Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubelskie

23 listopada 2011 r.
14:36
Edytuj ten wpis

NIK sprawdził jak uczelnie wydają publiczne pieniądze. Są nieprawidłowości

0 6 A A
 (Archiwum)
(Archiwum)

Opóźnienia w wypłacaniu stypendiów. Źle wyliczone opłaty za studia. Dotacje wykorzystane nie na to, co trzeba lub pobrane nienależnie. Takie nieprawidłowości wykrył NIK w uczelniach z naszego regionu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wykorzystanie środków publicznych w latach 2008-2009 i I półroczu 2010 r. w czterech uczelniach: Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Jak wypadły poszczególne uczelnie?

Politechnika Lubelska
ocena NIK: negatywna

* Błędy w sposobie prowadzenia dokumentacji.

* Nie prowadzenie ewidencji kosztów działalności dydaktycznej z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne i równocześnie niedokonywanie kalkulacji kosztów odpłatnych studiów niestacjonarnych skutkowało tym, że uczelnia nie posiadała rozeznania o rzeczywistych kosztach kształcenia. W tej sytuacji o wysokości opłat za studia niestacjonarne decydowała konkurencyjność stawki na rynku usług edukacyjnych w regionie, a nie rzeczywiste koszty kształcenia.

* Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie części dotacji pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009 r., która miała być przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników. W 2009 r. z uzyskanej kwoty 3.2 mln zł na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczono 2,9 mln zł. Z pozostałych środków 7,9 tys. zł wykorzystano na sfinansowanie innych wydatków działalności bieżącej, a 238,9 tys. zł zaliczono na zwiększenie wyniku finansowego.

* Niezgodnie z przepisami naliczano środki na nagrody rektora.

* Stwierdzono prowadzenie w uczelni nieracjonalnej gospodarki kadrowej. Na wszystkich kierunkach studiów stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów znacznie przewyższał poziom wymagany. W skrajnych przypadkach relacje te kształtowały się np. jak 1:1,5 czy 1:3 przy poziomie dopuszczalnym 1:60 ("fizyka techniczna” w roku 2007/2008 i 2008/2009) albo 1:5 przy poziomie dopuszczalnym 1:80 ("mechatronika” w roku 2009/2010). Efekt? Zdaniem NIK większość nauczycieli nie prowadziła zajęć w wymaganym minimum godzinowym.

* Spośród 22 osób sprawujących funkcje dziekanów i prodziekanów wydziałów Politechniki 14 osób miało dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadziło działalność gospodarczą, z czego cztery osoby (jeden dziekan i trzech prodziekanów) nie posiadały na to wymaganej ww. przepisami zgody odpowiedniej rady wydziału obecnej kadencji.

* W uczelni nie zapewniono wypłaty stypendiów co miesiąc. Z terminarza wypłat wyłączono miesiące: październik, listopad i marzec, ustalając, że termin wypłaty stypendiów za te miesiące będzie podawany odrębnym ogłoszeniem wywieszanym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich.

* Jako niegospodarne NIK ocenił wydatkowanie przez rektora kwoty 1,6 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zespołu pałacowego Sobieskich przy ul Bernardyńskiej 13 w Lublinie, pomimo nieuregulowanego stanu prawnego tej nieruchomości. Po przebudowie miało się tam znaleźć Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Ale właśnie z powodu zawirować ze stanem prawnym budynku, inwestycję przeniesiono do campusu PL przy ul. Nadbystrzyckiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ocena NIK: negatywna

* Założenia rozwoju uczelni nie zostały dostosowane w 2008 r. do realnych możliwości ich sfinansowania, wskutek czego działalność prowadzona była w warunkach niestabilnej sytuacji finansowej. Zdaniem NIK, przejawiało się to m.in. stratą za 2008 r. w kwocie 276 tys. zł i niskimi wskaźnikami płynności finansowej.

* Stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie części dotacji otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. Z 347,5 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników przeznaczono jedynie 113,4 tys. zł, a pozostałą kwotę wykorzystano na finansowanie innych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.

* Stwierdzono niezgodne z przepisami rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w 2008 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach Nowych. Uczelnia w 2008 r. nie poniosła na to zadanie żadnych nakładów i nie zaciągnęła zobowiązań finansowych, a mimo to nie zwróciła do budżetu państwa 300 tys. zł środków otrzymanych 24.12.2008 r., lecz wykorzystała je na finansowanie zadania w 2009 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegały zwrotowi do budżetu państwa do 15 lutego następnego rok

* Ustalona odpłatność za studia niestacjonarne nie zapewniała ich samofinansowania (183 tys. zł straty za 2008 r. i 181 tys. zł za 2009 r.). Według rozliczeń sporządzonych w trakcie kontroli na jednych kierunkach odpłatność za studia niestacjonarne ustalona została znacznie (o ok. 33-152%) powyżej skalkulowanego kosztu kształcenia (budownictwo, pedagogika, filologia angielska w 2009 r.), na innych zaś poniżej (o ok. 6-58%) tego kosztu (mechanika, elektrotechnika, filologia angielska w 2008 r.).

* Na dwóch spośród dziewięciu prowadzonych w badanym okresie kierunków studiów nie spełniono wymogów minimum kadrowego. Dotyczyło to w 2008 r. kierunku "pedagogika”, w 2009 r. - kierunku "historia”.

* Relatywnie niewielka liczba osób studiujących na poszczególnych kierunkach studiów powodowała, że na wszystkich kierunkach stosunek liczby nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego do liczby studentów był znacznie większy od minimalnego, określonego w rozporządzenia.

* W uczelni nie dokonywano wypłaty stypendiów co miesiąc, mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy oraz odpowiednich zapisów w regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ. W grudniu 2008 r. i w grudniu 2009 r. wypłacono stypendia skumulowane odpowiednio: za X, XI, XII 2008 r. i za X, XI, XII 2009 r. Przyczyną tego – według wyjaśnień prorektora ds. studiów i nauczania – była wynikająca z ww. regulaminu zasada wypłacania pierwszego stypendium w roku akademickim nie wcześniej niż po miesiącu nauki oraz czasochłonna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy.

* Naruszeniem ustawy było przejściowe wykorzystywanie środków funduszu pomocy materialnej dla studentów do poprawy bieżącej płynności finansowej uczelni. Od 30 września 2008 r. do 18 grudnia 2009 r. średni stan zobowiązań uczelni wobec funduszu wynosił 195 tys. zł.

* Podobnie stwierdzono dwukrotne okresowe wykorzystywanie do poprawy płynności uczelni środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (24 tys. zł przez 42 dni, 200 tys. zł przez 17 dni).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ocena NIK: pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

* błędy w sposobie prowadzenia dokumentacji

* ustalone przez rektora stawki opłat za studia niestacjonarne były na wszystkich wydziałach kilkakrotnie niższe od przeciętnego kosztu kształcenia, np.: średnioroczny koszt kształcenia jednego studenta Wydziału Inżynierii Produkcji wynosił w 2008 r. – 9,1 tys. zł, a w 2009r. – 11,4 tys. zł, natomiast odpłatność za 2 semestry studiów niestacjonarnych na tym Wydziale o kierunkach: "edukacja techniczno-informatyczna” i "technika rolnicza i leśna” ustalona była w obu latach w wysokości 2,8 tys. zł (na poziomie odpowiednio: 3,2 oraz 4 razy niższym).

* przejściowe wykorzystywanie do poprawy bieżącej płynności finansowej uczelni środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (chodzi o 2,6 mln zł w latach 2008-2010).
* za dwa miesiące w każdym roku, tj. za październik i marzec 2008 r. i 2009 r., stypendia wypłacane były w uczelni z miesięcznym opóźnieniem

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ocena NIK: pozytywna

* Uwagi dotyczą jedynie nie wypłacania stypendiów co miesiąc, do czego zobowiązuje ustawa o szkolnictwie wyższym.
W semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008, w roku akademickim 2008/2009 i semestrze zimowym roku 2009/2010 wypłaty stypendiów były dokonywane w okresie kwiecień - czerwiec i listopad - grudzień każdego roku. Skutkowało to tym, że stypendia za pierwsze dwa lub trzy miesiące danego semestru były wypłacane jednorazowo.

W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były głównie zwoływaniem posiedzeń komisji stypendialnych dopiero po upływie 2 miesięcy od rozpoczęcia semestru studiów, za który przyznawana była pomoc materialna.
Skomentuj i udostępnij na Facebooku

Komentarze 6

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
:) / 23 listopada 2011 r. o 22:50
0
"NIK sprawdził jak uczelnie wydają . . ."

"NIK jest kobietą" - powiedzieliby zapewne panowie Max i Albert z filmu "Seksmisja"
Avatar
xxx / 23 listopada 2011 r. o 22:11
0
a ja się pytam czemu nie przeprowadzono kontroli na najbardziej zadłużonej uczelni w kraju czyli UMCSie.. możliwe że już nie jest aż tak zadłużony ale mam wrażenie że wykryto by o wiele więcej nieprawidłowości u nich niż na polibudzie.. zastanawiam się czy to przez wątpliwy "prestiż" owej uczelni? czy też przez jakieś inne powody o których i tak głośno nikt się nie wypowie.. może jednak warto by było tę kontrolę przeprowadzić??
Avatar
luk / 23 listopada 2011 r. o 20:21
0
ciekawe jakby kul wypadl
Avatar
pk / 23 listopada 2011 r. o 18:50
0
a Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza ? ciekawi są studenci...
Avatar
kris / 23 listopada 2011 r. o 18:15
0
WYSPA GÓRĄ !
Avatar
Gość / 23 listopada 2011 r. o 17:13
0
że kaska na regulacje płacowe idą na inwestycje to norma w Białej Podlaskiej też
Avatar
:) / 23 listopada 2011 r. o 22:50
0
"NIK sprawdził jak uczelnie wydają . . ."

"NIK jest kobietą" - powiedzieliby zapewne panowie Max i Albert z filmu "Seksmisja"
Avatar
xxx / 23 listopada 2011 r. o 22:11
0
a ja się pytam czemu nie przeprowadzono kontroli na najbardziej zadłużonej uczelni w kraju czyli UMCSie.. możliwe że już nie jest aż tak zadłużony ale mam wrażenie że wykryto by o wiele więcej nieprawidłowości u nich niż na polibudzie.. zastanawiam się czy to przez wątpliwy "prestiż" owej uczelni? czy też przez jakieś inne powody o których i tak głośno nikt się nie wypowie.. może jednak warto by było tę kontrolę przeprowadzić??
Avatar
luk / 23 listopada 2011 r. o 20:21
0
ciekawe jakby kul wypadl
Avatar
pk / 23 listopada 2011 r. o 18:50
0
a Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza ? ciekawi są studenci...
Avatar
kris / 23 listopada 2011 r. o 18:15
0
WYSPA GÓRĄ !
Avatar
Gość / 23 listopada 2011 r. o 17:13
0
że kaska na regulacje płacowe idą na inwestycje to norma w Białej Podlaskiej też
Zobacz wszystkie komentarze 6

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Euro 2020. Hiszpania - Polska 1:1. Wciąż mogą awansować
film

Euro 2020. Hiszpania - Polska 1:1. Wciąż mogą awansować

Reprezentacja Polski dzięki heroicznej postawie zremisowała w meczu o wszystko na Euro 2020 zremisowała w Sewilli z Hiszpanią. Dzięki temu Biało-Czerwoni wciąż mają szansę na wyjście z grupy. Aby tego dokonać muszą jednak wygrać w środę ze Szwecją

Lubelskie uczelnie rekrutują. Terminy i nowe kierunki
Magazyn

Lubelskie uczelnie rekrutują. Terminy i nowe kierunki

Jeszcze miesiąc mają na podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów tegoroczni maturzyści. W ofercie lubelskich uczelni na nowy rok akademicki nie brakuje nowości.

Ogromny pożar. Płonie ponad 40 budynków

Ogromny pożar. Płonie ponad 40 budynków

15 domów i 6 budynków gospodarczych pali się w miejscowości Nowa Biała.

Start Krasnystaw – Kłos Gmina Chełm 0:1. Utrzymanie jednak dla gości?
film

Start Krasnystaw – Kłos Gmina Chełm 0:1. Utrzymanie jednak dla gości?

W meczu o pozostanie w IV lidze Start Krasnystaw musiał uznać wyższość piłkarzy Kłosa Chełm. Goście dopiero w samej końcówce zdobyli zwycięskiego gola i zakończyli zmagania w grupie spadkowej na szóstej pozycji. W drugim ważnym spotkaniu Grom Różaniec przegrał u siebie ze Spartą Rejowiec Fabryczny 0:3. Czy to wystarczy do zachowania ligowego bytu? Przekonamy się w niedzielę, kiedy zostanie rozegrana ostatnia kolejka w grupie czwartej III ligi.

Kraśnik w liczbach. Mniej zgonów i mniej narodzin dzieci

Kraśnik w liczbach. Mniej zgonów i mniej narodzin dzieci

Mniej było małżeństw i mniej rozwodów. Mniej też urodziło się dzieci. Dwukrotnie wzrosła natomiast liczba zgonów. Urząd Miasta Kraśnik podsumował pandemiczny 2020 rok.

Górnik Łęczna zaprasza swoich kibiców na wspólne oglądanie meczu z ŁKS Łódź

Górnik Łęczna zaprasza swoich kibiców na wspólne oglądanie meczu z ŁKS Łódź

Klubowe władze wspólnie z Gminą Łęczna, oraz Starostwem Powiatowym w Łęcznej serdecznie zapraszają na wspólne oglądanie finałowego meczu barażowego o awans do PKO Ekstraklasy w wykonaniu zielono-czarnych

Zawodowy mistrz Polski w kickboxingu będzie uderzał w MMA? "Mam plany"
Magazyn

Zawodowy mistrz Polski w kickboxingu będzie uderzał w MMA? "Mam plany"

Lubię robić dużo zejść z linii ciosów pod linami. W oktagonie wykonywać to jest zdecydowanie trudniej, bo ruchy ogranicza klatka – Rozmowa z Tomaszem Borowcem, zawodowy mistrz Polski w kickboxingu.

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
wideo
film

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Mieszkająca w Hiszpanii córka byłego reprezentanta Polski opowiada o przedmeczowych nastrojach w półwyspie Iberyjskim.

Gryf Gmina Zamość – Opolanin 3:1. Postawili kropkę nad i

Gryf Gmina Zamość – Opolanin 3:1. Postawili kropkę nad i

Przed ostatnią kolejką piłkarze Sebastiana Luterka nie mogli być jeszcze pewni utrzymania w IV lidze. Gdyby przegrali z Opolaninem, a Start Krasnystaw wygrał z Kłosem Gmina Chełm, to Gryf wylądowałby na szóstym miejscu w tabeli. A to przy niekorzystnych wynikach w III lidze mogło oznaczać nawet spadek. Gospodarze zrobili jednak swoje i w sobotę pokonali lidera grupy spadkowej 3:1.

Tragedia w powiecie lubartowskim. Nie żyje strażak

Tragedia w powiecie lubartowskim. Nie żyje strażak

Strażacy z Wólki Rokickiej informują o śmierci swojego kolegi.

Kryształ Werbkowice – Włodawianka 13:0. Tylko 10 rywali i osiem goli Stanisława Rybki

Kryształ Werbkowice – Włodawianka 13:0. Tylko 10 rywali i osiem goli Stanisława Rybki

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że Włodawianka w Werbkowicach będzie miała mocno pod górkę. Goście dotarli na mecz w zaledwie… 10-osobowym składzie. I trudno w tej sytuacji się dziwić, że przegrali aż 0:13. Bohaterem gospodarzy był Stanisław Rybka, który zapisał na swoim koncie osiem goli.

W poniedziałek ostatni dzwonek dla wielu uczniów. Czeka na nich 5,5 tys. miejsc w Lublinie
Magazyn

W poniedziałek ostatni dzwonek dla wielu uczniów. Czeka na nich 5,5 tys. miejsc w Lublinie

W najbliższy poniedziałek, 21 czerwca, o godzinie 15 zakończy się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych. To już naprawdę ostatni moment na decyzję o tym, gdzie absolwenci podstawówek będą się uczyć od września.

Euro 2020. „Granie na kartoflisku z taką drużyną jak Hiszpania to dla nas handicap”
wideo
film

Euro 2020. „Granie na kartoflisku z taką drużyną jak Hiszpania to dla nas handicap”

- To nie jest ta Hiszpania, która zachwycała wszystkich w latach 2008-2012, aczkolwiek też ma wielu znakomitych piłkarzy – mówi przed sobotnim występem Polaków na Euro 2020 rzecznik PZPN.

Granit Bychawa – Huragan Międzyrzec Podlaski 4:4. Nie będzie zmiany trenerów

Granit Bychawa – Huragan Międzyrzec Podlaski 4:4. Nie będzie zmiany trenerów

Bardzo ciekawe widowisko na koniec sezonu stworzyli w Bychawie piłkarze Granitu i Huraganu. Gospodarze jako pierwsi wpisali się na listę strzelców, ale po 24 minutach przegrywali już 1:2. Emocji nie brakowało po przerwie, bo drużyna Łukasza Gieresza znowu wyciągnęła wynik z 2:3 na 4:3. Ostatnie słowo należało jednak do gości, którzy zdołali wyrównać i zdobyć punkt.

Czy na plaży trzeba mieć maseczkę? Czy można ją zdjąć w wodzie? [przepisy]
galeria

Czy na plaży trzeba mieć maseczkę? Czy można ją zdjąć w wodzie? [przepisy]

Służby sanitarne przypominają o zasadach, które obowiązują podczas wypoczynku nad wodą.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.