czas nieokreślony, a nie na minimum 3 lata oraz zobowiązanie na-jemcy, który nie płaci czynszu do wystąpienia o zawarcie ugody z właścicielem, a nie na odwrót, jak to ma miejsce teraz. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku uwolniło częściowo czynsze w zasobach prywatnych dla około 600 tys. najemców mających administracyjne decyzje o przydziale. To orzeczenie skłoniło resort do zaproponowania poprawki umożliwiającej otrzy-manie wyższych dodatków mieszkaniowych przez osoby zmuszone do płacenia zwiększonych czynszów. Obecne przepisy nie pozwalają wypłacać dodatków do stawek czynszów wyższych niż obowiązują w zasobach gminnych. Na razie wobec tego orzeczenie Trybunału nie spowodowało żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa.
Średni poziom czynszów w gminach kształtuje się bowiem na poziomie 1,4 por. wartości od-tworzeniowej rocznie (prywatni właściciele maja prawo ustalić czynsz do wysokości 3 proc. tej wartości rocznie). W praktyce stawki wahają się od 0,6 do 2,87 proc. wartości odtworzeniowej. W pierwszym przypadku podwyżka czynszu dla lokatorów zasobów prywatnych będzie kilka-krotna i nie zrekompensuje jej budżet państwa. Premier wstrzymał bowiem prace nad nowelizacją ustawy o dodatkach. Do końca pierwszego półrocza urząd chce przygotować nową ustawę o ochronie lokatorów i czeka na decyzję władz ministerstwa i premiera dotyczące losu poprawek, także związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
Obecnie główny ciężar wypłat dodatków spoczywa na gminach. Budżet państwa w ubiegłym roku wypłacił 33 proc. potrzebnych na nie pieniędzy. W tym roku w budżecie państwa zaplano-wano na ten cel 401 milionów złotych (tyle ile w ubiegłym roku). Tymczasem zapotrzebowanie będzie o wiele większe, ponieważ w życie wchodzi przepis podnoszący progi dochodowe przy ubieganiu się o dodatek, a wiec zwiększający grono uprawnionych. Te z kolei zwiększą wydatki gminy.
– Chcielibyśmy pomóc osobom, które dotknęło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale je-śli potraktujemy wszystkich równo i przyznamy dodatki do poziomu 3 proc. także osobom płacą-cym czynsze wolne, wtedy możemy doprowadzić budżety gmin do bankructwa – zapowiada W. Szczepański.
Przepisy o dodatkach mieszkaniowych mają charakter ustawy okołobudżetowej, wobec tego na początku roku wojewodowie i gospodarze gmin muszą wiedzieć, jakie zobowiązania ich czekają. Tegoroczna procedura przyznawania dodatków już się rozpoczęła według starych zasad.
Pieniądze do wzięcia
Pomimo wielu złożonych wniosków o kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na fi-nansowanie społecznych mieszkań czynszowych, Bank Gospodarstwa Krajowego rozdysponował zaledwie sześćdziesiąt kilka procent pieniędzy, które resort chciał wydać w 2002 roku na ten cel. Jak się bowiem okazuje nie wszystkie podmioty ubiegające się o pieniądze są do działalności odpowiednio przygotowane. Z ponad 700 złożonych wniosków – 200, które we wstępnej fazie zostało pozytywnie zweryfikowanych, nie wróciło w postaci ostatecznego wniosku kredytowego do banku.
Potencjalni inwestorzy nie potrafili spełnić ostatecznych wymagań Banku Gospodarstwa Kra-jowego. Na rok 2003 złożonych jest 381 wniosków na ponad 2 miliardy złotych i budowę około 25 tysięcy mieszkań. Lista ma być zatwierdzona w ciągu najbliższych dni. (Urszula Kieller z konferencji przedstawicieli UMIRM na tegorocznej Budmie)

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 26 września 2018 roku

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 26 września 2018 roku 0 0

Przedszkole będzie nosić imię Kaprala Niedźwiedzia Wojtka

Przedszkole będzie nosić imię Kaprala Niedźwiedzia Wojtka 0 1

Jednogłośnie Rada Miasta Świdnik zdecydowała wczoraj, że Przedszkole nr 4 będzie nosić imię zwierzęcia – Kaprala Niedźwiedzia Wojtka.

Co dalej z przebudową torów z Lublina do Warszawy? Włosi zalegają z płatnościami

Co dalej z przebudową torów z Lublina do Warszawy? Włosi zalegają z płatnościami 21 16

W „najbliższych tygodniach” ma zapaść decyzja, co do dalszych losów przebudowy torów z Lublina do Warszawy – informują Polskie Linie Kolejowe, niezadowolone z pracy generalnego wykonawcy. Rozmowy z włoską firmą nie doprowadziły do przełomu, a podwykonawcy upominają się o pieniądze

Seniorzy kichają na grypę. Gminny program darmowych szczepień

Seniorzy kichają na grypę. Gminny program darmowych szczepień 0 1

Po raz piąty Opole przygotowuje się do gminnego programu darmowych szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Co roku z tego programu korzysta blisko 300 osób. Działanie samorządu zostało docenione przez ekspertów z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Wiatr zerwał im dach razem z kominem. Czteroosobowa rodzina potrzebuje pomocy
film

Wiatr zerwał im dach razem z kominem. Czteroosobowa rodzina potrzebuje pomocy 27 14

Czteroosobowa rodzina państwa Paciejewskich z Chrząchowa w gminie Końskowola w ostatni poniedziałek dosłownie straciła dach nad głową. Wiatr był tak silny, że zrzucił na ziemię całą połać, łącznie z krokwiami i kominem. Dom nie był ubezpieczony

Szpital Legionowy w Lublinie: dwa lata opieki i pomocy
Magazyn
galeria

Szpital Legionowy w Lublinie: dwa lata opieki i pomocy 0 1

W sierpniu 1915 roku w Lublinie działalność rozpoczął Szpital Legionowy. Ranni i chorzy legioniści robili wszystko, żeby się do niego dostać, bo tu czuli się, jak u siebie

"Półtorej" czy "półtora"? Minister edukacji upomina premiera
film

"Półtorej" czy "półtora"? Minister edukacji upomina premiera 0 8

Premier Mateusz Morawiecki podczas jednego ze swoich wystąpień użył niepoprawnego wyrażenia: "półtorej roku". Na ten językowy błąd - za namową dziennikarza - zwróciła mu we wtorek uwagę minister edukacji narodowej Anna Zalewska, z wykształcenia polonistka.

Jeździsz samochodem? Od poniedziałku duża zmiana. W życie wchodzą nowe przepisy

Jeździsz samochodem? Od poniedziałku duża zmiana. W życie wchodzą nowe przepisy 213 26

Od najbliższego poniedziałku dowód rejestracyjny i potwierdzenie ubezpieczenia będzie można zostawić w domu. W życie wchodzą nowe przepisy

Policyjny pościg za 15-latkiem za kierownicą. Razem z kolegami zabrał cudze auto

Policyjny pościg za 15-latkiem za kierownicą. Razem z kolegami zabrał cudze auto 17 10

Policjanci zatrzymali trzech nastolatków z Krasnegostawu, którzy zabrali cudzy samochód i ruszyli na przejażdżkę. Na widok mundurowych uciekali, uszkadzając po drodze auto.

V-Rally 4: Dziś szybka premiera (wideo)
film

V-Rally 4: Dziś szybka premiera (wideo) 0 0

Kilka typów rywalizacji i ponad 50 pojazdów. Seria wraca na rynek po 16 latach. Dziś premiera gry V-Rally 4.

Kandydatka na prezydenta Lublina: Więcej kultury w dzielnicach

Kandydatka na prezydenta Lublina: Więcej kultury w dzielnicach 19 11

Tworzenie placówek kulturalnych w dzielnicach zapowiedziała we wtorek Magdalena Długosz, kandydatka na prezydenta z komitetu „Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski”.

Mieszkańcy dziękują radnemu za chodnik? Oryginalny banner w Lublinie

Mieszkańcy dziękują radnemu za chodnik? Oryginalny banner w Lublinie 55 33

Nietypowy banner reklamowy stanął obok chodnika przy ul. Woronieckiego w dzielnicy Wrotków. „Naszemu radnemu Leszkowi Daniewskiemu dziękujemy za ten chodnik” – głosi napis na płachcie. Na dole widnieje podpis „Mieszkańcy ul. Woronieckiego”.

Hitman 2: Akcja w dżungli i edycja kolekcjonerska na PC (wideo)
film

Hitman 2: Akcja w dżungli i edycja kolekcjonerska na PC (wideo) 0 0

Zabójcza walizka i zabójcza kaczka. Miejmy nadzieję, że sama gra również będzie zabójcza. A nowy gameplay z gry Hitman 2 jest niezłą zapowiedzią tego, co nas czeka w listopadzie.

W tej wsi prawie nie ma już świń. ASF. "Pół miliarda zł na pomoc powinno być od zaraz"

W tej wsi prawie nie ma już świń. ASF. "Pół miliarda zł na pomoc powinno być od zaraz" 15 16

– Jeżeli rząd znalazł pół miliarda złotych na zakup „Damy z łasiczką”, to pół miliarda złotych na pomoc dla rolników powinno być od zaraz – mówił w Maniach (gm. Międzyrzec Podlaski) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie odbyło się przy gospodarstwie rolnika, który o odszkodowania za 74 wybite świnie walczy w sądzie

Ledwie skończyło się lato, a tutaj już spadł śnieg [wideo]
film

Ledwie skończyło się lato, a tutaj już spadł śnieg [wideo] 0 1

Zakopane (woj. małopolskie). Na Kasprowym Wierchu i Śnieżce spadł śnieg, a prędkość wiatru sięgała 130 kilometrów na godzinę.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.