Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubelskie

23 listopada 2011 r.
14:36
Edytuj ten wpis

NIK sprawdził jak uczelnie wydają publiczne pieniądze. Są nieprawidłowości

0 6 A A
 (Archiwum)
(Archiwum)

Opóźnienia w wypłacaniu stypendiów. Źle wyliczone opłaty za studia. Dotacje wykorzystane nie na to, co trzeba lub pobrane nienależnie. Takie nieprawidłowości wykrył NIK w uczelniach z naszego regionu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wykorzystanie środków publicznych w latach 2008-2009 i I półroczu 2010 r. w czterech uczelniach: Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Jak wypadły poszczególne uczelnie?

Politechnika Lubelska
ocena NIK: negatywna

* Błędy w sposobie prowadzenia dokumentacji.

* Nie prowadzenie ewidencji kosztów działalności dydaktycznej z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne i równocześnie niedokonywanie kalkulacji kosztów odpłatnych studiów niestacjonarnych skutkowało tym, że uczelnia nie posiadała rozeznania o rzeczywistych kosztach kształcenia. W tej sytuacji o wysokości opłat za studia niestacjonarne decydowała konkurencyjność stawki na rynku usług edukacyjnych w regionie, a nie rzeczywiste koszty kształcenia.

* Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie części dotacji pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009 r., która miała być przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników. W 2009 r. z uzyskanej kwoty 3.2 mln zł na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczono 2,9 mln zł. Z pozostałych środków 7,9 tys. zł wykorzystano na sfinansowanie innych wydatków działalności bieżącej, a 238,9 tys. zł zaliczono na zwiększenie wyniku finansowego.

* Niezgodnie z przepisami naliczano środki na nagrody rektora.

* Stwierdzono prowadzenie w uczelni nieracjonalnej gospodarki kadrowej. Na wszystkich kierunkach studiów stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów znacznie przewyższał poziom wymagany. W skrajnych przypadkach relacje te kształtowały się np. jak 1:1,5 czy 1:3 przy poziomie dopuszczalnym 1:60 ("fizyka techniczna” w roku 2007/2008 i 2008/2009) albo 1:5 przy poziomie dopuszczalnym 1:80 ("mechatronika” w roku 2009/2010). Efekt? Zdaniem NIK większość nauczycieli nie prowadziła zajęć w wymaganym minimum godzinowym.

* Spośród 22 osób sprawujących funkcje dziekanów i prodziekanów wydziałów Politechniki 14 osób miało dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadziło działalność gospodarczą, z czego cztery osoby (jeden dziekan i trzech prodziekanów) nie posiadały na to wymaganej ww. przepisami zgody odpowiedniej rady wydziału obecnej kadencji.

* W uczelni nie zapewniono wypłaty stypendiów co miesiąc. Z terminarza wypłat wyłączono miesiące: październik, listopad i marzec, ustalając, że termin wypłaty stypendiów za te miesiące będzie podawany odrębnym ogłoszeniem wywieszanym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich.

* Jako niegospodarne NIK ocenił wydatkowanie przez rektora kwoty 1,6 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zespołu pałacowego Sobieskich przy ul Bernardyńskiej 13 w Lublinie, pomimo nieuregulowanego stanu prawnego tej nieruchomości. Po przebudowie miało się tam znaleźć Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Ale właśnie z powodu zawirować ze stanem prawnym budynku, inwestycję przeniesiono do campusu PL przy ul. Nadbystrzyckiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ocena NIK: negatywna

* Założenia rozwoju uczelni nie zostały dostosowane w 2008 r. do realnych możliwości ich sfinansowania, wskutek czego działalność prowadzona była w warunkach niestabilnej sytuacji finansowej. Zdaniem NIK, przejawiało się to m.in. stratą za 2008 r. w kwocie 276 tys. zł i niskimi wskaźnikami płynności finansowej.

* Stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie części dotacji otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. Z 347,5 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników przeznaczono jedynie 113,4 tys. zł, a pozostałą kwotę wykorzystano na finansowanie innych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.

* Stwierdzono niezgodne z przepisami rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w 2008 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach Nowych. Uczelnia w 2008 r. nie poniosła na to zadanie żadnych nakładów i nie zaciągnęła zobowiązań finansowych, a mimo to nie zwróciła do budżetu państwa 300 tys. zł środków otrzymanych 24.12.2008 r., lecz wykorzystała je na finansowanie zadania w 2009 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegały zwrotowi do budżetu państwa do 15 lutego następnego rok

* Ustalona odpłatność za studia niestacjonarne nie zapewniała ich samofinansowania (183 tys. zł straty za 2008 r. i 181 tys. zł za 2009 r.). Według rozliczeń sporządzonych w trakcie kontroli na jednych kierunkach odpłatność za studia niestacjonarne ustalona została znacznie (o ok. 33-152%) powyżej skalkulowanego kosztu kształcenia (budownictwo, pedagogika, filologia angielska w 2009 r.), na innych zaś poniżej (o ok. 6-58%) tego kosztu (mechanika, elektrotechnika, filologia angielska w 2008 r.).

* Na dwóch spośród dziewięciu prowadzonych w badanym okresie kierunków studiów nie spełniono wymogów minimum kadrowego. Dotyczyło to w 2008 r. kierunku "pedagogika”, w 2009 r. - kierunku "historia”.

* Relatywnie niewielka liczba osób studiujących na poszczególnych kierunkach studiów powodowała, że na wszystkich kierunkach stosunek liczby nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego do liczby studentów był znacznie większy od minimalnego, określonego w rozporządzenia.

* W uczelni nie dokonywano wypłaty stypendiów co miesiąc, mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy oraz odpowiednich zapisów w regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ. W grudniu 2008 r. i w grudniu 2009 r. wypłacono stypendia skumulowane odpowiednio: za X, XI, XII 2008 r. i za X, XI, XII 2009 r. Przyczyną tego – według wyjaśnień prorektora ds. studiów i nauczania – była wynikająca z ww. regulaminu zasada wypłacania pierwszego stypendium w roku akademickim nie wcześniej niż po miesiącu nauki oraz czasochłonna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy.

* Naruszeniem ustawy było przejściowe wykorzystywanie środków funduszu pomocy materialnej dla studentów do poprawy bieżącej płynności finansowej uczelni. Od 30 września 2008 r. do 18 grudnia 2009 r. średni stan zobowiązań uczelni wobec funduszu wynosił 195 tys. zł.

* Podobnie stwierdzono dwukrotne okresowe wykorzystywanie do poprawy płynności uczelni środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (24 tys. zł przez 42 dni, 200 tys. zł przez 17 dni).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ocena NIK: pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

* błędy w sposobie prowadzenia dokumentacji

* ustalone przez rektora stawki opłat za studia niestacjonarne były na wszystkich wydziałach kilkakrotnie niższe od przeciętnego kosztu kształcenia, np.: średnioroczny koszt kształcenia jednego studenta Wydziału Inżynierii Produkcji wynosił w 2008 r. – 9,1 tys. zł, a w 2009r. – 11,4 tys. zł, natomiast odpłatność za 2 semestry studiów niestacjonarnych na tym Wydziale o kierunkach: "edukacja techniczno-informatyczna” i "technika rolnicza i leśna” ustalona była w obu latach w wysokości 2,8 tys. zł (na poziomie odpowiednio: 3,2 oraz 4 razy niższym).

* przejściowe wykorzystywanie do poprawy bieżącej płynności finansowej uczelni środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (chodzi o 2,6 mln zł w latach 2008-2010).
* za dwa miesiące w każdym roku, tj. za październik i marzec 2008 r. i 2009 r., stypendia wypłacane były w uczelni z miesięcznym opóźnieniem

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ocena NIK: pozytywna

* Uwagi dotyczą jedynie nie wypłacania stypendiów co miesiąc, do czego zobowiązuje ustawa o szkolnictwie wyższym.
W semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008, w roku akademickim 2008/2009 i semestrze zimowym roku 2009/2010 wypłaty stypendiów były dokonywane w okresie kwiecień - czerwiec i listopad - grudzień każdego roku. Skutkowało to tym, że stypendia za pierwsze dwa lub trzy miesiące danego semestru były wypłacane jednorazowo.

W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były głównie zwoływaniem posiedzeń komisji stypendialnych dopiero po upływie 2 miesięcy od rozpoczęcia semestru studiów, za który przyznawana była pomoc materialna.
Skomentuj i udostępnij na Facebooku

Komentarze 6

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
:) / 23 listopada 2011 r. o 22:50
0
"NIK sprawdził jak uczelnie wydają . . ."

"NIK jest kobietą" - powiedzieliby zapewne panowie Max i Albert z filmu "Seksmisja"
Avatar
xxx / 23 listopada 2011 r. o 22:11
0
a ja się pytam czemu nie przeprowadzono kontroli na najbardziej zadłużonej uczelni w kraju czyli UMCSie.. możliwe że już nie jest aż tak zadłużony ale mam wrażenie że wykryto by o wiele więcej nieprawidłowości u nich niż na polibudzie.. zastanawiam się czy to przez wątpliwy "prestiż" owej uczelni? czy też przez jakieś inne powody o których i tak głośno nikt się nie wypowie.. może jednak warto by było tę kontrolę przeprowadzić??
Avatar
luk / 23 listopada 2011 r. o 20:21
0
ciekawe jakby kul wypadl
Avatar
pk / 23 listopada 2011 r. o 18:50
0
a Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza ? ciekawi są studenci...
Avatar
kris / 23 listopada 2011 r. o 18:15
0
WYSPA GÓRĄ !
Avatar
Gość / 23 listopada 2011 r. o 17:13
0
że kaska na regulacje płacowe idą na inwestycje to norma w Białej Podlaskiej też
Avatar
:) / 23 listopada 2011 r. o 22:50
0
"NIK sprawdził jak uczelnie wydają . . ."

"NIK jest kobietą" - powiedzieliby zapewne panowie Max i Albert z filmu "Seksmisja"
Avatar
xxx / 23 listopada 2011 r. o 22:11
0
a ja się pytam czemu nie przeprowadzono kontroli na najbardziej zadłużonej uczelni w kraju czyli UMCSie.. możliwe że już nie jest aż tak zadłużony ale mam wrażenie że wykryto by o wiele więcej nieprawidłowości u nich niż na polibudzie.. zastanawiam się czy to przez wątpliwy "prestiż" owej uczelni? czy też przez jakieś inne powody o których i tak głośno nikt się nie wypowie.. może jednak warto by było tę kontrolę przeprowadzić??
Avatar
luk / 23 listopada 2011 r. o 20:21
0
ciekawe jakby kul wypadl
Avatar
pk / 23 listopada 2011 r. o 18:50
0
a Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza ? ciekawi są studenci...
Avatar
kris / 23 listopada 2011 r. o 18:15
0
WYSPA GÓRĄ !
Avatar
Gość / 23 listopada 2011 r. o 17:13
0
że kaska na regulacje płacowe idą na inwestycje to norma w Białej Podlaskiej też
Zobacz wszystkie komentarze 6

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Sprzątają sterty odpadów z Bystrzycy. Jest ich tak dużo, że nie można przepłynąć kajakiem
galeria

Sprzątają sterty odpadów z Bystrzycy. Jest ich tak dużo, że nie można przepłynąć kajakiem

O stertach śmieci zalegających w Bystrzycy na wysokości miejscowości Długie w gminie Wólka napisaliśmy w środę. Jeszcze tego samego dnia pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie przeprowadzili na miejscu wizję lokalną.

32 osoby ranne w zderzeniu dwóch ciężarówek i autobusu pod Częstochową
film

32 osoby ranne w zderzeniu dwóch ciężarówek i autobusu pod Częstochową

32 osoby ranne w tym sześć ciężko to bilans wypadku, do jakiego doszło wczesnym popołudniem na remontowanej drodze krajowej numer 1 w Bogusławicach pod Częstochową.

Biała Podlaska: Respiratory od samorządu są już w szpitalu

Biała Podlaska: Respiratory od samorządu są już w szpitalu

Trzy respiratory, które miasto kupiło dla bialskiego szpitala, są już na oddziałach.

Magda Kuraś z zespołem w Centrum Kultury
10 lipca 2020, 20:30

Magda Kuraś z zespołem w Centrum Kultury

W ramach cyklu Lublin Jazz Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na koncert Magdy Kuraś z zespołem, który odbędzie się 10 lipca o godz. 20.30 w Wirydarzu.

Klinika neurologii szpitala przy ul. Jaczewskiego nie przyjmuje chorych. Nie można przeprowadzić dezynfekcji

Klinika neurologii szpitala przy ul. Jaczewskiego nie przyjmuje chorych. Nie można przeprowadzić dezynfekcji

Do dziś nie wznowiono przyjęć na oddział neurologii szpitala przy Jaczewskiego, gdzie w połowie czerwca u jednego z pacjentów wykryto wirus SARS-CoV-2. Od tamtej pory zbadano cały personel i każdego pacjenta, ale nie stwierdzono już ani jednego zakażenia. Mimo to oddział nie może wrócić do normalnej pracy.

11 klubów zgłosiło się do gry w EBLK. W stawce zabraknie najbardziej utytułowanej drużyny

11 klubów zgłosiło się do gry w EBLK. W stawce zabraknie najbardziej utytułowanej drużyny

11 klubów zgłosiło się do rozgrywek żeńskiej ekstraklasy w sezonie 2020/21. Co ciekawe, w tym gronie zabrakło najbardziej utytułowanego klubu w historii rozgrywek, czyli Wisły Kraków.

Studenci urządzali koronaparty. Był też konkurs na to, kto zarazi się pierwszy

Studenci urządzali koronaparty. Był też konkurs na to, kto zarazi się pierwszy

Kilku studentów w Alabamie zorganizowało imprezy, na które zapraszano osoby chore na Covid-19. Zabawy były połączone z konkursem na to, który uczestnik jako pierwszy zarazi się koronawirusem - poinformowała w czwartek agencja AP, powołując się na lokalne władze.

Politechnika Lubelska ma nowych doktorów. Część broniła się zdalnie
galeria

Politechnika Lubelska ma nowych doktorów. Część broniła się zdalnie

21 stopni doktora nadano w ciągu roku na Politechnice Lubelskiej. Wczoraj nowi doktorzy odebrali dyplomy, choć sama uroczystość ze względu na trwającą pandemię przebiegała inaczej, niż zazwycza

Teatroteka Andersena: "Ptasie Radio"
10 lipca 2020, 16:00

Teatroteka Andersena: "Ptasie Radio"

Teatr Andersena zaprasza młodych widzów na swoją stronę internetową oraz profil facebookowy, na których w najbliższym czasie w ramach projektu Teatroteka będzie można wysłuchać "Ptasiego radia" Juliana Tuwima i odkryć warsztat lalkarza teatralnego.

Uczniowie z woj. lubelskiego dostaną 80 milionów złotych. Na zakupy

Uczniowie z woj. lubelskiego dostaną 80 milionów złotych. Na zakupy

Ok. 250 tys. uczniów z województwa lubelskiego może otrzymać po 300 zł na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Wnioski w programie „Dobry Start” są już przyjmowane

Biała Podlaska: Powstaje kolejny odcinek Armii Krajowej

Biała Podlaska: Powstaje kolejny odcinek Armii Krajowej

W Białej Podlaskiej rozpoczęły się prace przy budowie ul. Armii Krajowej. To drugi etap tej inwestycji.

Ministerstwo Zdrowia: wybory są w pełni bezpieczne, zachęcamy do wzięcia udziału w II turze

Ministerstwo Zdrowia: wybory są w pełni bezpieczne, zachęcamy do wzięcia udziału w II turze

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze, bo wybory w naszej ocenie są w pełni bezpieczne – podkreślił w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Wskazał, że liczba zachorowań w porównaniu z czerwcowym szczytem spada.

Jedne dzieci przebrane za gestapo, drugie za więźniów obozu. Śledztwo umorzone

Jedne dzieci przebrane za gestapo, drugie za więźniów obozu. Śledztwo umorzone

Prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie akademii szkolnej w Łabuniach, podczas której jedni uczniowie przebrali się za gestapowców, a młodsze dzieci – więźniowie obozu koncentracyjnego - zostały „zagazowane”.

Zamiast pracy była prostytucja. Odpowiedzą za handel ludźmi

Zamiast pracy była prostytucja. Odpowiedzą za handel ludźmi

Jest akt oskarżenia w sprawie gangu, który handlował młodymi kobietami. Przestępcy obiecywali załatwienie legalnej pracy, a później zmuszali swoje ofiary do prostytucji. Kobiety były głodzone i gwałcone – ustalili śledczy.

Uwaga. Nadchodzą burze z gradem. Ma padać jeszcze w czwartek

Uwaga. Nadchodzą burze z gradem. Ma padać jeszcze w czwartek

Synoptycy ostrzegają, że jeszcze w czwartek trzeba się spodziewać burzy z gradem. Ma padać m.in. w Łukowie, Puławach czy Lublinie,

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.