Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Magazyn

9 kwietnia 2021 r.
20:11

Orzeczenie sądu w sprawie górek czechowskich nie kończy sporu. Czy powstaną tam bloki?

Autor: Zdjęcie autora Dominik Smaga
11 24 A A
Lato 2020, widok na górki czechowskie
Lato 2020, widok na górki czechowskie (fot. Maciej Kaczanowski)

Jeden sąd uznał, że górki czechowskie wcale nie mogą być zabudowane i stwierdził nieważność uchwały wskazującej miejsca pod bloki. Drugi sąd uchylił ten wyrok i przyznał rację Ratuszowi. To orzeczenie nie kończy sporu, ale może sprawić, że bloki na części górek wyrosną jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy w sali rozpraw.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przypomnijmy: górki czechowskie to mający ponad sto hektarów obszar w północnej części Lublina, opanowany przez różne gatunki roślin i zwierząt. Od lat toczy się spór o to, jak powinien być zagospodarowany. Inaczej wyobrażają to sobie okoliczni mieszkańcy, inaczej właściciele ziemi.

Górki z rąk do rąk

Kiedyś właścicielem było wojsko, bo znajdował się tutaj poligon. W roku 2000 górki zostały sprzedane przez Agencję Mienia Wojskowego kieleckiej spółce Echo Investment za 12,5 mln zł. Miasto mogło skorzystać z prawa pierwokupu, ale tego nie zrobiło.

Echo starało się o możliwość wybudowania na górkach dużego centrum handlowego. Pod koniec 2007 r. dogadało się w tej sprawie z miastem. W zamian za zgodę na inwestycję spółka miałaby przebudować skrzyżowanie al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Ducha. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.

W 2016 r. Echo sprzedało swoją spółkę pod nazwą „Projekt Echo-133” z siedzibą w wielkopolskim Pamiątkowie, będącą formalnie właścicielem 105 ha górek czechowskich. Kupującym była lubelska spółka TBV. Z raportu rocznego Echa wynika, że udziały zostały sprzedane za ponad 36 mln zł. Spółka zmieniła nazwę z „Projekt Echo-133” na „TBV Investment”, a jej siedzibą został Lublin.

TBV widzi tu osiedla

Firma zabiega u władz miasta o możliwość zabudowania części górek czechowskich blokami mieszkalnymi. W tym celu prosi o zmianę planu zagospodarowania terenu, czyli dokumentu określającego przeznaczenie nieruchomości. Zmiana planu w sposób dopuszczający tu zabudowę wielorodzinną nie byłaby możliwa bez zmiany innego dokumentu, zwanego studium przestrzennym. Wynika to wprost z przepisów: nie można uchwalić planu niezgodnego ze studium.

Przeciw wpuszczeniu na górki zabudowy mieszkaniowej protestują lokalni aktywiści, którzy podkreślają, że jest to teren cenny przyrodniczo. Mówią także o tym, że ziemia może tu skrywać szczątki ofiar zbrodni hitlerowskich i komunistycznych.

Radni podjęli decyzję

Dwa lata temu w sprawie górek czechowskich odbyło się pierwsze w historii Lublina referendum lokalne. Z prawnego punktu widzenia było nieważne ze względu na nieosiągnięcie wymaganej frekwencji. Natomiast spośród jego uczestników aż dwie trzecie zagłosowało przeciw umożliwieniu budowy osiedli.

Niecałe trzy miesiące po referendum Rada Miasta uchwaliła nowe studium wyznaczające na górkach kilka stref pod bloki. To duży krok w stronę budowy osiedli, chociaż nie ostatni, bo spółka czeka na zmianę planu zagospodarowania górek.

Zgodnie z umową zawartą z prezydentem spółka TBV Investment oddała miastu za symboliczną złotówkę 75 ha górek czechowskich, zatrzymując obszary przeznaczone pod zabudowę. Na gruncie przekazanym miastu obiecuje urządzić park.

Wojewoda: ważcie interesy

Uchwała w sprawie studium przestrzennego została w 2019 r. zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez ówczesnego wojewodę Przemysława Czarnka.

– Rada Miasta przedłożyła interes prywatny właściciela terenu ponad interes publiczny mieszkańców Lublina, chcących ochronić teren górek czechowskich przed intensywną wielorodzinną zabudową – przekonywał w swojej skardze wojewoda Czarnek.

Wojewoda zwracał również uwagę na to, że działania władz miasta są zbieżne z planami inwestycyjnymi właściciela terenu, zaś uwagi mieszkańców dotyczące niezabudowywania tego terenu było przez miasto nieuwzględniane. Twierdził też, że „całkowicie nieczytelne” były rozmowy pomiędzy Ratuszem a firmą obiecującą oddać miastu większość górek w zamian za przychylność dla jej planów.

Czarnek pytał w swojej skardze o to, czy mieszkańcy byli podczas prac nad studium traktowani na równi z właścicielem terenu. Wojewoda prosił sąd o „jednoznaczne rozstrzygnięcie”, czy podczas uchwalania studium „nie uchybiono zasadzie proporcjonalności”.

Sąd: nic nie budować

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł pod grudniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z wojewodą. Uznał, że Rada Miasta „w istotny sposób naruszyła zasady sporządzenia studium w zakresie obejmującym obszar górek czechowskich”.

Sąd odwoływał się m.in. do zasad panujących w strefie ESOCH, czyli Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Stwierdził, że górki wchodzą w skład tego systemu. Orzekł, że miasto nie powinno przeznaczać części terenu pod zabudowę, bo zaszkodziłoby to całości górek.

– Pewne jest, że realizacja planowanego zamierzenia budowlanego zaburzyłaby istniejący tu układ przyrodniczy, co w efekcie doprowadziłoby do przekształcenia charakteru wspomnianej całości, powodując, że przestałaby ona być obszarem zielonym i stała się terenem zabudowy mieszkaniowej – argumentował Wojewódzki Sąd Administracyjny. – Wiele w tym zakresie nie zmieni planowane ustanowienie na części obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Jest to jedna z najsłabszych form ochrony przyrody.

Wyrok zamrażający

Sąd orzekł o nieważności studium przestrzennego w części obejmującej górki, także obszary zabudowane już dawno.

Nieprawomocny wyrok w praktyce zablokował możliwość stosowania studium na tym obszarze aż czasu do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Uniemożliwiło to prace nad zmianą planu zagospodarowania przypieczętowującą przeznaczenie części górek pod bloki.

– Stwierdzenie nieważności studium dla tego obszaru oznacza blokadę prac planistycznych na tym obszarze – przyznał w styczniu 2020 r. Urząd Miasta Lublin. – W tej części uchwała w sprawie studium nie może być stosowana i dotyczy to wszelkich ewentualnych postępowań, które odnoszą się do studium, w tym w zakresie zmiany planu miejscowego.

Miasto się odwołało

Władze miasta nie zgodziły się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zaskarżyły go do wyższej instancji, którą jest Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

W swojej skardze Ratusz podkreślał, że wysoczyzny górek czechowskich wskazane w studium jako miejsca pod zabudowę nie wchodzą w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych ani zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, więc nie muszą być chronione przed zabudową.

Ratusz nie zgodził się również z twierdzeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że studium jest wewnętrznie sprzeczne, bo tekstowa część określa górki jako cenne przyrodniczo, a mapa pozwala na ich częściową zabudowę.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z argumentami miasta i uchylił orzeczenie sądu z Lublina. Mówiący o tym wyrok zapadł już 17 lutego, ale jego uzasadnienie zostało upublicznione dopiero w środę. Wynika z niego, że według NSA lubelski sąd źle odczytał granice strefy ESOCH i nie została ona naruszona przez studium.

NSA: Ratusz miał rację

– Obszary ESOCH na terenie górek czechowskich są wolne od zabudowy. Tereny zielone są uzupełniane przez zabudowę, ale tylko poza obszarem ESOCH – czytamy w uzasadnieniu wyroku. – Z zapisów studium wynika, że zabudowa będzie proporcjonalna i nie doprowadzi do zniweczenia funkcji ESOCH.

Według NSA miasto dobrze wyważyło interes publiczny i prywatny.

– Wniosek właściciela tego terenu obejmował chęć zabudowy wszystkich sześciu wysoczyzn – stwierdza sąd. Podkreśla, że na dwóch wysoczyznach studium nie daje spółce tyle, ile chciała dostać, a na dwóch innych wręcz wyklucza zabudowę.

Sąd przekonuje ponadto, że dopuszczenie budowy bloków na ponad 25 ha „nie odbyło się kosztem terenów zieleni”. – Jedynie zmieniono charakter zabudowy w ramach już przeznaczonych pod zabudowę terenów – stwierdza NSA i odwołuje się do obowiązującego planu zagospodarowania terenu, uchwalonego wcześniej niż studium. – Plan przewiduje zabudowę na 103,7 ha a studium na 95,6 ha. Wynika z tego, że tereny zieleni nie zostały w wyniku studium przekształcone na tereny zabudowy, a tym samym żadna ingerencja w środowisko naturalne gatunków fauny i flory nie nastąpi.

Sąd odwołał się też do umowy o przekazaniu przez TBV Investment większości górek na rzecz miasta. – Udało się zatem pogodzić interes prywatny właściciela gruntu umożliwiając mu zabudowę stanowiących jego własność terenów w ograniczonym zakresie, a jednocześnie, pozyskując tereny zielone, odpowiedziano na potrzeby interesu społecznego – czytamy w wyroku.

NSA zauważył też, że lubelski sąd objął swoim wyrokiem również te tereny, na których już stoją domy. – Doprowadził do stanu, w którym istniejąca już na tym terenie zabudowa, przewidziana i realizowana zgodnie z prawem, stała się sprzeczna z prawem – wytknął sąd drugiej instancji.

Pełna treść wyroku NSA.

Ratusz triumfuje

– Wyrok NSA potwierdza naszą argumentację – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina i dodaje, że wysoczyzny przeznaczone pod zabudowę nie są objęte ESOCH. – Wszystkie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska tereny zostały w studium objęte ochroną w formie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

– Mamy nadzieję, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez WSA w Lublinie wszystkie te argumenty zostaną wzięte pod uwagę, w tym także interes naszych mieszkańców – kontynuuje Szymczyk. – Poprzedni wyrok WSA w Lublinie z grudnia 2019 r. odnosił się do bardzo szerokiego obszaru, w tym do już zrealizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej pomiędzy ulicami: Koncertową, Zelwerowicza i Bohaterów Września.

Radość dewelopera

– Jesteśmy podbudowani faktem, że NSA wyważył w swojej ocenie zarówno wartości stanowiące o prawie własności jak i ładzie przestrzennym, wskazując, że wyrok WSA przedkłada interes publiczny wobec prywatnego – tak spółka TBV Investment komentuje ostatnie orzeczenie w sprawie górek czechowskich.

– Mamy nadzieję, że powyższe orzeczenie przybliża nas do zrealizowania tak ważnej dla miasta i jego mieszkańców inwestycji, stworzenia naturalistycznego parku wraz z placami zabaw i przestrzenią do uprawiania sportu i rekreacji, na którym powstanie również ok. 7,5 km ścieżek spacerowych – czytamy w piątkowym oświadczeniu spółki.

Pełna treść oświadczenia.

Ekolodzy komentują

Z tym, że miasto wyważyło interes publiczny i prywatny nie zgadza się Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka, organizacji lubelskich ekologów, przeciwnej zabudowie górek. Twierdzi, że stołeczny sąd nie miał pełnej wiedzy o tym, jakie oczekiwania wobec władz miasta mieli w tej sprawie mieszkańcy.

– NSA przywołuje w uzasadnieniu podane przez miasto liczby dotyczące tego, ile osób poparło proponowany kształt studium, a ile było mu przeciwnych. Sąd wywnioskował z tego, że została zachowana równowaga. Istotne jest jednak to, że sąd opiera się o liczbę uwag po drugim wyłożeniu projektu studium. Nie dostał danych z pierwszego wyłożenia, gdy było ponad tysiąc uwag przeciw zabudowie i tylko kilka ją popierających – zauważa Gorczyca. – Wydaje mi się, że to miało istotne znaczenie dla sądu.

Co oznacza ten wyrok

Lutowe orzeczenie NSA jest prawomocne. Skutkuje jednak nie tylko tym, że sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Ważniejszym dla górek czechowskich skutkiem jest to, że znika wspomniana „blokada prac planistycznych” na dawnym poligonie.

– Studium obowiązuje w pełnym zakresie. Może to zmienić dopiero ewentualny kolejny wyrok WSA – przyznaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Urząd Miasta znowu może stosować studium, np. do zmiany planu zagospodarowania terenu. Ekolodzy twierdzą, że Ratusz powinien się od tego powstrzymać.

– Zdecydowanie powinien – podkreśla Gorczyca. – Przecież finalne rozstrzygnięcie nie jest znane i różnie może wyglądać.

Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Komentarze 24

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Kroll / 9 kwietnia 2021 r. o 20:38
+53
A ja widzę oczami wyobraźni 180 metrowy łuk triumfalny na górkach. I marmur. dużo marmuru. Jakieś 8000 m2 tak jak na Placu Defilad. I z drugiej strony łuku wbity w ziemię ogon samolotu. A całe górki otoczone masztami z flagami które zostały z akcji Pana Pinokia z 2020. I taką mam koncepcję.
Avatar
Qzaq / 9 kwietnia 2021 r. o 20:35
+47
A ja przypuszczam, że jednak finalne rozstrzygnięcie jest już z grubsza znane. NSA dał jasne wskazówki WSA, że ten nie powinien traktować całych Górek Czechowskich jako strefy ESOCh, co nomen omen od początku było jakimś absurdem. Część Górek to strefa ESOCh, część nie i jest do zweryfikowania w dość prosty sposób.
Avatar
Janusz_Paliwas / 9 kwietnia 2021 r. o 20:57
+42
Heh spór jakiś ludzi którzy mieszkają za miedzą (notabene też na górkach czechowskich) prowadzących działania przeciwko właścicielowi prywatnej działki w imię swoich chorych wizji decydowania o czyjejś własności. A może chęć braku nowych sąsiadów za płotem?
Avatar
Melody / 9 kwietnia 2021 r. o 21:07
+38
Heh spór jakiś ludzi którzy mieszkają za miedzą (notabene też na górkach czechowskich) prowadzących działania przeciwko właścicielowi prywatnej działki w imię swoich chorych wizji decydowania o czyjejś własności. A może chęć braku nowych sąsiadów za płotem?
 Wyprowadzę cię z błędu - nie jedno albo drugie tylko jedno i drugie. Powszechnie wiadomym faktem jest, że gro Obrońców Górek mieszka ... na Górkach. Chodzą nawet plotki, że sam naczelny DW mieszka nieopodal. Willa z widokiem na trawkę i krzaczki zawsze będzie lepsza od willi z widokiem na bloki. W tym, że protestują nie widzę nic złego, ale mogliby chociaż szczerze przyznać jakie są ich prawdziwe intencje a nie odgrywać ekologiczne teatrzyki.
 Wyprowadzę cię z błędu - nie jedno albo drugie tylko jedno i drugie. Powszechnie wiadomym faktem jest, że gro Obrońców Górek mieszka ... na Górkach. Chodzą nawet plotki, że sam naczelny DW mieszka nieopodal. Willa z widokiem na trawkę i krzaczki zawsze będzie lepsza od willi z widokiem na bloki. W tym, że protestują nie widzę nic złego, ale mogliby chociaż szczerze przyznać jakie są ich prawdziwe intencje a nie odgrywać ekologiczne teatrzyki. rozwiń
Avatar
Ferenc / 9 kwietnia 2021 r. o 23:55
+32
Coraz bliżej końca parszywej polsko-polskiej wojenki. Miejmy nadzieję, że już niebawem poligon zostanie uporządkowany i mieszkańcy wreszcie będą mogli z niego normalnie korzystać. To co jest tam obecnie, to jakieś nieporozumienie i nie chodzi mi tu jedynie o śmieci a o całokształt jak to wszystko wygląda.
Avatar
Sir_Fred / 10 kwietnia 2021 r. o 11:15
+14
BudŻet vel BusinessOwner vel LotNik vel SmoCzek vel StatyStyk - idź na Górki i we proteście przykuj się łańcuchami jak Szymon Slupnik albo biczuj się jak średniowieczny mnich, pierwszy przychlaście Gminy Lublin. Cała dzielnica łącznie z dziećmi brechtała się z twoich wywodów, ale one już wyrosły i mają cię gdzieś. Daj wreszcie odpocząć nam od swoich pyerdów, łysy stary zgredzie. Kiedyś takich niepełnosprawnych umysłowo skutecznie leczono w szpitalach - kaftan i lewatywa 
Avatar
ukash / 10 kwietnia 2021 r. o 08:46
+9
A ja przypuszczam, że jednak finalne rozstrzygnięcie jest już z grubsza znane. NSA dał jasne wskazówki WSA, że ten nie powinien traktować całych Górek Czechowskich jako strefy ESOCh, co nomen omen od początku było jakimś absurdem. Część Górek to strefa ESOCh, część nie i jest do zweryfikowania w dość prosty sposób.
 Czy ktoś mógłby zalinkować do mapy prezentującej zasięg strefy ESOCh na Górkach Czechowskich?
Avatar
Maly_Glod / 26 kwietnia 2021 r. o 13:53
+3
Niech powstanie już tam cokolwiek (park czy bloki), na pewno będzie to lepsze niż śmieciowisko w centrum miasta.
Avatar
oliwia045 / 28 kwietnia 2021 r. o 13:13
+1
Warto zawalczyć o zagospodarowanie tego terenu. Więcej z tego korzyści niż się niektórym wydaje.
Avatar
Nadiova / 27 kwietnia 2021 r. o 23:01
+1
Trzeba w końcu jakoś ucywilizować to miejsce. 
Avatar
Knapik / 30 kwietnia 2021 r. o 14:36
0
TAK dla parku!!
Avatar
andrzej05 / 29 kwietnia 2021 r. o 11:14
0
Coraz mniej rozumiem osoby, które są przeciwko powstania w tym miejscu parku. Skoro wolicie żeby w tym miejscu powstało wysypisko śmieci lub Bóg wie co, to naprawdę współczuje. Nie ma nic pięknego w oglądaniu pustych butelek po piwie, papierkach, petach i reszcie świństwa.
Avatar
oliwia045 / 28 kwietnia 2021 r. o 13:13
+1
Warto zawalczyć o zagospodarowanie tego terenu. Więcej z tego korzyści niż się niektórym wydaje.
Avatar
Nadiova / 27 kwietnia 2021 r. o 23:01
+1
Trzeba w końcu jakoś ucywilizować to miejsce. 
Avatar
sawka_p01 / 26 kwietnia 2021 r. o 20:22
+1
Niech powstanie już tam cokolwiek (park czy bloki), na pewno będzie to lepsze niż śmieciowisko w centrum miasta.
 Zgadza się, mieszkam niedaleko górek i na prawdę wolałbym chodzić na spacer do parku niż to "zarośniętego buszu"
Avatar
Maly_Glod / 26 kwietnia 2021 r. o 13:53
+3
Niech powstanie już tam cokolwiek (park czy bloki), na pewno będzie to lepsze niż śmieciowisko w centrum miasta.
Avatar
Ksawyer / 11 kwietnia 2021 r. o 22:03
-5
A ja mam zdroworozsądkowy APEL. Mam nadzieję, że ktoś decyzyjny z Ratusza, tudzież od dewelopera czyta komentarze. Czy nie lepiej byłoby dogadać się jeszcze z TBV i pozwolić mu na nieco wyższą punktową zabudowę (podkreślam - nieco wyższą) w zamian za przekazanie Miastu większej powierzchni Górek Czechowskich. Tak aby jeszcze bardziej odsunąć zabudowę od wąwozów. Miasta się rozlewają, czynne biologicznie tereny są zabierane pod budowę osiedli. Jakimś rozwiązaniem jest budowanie "w górę"  i oszczędzanie terenu. Można się jeszcze dogadać z deweloperem i zaproponować takie rozwiązanie czyli punktowa, wyższa zabudowa w zamian za większy teren pod park.
 Przypominam, że w pierwszym podejściu do zabudowy Górek TBV przedstawiło proj. przewidujący budowę kilku, czy kilkunastu zielonych wieżowców wysokości 55. m. Na szczęście ten makabryczny dla obrazu miasta proj. został porzucony, bo jeszcze miejscy architekci nie zapomnieli o tym, że Wyżyna Lubelska nie toleruje wieżowców, przy których kilkunastometrowe deniwelacje Górek wyglądałyby jak dołki w dziecinej piaskownicy. Budowa zaprojektowanych  6/8 piętrowych blokowisk na Górkach jest mniejszym złem, ale dla proj. naturalistycznego parku oznacz jego koniec, co dobitnie widać patrząc na wulgarną, prostacką aleikę, zealizowaną przez TBV wśród siedlisk ptaków i chomika europejskiego, której celem jest piesze połączenie ich blokowisk z Czechowem oraz dojazd  do równolegle położonego (za czyje pieniądze) ciepłociągu. WSA się nie mylił stwierdzając, że blokowisko TBV wyklucza powstanie naturalistycznego parku, bo będzie to banalny park osiedlowy za 10 mln, gdy przaśna rewaloryzacja 20 ha Parku LUDOWEGo kosztowała mln 40. 
 Przypominam, że w pierwszym podejściu do zabudowy Górek TBV przedstawiło proj. przewidujący budowę kilku, czy kilkunastu zielonych wieżowców wysokości 55. m. Na szczęście ten makabryczny dla obrazu miasta proj. został porzucony, bo jeszcze miejscy architekci nie zapomnieli o tym, że Wyżyna Lubelska nie toleruje wieżowców, przy których kilkunastometrowe deniwelacje Górek wyglądałyby jak dołki w dziecinej piaskownicy. Budowa zaprojektowanych  6/8 piętrowych blokowisk na Górkach jest mniejszym złem, ale dla proj. naturalistyczne... rozwiń
Avatar
LAS / 10 kwietnia 2021 r. o 13:38
-12
A ja przypuszczam, że jednak finalne rozstrzygnięcie jest już z grubsza znane. NSA dał jasne wskazówki WSA, że ten nie powinien traktować całych Górek Czechowskich jako strefy ESOCh, co nomen omen od początku było jakimś absurdem. Część Górek to strefa ESOCh, część nie i jest do zweryfikowania w dość prosty sposób.
Czy ktoś mógłby zalinkować do mapy prezentującej zasięg strefy ESOCh na Górkach Czechowskich?
 Ustawienia forum blokują dodawanie linków do FB. Szukaj na oficjalnym forum Górki Czechowskie Wietrznie Zielone: facebook.com/photo.php?fbid=117922423725368&set=p.117922423725368&type=3
 Ustawienia forum blokują dodawanie linków do FB. Szukaj na oficjalnym forum Górki Czechowskie Wietrznie Zielone: facebook.com/photo.php?fbid=117922423725368&set=p.117922423725368&type=3 rozwiń
Avatar
Monisia / 10 kwietnia 2021 r. o 11:16
-19
Skarga kasacyjna w swojej formie i zawartości była niezasadna. Zawarte w niej informacje nie były znane nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim organowi uchwałodawczemu, do którego wniosku odwołuje się NSA w sentencji i uzasadnieniu wyroku. Podane dane statystyczne z uwag do ponownego wyłożenia projektu SUiKZP są nieprawdą, a reszta argumentów zakrawa na kłamstwo.
 To już wiadomo, czego Ubogacacz Dewelocwaniactwa ukrywał treść skargi przed publicznością. I co teraz? P0 raz kolejny konfabulacje ujdą mu na sucho?
Avatar
Sir_Fred / 10 kwietnia 2021 r. o 11:15
+14
BudŻet vel BusinessOwner vel LotNik vel SmoCzek vel StatyStyk - idź na Górki i we proteście przykuj się łańcuchami jak Szymon Slupnik albo biczuj się jak średniowieczny mnich, pierwszy przychlaście Gminy Lublin. Cała dzielnica łącznie z dziećmi brechtała się z twoich wywodów, ale one już wyrosły i mają cię gdzieś. Daj wreszcie odpocząć nam od swoich pyerdów, łysy stary zgredzie. Kiedyś takich niepełnosprawnych umysłowo skutecznie leczono w szpitalach - kaftan i lewatywa 
Zobacz wszystkie komentarze 24

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Ozdrowieńców zaszczepią szybciej i jest pytanie, czy to dobrze?

Ozdrowieńców zaszczepią szybciej i jest pytanie, czy to dobrze?

Czy to bezpieczne? – obawiają się ozdrowieńcy, którzy mogą znacznie szybciej skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19. Skierowanie dostaną już po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej musieli czekać trzy razy dłużej.

Lublin. Zima narozrabiała i teraz trzeba łatać [lista ulic]

Lublin. Zima narozrabiała i teraz trzeba łatać [lista ulic]

Do połowy czerwca mają potrwać naprawy jezdni uszkodzonych przez zimę. Prace obejmą łącznie ponad 70 ulic i będą kosztować miejską kasę 2 mln zł

Unia Żabików - Unia Krzywda 1:4. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Unia Żabików - Unia Krzywda 1:4. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Wysoka porażka lidera tabeli z ekipą z Krzywdy to największa niespodzianka minionej kolejki. Mimo to ekipa z Żabikowa wciąż ma dość bezpieczną przewagę nad resztą stawki

Czego się dorobili prezesi miejskich spółek w Lublinie [część 1]
galeria

Czego się dorobili prezesi miejskich spółek w Lublinie [część 1]

Szef wodociągów nie jest właścicielem domu, ani mieszkania. Z kolei prezes miejskiej spółki ciepłowniczej wraz z żoną są właścicielami nieruchomości wartych ok. 3,7 mln zł. Czego jeszcze dowiadujemy się z oświadczeń majątkowych prezesów?

Wzruszające przyjęcie uczniów. Szkoła wywiesiła specjalny baner
zdjęcia
galeria

Wzruszające przyjęcie uczniów. Szkoła wywiesiła specjalny baner

Uczniowie klas 4-8 powoli wracają do zajęć stacjonarnych. Żeby ich powitać po epidemicznej przerwie, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach powiesili przed wejściem duży baner z hasłem "Dobrze Was widzieć. Niech moc będzie z Wami i nami". Tego rodzaju miłych akcentów w szkole jest znacznie więcej.

Hetman Żółkiewka – Agros Suchawa 3:1. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Hetman Żółkiewka – Agros Suchawa 3:1. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

KEEZA CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA Hetman Żółkiewka lepszy od Agrosu Suchawa. Prezes Agrosu Robert Wójcik: od kilku tygodni mamy problemy kadrowe

Kryzys w PO. Odchodzi Róża Thun, dwóch polityków wyrzuconych

Kryzys w PO. Odchodzi Róża Thun, dwóch polityków wyrzuconych

Europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun wystąpiła w partii. Wcześniej z ugrupowania zostali wydaleni Paweł Zalewski i Ireneusz Raś.

Arabia nie chce oddać klaczy z Janowa Podlaskiego

Arabia nie chce oddać klaczy z Janowa Podlaskiego

Encarina znajduje się na Bliskim Wschodzie i mimo zabiegów polskiej ambasady, zagraniczna stadnina nie zwróciła klaczy.

Koło Świdnika VW roztrzaskał się o mur kościoła. Są ciężko ranni
zdjęcia
galeria

Koło Świdnika VW roztrzaskał się o mur kościoła. Są ciężko ranni

Dwie osoby zostały zabrane do szpitala, po tym jak samochód osobowy uderzył w betonowe ogrodzenie kościoła.

Granica Dorohusk – Start-Regent Pawłów 2:1. Dwie różne połowy

Granica Dorohusk – Start-Regent Pawłów 2:1. Dwie różne połowy

Spotkanie w Dorohusku miało dwa oblicza. – W pierwszej części to my dominowaliśmy, w drugiej goście mieli więcej z gry – twierdzi szkoleniowiec Granicy Marek Grzywna.

Lubelscy wójtowie i burmistrzowie boją się "Polskiego Ładu"
galeria

Lubelscy wójtowie i burmistrzowie boją się "Polskiego Ładu"

Po sobotniej konferencji Zjednoczonej Prawicy samorządowcy mają zatroskane miny. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział znaczące, niemal dziesięciokrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku. To cios w finanse gmin, dla których PIT jest jednym z podstawowych źródeł dochodu. Co z rekompensatami?

Jest problem z 450 tysiącami dawek szczepionki Johnson & Johnson

Jest problem z 450 tysiącami dawek szczepionki Johnson & Johnson

– 450 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson od kilkunastu dni nie dojechało do Polski – poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

Środek nocy i płonące audi na obwodnicy Lublina
zdjęcia
galeria

Środek nocy i płonące audi na obwodnicy Lublina

Osobówka zapaliła się po uderzeniu w samochód ciężarowy.

Lutnia Piszczac – Tomasovia 0:2. Lider nikomu nie odpuszcza, komplet wyników Hummel IV ligi

Lutnia Piszczac – Tomasovia 0:2. Lider nikomu nie odpuszcza, komplet wyników Hummel IV ligi

Trener Tomasovii Paweł Babiarz nawet mimo awansu zapowiadał, że do końca rozgrywek jego piłkarze będą walczyć o komplet zwycięstw. I chociaż długo trzeba było czekać na gole lidera w starciu z Lutnią Piszczac, to bramki w końcu padły. A niebiesko-biali pokonali przeciwnika 2:0.

Prawie jak Escobar. Zamaskowana, narkotykowa kryjówka koło Białej Podlaskiej

Prawie jak Escobar. Zamaskowana, narkotykowa kryjówka koło Białej Podlaskiej

Trudno tam było dotrzeć. Miejsce zostało zamaskowane, żeby policja nie wpadła na jego trop. Nie udało się.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.