Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Praca

9 sierpnia 2009 r.
22:44
Edytuj ten wpis

Czy masz szansę na pracę z rentą inwalidzką?

0 0 A A

Osobom z grupą inwalidzką podpowiadamy gdzie mogą szukać pracy. Dla pracodawców piszemy jakie są korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
- Zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Najkorzystniejsze są oczywiście ulgi, z których możemy korzystać - twierdzi Edward Korzeniewski, prezes Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach. Ten zakład pracy chronionej zatrudnia 153 osoby, w tym ponad 60 z pierwszą lub drugą grupą inwalidzką. Spółdzielnia produkuje małe wyroby metalowe i części do rowerów, takie jak np.: bagażniki, pompki, błotniki i kaski.

- Dofinansowanie w przypadku takich firm, jak nasza, jest konieczne. Dzięki temu egzystujemy - uważa Korzeniewski - Koszty naszej działalności są wyższe. Pracownicy to ludzie schorowani, często przebywają na zwolnieniach lekarskich, a to wpływa na ich mniejszą wydajność. Oczywiście lepiej, gdy produkcja idzie sprawnie, bo wtedy jest więcej pieniędzy w Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy mogą więc między innymi wyjechać raz w roku na dwutygodniowe wczasy dla poratowania zdrowia. Uda się też refundować im choćby urządzenia ułatwiające życie, typu: antypoślizgowe kafelki czy sprzęty ułatwiające poruszanie się w domu. Normalnie chorych w Polsce nie stać na takie luksusy!

Dla kogo dofinansowanie?

- O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych starać się może zarówno pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, jak i taki z otwartego rynku - informuje Anna Skupień, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania, jakie maksymalnie może otrzymać pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej wynosi:
- 160 proc. najniższego wynagrodzenia na pracownika zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 140 proc. najniższego wynagrodzenia na pracownika zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 60 proc. najniższego wynagrodzenia na pracownika zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te mogą ulec dalszemu zwiększeniu o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, epilepsją czy osób niewidomych.

W przypadku pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 70 proc. kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej, a gdy zatrudniają pracowników ze schorzeniami specjalnymi - 90 proc. kwot przysługujących pracodawcom posiadającym status.

Należy przy tym pamiętać, że maksymalne kwoty dofinansowania możliwe są do uzyskania jedynie wówczas, gdy nie przekraczają 75 proc. kosztów płacy u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą. W przypadku przekroczenia tego progu wysokość dofinansowania obniżana jest do 75 proc. wynagrodzenia brutto oraz finansowania przez pracodawcę obowiązkowych składek emerytalnych, rentowych i na ubezpieczenia wypadkowe. Do tego dochodzi obowiązek płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Inne koszty też do zwrotu

- Kolejna korzyść: pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne na co najmniej 36 miesięcy, może ubiegać się o zwrot pewnych wydatków - zachęca Anna Skupień.

Mowa o wydatkach poniesionych na :
- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla nich,
- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy i funkcjonowanie w zakładzie pracy
- zakup oraz autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Szef firmy może uzyskać nie więcej niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy.

Pomoc jest udzielana przez starostę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą.

Uwaga! Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

Przykładem wsparcia dla pracodawcy zatrudniającego przez co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną jest również to, że może on ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w maksymalnej wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu - jak poprzednio - dokonuje starosta na podstawie umowy z pracodawcą, a warunkiem jest także pozytywna opinia PIP.

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może także otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu.

Pomoc asystenta może obejmować czynności ułatwiające komunikowanie się z otoczeniem, a także niemożliwe lub trudne do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Udzielenie tej pomocy leży w gestii starosty.

Właściciel przedsiębiorstwa może również zwrócić się do starosty z wnioskiem o refundację kosztów szkolenia zatrudnionych u siebie osób niepełnosprawnych do wysokości 80 proc. tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Ważne! Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 25 osób niepełnosprawnych, muszą płacić składki na PFRON. Jeśli jednak kupują usługi (za wyjątkiem handlowych) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawo do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na ten fundusz.

- System wspierania pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne jest rozbudowany, co nie oznacza, niestety, że idealny!- twierdzi Skupień. - Polscy pracodawcy często nie są świadomi tego, co mogą zyskać. Dlatego działalność Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skupia się na forsowaniu korzystnych dla nich zmian w prawie oraz wspieraniu ich w przebrnięciu przez procedury. Działają więc specjalne punkty poradnictwa finansowane ze środków PFRON.

Tutaj znajdziesz pracę

Miejsca, w których osoba niepełnosprawna może znaleźć pracę to: tzw. otwarty rynek, Zakłady Pracy Chronionej (w naszym regionie jest ich ok. 230, pełną listą dysponuje Kujawsko-Pomorski Oddział POPON), Zakłady Aktywności Zawodowej, własna działalność gospodarcza.

Informacji należy także szukać w urzędach pracy.

Osoby niepełnosprawne to szczególna kategoria pracowników i dlatego o ich dodatkowych uprawnieniach i obowiązkach mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Bez względu na miejsce zatrudnienia - u pracodawcy oferującego zatrudnienie chronione czy u tego z tzw. otwartego rynku pracy niepełnosprawnemu przysługują dodatkowe uprawnienia. To np. skrócony czas pracy, czyli nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Dodatkowe przywileje wiążą się z posiadaniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, co skutkuje czasem pracy nieprzekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Specjalne uprawnienia

Osoba niepełnosprawna nie może być też zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Nie ma natomiast zakazu pracy w soboty czy niedziele, co oznacza, że jedynie zasada pięciodniowego tygodnia pracy musi być zachowana, a rozkład czasu pracy może przypadać na dowolne dni tygodnia, w tym soboty i niedziele.

Wyżej wskazane ograniczenia nie dotyczą jednak:
- osób zatrudnionych przy pilnowaniu (ochroniarzy);
- gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Ważne! Niższe normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie mogą wpływać na zmniejszenie jej wynagrodzenia! Dotyczy to zarówno pracowników otrzymujących pensję w stałej miesięcznej wysokości, jak i tych wynagradzanych stawkami godzinowymi.

W pierwszym przypadku oznacza to, że pracownik pracujący 7 godzin na dobę i 35 godzinowo jest nadal pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie na siedem ósmych etatu i przysługuje mu pełne wynagrodzenie wedle osobistego zaszeregowania. W drugim zaś uzyskanie przez pracownika znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie skutkowało obowiązkiem odpowiedniego podwyższenia przez pracodawcę stawek godzinowych.

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje też dodatkowa przerwa w pracy.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje mu 15-minutową przerwę, która jest wliczana do czasu pracy. Powinna być ona poświęcona na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Dodatkowa przerwa przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym bez względu na stopień niepełnosprawności.

Bez znaczenia pozostaje również to, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy.

Praca powyżej 6 godzin dziennie powoduje kumulację uprawnień z Kodeksu pracy i z ustawy o rehabilitacji, dzięki czemu pracownik może skorzystać z dwóch przerw po 15 minut bądź też jednej trzydziestominutowej.

Tymczasem artykuł 19 ustawy o rehabilitacji przyznaje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop nie przysługuje, gdy pracownik na ogólnych zasadach jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli wymiar dodatkowego urlopu przysługującego na podstawie przepisów odrębnych jest niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast niego pracownikowi przysługuje taki urlop na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo to przysługuje pracownikowi pomimo niewystąpienia o jego przyznanie.

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Zwolnili pracownika, a teraz brakuje im ludzi. Zaskakujące słowa kierownika

Zwolnili pracownika, a teraz brakuje im ludzi. Zaskakujące słowa kierownika 0 0

Miało być ogłoszenie wyroku w głośnej sprawie Grzegorza Cybulskiego, ale sąd niespodziewanie wezwał ponownie na świadka Franciszka Afaltowskiego, kierownika działu eksploatacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej. Zwolniony pracownik walczy o przywrócenie do pracy w miejskiej spółce.

Uwaga na ogromne korki w okolicach zamkniętego placu Zamkowego w Lublinie
Alarm 24
galeria

Uwaga na ogromne korki w okolicach zamkniętego placu Zamkowego w Lublinie 0 0

Na placu Zamkowym w Lublinie trwają przygotowania do sobotniego koncertu "Siła kobiet". Już jednak dzisiaj przejazd przez plac jest niemożliwy.

Lublin: Urządzą skwer na osiedlu Świt

Lublin: Urządzą skwer na osiedlu Świt 0 0

Nie dłużej niż do końca listopada ma potrwać urządzanie skweru między ul. Szczecińską i Warmińską (os. Świt).

Koncert Fonie Lublina w Trybunale Koronnym
21 lipca 2018, 18:00

Koncert Fonie Lublina w Trybunale Koronnym 1 0

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 21 lipca o godz. 18 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbędzie się koncert z cyklu Fonie Lublina pt. Kamienica Rynek 17 - Bracia Wieniawscy.

Pieszym na miasteczku akademickim w Lublinie będzie wygodniej. Plany remontowe UMCS

Pieszym na miasteczku akademickim w Lublinie będzie wygodniej. Plany remontowe UMCS 0 0

Wakacyjne remonty planuje UMCS na terenie miasteczka akademickiego. Uczelnia szuka wykonawcy, który wyremontuje zniszczone chodniki i schody w okolicach akademików.

Podlasie straciło dwóch ważnych piłkarzy, decyzje w Chełmiance w sobotę

Podlasie straciło dwóch ważnych piłkarzy, decyzje w Chełmiance w sobotę 1 0

Dwa mocne ciosy spadły w ostatnich dniach na trenerów i kibiców Podlasia. Kamil Kocoł zdecydował się na transfer do Chełmianki, a Przemysław Grajek postanowił zawiesić buty na kołku

Alarm 24: Co to za samolot lata nad Lublinem? Czytelnik przysyła zdjęcia
galeria

Alarm 24: Co to za samolot lata nad Lublinem? Czytelnik przysyła zdjęcia 19 9

Zdjęcia samolotu przysłał do nas Czytelnik.

"Głusza" i "Zaklęte rewiry" w Kinie Perła. Repertuar na weekend
20 lipca 2018, 21:00

"Głusza" i "Zaklęte rewiry" w Kinie Perła. Repertuar na weekend 1 0

Co Gdzie Kiedy. Kanadyjski thriller Głusza, kultowe Zaklęte rewiry Majewskiego i komedia Za jakie grzechy, dobry Boże? to propozycje Kina Perła na najbliższy weekend. Projekcje o godz. 21 przy ul. Bernardyńskiej 15.

Grozili śmiercią i zgwałceniem matki? Ruszył proces Cyganów, którzy mieli pobić kucharzy
galeria

Grozili śmiercią i zgwałceniem matki? Ruszył proces Cyganów, którzy mieli pobić kucharzy 10 10

Rozpoczął się proces pięciu Romów, oskarżonych o pobicie kucharzy z puławskiej pizzerii „Desperado”. Wszyscy odpowiadają za napaść z powodu przynależności narodowej. Mieli również grozić swoim ofiarom i ich rodzinom.

Nie będzie płotu wzdłuż wschodniej granicy. Minister rezygnuje z pomysłu poprzednika

Nie będzie płotu wzdłuż wschodniej granicy. Minister rezygnuje z pomysłu poprzednika 2 12

Nie będzie płotu wzdłuż wschodniej granicy, który miał być zaporą przed dzikami roznoszącymi ASF. Z pomysłu swojego poprzednika ostatecznie zrezygnował czwartek obecny minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski.

Ewakuowali prawie 150 harcerzy z obozów w lesie

Ewakuowali prawie 150 harcerzy z obozów w lesie 0 1

Blisko 150 harcerzy pochodzących z Lubelskiego zostało w środę ewakuowanych z dwóch obozów w lesie w pobliżu miejscowości Wiosna (województwo świętokrzyskie). Harcerze zostali przetransportowani m.in. do szkoły w Dziebałtowie.

Kiedy będą wybory samorządowe 2018? Nie ma już wolnych billboardów w Lublinie

Kiedy będą wybory samorządowe 2018? Nie ma już wolnych billboardów w Lublinie 3 1

Do 16 sierpnia premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić datę jesiennych wyborów samorządowych. Wtedy formalnie ruszy kampania wyborcza. Kandydaci już się do niej szykują – wolnych billboardów już praktycznie nie ma.

AZS AWF Biała Podlaska stawia na młodzież

AZS AWF Biała Podlaska stawia na młodzież 1 0

Z zespołem rozstał się Łukasz Kandora, najbardziej doświadczony zawodnik

Uwaga na burze! IMGW wydał ostrzeżenie

Uwaga na burze! IMGW wydał ostrzeżenie 14 1

Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem, które w czwartek mogą pojawić się w naszym województwie.

Więcej miejsca na spacery. Miasto chce wydłużyć park w obie strony

Więcej miejsca na spacery. Miasto chce wydłużyć park w obie strony 0 9

Miasto ogłosiło przetarg na urządzenie nowego odcinka parku między ul. Jana Pawła II a Poznańską. Oznacza to, że od os. Górki będzie można się przespacerować, choć z jedną przeszkodą, aż do sklepów przy Orkana. W planach jest też przedłużenie parku Jana Pawła II w przeciwnym kierunku, do Nadbystrzyckiej.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.